Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN"

Transkript

1 Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1

2 2

3 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé till grundläggande CV... sid 09 Innehållsidé till utökat ansökningsbrev... sid 10 Innehållsidé till utökad CV... sid 11 Innehållsidé till avancerat följebrev... sid 12 Innehållsidé till avancerad CV... sid 13 Söka oannonserade jobb... sid 15 Innehållsidé till intresseanmälan... sid 16 Innehållsidé till visitkort... sid 17 Referenser... sid 17 Avslutning... sid 18 3

4 4

5 Konsten att söka jobb Att söka jobb är en konst som kräver tid, energi, kunskap och bra verktyg. I det här häftet får du tips på hur olika typer av ansökningshandlingar kan se ut och vad de bör innehålla. När du skriver en ansökan är målet att väcka arbetsgivarens intresse och att du ska bli kallad till en intervju. Söker du ett annonserat jobb gäller det att ta fasta på det som står i annonsen och den information som finns på arbetsgivarens hemsida. Fundera över vilka av dina styrkor som kan vara till nytta i just det här jobbet, vilken kompetens som du kan erbjuda arbetsgivaren. Söker du oannonserat är det svårare att veta vad som är viktigt att lyfta fram. För att öka chanserna att träffa rätt ska du ta reda på så mycket du kan om arbetsplatsen och yrkesområdet. En jobbansökan kan se ut på många olika sätt och du kan ofta själv välja hur du vill utforma den. Ibland har arbetsgivaren krav eller önskemål om att ansökan ska göras på ett speciellt sätt eller innehålla vissa uppgifter. Till exempel är det vanligt att arbetsgivaren vill att du registrerar dina meriter på deras hemsida och bifogar en fil med ett brev du skrivit. 5

6 6

7 Söka annonserade jobb En ansökningshandling består oftast av ett brev och en CV eller en meritförteckning. Tidigare gjorde man skillnad på CV och meritförteckning men idag används orden oftast för att beskriva samma sak. Du kan läsa mer om en avancerad CV längre fram i häftet. Brevet kan vara en beskrivning av varför du söker jobbet och vilken nytta arbetsgivaren har av att anställa just dig. En CV är en sammanställning av dina tidigare och nuvarande meriter. Meriter är utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, licenser, certifikat med mera. Börja med den merit du tror är viktigast för jobbet du söker. Ofta är det du sysslat med nyligen viktigast. Vi kommer i häftet att visa innehållsidéer till tre varianter av jobbansökningar: Grundläggande brev och CV Utökad ansökningsbrev och CV Avancerad följebrev och CV Börja med att skriva ett grundläggande brev och CV om du inte har skrivit någon ansökan förut. Dessa kan du sedan utveckla om det behövs. Det viktigaste när man söker jobb är att bli unik och att din kunskap syns för arbetsgivaren så att du får komma på anställningsintervju. 7

8 Ansökningsbrev Innehållsidé till grundläggande brev Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Rubrik, vilken tjänst som söks, eventuellt referensnummer eller skriv en intresseväckande rubrik Vilket jobb söker du? Varför söker du just detta jobb? Vad har du för erfarenhet/utbildning som kan vara intressant för just detta jobb? Med vänlig hälsning Din underskrift Namnförtydligande FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 8

9 CV Innehållsidé till grundläggande CV Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Börja med det du gjort senast och gå bakåt i tiden. Skriv rubriker och fyll på med text. Du kan välja att skriva rubrikerna Erfarenhet i Sverige och Erfarenhet från andra länder för att underlätta för arbetsgivaren att se din bredd. Om du har praktiserat är det också intressant att ha med praktik under rubriken Arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet Yrke, företagets namn tidsperiod till exempel Utbildning Utbildning, skola/anordnare tidsperiod till exempel Språkkunskaper Svenska nivå? Till exempel grund, medel, avancerad Arabiska modersmål Franska medel Datakunskaper Photoshop nivå? Till exempel grund, medel, avancerad Excel grund Körkort B-körkort Truckkort Referenser/Betyg/Intyg Lämnas vid intervjun eller Personens namn, titel, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 9

10 Ansökningsbrev Innehållsidé till utökat ansökningsbrev Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Rubrik, vilken tjänst som söks, eventuellt referensnummer eller skriv en intresseväckande rubrik Väck intresse med din inledning. Berätta vilket jobb du söker? Har du talat med någon på företaget tala om det! Vad är det som gör att du är intresserad av det lediga jobbet? Vad engagerar dig i arbetsuppgifterna? Nytta för arbetsgivaren Vad har du att erbjuda arbetsgivaren? Tänk på att berätta genom konkreta exempel, skapa bilder för arbetsgivaren hur du kommer att fungera på jobbet. Ge ett eller flera smakprov från tidigare erfarenheter, allt går att använda, arbetsuppgifter, utbildning, egenskaper, fritidsintressen. Vad är unikt för dig som kommer göra att arbetsgivaren kan skilja ut dig från mängden ansökningar. Vad är viktigt för det sökta jobbet? Matcha dig i din beskrivning så att arbetsgivaren känner igen sig från sin annons. Använd gärna nyckelord som finns på arbetsgivarens hemsida. Knyt ihop Avsluta med att berätta något mer personligt och beskriv hur dessa erfarenheter kan komma till användning i ditt nya jobb. Sammanfatta skälen till varför du ska komma på intervju och att du ser fram emot att bli kallad på intervju. Med vänlig hälsning Din underskrift Namnförtydligande FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 10

11 CV Innehållsidé till utökad CV Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Börja med det som är mest intressant för arbetsgivaren, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det du gjort senast är ofta mest intressant och gå sedan bakåt i tiden. Du kan också sortera arbetslivserfarenhet under olika rubriker till exempel inom området du söker och övrig arbetslivserfarenhet. Utbildning Utbildning, skola/anordnare tidsperiod till exempel Beskriv gärna innehåll i utbildningen. Ta med: examensarbeten, utbildning från utlandet, internutbildningar, kurser och praktik som är till nytta för det sökta arbetet. Arbetslivserfarenhet, praktik och jobb Yrke, företagets namn tidsperiod till exempel Beskriv kort de arbetsuppgifter och ansvarsområden du haft och de resultat du uppnått. Praktik, extrajobb och volontärarbete kan vara värdefulla arbetslivserfarenheter så beskriv dessa på samma sätt som de andra erfarenheter du har. Bonuskunskaper/övriga meriter Du väljer själv vilka rubriker du vill skapa, här kommer några förslag: förtroendeuppdrag/föreningsengagemang/ideella organisationer, datakunskaper, beskriv vilka program du kan och på vilken nivå, språkkunskaper, beskriv nivå på kunskaperna, utlandsvistelser, föräldraskap, körkort, truckkort, intyg, certifikat, stipendier, samt annat som du själv kommer på. Referenser/betyg/intyg Lämnas vid intervjun. Du kan också uppge dina referenser med namn, titel, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress. Det är bra att skriva vilken relation du har med referensen. Tidigare chef, arbetsledare, arbetskamrat, lärare, tränare med flera. Undersök gärna om arbetsgivaren önskar få betyg och intyg med ansökan eller vid intervjun. FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 11

12 Innehållsidé till avancerat följebrev Följebrev Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Rubrik, vilken tjänst som söks, eventuellt referensnummer eller skriv en intresseväckande rubrik Beskriv vilket jobb du söker och förklara vad det är som gör att du söker jobbet, dina motiv. Sammanfatta, gärna i punktform, vad det är som gör att du är intresserad av företaget och arbetet. Koppla till annonsen och information från hemsidan samt andra erfarenheter du har. Till exempel Språkkunnig inom spanska och arabiska vilket är bra för företaget har kunder i dessa länder. Erfarenhet från personalfrågor från följande företag. Utbildning inom ekonomi och skatter från gymnasiet. Förklara att i bifogat CV ges en fyllig beskrivning av din bakgrund och på vilket sätt du passar för det jobb du söker. Avsluta med att du gärna kommer på intervju eller något annat som visar att du vill träffas och få detta jobb. Med vänlig hälsning Din underskrift Namnförtydligande FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 12

13 CV Innehållsidé till avancerad CV Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Denna avancerade CV utgår från att CV är en förkortning av Curriculum Vitae som betyder levnadsbeskrivning. Det är en bred beskrivning av din kompetens och dina ambitioner. Den beskriver också målsättning. Du kan själv styra vilka rubriker du vill ha och vilka områden du vill ta upp. Du kan använda arbetsuppgifter som rubriker, yrkestitlar, branscher, egenskaper. Beskriv din målsättning Beskriv dina ambitioner både på kort och på lång sikt. Vad är det som engagerar dig i det kommande arbetet? Specificera gärna vilken typ av utveckling du vill ha på jobbet. Gör en bred beskrivning av arbetslivserfarenheter Betona arbetsuppgifter, ansvarsområden och egenskaper du har använt på arbetet. Beskriv nyttan för den blivande arbetsgivaren. Var konkret och ge exempel. Skriv ner på vilket företag du har fått erfarenheterna och hur de kommer till användning i nästa jobb. Gör en bred beskrivning av utbildningserfarenheter Betona vad du tyckt varit mest intressant i utbildningen, vilket innehåll och vad du fått ut av utbildningen. Egenskaper du utvecklat. Beskriv hur utbildningen kommer att vara till nytta för den blivande arbetsgivaren. Gör en bred beskrivning av bonuskunskaper Beskriv dina kunskaper inom till exempel språk och data, om du har körkort, eventuell militärtjänstgöring, föräldraskap och dina intressen. Du kan samla dessa under en gemensam rubrik eller skapa flera olika rubriker. Referenser/betyg/intyg På sidan 11 finns tips om dessa delar. FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 13

14 14

15 Söka oannonserade jobb Det finns många jobb som inte annonseras. Man räknar med att ungefär 70 procent av alla jobb tillsätts på andra sätt än via annons, till exempel via kontakter, nätverk eller direkta kontakter med arbetsgivare. Självklart bör du söka även oannonserade jobb. Det gör du genom att kontakta de företag som du vill jobba på och anmäla ditt intresse. Här visar vi två olika sätt, intresseanmälan och visitkort. Intresseanmälan När du söker jobb som inte har annonserats kan du skicka en intresseanmälan till en arbetsgivare. Du väljer intressanta arbetsgivare utifrån det du kan och dina intressen. Det kan handla om arbetsgivare i ett speciellt område, i en särskild bransch, ett särskilt yrke eller där du kan använda särskilda kunskaper, till exempel språk. Du marknadsför din kompetens så att arbetsgivaren vet att du finns och söker jobb. När du skickar intresseanmälningar är det viktigt att du följer upp ansökan genom att kontakta arbetsgivaren efter en tid. Visitkort Visitkort kan vara ett sätt att marknadsföra dig själv och bygga ett eget nätverk. Passa på att dela ut visitkortet när du deltar i möten eller träffar folk i andra situationer. De måste inte ha med arbetslivet att göra. Kanske är det intressant att lämna visitkortet till affären där du handlar eller till träningsanläggningen där dina barn tränar? Det finns många sätt att göra sina egna visitkort på och det finns mallar på internet som du kan använda. Det finns också företag där du gratis kan trycka ett antal visitkort. Sök på internet så hittar du exempel. 15

16 Innehållsidé till intresseanmälan Intresseanmälan Företagets namn Att: kontaktpersonens namn Adress Datum Skriv gärna en intresseväckande rubrik Tänk på att du redan i början ska fånga läsarens intresse. Vad vill du med din intresseanmälan? Tala om att du vill undersöka möjligheter till jobb inom företaget. Motiv Tala om hur du hittat företaget eller om du har fått tips om det. Berätta om du har talat med någon där eller blivit rekommenderad att kontakta företaget. Vad är det som gör att du är intresserad av branschen/företaget/arbetsuppgifterna? Nytta På vilket sätt kan företaget få användning för dina erfarenheter och arbetsuppgifter? Vad är du bra på? Formulera så att du öppnar möjligheter med det du vill och kan göra. Matcha dig i din beskrivning så att företaget känner igen sig! Använd gärna nyckelord som efterfrågas inom branschen/ företaget. Skriv gärna i punktform så att det blir lättläst. Knyt ihop Avsluta med att ange varför du skickade brevet och att företaget gärna får kontakta dig om de är intresserade. Berätta också att du kommer att följa upp din intresseanmälan och att du gärna tar med CV, referenser, betyg vid intresse eller en intervju. Med vänlig hälsning Din underskrift Namnförtydligande FÖRNAMN EFTERNAMN GATUADRESS TELEFONNUMMER E-POSTADRESS POSTNR. POSTADRESS MOBILTELEFONNUMMER 16

17 Innehållsidé till visitkort Förnamn Efternamn YRKE/UTBILDNING Adress X XXX XX Postort Telefon: XXX-XXX XX XX Följande uppgifter kan vara bra att ha med på sitt visitkort: Namn, yrke (till exempel fordonsmontör) eller utbildning (till exempel socionom), telefon, epost och adress. Förnamn Efternamn YRKE/UTBILDNING Adress X XXX XX Postort Telefon: XXX-XXX XX XX En del har svårt att komma ihåg namn men är bra på ansikten. Fundera därför på om du vill ha med ett foto av dig själv på visitkortet. Referenser Många arbetsgivare vill att du lämnar referenser. Antingen tillsammans med din ansökningshandling eller på anställningsintervjun. Referenser är oftast personer som du har arbetat tillsammans med och som kan tala om hur du fungerat i en tidigare arbetssituation. Det kan också vara personer som känner dig i en annan roll, till exempel lärare, tränare, mentorer. Fråga om de vill lämna referenser och vad de kommer att säga om dig. Ett tips är att skicka ett exemplar av dina ansökningshandlingar till referenspersonerna. Då vet de hur du presenterar dig för arbetsgivaren. 17

18 Avslutning På vår webbplats arbetsformedlingen.se finns mer information om hur det går till att söka jobb. Många arbetsförmedlingar anordnar också seminarier om att skriva ansökningshandlingar och att gå på anställningsintervju. Vår kundtjänst står också alltid beredd att svara på dina frågor eller träna dig inför en anställningsintervju. Slutligen vill vi också tipsa dig om att finnas med i vår CV-databas Mitt CV på hemsidan. Där finns en sökfunktion för arbetsgivare så att de alltid kan nå ditt CV. Anteckningar: 18

19 19

20 VISA DIG FRÅN DIN BÄSTA SIDA Det här häftet handlar om jobbansökningar. Här finns tips på olika typer av ansökningar, hur de kan se ut och vad de bör innehålla. På vår hemsida finns fler tips till dig som söker jobb. Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i alternativa format på Arbetsförmedlingen Rekv nr: XXXXXX. Bilder: Johnér Bildbyrå 20

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer