Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014"

Transkript

1 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp för 2014.

2 2

3 Hur räknas din avgift ut? Maxtaxan sätter gränser för vad kommunerna får ta ut i avgift från den enskilde. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift (ofta kallad Maxtaxa) för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. De sammanlagda avgifterna för 2014 får inte överstiga kr/månad. För att kunna fatta beslut om vilken avgift du ska betala måste kommunen först räkna ut ditt avgiftsutrymme. Vilka avgifter detta gäller för beskrivs under rubriken Avgifter. Så här räknas ditt avgiftsutrymme fram: Inkomster per månad: + Pensioner/ATP + Inkomst av kapital + Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag + Övriga inkomster - Skatt Kostnader per månad: - Hyra/boendekostnad - Minimibelopp +/- individuella tillägg eller avdrag Inkomster minus kostnader = avgiftsutrymme 3

4 Förbehållsbelopp består av ett *minimibelopp plus den faktiska boendekostnaden. *Minimibeloppet för 2014 är kr för ensamstående eller kr för var och en av sammanlevande makar och sambor. Minimibeloppet skall täcka utgifter för livsmedel, kläder och skor, fritid, resor, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd, dagstidningar, TV och telefon, hushållsel, hemförsäkring samt öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. I detta belopp ingår kostnad för mat med kr/månad. OBS! Minimibeloppet används endast för att räkna ut ditt avgiftsutrymme hur mycket du ska betala i avgift. Det innebär inte att det är pengar som du ska ha kvar i börsen. Vård och omsorg betalar inte ut kontanter när avgiftsutrymmet är negativt. Har du speciella behov kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig ett förhöjt minimibelopp. Det kan gälla om du har merkostnader för t ex god man, specialkost eller resor. Om du väljer att inte lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden så innebär det att vi inte kan räkna ut ditt avgiftsutrymme, och att du därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa. En gång per år får du en förtryckt inkomstförfrågan med din inkomst och boendekostnad. Uppgifter om garantipension, tilläggspension och bostadstillägg hämtas från Riksförsäkringsverket. 4

5 Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag Tänk på att du som pensionär kan ha rätt till bostadstillägg. Kontrollera därför med Pensionsmyndigheten om du är berättigad till bostadstillägg/bostadsbidrag. Kontakta; Pensionsmyndighetens kundservice: eller Makar Bor du tillsammans med make/maka så räknas era inkomster som gemensamma vid bestämmande av avgiftsutrymme om detta är mest förmånligt. Vilka riktlinjer gäller för dina avgifter? Avgiften betalas en månad i efterskott. Räkning skickas till dig eller den du anmält som räkningsmottagare. Avgiften kan ändras när dina insatser ökar eller minskar och förändringen är varaktig mer än en månad. 5

6 Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året som kan påverka avgiften t. ex. när: Din inkomst ökar eller minskar Din bostadskostnad- eller ditt bostadstillägg ändras Dina familjeförhållanden förändras Du betalar för hemtjänst/hemsjukvård dag för dag Du börjar betala från och med den dag du börjar få dina insatserna. Vid avslut av insatser betalar du till och med den dag insatserna upphör. Frånvaro När du är inlagd på sjukhus eller vistas på korttidsboende görs avdrag för månadsavgiften för hemtjänst och hemsjukvård från första dygnet. Vid övrig frånvaro görs avdrag efter sju dagar. I särskilt boende med måltidsabonnemang görs avdrag med 96 kr per dag. 6

7 Avgifter Summan av avgifter enligt punkt A J får inte överstiga kr/månad (2014 års prisnivå) A. Hemtjänst omfattar stöd och service som beviljats av biståndshandläggare. Hemtjänstavgift i särskilt boende tas alltid ut efter högsta nivån. B. Kommunal hemsjukvård omfattar alla insatser som utförs eller delegeras av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. AVGIFTSNIVÅER Avgiftsnivå tim max 474 Avgiftsnivå tim max Avgiftsnivå 3 >10 tim max Om insatserna är under en timme per månad debiteras 370 kr vilket är kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme. C. Matdistribution Får du maten hemkörd; 16 dagar eller fler i månaden är avgiften 250 kr/månad. 15 dagar eller färre är avgiften 125 kronor/månad. Avgiften är per hushåll. 7

8 D. Trygghetslarm För trygghetslarm är avgiften 200 kr per månad. Vi tar också ut en installationsavgift på 200 kr för den som saknar fast telefoni. E. Telefonservice För telefonservice är avgiften 100 kr per månad. Har du hemtjänst är telefonservicen avgiftsfri. F. Ledsagarservice För ledsagarservice är avgiften 25 kr per timme. Har du hemtjänst är ledsagarservice upp till och med 12 timmar avgiftsfri. G. Avlösarservice i hemmet Avgiften för avlösarservice är 25 kr per timme. Har du hemtjänst är avlösarservicen upp till och med 16 timmar per månad avgiftsfri. För avlösning utöver 16 timmar per månad betalar du 25 kr per timme. H. Avlastning/Korttidsboende Avgiften är 155 kr per dygn. Av denna summa är 96 kronor kostnad för måltider. (Måltidskostnader räknas inte som avgift enligt maxtaxan). 8

9 I. Tillfällig och ej regelbunden kommunal hälso- och sjukvård Har du endast hemsjukvård under en enstaka månad är avgiften 370 kr. J. Dagverksamhet, Nybogatan 14 Avgiften är 40 kr per dag. Dessa kostnader beräknas inte enligt Maxtaxan Måltidskostnader Middag i ordinärt boende 60 kr/portion Måltidsabonnemang i särskilt boende kr/månad Middag på särskilt boende 60 kr/portion Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion Eftermiddagskaffe 15 kr Hyra i särskilt boende Hyran betalas i förskott. Vid beräkning av din hemtjänstavgift kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig den dubbla boendekostnaden som kan uppstå i samband med inflyttning, max 3 månader. Hyra av hjälpmedel Hjälpmedel ordineras av arbetsterapeut och sjukgymnast och lånas ut gratis. Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka när behovet upphört. Om rehabpersonalen ombeds hämta hjälpmedlen i bostaden tar vi ut en hämtningsavgift på 400 kr. 9

10 Om någon önskar hyra en vårdsäng som inte är ordinerad tar vi ut en avgift på kr/månad (kommunens självkostnadspris) Om du inte är nöjd Du kan överklaga kommunens beslut om avgiftens storlek beräkning av avgiftsunderlaget beräkning av boendekostnaden beräkning av förbehållsbelopp när ändring av avgiften sker Skrivelsen om överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Beslutsfattaren prövar sedan om ditt beslut skall ändras och om ingen ändring görs skickar vi din skrivelse vidare till Förvaltningsrätten. Överklagan sänds till: Vård och omsorg, Tomelilla kommun Gustafs Torg TOMELILLA 10

11 Egna anteckningar

12 Autogiro Betala gärna din faktura via autogiro. Du ansöker på blankett som du kan få av administrationen på Vård och omsorg. Ring oss om du har frågor; Administrationen Vård och Omsorg Carina Arthursson Ingrid Persson Fax Vård och Omsorg Gustafs torg 16, Tomelilla Telefon vx , Telefax Postgiro , Bankgiro

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer