INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende"

Transkript

1 INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015

2 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans... 3 Snöskottning... 3 Dagverksamhet... 3 Särskilt boende... 3 Jämkning för dubbla boendekostnader... 4 Korttidsvistelse... 4 Anhörigstöd... 4 Så här beräknas avgiften... 5 Avgiftsutrymme... 5 Försenade uppgifter... 5 Avstå från att lämna uppgifter... 5 Beräkning av din inkomst och boendekostnad... 6 Sammanboende gifta... 6 Sammanboende som inte är gifta... 6 Barn och ungdomar... 6 Boendekostnad vid bostadstillägg och egen fastighet... 6 Bostadstillägg... 6 Egen fastighet... 6 Förbehållsbelopp... 6 Minimibelopp... 7 Individuellt belopp Ansökan om bostadstillägg Frånvaro Omsorg i hemmet Särskilt boende Korttidsboende

3 Information om avgifter I 8 kap socialtjänstlagen regleras vilken högsta avgift en kommun får ta ut för omsorg. Från 1:a mars 2014 till sista februari 2015 är högsta avgiften, för omsorg kr/månad. Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla i Hylte kommun. Avgift omsorg i hemmet Avgiften är procentuellt beräknad på din inkomst och på beviljad omsorgsnivå. I nivå 1 betalar du maximalt 1100 kronor per månad för omsorgen. I nivå 2, 3, och 4 betalar du maximalt 1776 kronor per månad. Trygghetslarm Kostnad 200 kronor per månad. Matleverans Maten kostar 47,9 kronor per portion. Snöskottning Snöskottning kostar 100 kronor per tillfälle. Dagverksamhet Kostnaden är 64,9 kronor per dag. Särskilt boende För den omsorg du får när du bor på ett särskilt boende betalas en avgift som är procentuellt beräknad på din inkomst. Avgifter i särskilt boende Omsorgsavgift Avgift per månad särskilt boende Maximalt 1776 kronor Matabonnemang 2943 kronor Hyra Varierar med kvadratmeterpris och bostadens storlek Som nyinflyttad debiteras du dygnspris för omvårdnad, matabonnemang och hyra under den första kalendermånaden du bor på särskilt boende. 3

4 Jämkning för dubbla boendekostnader Du kan få reducerad avgift på hyran i det särskilda boendet under en månad om du samtidigt har kostnader för din gamla bostad. Du måste ansöka om att få reducerad hyra. Ansökningsblanketten finns på eller så kan du få en blankett av enhetschefen på särskilt boende. Du som flyttar in på särskilt boende rekommenderas att ansöka om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Du bör också göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du blir då folkbokförd på din lägenhet i det särskilda boendet. Är du fortfarande folkbokförd på din gamla adress, beräknas bostadstillägget på den adressen och på hur många personer som finns i hushållet. Ditt bostadstillägg riskerar då att bli lägre. Om du är folkbokförd på din lägenhet på särskilt boende beräknar Pensionsmyndigheten dig som ensamstående, även om du är gift. Då omräknas den allmänna pensionen som om du vore ensamstående, och pensionen kan bli lite högre. Korttidsvistelse När du vistas på korttidsboende debiteras du en omsorgsavgift med ett fast belopp per dag. En avgift för heldagskost, bestående av frukost, lunch, kvällsmål och mellanmål, debiteras också per dag. Avgifter och kostnader Avgift per dygn Omsorgsavgift Fast belopp procentuellt beräknad på din inkomst. Maximalt 59,2 kronor Matkostnad 96,8 kronor Om du kommer till korttidsboendet före lunch debiteras den dagen som en heldag. Om du kommer till korttidsboendet efter lunch påbörjas debiteringen nästföljande dag. När du lämnar korttidsboendet debiteras du för hel dag om du lämnar boendet efter lunch. Lämnar du boendet före lunch debiteras du inte den dagen. Anhörigstöd Anhörigstöd och anhörigavlösning är kostnadsfritt. Däremot tas en avgift ut med 50 kronor per tillfälle för hjälp med dusch inom ramen för anhörigstödet. 4

5 Så här beräknas avgiften Avgiftsutrymme För att vi ska kunna räkna fram rätt avgift får du fylla i en inkomstförfrågan som du skickar till avgiftshandläggaren på Omsorgskontoret. Din sammanlagda nettoinkomst är grunden för avgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster på banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar 1 samt bostadstillägg/bidrag. Ändras din inkomst eller boendekostnad under året ska du meddela oss detta för omberäkning av avgiften. Så här räknar vi ut din avgift + Nettoinkomst per månad + Bostadstillägg/-bidrag per månad - Förbehållsbelopp per månad 2 = Avgiftsutrymme i kronor per månad Avgiftsutrymmet är den summa du som mest betalar för omsorg i hemmet och/eller trygghetslarm varje månad. Försenade uppgifter I de fall du eller ditt ombud inte returnerar inkomstförfrågan inom tre veckor debiteras högsta avgift fram tills inkomstförfrågan har inkommit till Omsorgskontoret. Inkommer inkomstförfrågan inom de tre veckorna gäller den beräknade avgiften från den dag insatsen och/eller hjälpen påbörjades. Avstå från att lämna uppgifter Om du inte vill lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden debiteras du högsta avgift för den insats/hjälp du är beviljad. 1 T ex barnbidrag, underhållsbidrag, äldreförsörjningsstöd. 2 Läs mer om förbehållsbelopp på s

6 Beräkning av din inkomst och boendekostnad Sammanboende gifta Makar har försörjningsplikt gentemot varandra. Därför beräknas din inkomst som hälften av din och din make/makas gemensamma inkomst. Du betalar bara för den hjälp du själv är beviljad. Din del av kostnaden för den gemensamma bostaden beräknas genom att den totala boendekostnaden delas i två lika delar. Sammanboende som inte är gifta Om du är sammanboende, men inte gift, är det bara dina inkomster som ligger till grund för beräkningen av avgift oavsett om du och din sambo har gemensam ekonomi. Din del av kostnaden för den gemensamma bostaden beräknas genom att den totala boendekostnaden delas i två lika delar. Barn och ungdomar För barn och ungdomar i grundutbildning beräknas avgiften på föräldern/föräldrarnas inkomst, dock längst t o m 20 år. Boendekostnad vid bostadstillägg och egen fastighet Bostadstillägg Om du har bostadstillägg har Pensionsmyndigheten beräknat en boendekostnad som bostadstillägget baseras på. Denna boendekostnad används också i beräkningen av din omsorgsavgift. Egen fastighet Om du bor i egen fastighet beräknas boendekostnaden med hjälp av taxeringsvärdet på bostaden, uppgifter om bostadens storlek, ränta på eventuella lån på bostaden, och med Pensionsmyndighetens schabloner (PFS 2013:6) för kostnader avseende värme, vatten/avlopp, varmvatten, sophämtning och drift. Om du vill att boendekostnaden beräknas utifrån vad du faktiskt betalar för din bostad ber vi dig lämna in kvitton som styrker dessa kostnader. Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet är den summa pengar vi beräknar att du behöver varje månad för att betala för boende och normala levnadsomkostnader. Förbehållsbeloppet består av två delar. En individuell boendekostnad och ett minimibelopp. Minimibeloppets storlek förändras med prisbasbeloppet. Om du har ett negativt avgiftsutrymme till följd av låga inkomster och höga boendekostnader rekommenderas du att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. 6

7 Minimibelopp Minimibeloppet är en del av förbehållsbeloppet. Minimibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader så som: Kostnader för mat (råvaror) Hemförsäkring Kläder, skor Hushållsel Fritid, böcker, m m. Läkarvård Läkemedel och tandvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet. Hygienartiklar Förbrukningsvaror Möbler, husgeråd Resor Dagstidning, telefon, TV-licens. Riksdagen har fastställt ett minimibelopp för ensamstående och ett för gifta/sammanboende. Ordinärt boende Särskilt boende Individuellt belopp Ensamstående 5012 kronor per månad 5012 kronor per månad Eventuellt tillägg till minimibeloppet Makar/samman-bonde 4235 kronor per månad Individuellt belopp Eventuellt avdrag från minimibeloppet. Individuellt belopp Om du har fördyrande omkostnader, t ex kostnader för god man eller specialkost, kan du ansöka om att vi i beräkningen av avgift tar hänsyn till detta. De fördyrande omkostnaderna ska vara minst 200 kronor per månad och vara varaktiga. Med det menas att du ska ha ökade omkostnader under minst sex månader under året. Uppgifterna ska styrkas med till exempel kvitto eller arvodesbeslut för god man. Du som bor i särskilt boende har fördyrande omkostnader för mat, men vissa delar av det minimibeloppet ska täcka ingår i hyran på särskilt boende. Du som bor i särskilt boende har därför ett individuellt belopp på 341 kronor per månad utöver minimibeloppet. 7

8 Ansökan om bostadstillägg Bostadstillägg/-bidrag ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Ansökningsblanketter kan du själv hämta på eller ring kundservice på telefonnummer Frånvaro Omsorg i hemmet Om du inte har behov av hjälp under minst ett helt dygn, får du avdrag på omsorgsavgiften om du anmäler detta till medarbetare eller enhetschef på hemtjänsten. Du måste ha meddelat frånvaro minst ett dygn i förväg. Du får också avdrag på fakturan om du skulle vårdas på sjukhus. Avdraget motsvarar då de dagar du var inlagd på sjukhus. Särskilt boende Om du vårdas på sjukhus eller är bortrest görs avdrag på avgiften för matabonnemang och omsorg för dessa dagar. Om du åker bort måste du meddela detta till medarbetare eller enhetschef minst ett dygn i förväg för att avdrag ska göras från första dagen du är bortrest. Korttidsboende Om du under din korttidsvistelse är hemma på permission eller behöver vård på sjukhus görs avdrag på avgiften för dessa dagar. Om dagen du lämnar och ankommer korttidsboendet debiteras beror på vilken tid på dagen du ankommer/lämnar korttidsboendet (se vidare s. 5). 8

9 Har du frågor? Kontakta gärna oss på Omsorgskontoret Avgiftshandläggare Camilla Assarsson Carina Tuominen Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare Omsorgskontoret Omsorgskontoret E-post: E-post: Hylte kommun, Omsorgskontoret, Hyltebruk vxl

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer