Avgifter 2015 för vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter 2015 för vård och omsorg"

Transkript

1 Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från

2 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som kommunen har rätt att ta ut. Avgifter Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård uppgår till kronor per månad. Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa (342 kronor per timme) Avgifterna är kopplade till det s k prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras. Utöver hemtjänstavgift tas avgift ut för måltider och boende. För dig som bor på ett särskilt boende i s k flerbäddsrum får hyran vara högst kronor per månad. Degerfors Hälso- och sjukvårdsinsatser 80 kr/ besök.

3 3 Inkomster Den avgiftsgrundande inkomsten beräknas utifrån dina aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga. Som inkomster räknas pension, inkomster av kapital, bostadstillägg och/eller bostadsbidrag, inkomst av näringsverksamhet och tjänst samt vissa andra bidrag. Inkomsterna skall avse de närmast kommande tolv månaderna. Med aktuell kapitalinkomst, t ex räntor och utdelningar, menas den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter inför deklaration. Dessutom skall realisationsvinster vid försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper medräknas som kapitalinkomst. Restskatt respektive överskjutande skatt ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget. Handikappersättning och skattefri livränta ingår inte i beräkningen av avgiftsunderlaget. Vid beräkning av hemtjänstavgift för makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken.

4 4 Förbehållsbelopp och boendekostnad Förbehållsbeloppet är kronor per månad för ensamstående och kronor för var och en av sammanlevande makar eller sambor. Detta belopp skall täcka dina normalkostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. Förbehållsbeloppet kan ökas om du har särskilda kostnader för varaktiga behov. Med varaktigt behov avses att kostnaden är regelbundet återkommande under den närmaste tolvmånadersperioden. Som exempel kan nämnas biståndsbedömd mattjänst, specialkost med styrkta medicinska skäl och god man. Samtliga yrkanden skall styrkas. För personer yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet för livsmedel med 502 kronor per månad.

5 Förbehållsbeloppet kan minska om du inte har vissa kostnader på grund av att de ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller. Det kan till exempel vara hushållsel, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd och tv-licens för boende i särskilt boende. Vid beräkning av avgiften tas även hänsyn till dina boendekostnader. Pensionsmyndighetens/Försäkringskassans regler för beräkning av boendekostnad tillämpas. 5 Om make/maka flyttar in på särskilt boende så beräknas boendekostnaden enligt modell inkomster delat på två, bostadstillägget delat på två och hyreskostnader för bägge parter delat på två. För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende.

6 6 Beräkning av avgift Om din inkomst efter skatt och eventuella bostadstillägg/bostadsbidrag överstiger ditt totala förbehållsbelopp inklusive boendekostnad tar kommunen ut hemtjänstavgift upp till kronor per månad för de insatser du erhåller. I annat fall tas ingen avgift ut. Avgiftsberäkning sker den 1 januari 2015 grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan, nya taxor samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj-juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst. Dessa uppgifter skall lämnas skriftligt till oss på utskickad inkomstblankett. Därefter fastställs avgiften från 1 maj Det kan innebära både återbetalningar och efterdebiteringar. Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa (342 kronor per timme). Mer information och möjlighet att göra en preliminär beräkning av din avgift finns på respektive kommuns hemsida.

7 7 Ändring av uppgifter Om de uppgifter som ligger till grund för beräkning av avgiften är felaktiga eller ändras måste du meddela taxe- och avgiftsnämnden detta, se kontaktuppgifter. Möjlighet att överklaga avgiften Du som inte är nöjd med taxe- och avgiftsnämndens beslut om avgift eller uträkningen av förbehållsbeloppet kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Skriv varför ni anser att beslutet är felaktigt och hur ni vill ändra det. Underteckna skrivelsen, uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Skrivelsen ställs till Förvaltningsrätten men skickas via post till: Taxe- och avgiftsnämnden, Hallsberg Om något är oklart eller om du önskar hjälp av oss med att upprätta besvärsskrivelsen är du välkommen att vända dig till kommunen på ovan adress.

8 8 Övriga avgifter Enbart trygghetslarm Högsta avgiften för dig som enbart har trygghetslarm är 250 kronor per månad. Tillägg för mobillarm 83 kronor per månad. Degerfors 250 kronor per månad. Larm GSM/digital 350 kronor per månad. Enbart korttidsvård Du som har enbart korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften. Det innebär att avgiften kommer att variera från 0 till kronor per månad beroende på din betalningsförmåga. Avgiften är dock högst 129 kronor per dygn. Utöver avgift för korttidsvård kommer du att betala en dygnskostnad för mat. Dagvårdsavgift Askersunds kommun har en taxa på dagvård 25 kronor per dag.

9 9 Måltider Hallsberg, Lekeberg samt Laxå Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är kr per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden var i december 2014, från 55 kr per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 123 kr per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 74 kr per dag.

10 10 Måltider Askersund Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 58,50 kr per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 123 kr per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 74 kr per dag.

11 11 Måltider Kumla Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 58 kr per portion Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 123 kr per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 74 kr per dag.

12 12 Måltider Degerfors Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 60 kr per portion Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 122 kr per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är mat 70 kronor, kaffe 20 kronor.

13 13 Frågor om avgiften Om du har frågor och synpunkter om avgifterna, kontakta gärna oss. Telefontider måndag fredag Gemensam E-post: För mer information och möjlighet att göra en preliminär beräkning av din avgift finns på respektive kommuns hemsida. Taxe- och avgiftsnämnden hallsberg Fakturering Vi skickar ut en faktura och du har möjlighet att ansöka om autogiro. Autogiroblankett finns på hemsidan eller kontakta oss.

14 14 Lekeberg Hallsberg hemtjänst norr och öster, Werners backe, Kullängen samt Nytorgsgatan 20 Degerfors Letälvsgården Katarina Bäckgren tel E-post: Laxå Hallsberg hemtjänst väster och söder samt Esslatorp Kumla, Kungsgården. Degerfors Centrumgruppen samt Svartå/Åtorp Gunnel Eriksson tel E-post:

15 15 Askersund Hallsberg Sköllergården Kumla, Sannahed särskilt boende. Degerfors Västergården, Kastanjen, Jannelund samt Ytterlaget Yvonne Granberg tel E-post: Kumla hemtjänst samt LSS boenden Kumla, Solbacka Anna Palomaa tel E-post:

16 16

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer