Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter"

Transkript

1 Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015

2

3 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå kr / månad Nivå kr / månad Nivå kr / månad Nivå kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg Hemgång 59 kr / dygn Trygghetslarm 300 kr / månad Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter 25 kr Nivåerna i hemtjänst beror på hur många och vilken slags besök du beviljats. När du får ditt beslut om hemtjänst framgår det vilken nivå du tillhör. Om du får mat distribuerat hem och inte har några andra insatser betalar du avgift enligt hemtjänst nivå 1. Högsta avgiften som totalt tas ut är 1780 kr per månad och debiteras i efterskott. Avgift betalas från den månad du fyller 19 år. Kostnad för mat och hyra betalas utöver din avgift. Vid startad eller avslutad hemtjänst debiteras avgift per dag med 1/30 av månadsavgiften. Din avgift kan variera beroende vilken hemtjänstnivå du har, din inkomst, boendekostnad samt med antal matportioner du debiteras. Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård debiteras för påbörjad månad med hel månadsavgift. För att ha trygghetslarm måste du också ha ett abonnemang för telefoni. Varje dygn görs ett automatiskt provlarm som medför en debitering motsvarande ett telefonsamtal på din telefonräkning.

4 Vad blir min avgift? Innan du kan betala avgift måste du ha ditt förbehållsbelopp kvar. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din boendekostnad. Som inkomst vid avgiftsberäkning räknas pension, livränta, sjukersättning, barnbidrag, bostadsbidrag, inkomst av tjänst eller näringsverksamhet samt inkomst av kapital inklusive reavinster. För makar räknas inkomsterna samman och delas lika, även om man inte bor tillsammans och även om bara ena maken har insatser från omsorgsförvaltningen. Skattefri handikappersättning räknas inte som inkomst. Avgift till trossamfund som betalas via skatteavdrag räknas bort vid fastställande av nettoinkomsten. Förmögenhet påverkar inte avgiften. Vid negativt avgiftsutrymme betalas ingen avgift. Avgiften kan ändras om: inkomstförhållandena ändras. bostadstillägget eller boendekostnaden ändras. familjeförhållanden förändras. förbehållsbeloppet ändras. insatsnivån ändras.

5 Förbehållsbelopp Minimibeloppet 2015 för ensamstående är 5023 kr och för sammanboende 4245 kr. Innan det år man fyller 61 är det 5274 kr respektive 4458 kr. Till minimibeloppet läggs boendekostnaden och detta blir ditt förbehållsbelopp. När du köper mat av Trollhättans Stad höjs ditt personliga minimibelopp med mellanskillnaden av vad den färdiglagade maten kostar och livsmedelskostnaden. Individuell höjning av förbehållsbeloppet kan förekomma. Vid varaktiga kostnader för till exempel god man eller underhållsskyldighet mot barn görs en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp. Kostnad för mat betalas alltid utöver avgiften. Boendekostnad Din boendekostnad är din hyra utan hushållsel. Bor du i småhus beräknas boendekostnaden enligt försäkringskassans schablon per kvadratmeter samt eventuell tomträttsavgäld. Fastighetsavgiften räknas bort vid skatteberäkningen för fastighetsägaren. Vid lån på småhus eller bostadsrätt räknas dessa med 70% av den räntekostnad som betalas.

6 Mat Mat korttidsvistelse Mat korttidsvistelse 7-15 år Mat korttidsvistelse år Lunch matdistribution eller i restaurang hemtjänst Fika i dagverksamheter 102 kr / dygn 63 kr / dygn 82 kr / dygn 48 kr / portion 11 kr Ovanstående matpriser gäller med biståndsbeslut. Serviceboende Vid hyra av lägenhet i serviceboende skriver du eget hyreskontrakt med bostadsbolaget Eidar som också debiterar hyra. Uppsägning av servicelägenhet sker till serviceboendet. Gruppboende I gruppboende betalar du hyra för din lägenhet, mat och en avgift. Avgift för gruppboende Mat, helpension 1780 kr / månad 3060 kr / månad Sänkning av förbehållsbeloppet sker i gruppboende då du inte har kostnader för TV-licens, husgeråd, vissa hygien och förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet sänks i dessa fall med 408 kr/månad.

7 Då den med den högsta inkomsten flyttar till gruppboende finns möjlighet att avgiften beräknas på hälften av den gemensamma inkomsten. För gifta räknas alltid avgiften på hälften av den gemensamma. Innan du får tillträde till lägenheten ska du ha skrivit ett hyreskontrakt med Trollhättans stad. Hyran debiteras tillsammans med kostnad för mat och avgift. Uppsägning av lägenheten sker skriftligt till gruppboendet och hyra betalas till och med din önskade uppsägningsdag. Lägenheten ska då vara städad. Vid inflyttning till gruppboende kontakta alltid Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan då du och/eller den som eventuellt bor kvar i tidigare gemensam bostad vara berättigad till bostadstillägg. Vid frånvaro från gruppboende under minst sju dagar reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften från första frånvarodagen. Matkostnaden reduceras från första frånvarodagen. Underhåll till placerat barn Vid placering enligt LSS särskild bostad för barn och ungdomar under 18 år betalar vardera föräldern underhåll till Trollhättans Stad. Vid frånvaro om minst fem dagar per månad reduceras underhållet med 1/40 per dag.

8 Jämkning vid inflyttning Om du någon månad under inflyttningen inte har ditt förbehållsbelopp kan du söka jämkning. Jämkning motsvarande den lägsta av gamla och nya hyran och kan ges under högst tre månader. Jämkningen medges inte om du har förmögenhet överstigande ett prisbasbelopp, kr för Som förmögenhet räknas fastigheter, bostadsrätt, värdepapper och behållning på bankkonto. Frånvaro Vid uppehåll eller frånvaro från hemtjänst eller boendestöd under minst 14 sammanhängande dagar reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften från första frånvarodagen. Avgift för kommunal hemsjukvård/rehabilitering debiteras inte vid frånvaro hel kalendermånad. Avgiften för trygghetslarm reduceras inte vid frånvaro. Vad gör jag om min inkomst inte räcker? Du kan då vända dig till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att söka bostadstillägg.

9 Autogiro och e-faktura Blankett för autogiro kan du beställa hos avgiftshandläggare, ekonomikontoret eller hämta på trollhattan.se. E-faktura beställer du genom din internetbank. Övrigt Trollhättans Stad tar ut avgift för vård och omsorg enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kap 8. Storleken på minimibelopp och högsta avgiften som kan tas ut är beslutade av regeringen. De styrs av prisbasbeloppet och räknas om varje år. Du måste skicka in inkomstförfrågan för att eventuellt få din avgift reducerad. Detta görs i januari varje år och vid ändrad inkomst eller ändrade förhållanden. Om du inte svarar på inkomstförfrågan för dig eller din maka/make utgår den fasta avgiften för din beviljade insatsnivå. Då bostadstillägg fastställs och betalas ut retroaktivt, räknas även avgiften om retroaktivt. Då en inkomst uppgivits felaktigt beräknas avgiften om för den tid den felaktiga uppgiften legat till grund för beräkningen. Trollhättans Stad gör efterkontroller mot taxerad inkomst. Avgift för boende ej lägenhet 1854 kr / månad Kommunens självkostnad för år 2015 är beräknad till 284 kr per timme.

10 Avgift för gruppboende, hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm och ledsagning kan överklagas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga framgår av de handlingar du får tillsammans med ditt avgiftsbeslut. Vid frågor om avgifter eller fakturor Kontakta i första hand den avgiftshandläggare som står på ditt avgiftsbeslut och räkning. Har du frågor om betalningar kontakta Trollhättans Stads ekonomikontor. Gärdhemsvägen 9 Box Trollhättan Telefon trollhattan.se

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg 1 Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, 70, Dnr KS 2014/118 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer