SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning"

Transkript

1 SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden, sitt liv och sitt yrkesval. Vi kommer främst att använda samhällskunskapsboken Utkik och ett material från Ung Företagsverksamhet, där olika skriftliga övningar får eleverna att reflektera över sina egna förmågor och vilka olika förmågor som krävs för olika yrken. De får sätta upp kortsiktiga eller långsiktiga mål när det gäller sin utbildning. Begreppsförmåga, analysförmåga och procedurförmåga kommer att tränas under arbetsområdets gång. De får alltså lära nya begrepp, reflektera kring och sammanfatta egna tankar samt söka information. SYV kommer att besöka klassen och berätta om hur gymnasievalen går till. SYV kommer också att förklara för eleverna att de kommer att få enskilda samtal, där de under samtalen berättar om sina intressen och vilka förmågor som är kopplade till det. Eleverna kommer att få ett skriftligt läxförhör på centrala begrepp inom ämnesområdet och att få skriva en inlämningsuppgift om ett yrke. LÄROPLANEN LGR -11 Centralt innehåll Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetssätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. Kunskapskrav i slutet av åk 9 E/ C / A Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

2 Eleven beskriver enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning VAD SKA DU BLI NÄR DU BLIR STOR? Rangordna alternativen efter hur du tycker. Försök att motivera dina val. 1. Vad är viktigast för dig? a) Ett bekvämt liv med mycket pengar b) Samhörighet med familjen och nära vänner c) Beröm och respekt ifrån andra d) Inre harmoni och tillfredsställelse e) Ett spännande och aktivt liv f) Värnande om miljön och naturen g) Känsla av att kunna bidra med något i samhället 2. Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en annan person? a) Snäll b) Glad c) Social d) Fantasifull e) Ärlig f) Hjälpsam g) Påhittig

3 3. Vilket yrke har högst status? a) Statsminister b) Advokat c) Lärare d) Lantbrukare e) Pilot f) Sjuksköterska g) Ekonom 4. Vilket yrke är mest beundransvärt? a) Barnmorska b) Brandman c) Biståndsarbetare d) Präst e) Polis f) Läkare g) Slaktare 5. Vad skulle du vilja ha ut av ett arbete? a) Arbeta med människor b) Resa i jobbet c) Hög lön d) Känna att du gör något viktigt för andra människor e) Arbeta i hemorten f) Hög status g) Få tänka mycket själv och ta ansvar

4 6. Vilket av följande yrken är typiskt kvinnliga respektive manliga? (Markera dem med K eller M) a) Polis b) Lärare c) Egen företagare d) Sjuksköterska e) Förskollärare f) Ingenjör g) Läkare 7. Vad ska påverka lönen mest? a) Efterfrågan b) Kunskap c) Erfarenhet d) Utbildning e) Samarbete f) Kön g) Ansvar h) Status Reflektion: Vad är viktigast för dig om du skulle välja utbildning just nu?

5 Diskussion och anteckningar tillsammans i klassen: SAMHÄLLSKUNSKAP: ARBETE OCH UTBILDNING (Vad ska du bli när du blir stor?) Varför arbetar människor? - För att klara sin försörjning. (Mat, kläder, boende) - Stat och kommun behöver få in skattepengar för att genomföra sina uppgifter. Bidra till samhället. - Olika yrken behövs för att samhället ska fungera. Man fyller en funktion. - Trygghet, trivsel - Göra nytta i samhället, göra något meningsfullt - Arbetskamrater, gemenskap - Utveckla sig själv- självkänsla - Göra karriär - Få uppskattning Arbete förr och nu 1. Jaga, samla, vandra, flytta dit maten fanns 2. Jordbrukssamhälle De flesta arbetade med jordbruk och boskapsskötsel. 3. Industrisamhälle: 1800-tal i Sverige År 1930 arbetade fler människor inom industri än inom jordbruk. 4. Tjänstesamhälle (service, kommunikation, information) Nu för tiden arbetar människor inom många olika yrken. De flesta jobbar inom tjänstesektorn, där man producerar tjänster. Exempel på detta är jobb inom vård, skola, omsorg (barn, äldre), bank, försäkring och nöjen. Studera diagrammet på s. 127 (Från jordbruk till information)

6 - Vad kan du dra för slutsatser? Centrala begrepp för arbetsområdet (s. 143) Läs följande sidor i boken och förklara begreppen: s Arbetsmarknaden: Marknaden där arbetstagare och arbetsgivare möts. Arbetstagare: De som arbetar. De som får lön. Arbetsgivare: De som erbjuder arbeten. De som betalar lön. Tillsvidareanställning: Man har en fast anställning. Anställningen varar tills man säger upp sig eller blir uppsagd. Tidsbegränsad anställning: Då är man anställd under en bestämd tid. Försörjningsbörda: Allt färre människor ska försörja en åldrande befolkning. -Genomgång av begreppen s Fackförening: Organisation som arbetar för arbetstagarnas rättigheter och krav. Fackförbund: Många fackföreningar som gått ihop för att bli starkare. Arbetar för arbetstagarnas rättigheter. Landsorganisationen (LO):

7 De olika fackförbunden gick ihop och bildade LO Svenska arbetsgivarföreningen (SAF): De olika arbetsgivarna gick ihop och bildade SAF Arbetsgivarorganisation: En sammanslutning av arbetsgivare, som jobbar för sina intressen på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv: Före detta SAF. Saltsjöbadsavtalet: Ett avtal som slöts av SAF och LO Det innebar att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skulle bestämma vilka regler som skulle gälla på arbetsmarknaden. Detta skapade en lugnare arbetsmarknad. Den svenska modellen: Samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i Sverige. De kommer själva fram till olika avtal. Riksdagen behöver inte lagstifta om detta. Avtalsrörelse: När arbetstagare och arbetsgivare arbetar fram nya villkor. Medlare: Person som hjälper till i avtalsrörelsen, utan att stå på någons sida. Strejk: Arbetstagarnas stridsåtgärd om man inte kommer överens. Man går inte till jobbet. Lockout: Arbetsgivarnas stridsåtgärd. Man stänger arbetsplatsen. Kollektivavtal: Ett avtal som sluts mellan fackförbunden (arbetstagarna) och arbetsgivarna. Gäller under viss tid.

8 Fredsplikt: Under kollektivavtalets bestämda tid råder fredsplikt och då får man inte ta till stridsåtgärder. Arbetslöshetskassa (a-kassa): Man kan gå med i a-kassa genom sitt fackförbund. Då kan man få ersättning om man blir arbetslös. -Genomgång av begreppen s. 134 Lagen om anställningsskydd (LAS): En lag som beskriver hur man får säga upp och avskeda människor. Uppsägning: Man får inte jobba kvar. Orsakerna kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Avskedande: En persons anställning upphör direkt. Orsakerna kan vara att man misskött sina arbetsuppgifter grovt. Medbestämmandelagen (MBL): Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta. Fackförbunden ska få information om viktiga förändringar. Arbetsmiljölagen (AML): En lag som säger att alla har rätt till en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Det ska inte finnas risk för olyckor och människor ska inte ha för hög arbetsbelastning, som kan ge stress. Skyddsombud: Person som kontrollerar arbetsmiljön på sin arbetsplats. Det finns även elevskyddsombud på skolor.

9 -Genomgång av begreppen s Entreprenör: Person som har idéer och vill starta företag. Arbetsförmedlingen: En svensk myndighet som ansvarar för att föra samman den som söker jobb med den som söker arbetskraft. Socioekonomisk bakgrund: En persons uppväxtort och föräldrarnas yrke och ekonomi spelar en viss roll när personen själv ska välja yrke. Personens sociala och ekonomiska bakgrund. Jämlikhet: Handlar om att alla människor ska ha lika villkor i livet. Jämställdhet: Handlar om att villkoren för kvinnor och män ska vara lika. -Genomgång av begreppen -Studier av diagram med information om löneskillnader mellan könen, yrken som är manseller kvinnodominerade, män och kvinnor i chefspositioner, oavlönat arbete i hemmet. -Arbete med materialet från Ung Företagsamhet. Eleverna får läsa kort information om yrke och arbetsliv samt fundera och göra övningar kring egna förmågor och vilka förmågor som krävs för olika yrken. - Uppgift: Ett framtida yrke för mig? UPPGIFT: Ett framtida yrke för mig?

10 1. -Välj ett yrke som du tycker verkar intressant. Det kan handla om ditt drömyrke, eller om någonting som du är intresserad av eller vill veta mer om. -Varför är detta ditt drömyrke? Vad är det som är lockande med yrket? Finns det fördelar och nackdelar med detta yrke? 2. Ta reda på vad som krävs: -Vilka gymnasieutbildningar passar bäst? -Vilka betyg/meritpoäng krävs? -Krävs studier på universitet eller högskola? Vad heter utbildningen? 3. Förmågor, erfarenheter, kunskaper -Vilka förmågor behöver du för att arbeta i detta yrke. -Vad behöver du utveckla? -Hur kan du utveckla dessa förmågor? -Finns det något du redan gör idag som utvecklar dessa förmågor? - Vem kan du skapa kontakt med som hjälper dig vidare mot ditt yrke. 4. Ange dina källor (Böcker, broschyrer, syv, personer som arbetar inom yrket, internet, arbetsförmedlingen mm) Lycka till, Magdalena LÄXFÖRHÖR: Arbetsliv Namn: Förklara följande begrepp:

11 Jämlikhet: Arbetsmarknad Strejk Uppsägning Fackförbund Tillsvidareanställning Lockout Entreprenör Jämställdhet Arbetsmiljölagen Socioekonomisk bakgrund Arbetsförmedlingen