Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015

2 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vi utför även hälso- och sjukvårdsinsatser. I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för vård, omsorg, stöd och service samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar ut din avgift. Ny version av broschyren Detta är version två av avgiftsbroschyren för Ändringar har gjorts i avsnitten om hemsjukvård, korttidsboende och frånvaro på grund av sjukhusvistelse. 2

3 Om våra avgifter Du betalar en avgift för den hjälp du får från vård- och omsorgsförvaltningen. Din avgift baseras på din inkomst och de insatser du har. Vi gör en individuell beräkning av din avgift så att den är anpassad till dina ekonomiska förutsättningar. Mölndals stads avgiftssystem för vård, omsorg, stöd och service samt kostnader för mat har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifter och minimibelopp grundar sig på regeringens fastställda prisbasbelopp som fastställs varje år. Avgifterna i den här broschyren gäller från 1 januari 2015, med vissa ändringar från 1 juni (se föregående sida). 3

4 Så räknar vi ut din avgift För att räkna ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster och de insatser som du fått beviljade av stadens biståndshandläggare. Om du har låg inkomst kan avgiften bli lägre än taxan eller ingen alls. Det är därför viktigt att du lämnar in uppgifter om dina inkomster och boendekostnad på blanketten inkomstförfrågan. Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du enligt taxan för respektive insats. Förändras din inkomst eller boendekostnad ska du meddela avgiftsenheten så snart som möjligt. Blanketten inkomstförfrågan kan beställas hos avgiftsenheten eller hämtas på Maxtaxa Riksdagen har beslutat om en maxtaxa för avgiften för vård, omsorg och service. För 2015 betalar du aldrig mer än kronor per månad, oavsett hur många insatser du har. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd och är lika i hela landet. Kostnader för mat och boende/hyra omfattas inte av maxtaxan. 4

5 Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp består av din boendekostnad och ett minimibelopp. Minimibeloppet grundas på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen. Minimibeloppet ska täcka dina utgifter för mat, läkemedel, kläder och andra personliga behov. Storleken på minimibeloppet beror bland annat på din ålder och vilka insatser du har. Minimibelopp 2015 För dig som bor i eget boende Ålder Ensamstående Sammanboende år kronor/månad kronor/månad Över 65 år kronor/månad kronor/månad För dig som bor i särskilt boende Ålder Ensamstående Sammanboende år kronor/månad kronor/månad Över 65 år kronor/månad kronor/månad Bostadstillägg och bostadsbidrag Har du inte ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag uppmanar vi dig att göra det. Ålderspensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, på telefon eller via internet Övriga ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan på telefon , eller via internet 5

6 Avgiftsutrymme Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när din boendekostnad och minimibeloppet har dragits från din inkomst efter skatt. Avgiftsutrymmet är vad du maximalt kan betala i avgift för vård, omsorg och service, upp till maxtaxan. Om ditt avgiftsutrymme blir 0 kronor eller mindre behöver du inte betala någon avgift. Däremot ska du alltid betala för hyra och mat, om du har dessa insatser. När avgiftsutrymmet beräknas för makar som bor tillsammans läggs inkomster och boendekostnader samman och delas sedan med hälften på vardera maka. Detta gäller inte sambor eftersom det inte finns underhållsskyldighet dem emellan, de delar bara boendekostnaden. I de fall makar har skilda bostäder, exempelvis där den ene bor på särskilt boende, beräknar vi boendekostnader var för sig. Så räknar vi ut ditt avgiftsutrymme Aktuell inkomst efter skatt + Eventuellt bostadstillägg/-bidrag = Disponibel inkomst - Minimibelopp Förbehållsbelopp - Bostadskostnad = Avgiftsutrymme (din betalningsförmåga) 6

7 Avgifter och matkostnader 2015 Hemtjänst Omvårdnad, max 1 tillfälle/vecka Omvårdnad, mer än 1 tillfälle/vecka 960 kr/månad kr/månad Hemtjänsten kan bestå av personlig omvårdnad och/eller service. För dig som får omvårdnad vid max ett tillfälle per vecka är taxan 960 kronor per månad. Får du omvårdnad vid fler än ett tillfälle per vecka kostar det kronor per månad. Städ, tvätt och inköp 1 insats (exempelvis städ) 320 kr/månad 2 insatser (exempelvis städ och tvätt) 640 kr/månad 3 insatser (städ, tvätt och inköp) 960 kr/månad Personlig omvårdnad och service kr/månad En kombination av omvårdnadsinsatser och serviceinsatserna städ, tvätt eller inköp innebär alltid att taxan är på kronor. Matleverans Kyld mat 46 kr/portion Trygghetslarm 160 kr/månad Det kostar 160 kronor per månad att ha trygghetslarm. Kostnaden för trygghetslarm är fast och påverkas inte av frånvaro, exempelvis om du reser bort. 7

8 Hemsjukvård 320 kr/månad Du som bor i eget boende eller kommunalt boende, till exempel gruppbostad eller servicebostad, kan få vård och behandling hemma av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hemsjukvård kostar 320 kronor per månad. Korttidsboende Hemtjänst kr/månad En plats på korttidsboende kostar kronor per månad. Personlig omvårdnad och service ingår i avgiften. Mat i korttidsboende kr/månad Maten i korttidsboende kostar kronor per månad (helpension). Kostnaden minskar om du vistas på sjukhus mer än fem dagar i sträck, inklusive in- och utskrivningsdag. Från dag sex betalar du ingen matkostnad. Vid annan längre frånvaro, som meddelats i förväg, betalar du ingen matkostnad från dag fyra. Särskilt boende kr/månad Avgiften för särskilt boende omfattar omvårdnad och service. Mat i särskilt boende kr/månad Du betalar kronor per månad för maten i särskilt boende (helpension). Kostnaden minskar om du vistas på sjukhus mer än fem dagar i sträck, inklusive in- och utskrivningsdag. Från dag sex betalar du ingen matkostnad. Vid annan längre frånvaro, som meddelats i förväg, betalar du ingen matkostnad från dag fyra. 8

9 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Måltider 62 kr/dag Dagverksamheten är avgiftsfri, men du betalar 62 kronor per dag för maten, frukost, lunch inklusive dessert och mellanmål. Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Lunch 35 kr/dag Daglig verksamhet är avgiftsfri, men du betalar 35 kronor per dag för lunch. Matkostnader för barn och ungdomar med LSS- och SoL-insatser Barn och ungdomar med LSS-insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för ungdom (äldre än 18 år) betalar för mat. Det gör även de barn och ungdomar som har korttidsplats enligt SoL. 0-3 år 4-12 år år 21 år- Heldag 42 kr 63 kr 84 kr 99 kr Frukost 8 kr 13 kr 17 kr 20 kr Lunch 13 kr 19 kr 25 kr 29 kr Mellanmål 4 kr 6 kr 8 kr 9 kr Middag 17 kr 25 kr 34 kr 41 kr 9

10 Minskad avgift vid frånvaro Avgiften för hemsjukvård, omvårdnadsinsatser och serviceinsatser minskar om du är frånvarande. Frånvaro på grund av sjukhusvistelse För varje dag du är frånvarande på grund av sjukhusvistelse minskas avgiften med ett dagsavdrag från och med dag åtta. Frånvaro av annan anledning Vid frånvaro minst 30 dagar i sträck, exempelvis på grund av vistelse hos anhöriga minskar avgiften. I sådana fall måste du anmäla din frånvaro till din utförare minst en vecka i förväg för att det ska gälla. Kravet gäller inte vid sjukhusvistelse. För varje sammanhängande period på 30 dagar som du är frånvarande, minskar avgiften med en månadsavgift. Jämkning Du kan ansöka om jämkning av avgift och matkostnad om du har dubbla boendekostnader i samband med att du flyttar in på äldreboende, gruppbostad eller servicebostad. En förutsättning är att du har för avsikt att säga upp din hyresrätt, sälja din bostadsrätt eller sälja ditt hus. Jämkning kan sökas för upp till tre månader. Jämkning kan inte göras retroaktivt därför är det viktigt att ansöka så snart som möjligt. Ansökan gäller från och med den månad den inkommer. Ansökan om jämkning görs på en särskild blankett som finns hos avgiftsenheten. Du skickar in din ansökan till avgiftsenheten, tidigast på inflyttningsdagen och senast inom tre månader från inflyttningsdagen. 10

11 Om du beviljas jämkning regleras beloppet genom avdrag på omvårdnadsavgiften och matkostnaden på kommande fakturor från vård- och omsorgsförvaltningen. Räkningen Räkningen skickas ut runt den tjugonde varje månad och den ska vara betald senast den sista i månaden. Exempel: Räkningen som avser februari kommer runt den 20 mars. Den ska vara betald senast den 31 mars. Överklaga avgiftsbeslut Du ska alltid få ett skriftligt beslut på din avgift. Kontakta avgiftsenheten om du har frågor om din avgift. Om du inte tycker att vi har beräknat din avgift korrekt har du rätt att överklaga avgiftsbeslutet. Du kan få hjälp med att överklaga av avgiftshandläggarna på avgiftsenheten. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet. 11

12 Avgiftsenheten Om du undrar över något kring din avgift är du alltid välkommen att kontakta oss. Telefon: E-post: Vi nås säkrast vardagar kl och Postadress: Göteborgsvägen 7, Mölndal Internet: Utgiven av Mölndals stad, juni 2015

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer