Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt"

Transkript

1 Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

2 Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd från socialtjänsten. För att kunna få försörjningsstöd måste du först själv ha gjort vad du kan för att lösa din situation. Kommunen utreder och beslutar om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Utredningen görs enligt socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Vem kan få ekonomiskt bistånd i Huddinge? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun och behöver ekonomiskt bistånd till din försörjning kan ansöka om försörjningsstöd. För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs att du inte kan försörja dig på något annat sätt. Om du har pengar på banken, aktier eller någon annan tillgång måste du i regel använda detta innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du behöver också ha sökt andra förmåner och ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. Om du är sambo, gift eller registrerad partner behöver ni ansöka tillsammans om försörjningsstöd. Er ansökan utreds utifrån era gemensamma inkomster och tillgångar. Om du har egna inkomster räknas de med i uträkningen och du ska försörja dig med dina egna inkomster så långt det är möjligt.

3 Vad förväntas av mig? Du måste göra vad du kan för att bli självförsörjande. Det kan betyda olika saker beroende på hur just din situation ser ut. Om du är arbetslös ska du söka jobb aktivt varje dag i alla branscher där du har möjlighet att få arbete. Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt följa överenskommen handlingsplan. Du kan också erbjudas att delta i arbetsförberedande verksamhet hos kommunen eller Arbetsförmedlingen. Om du har nedsatt arbetsförmåga och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid behöver du lämna in ett läkarintyg som styrker det. Det kan finnas andra situationer än exemplen ovan.

4 Hur ansöker jag för första gången? Om du inte har haft försörjningsstöd förut kontaktar du Mottagningsenheten och bokar en tid. Du hittar telefonnummer och telefontider längre bak i den här broschyren. Om du har en e-legitimation kan du även fylla i en ansökan på En socialsekreterare går då igenom underlaget och ringer upp dig inom två arbetsdagar. En första preliminär utredning av din ekonomiska situation görs med dig per telefon. Vi skickar hem ansökningsblankett till dig tillsammans med mer information om vilka handlingar du behöver lämna in till oss. För att vi ska kunna påbörja en utredning måste vi först få all information vi ber dig om. När vi har fått in din ansökningsblankett tillsammans med de handlingar vi har begärt kommer du att få möjlighet att boka en tid för nybesök genom vårt bokningssystem i receptionen på Mottagningen. Vad ska pengarna räcka till? Ditt försörjningsstöd beviljas enligt en fast norm och ska räcka till utgifter av livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv-licens. Du kan även beviljas rimliga kostnader för hyra, el, hemförsäkring, SL-kort, fackföreningsavgift samt avgift för a-kassa. Efter en särskild prövning kan du även få ekonomiskt bistånd för andra nödvändiga utgifter, som kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård. Om du har barn i årskurs 4 9 kan du ansöka om extra kostnader för barnets fritidsaktiviteter, till exempel deltagande i idrottsverksamhet, kulturskolan eller friluftsliv. För att

5 du ska ha rätt till detta måste du ha fått ekonomiskt bistånd i sex månader inom den senaste tolvmånadersperioden. Fritidsaktiviteten ska vara regelbundet återkommande, till exempel en gång i veckan, och den ska vara ledarledd. Beslut om ekonomiskt bistånd När du har ansökt om ekonomiskt bistånd kommer du att få ett beslut. Om din ansökan beviljas får du en utbetalning till det konto du har uppgett. Om du inte uppfyller kraven för att få försörjningsstöd kommer du att få ett avslagsbeslut tillsammans med information om hur du gör om du vill överklaga beslutet. Vilka handlingar ska jag lämna med ansökan? Din handläggare ger dig information om vilka handlingar som du behöver bifoga ansökan. Detta kan variera beroende på hur din situation ser ut. Du behöver visa vad du gör för att bli självförsörjande. Detta kan till exempel innebära att du måste visa att du aktivt söker arbete om du är arbetssökande, eller visa ett läkarintyg om du är sjukskriven. Om du har en planering med en annan myndighet måste du visa den. Alla inkomster, tillgångar och utgifter måste redovisas med underlag. Du behöver visa din inkomstdeklaration och dina kontoutdrag från alla banker där du har konton. Underlag som visar dina inkomster kan till exempel vara lönespecifikation eller utbetald a-kassa. Underlag som visar dina utgifter kan till exempel vara hyresavi, elräkning och räkning på a-kasseavgift. Du måste också lämna hyreskontrakt som visar hur och var du bor.

6 För kostnader för läkemedel ska du lämna både kassakvittot och receptspecifikationen som du får från apoteket. Du kan få försörjningsstöd för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. För att få kostnader för läkarbesök beviljade måste du först betala avgiften och få en stämpel i högkostnadskortet. Kopiera båda sidor av högkostnadskortet, både stämplarna och ditt personnummer, och lämna in kopian tillsammans med din ansökan. Du kan göra en egen provberäkning på Om jag behöver ansöka igen Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd under flera månader kommer du att få en handläggare på någon av försörjningsstödsenheterna. Du kommer att få ett brev hemskickat med namnet och kontaktuppgifterna till din handläggare. Försörjningsstödsenheterna arbetar i team som består av socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter och utredningsassistenter. Teamet kommer att göra en planering tillsammans med dig för att du ska bli självförsörjande. För varje månad som du behöver ansöka om försörjningsstöd lämnar du in en ny ansökan tillsammans med de handlingar som behövs. Du ansöker i förskott för månaden som kommer,

7 och du måste ha lämnat in en komplett ansökan med alla handlingar före den 20:e i månaden för att pengarna ska hinna betalas ut innan den sista i månaden. Om du har kompletterande försörjningsstöd, det vill säga om du har en låg inkomst som inte räcker till, ska du lämna in din ansökan när alla underlag har kommit. Din ansökan måste vara komplett med de uppgifter och underlag som vi har begärt in för att utredningen ska börja. Om det saknas underlag kommer du att få hem ett kompletteringsbrev. Hembesök Socialtjänsten kan ibland behöva göra hembesök hos dig för att utreda din boendesituation. Hembesöket är frivilligt och du har rätt att tacka nej, men det kan innebära att utredningen om din boendesituation inte kan slutföras. Vad händer med de uppgifter jag lämnar? Alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten registreras i Huddinge kommuns socialregister och omfattas av sekretesslagstiftningen. All personal har tystnadsplikt. Du har rätt att ta del av de handlingar som handlar om dig. Kan socialtjänsten hjälpa mig med en lägenhet? Socialtjänsten kan inte erbjuda dig en lägenhet, utan du måste själv ordna med din boendesituation. Du kan däremot få tips och råd om hur du kan lösa din boendesituation.

8 Att överklaga sitt beslut Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det inom tre veckor. Du lämnar din överklagan till din handläggare. Beslutet kan omprövas eller skickas vidare för att prövas av förvaltningsrätten. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar, vad i beslutet du vill ändra och varför du tycker att beslutet är felaktigt. Skicka med de handlingar som du anser stöder din uppfattning. Skriv din namnteckning, namnförtydligande, postadress, telefonnummer och personnummer. Felaktigt ekonomiskt bistånd Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökan eller på vad du ska redovisa är du alltid välkommen att kontakta din handläggare. När du ansöker om ekonomiskt bistånd får du underteckna en bekräftelse på att du har tagit del av information om reglerna. Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig om du har fått för mycket pengar. Om socialtjänsten misstänker att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan är kommunen skyldig att göra en polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.

9 Vår verksamhet ska vara av god kvalitet Gott bemötande Vi vill att du ska få ett gott bemötande i alla dina kontakter med oss och vi är lyhörda för dina synpunkter och önskemål. Vi har tystnadsplikt och respekterar din personliga integritet. Delaktighet Du är delaktig i utredningen och vi har en regelbunden dialog med dig angående beslut, val av insats och den övriga planeringen. Du har rätt att ta del av vår dokumentation och de handlingar som rör dig. Tillgänglighet Vi är tillgängliga alla vardagar. Du ska kunna få information på olika sätt, till exempel skriftligt, via telefon, via personliga besök och via huddinge.se. Barnperspektiv I våra utredningar och bedömningar uppmärksammar vi särskilt barnens behov och situation. Om du har synpunkter Vår verksamhet ska vara av god kvalitet och du är välkommen att lämna synpunkter, förslag eller klagomål. Det kan du lämna skriftligt i receptionen, kontakta din handläggare eller närmast ansvarig chef.

10 Kontakta oss! Första gången du ansöker När du ansöker om försörjningsstöd för första gången ska du kontakta Mottagningen för att boka en tid. Tidsbokningens telefonnummer är Deras telefontider är måndag, tisdag, onsdag och fredag, samt på torsdagar. Du kan även fylla i en e-ansökan på forsorjningsstod. Besöksadressen till Mottagningen är Patron Pehrs väg 4, 2 trappor i Huddinge centrum. Om du redan har en handläggare Om du redan har en handläggare på Försörjningsstöd ska du i första hand kontakta din handläggare via direktnumret. Om du inte kan din handläggares direktnummer kan du ringa till växelnumret, Besöksadressen till Försörjningsstöd är Paradistorget 14 i Huddinge centrum. Ingång från Paradisgaraget eller Paradistorget. Om du vill veta när dina pengar betalas ut Ring till Huddinge servicecenter, , eller besök dem på Kommunalvägen 28 i Huddinge centrum. Du måste uppge ditt kundnummer för att få besked.

11 Mottagningen, Patron Pehrs väg 4 Huddinge station Försörjningsstöd, Paradistorget 14 Kundnummer Du kan få ett kundnummer av din handläggare eller genom att visa legitimation i receptionen på Paradistorget 14. När du har ett kundnummer kan du ringa för att få veta om eller när en utbetalning kommer att ske. Du säger ditt kundnummer för att få svar på om eller när du kommer att få pengar utbetalda. Du kan ringa till vår reception eller till Huddinge servicecenter.

12 Huddinge servicecenter Kommunalvägen Öppettider måndag onsdag torsdag fredag Genom att kontakta Huddinge servicecenter kan du även beställa den här informationen på ett annat språk, på lättläst svenska, som ljudbok eller i punktskrift. Socialjouren När socialtjänsten och servicecenter är stängda för dagen kan du vända dig till socialjouren vid akuta sociala problem Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge. Tryck: Kommuntryckeriet, oktober Foto: Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer