Plan för lika rättigheter & möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014"

Transkript

1 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige

2 Ystads kommun ska tillämpa en personalpolitik där alla medarbetare, samt de som söker tjänster i kommunen, ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. -Kommunstyrelsen För att Ystads kommun ska kunna bibehålla och rekrytera kompetenta medarbetare har kommunen en målsättning om att vara en attraktiv arbetsgivare där all personal ges förutsättningar till en god arbetsmiljö. En väg till god arbetsmiljö är genom organiserat jämställdhets- och rättvisearbete där kommunen främjar allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt där alla ges samma möjligheter till utveckling i arbetet. I Ystads kommun ska alla medarbetare, samt de som söker arbete i kommunen, behandlas rättvist och ingen ska missgynnas på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska funktionshinder eller av annan orsak. Kommunens plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet innehåller övergripande riktlinjer för det förebyggande arbetet. Alla medarbetare förväntas följa riktlinjerna samt verka för att dessa efterföljs i det dagliga arbetet. Denna plan beskriver även Ystads kommuns interna mål och åtgärder för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Planen vänder sig till medarbetare i Ystads kommun och handlar dels om vårt interna jämställdhetsarbete, men även vilka aktiva åtgärder vi som arbetsgivare bedriver för att utveckla vår verksamhet till en plats där alla medarbetare behandlas rättvist och ges samma möjligheter.

3 Övergripande riktlinjer för lika rättigheter och möjligheter Arbetsförhållanden ska anpassas så att de lämpar sig för alla medarbetare Mål och åtgärder för lika rättigheter och möjligheter ska ingå i den ordinarie verksamhetsplaneringen Aspekter på lika rättigheter och möjligheter ska ingå i ledar- och arbetsmiljöutbildning Alla medarbetare ska känna sig delaktiga i arbetet och i arbetslaget Vi arbetar för att ta bort oskäliga löneklyftor mellan män och kvinnor inom samma yrkesgrupp eller mellan yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga Vi strävar efter att få en jämnare könsfördelning inom alla yrkesområden Vi arbetar för att ta bort oönskade deltider Alla medarbetare ska årligen ha ett utvecklingssamtal för att därigenom kunna ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete Allas åsikter ska behandlas med respekt Vi har nolltolerans mot trakasserier

4 Arbetsförhållande Ystads kommuns mål är att kommunens arbetsplatser är utformade så att de passar alla. Våra medarbetare har en god fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö och de är nöjda med sin arbetssituation. Det finns inga skillnader mellan män och kvinnors svar i medarbetarundersökningen vad gäller arbetsmiljö, inflytande och delaktighet. Friskvård ska uppmuntras och flera subventionerade träningsalternativ ska erbjudas samtliga medarbetare. Ansvarig: personalavdelningen Heltidstjänster ska eftersträvas. Innan nyanställning ska rekryterande chef undersöka om omorganisering eller förändring av arbetsuppgifter kan möjliggöra att befintlig personal erbjuds utökad sysselsättningsgrad. Ansvarig: arbetsledare Flexibel arbetstid ska tillämpas där verksamheten tillåter. Ansvarig: arbetsledare Samverkan vid arbetsplatsträffar och andra samverkansorgan ska ge alla samma möjlighet till information samt utrymme att föra fram sin åsikt. Föräldralediga och sjukskrivna ska ha möjlighet att delta. Ansvarig: arbetsledare

5 Föräldraskap Ystads kommuns mål är att alla yrken går att förena med föräldraskap och arbetsledare och medarbetares inställning till föräldraledighet är positiv. Våra medarbetare kan i hög grad påverka förläggning av sin egen arbetstid och detta har i sin tur lett till ökade möjligheter att kombinera arbete med föräldraskap. Det förekommer inga negativa svar på frågor om föräldraledighet i medarbetarundersökningen. Distansarbete ska erbjudas föräldralediga i den omfattning som verksamheten tillåter. Ansvarig: arbetsledare Lönerevision gäller även föräldralediga och vid längre föräldraledighet finns rutiner för hur detta ska hanteras. Ansvarig: arbetsledare, personalavdelning Samtal inför föräldraskap ska genomföras innan anställd går på föräldraledighet. Riktlinjer finns på personalsidorna. Ansvarig: arbetsledare, personalavdelning Möten och utbildningar bör förläggas till tid och plats som underlättar för medarbetare med barn att hämta och lämna i barnomsorg. Ansvarig: arbetsledare

6 Trakasserier Ystads kommuns mål är att det finns en nolltolerans bland kommunens medarbetare vad gäller sexuella eller andra trakasserier i kommunen. Alla former av kränkningar är förbjudna på arbetsplatsen. Alla medarbetare känner till Ystads kommuns handlingsplan mot trakasserier. Alla medarbetare vet vart de vänder sig för att få stöd och hjälp. I kommunens medarbetarundersökning svarar ingen anställd att den utsatts för trakasserier. Utbildning i värdegrund ska alla arbetsledare och arbetsmiljöombud genomgå. Diskussion kring vad trakasserier omfattar ska ske på arbetsplatsträffar. Ansvarig: arbetsledare, personalavdelning, jämställdhetsombud, Tillbud som rör trakasserier ska rapporteras i kommunens tillbudssystem, statistik ska tas fram och åtgärder vidtas vid förekomst av trakasserier mellan medarbetare. Ansvarig: förvaltningschef, personalavdelning, jämställdhetsombud, kommunens samverkansorgan

7 Rekrytering Ystads kommuns mål är att alla ansökningar vid rekryteringar behandlas rättvist och korrekt. Vid rekrytering är det kvalifikationerna som är avgörande för vem som tillsätts. Vi har ökat antalet medarbetare av underrepresenterat kön på våra arbetsplatser och det är en jämnare fördelning mellan män och kvinnor inom olika yrkesgrupper och på alla nivåer. Ingen som söker jobb i kommunen ska känna sig diskriminerad. Utbildning av arbetsledare och fackliga representanter i hur en rekrytering utan diskriminering går till. Ansvarig: personalavdelning, jämställdhetsombud Riktlinjer vid rekrytering ska tillämpas och användas av rekryterande chefer. Riktlinjer finns på personalsidorna. Ansvarig: arbetsledare, personalavdelning Ansträngningar för att rekrytera underrepresenterat kön sker vid samtliga rekryteringar där en grupp är underrepresenterad (mindre än 40% inom yrkesgruppen). Ansvarig: arbetsledare Utannonsering ska göras av samtliga tjänster. Ansvarig: arbetsledare

8 Utveckling och lönefrågor Ystads kommuns mål är att medarbetare ges lika möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Det lönepolitiska målet är att medarbetare har lika lön för lika och likvärdigt arbete utifrån sin prestation att omsätta uppsatta mål i praktisk handling. Vid löneskillnader mellan män och kvinnor är könet inte en orsaksfaktor, medarbetares behandlas inte olika vid lönesättning. I medarbetarundersökningen finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors svar på frågor om kompetensutveckling och lönesättning. Lönekartläggning, löneanalys och handlingsplan för jämställda löner görs varje år. Ansvarig: förvaltningschef, personalavdelning Lönekriterier ska på sikt tas fram i alla verksamheter i samverkan med personal. Ansvarig: förvaltningschef, arbetsledare Utvecklingssamtal ska alla medarbetare ha minst en gång varje år. Vid dessa samtal ska medarbetarens utbildningsbehov diskuteras. Ansvarig: arbetsledare Individuella utvecklingsplaner ska erbjudas alla medarbetare. Ansvarig: arbetsledare

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer