Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

2 Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser som ges till äldre och funktionshindrade. I denna broschyr får du information om kommunens avgifter för insatser till äldre och funktionshindrade. Vad du betalar för dina insatser beror på vilka inkomster du har och vilka övriga utgifter du har för mat, boende m.m. Oavsett inkomsternas storlek betalar ingen mer än kr per månad i omvårdnadsavgifter kr per månad är maxtaxa, d v s den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

3 Avgiftsberäkning Den högsta avgiften som tas ut är kr kr/månad. Därutöver måste kommunen ta hänsyn till din boendekostnad och dina personliga utgifter (förbehållsbelopp). Förenklat kan man säga att avgiften räknas ut enligt följande: Din inkomst (efter skatt) Boendekostnad Minimibelopp Avgiftsutrymme = Nedan går vi igenom inkomst, boendekostnad och förbehållsbelopp. Din Inkomst Avgiften beräknas efter de inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen. Som inkomst räknas pension, lön och rörelseinkomster som avser samma år som avgiftsåret. räntor och andra kapitalinkomster som avser året före avgiftsåret. bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser samma år som avgiftsåret. Man kan inte minska sin avgift till kommunen genom att inte söka bostadstillägg. annan inkomst.

4 Avgiftsberäkning Handikappersättning räknas ej som inkomst. Din avgift påverkas inte av förmögenhet eller förmögenhetsskatt. I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Vi behöver dina inkomstuppgifter! En gång per år får du en inkomstförfrågan. Inkomstuppgifterna används för att beräkna hur stor din omvårdnadsavgift ska vara. Om du inte besvarar inkomstförfrågan kommer maxtaxa (1 780 kr) att debiteras. Boendekostnad För att du ska debiteras rätt avgift måste kommunen känna till din boendekostnad. För att hyran skall få tillgodoses ska BTP (bostadstillägg till pensionärer) sökas hos Pensionsmyndigheten. Inkommer inte något beslut till kommunen sätts hyran till 0 kr i avgiftsberäkningen vilket medför ett högre avgiftsutrymme. Kopia på beslut från Pensionsmyndigheten lämnas till avgiftshandläggare. Detta gäller även vid avslag. För hyran i särskilt boende gäller hyreslagen. Det innebär att hyra betalas t.o.m. månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och någon annan önskar flytta in eller om lägenheten skall rustas upp.

5 Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Innan kommunen tar ut en avgift för vård och omsorg måste kommunen försäkra sig om att du har tillräckliga medel för dina personliga utgifter. I socialtjänstlagen finns ett fastställt minimibelopp som är tänkt att täcka kostnaderna för livsmedel kläder och skor fritid läkarvård, mediciner och enklare tandvård hälsa och hygien resor hemförsäkring tidning, TV och telefon förbrukningsvaror

6 Avgiftsberäkning Minimibeloppet är kr för ensamstående samt kr/mån för makar/sambor. För personer under 65 år höjs schablonbeloppet med 502 kronor. Man kan göra en individuell höjning av minimibeloppet om du har särskilda extrakostnader, p.g.a. exempelvis fördyrad kost, funktionshinder, särskilda behov eller kostnad för god man. För att minimibeloppet ska höjas måste extrakostnaden vara minst 200 kr/mån (men inte oskäligt hög) och vara i minst 1 år. Du måste själv meddela om du har extrakostnader. Minimibeloppet för personer som bor i särskilt boende är kr.

7 Avgiftstaxan Omfattar personlig omvårdnad och serviceinsatser (tvätt, städ, inköp, matdistribution) Avgiften för hemvård bygger på 3 nivåer. Nivå 1: Hemvård dagtid vardagar Nivå 2: Hemvård dagtid och kvällar Nivå 3: Hemvård dygnet runt 742 kr/mån kr/mån kr/mån Den som bor i särskilt boende eller vistas på korttidsplats har hemvård dygnet runt och hamnar därför i nivå 3. Om du har matdistribution, dagverksamhet eller hälso- och sjukvårdsinsatser betalar du enligt följande: Matdistribution Dagverksamhet Hälso- och sjukvårdsinsatser 284 kr/mån 60 kr/tillfälle 284 kr/mån Resor till och från dagverksamhet 13,25 kr/enkel resa

8 Avgiftstaxan Larm Avgiften för larm är 279 kr/månad. Ledsagare och kontaktperson Avgiften för ledsagare och kontaktperson är 284 kr/månad. Kostnad för mat Mat i särskilt boende kostar kr/månad. Måltidspriset vid matdistribution är 73 kr/portion och debiteras via räkning. Vid vistelse på korttidsavdelningen debiteras gästerna 147 kr/dygn för maten. För lunch på dagverksamheten debiteras gästerna 57 kr. Övriga kostnader För vissa förbrukningsvaror t ex toalettpapper och tvättlappar, som tillhandahålls av kommunen, tar kommunen ut en självkostnadsavgift är avgiften 175 kr/månad på särskilt boende och 5,50 kr/dygn vid korttidsvistelse.

9 Övrigt om avgiftsuttaget Hur behandlas avgift för makar/sambor? Två sammanboende betalar båda avgift för hemvård om de har var sitt biståndsbeslut. Avgiftsändring Avgiften kan ändras om inkomstförhållandena ändras. bostadstilläggets storlek ändras. familjeförhållanden förändras. förbehållsbeloppet behöver ändras. insatserna ändras. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften.

10 Avgiftstaxan Avgiftsuttag vid frånvaro Du kan befrias från avgift för hemvård om du en vecka i förväg meddelar att du ska vara borta minst 30 dagar i följd. När avgiften avser larm, kontaktperson, ledsagning, HSL insats eller grundavgift matdistribution, görs inte något avdrag vid frånvaro. Vid frånvaro från särskilt boende avräknas matkostnaden per dag. Avdrag medges endast för hel kostdag. Frånvaro skall meddelas dagen innan. Vid sjukhusvistelse minskas månadsavgiften med 1/30 fr.o.m. dagen för vistelsen t.o.m. dagen före återkomsten. Debitering av avgift Avgiften betalas en månad i efterskott. Räkning skickas till vårdtagaren eller till den som anmälts som räkningsmottagare. Vid avslut av ett ärende återbetalas ej belopp under 100 kronor. Vid dödsfall debiteras avgiften t.o.m. dagen för dödsfallet.

11 Övrigt Överklaga Är du inte nöjd med ditt avgiftsbeslut? Då kan du klaga hos förvaltningsrätten. Vi hjälper dig gärna med detta. Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyra kan prövas av hyresnämnd. Synpunkter Om du har synpunkter på vård och omsorgs handläggning av avgifter eller vill lämna någon annan synpunkt på kommunens verksamhet, kan du göra detta på kommunens hemsida Här kan du få mer information Du som önskar ytterligare information kan vända Dig till kommunens avgiftshandläggare på telefon Avgiftshandläggaren nås på tisdagar och onsdagar. Hon nås också via e-post: De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Hjo kommuns dataregister och användas för ärendets hantering. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). För ytterligare information om hur dina personuppgifter används, eller om du vill att dessa ändras vänder du dig till personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen, Hjo (tel: , e-post:

12

13

14 Hjo kommun, Hjo Besöksadress: Besöksadress, Hjo Telefon:

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer