Avgifter för vård och omsorg Hemtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst"

Transkript

1 Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst

2 Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring till följd av sjukdom eller fysiska, psykiska och/eller andra sociala funktionshinder, beviljas. Insatsen kan bestå av exempelvis personlig omvårdnad, städning, tvätt eller inköp. I begreppet hemtjänst ingår också korttidsvård, avlösning, trygghetslarm och hemsjukvård. Vad betalar jag för? Du betalar för den tid som hemtjänsten utför åt dig. Priset är 289 kronor per timme. Avgiftsunderlag Avgiftsunderlaget är den inkomst som du kan antas få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Tolvmånadersperioden börjar löpa från och med den månad då du börjar betala avgift. Som inkomst räknas exempelvis pension, privata pensionsförsäkringar, utländsk pension, inkomst av tjänst, livränta och inkomst av kapital. Förmögenhet påverkar dock inte avgiftsunderlagets storlek. Om du är gift räknas avgiftsunderlaget ut på dig och din maka/makes gemensamma inkomster. Vi lägger då samman era inkomster och delar dem sedan lika mellan er. För sambor räknas inkomsterna var för sig. Vid beräkning av avgiftsunderlaget görs avdrag för preliminär skatt, med undantag för kyrkoavgiften till Svenska kyrkan samt avgifter till andra trossamfund. Däremot görs avdrag för begravningsavgiften. Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet är det belopp som du ska ha kvar innan kommunen kan ta ut någon avgift. Vi räknar alltså bort förbehållsbeloppet från ditt avgiftsutrymme (se nedan) innan vi räknar ut vad du ska betala för dina insatser. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och boendekostnad. Minimibelopp Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för det man behöver i sin vardag. Till det räknas livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 1

3 Minimibelopp 2015 (belopp per månad) 61 år och äldre Yngre än 61 år Ensamstående kr kr Makar och sammanboende kr kr Sänkt minimibelopp Minimibeloppet kan sänkas under dessa nivåer om någon av kostnaderna som minimibeloppet ska täcka redan ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet, eller tillhandahålls kostnadsfritt. Höjt minimibelopp Minimibeloppet kan även höjas om man exempelvis får ökade kostnader för mat som man får via hemtjänsten, ökade kostnader för resor (arbets- och sjukresor), underhållsskyldighet för barn eller kostnad för god man. Sådana kostnader anger du på blanketten Inkomstförfrågan. Minimibelopp för måltider höjs automatiskt. Avgiftsutrymme Avgiftsutrymmet räknas ut från din specifika situation och är den summa som kommunen högst kan ta ut i avgift oavsett hur mycket insatser du behöver. För att beräkna avgiftsutrymmet räknas nettoinkomst och eventuellt bostadstillägg för pensionärer (BTP) som inkomst. Från detta dras förbehållsbeloppet och då kvarstår det vi kallar avgiftsutrymme. Om summan överstiger maxavgiften reducerar vi beloppet. Avgiftsutrymmet kan även bli negativt, det betyder att ingen avgift tas ut. Exempel på avgift (ensamstående) Inkomst efter skatt kr Hyra kr Minimibelopp kr Avgiftsutrymme kr Personen i exemplet betalar 289 kronor i timmen för utförd tid och högst kr per månad. Högkostnadsskydd (maxavgift) Kostnaden för hemtjänst är max kronor per månad (2015). Kostnad för kost och hyra omfattas inte av högkostnadsskyddet. 2

4 Kostnad för andra insatser Korttidsvård Kostnaden för korttidsvård är högst 201 kronor per dygn. Av detta belopp utgör 101 kronor kost (frukost, lunch, mellanmål och middag), 41 kronor logi och 59 kronor omvårdnad. Omvårdnadsavgiften beräknas utifrån din inkomst och ingår i maxavgiften. Trygghetslarm Kostnaden för trygghetslarm är högst 200 kronor per månad. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och ingår i maxavgiften. Utöver avgiften tillkommer timpris för larmbesök, timpriset är samma som du betalar per timme för hemtjänst. Hemsjukvård Fast månadsavgift för personer inskrivna i kommunal hemsjukvård är 200 kronor per månad. Utöver avgiften tillkommer timpris för besök som utförs av hemtjänsten och timpriset är samma som du betalar per timme för hemtjänst. Avgiften för enstaka besök under dagtid på vardagar är 100 kronor per besök och under kvällar, nätter och helger kostar det 175 kronor. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och ingår i maxavgiften. Kostavgift Avgift för kost ingår inte i maxavgiften. Hemsändning, varmrätt i låda (biståndsbedömt) 7 lådor / vecka kr / månad 5 lådor / vecka kr / månad 3 lådor / vecka 652 kr / månad Restaurang Tunadal, Nygården, Sorby och Städet Lunch Kvällsmål 1 Kvällsmål 2 55 kr 55 kr 37 kr Lunch och kvällsmål 1: I måltiden ingår varmrätt, sallad/råkost, mjukt/hårt bröd, smörgåsmargarin, 1 glas valfri dryck/lättöl och kaffe. Kvällsmål 2 är en enklare varmrätt med sallad/råkost. Dagverksamhet Själva dagverksamheten är gratis, men lunch och resa tillkommer alltså. Dessa kostnader ingår inte i maxavgiften. Avgift för mat Avgift för enkelresa 55 kr 37 kr 3

5 Övrigt Flytt till särskilt boende Om du är gift och du eller din maka/make flyttar permanent till särskilt boende (äldreboende) har ni var och en rätt att behålla medel för era respektive boendekostnader samt minimibeloppet för ensamstående. Dubbla boendekostnader Om du flyttar permanent till särskilt boende ska du ha möjlighet att avveckla din tidigare bostad inom normal tid, det vill säga högst tre månader från det datum du erbjuds plats i särskilt boende. Om du under dessa tre månader får dubbla boendekostnader kan du ha rätt att få avgiften reducerad under den perioden. Här gör vi en bedömning utifrån hur stora dina inkomster är, och i avgiftsunderlaget räknar vi in eventuella bostadstillägg/bostadsbidrag. Rätten till reducerad avgift finns bara om dina dubbla hyreskostnader leder till att ditt avgiftsutrymme blir negativt. Ansökan lämnas skriftligen på avsedd blankett till oss senast fyra månader efter erbjudandedatum. Inkomstuppgifter Vi beräknar dina avgifter utifrån de uppgifter du lämnat på blanketten Inkomstförfrågan. I början på varje år begär vi sedan in nya uppgifter för det nya året. Om det sker några förändringar är du skyldig att lämna in de nya uppgifterna så snart som möjligt. Om du inte vill lämna uppgifter om dina inkomster och bostadskostnader kan du godkänna att vi tar ut full avgift, maxtaxa. Om du av någon anledning inte lämnar uppgifter till oss tar vi ut full avgift, maxtaxa. Autogiro Du kan betala via autogiro. Ansökningsblankett kan du få av våra handläggare (se kontakt nedan), eller via kommunens hemsida. Ändringar i avgiften Ändringar i avgiften som beror på förändringar i prisbasbeloppet meddelar vi inte dig i förväg. Överklagande Beslut enligt denna taxa kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 16 kap 3. Du skickar ditt överklagande skriftligen till oss, och vi vidarebefordrar det sedan till förvaltningsdomstolen, om vi inte själva bestämmer oss för att ändra beslutet. Din överklagan måste komma in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fått del av beslutet. Du kan få mer information av våra handläggare. Personuppgifter Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Du kan ta del av dessa uppgifter genom en skriftlig begäran. Mer information om detta lämnas av våra handläggare. 4

6 Kontakt Vid frågor kan du kontakta våra avgiftshandläggare/ekonomiassistenter Ulla Andersson, telefon Christina Montell, telefon Skicka dina blanketter och övriga förfrågningar till Köpings Kommun, Vård & Omsorg Avgifter Köping 5

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2009 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer