Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen"

Transkript

1 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

2 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna. Där redogörs även för vilka svarsalternativ som är korrekta. Frågeformulär för målgrupp 1-5 Fråga-1. Varifrån har du fått kännedom om de nya reglerna? Är det via? FLERA SVAR MÖJ- LIGA! Informationsbrev från Försäkringskassan Media (tv, radio, tidningar, Internet) Personlig kontakt med Försäkringskassan Försäkringskassans broschyrer/faktablad/hemsida Läkare eller annan vårdpersonal Arbetsförmedlingen Kommunen Arbetsgivaren Facket Vänner och bekanta Annat sätt Jag har inte uppmärksammat någon information om reglerna Vet inte Fråga-2. Hur väl tycker du att du känner till de nya reglerna? Svara på en femgradig skala där 1 är "inte alls" och 5 är "mycket väl". 1 Inte alls Mycket väl Vet ej Fråga-3. Har du haft personlig kontakt med Försäkringskassan för att få veta mer om reglerna? Ja - (GÅ TILL FRÅGA 4) Nej - (GÅ TILL FRÅGA 5) Vet ej

3 3 (26) Fråga-4. HAFT PERONLIG KONTAKT Påverkade kontakten med Försäkringskassan din förståelse för de nya reglerna? Ja, jag förstod reglerna bättre efter det Nej, jag förstod inte reglerna bättre efter det Vet ej MÅLGRUPP 1: Du kommer nu att få några frågor kring Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukersättning. MÅLGRUPP 2 OCH 3: De nya reglerna rör bland annat arbetsförmåga. Du kommer nu att få några frågor kring det. MÅLGRUPP 4 OCH 5. De nya reglerna rör bland annat arbetsförmåga och tidsgränser i sjukförsäkringen. Du kommer nu att få några frågor kring det. Fråga-5. MÅLGRUPP 1, 2 OCH 3 MÅLGRUPP 1, 2 OCH 3: För hur lång tid tror du arbetsförmågan skall vara nedsatt för att en person ska ha rätt till sjukersättning enligt de nya reglerna? Under minst 1 år Mer än 3 år För all överskådlig tid Vet inte LÄS UPP! Fråga-6. MÅLGRUPP 1, 2 OCH 3 Utifrån vilken typ av arbete bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan tror du? Är det? Det senaste egna arbetet Normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden Alla typer av arbeten (även lönebidragsanställningar, anställning i Samhall AB och liknande anställningar) Vet inte LÄS UPP! Fråga-7. MÅLGRUPP 1, 2 OCH 3 Vad av följande tror du Försäkringskassan kan ta hänsyn till när de beslutar om en person har rätt till sjukersättning? FLERA SVAR MÖJLIGA! Få år kvar till ålderspension Utbildning Arbetsmarknaden på bostadsorten Medicinska skäl Vet inte LÄS UPP!

4 4 (26) Fråga-8. MÅLGRUPP 2 I de nya reglerna om sjukersättning finns inte längre möjlighet att få tidsbegränsad sjukersättning. Under en övergångstid finns dock möjlighet för de personer som hade beslut om tidsbegränsad sjukersättning innan den 1 juli 2008 att få tidsbegränsad sjukersättning ytterligare en tid. Du kommer nu att få lite frågor om dessa övergångsregler. För hur lång tid tror du att en person kan få tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsreglerna? Sammanlagt kan högst tre år med tidsbegränsad sjukersättning beviljas Sammanlagt kan högst 18 månader med tidsbegränsad sjukersättning beviljas Vet inte LÄS UPP! Fråga-9. MÅLGRUPP 2 Vad tror du händer med din ersättning när den maximala tiden enligt övergångsreglerna är uppnådd? Ersättningen från sjukförsäkringen upphör för all framtid Ersättningen upphör men det är möjligt att få sjukpenning efter ca tre månader (för den som får tillbaka en tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI)) Vet inte LÄS UPP! Fråga-10. MÅLGRUPP 4 OCH 5 Utifrån vilken typ av arbetsuppgifter bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan hos en anställd person tror du? Till en början om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter, därefter om personen inte klarar andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare, och senare om personen inte kan utföra någon typ av arbete som finns på arbetsmarknaden (GÅ TILL NÄSTA FRÅGA) Om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter ( (GÅ TILL FRÅGA 12) Till en början om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter och därefter om personen inte klarar andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare (GÅ TILL FRÅGA 12) Om personen inte klarar av någon typ av arbete som finns på arbetsmarknaden (GÅ TILL FRÅGA 12) Vet inte LÄS UPP! (GÅ TILL FRÅGOR OM LIVSSITUATION) Fråga-11. MÅLGRUPP 4 OCH 5 OCH SVARADE ALT 1 I FÖREGÅENDE FRÅGA Tror du att en anställd person som inte klarar av några arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare kan få sjukpenning även om han eller hon skulle kunna klara av ett annat arbete på arbetsmarknaden dvs. finns det några undantag från grundregeln? Ja Nej Vet inte LÄS UPP!

5 5 (26) Fråga-12. MÅLGRUPP 4 OCH 5 OCH SVARADE ALT 2,3,4 I FRÅGA 10 Hur länge tror du att en person kan, i normala fall, få sjukpenning? Max 1 år (GÅ TILL FRÅGOR OM LIVSSITUATION) Max 2,5 år (GÅ TILL NÄSTA FRÅGA) Det finns ingen tidsgräns (GÅ TILL FRÅGOR OM LIVSSITUATION) Vet inte LÄS UPP! (GÅ TILL FRÅGOR OM LIVSSITUATION) Fråga-13. MÅLGRUPP 4 OCH 5 OCH SVARADE ALT 2 I FÖREGÅENDE FRÅGA Vad tror du händer med sjukpenningen efter 2,5 år? Sjukpenningen upphör för all framtid Sjukpenningen upphör men det är möjligt att få sjukpenning igen efter ca tre månader Vet inte LÄS UPP! Fråga-14. MÅLGRUPP 3 Visste du INNAN din tidsbegränsade sjukersättning upphörde på grund av att du uppnått MAXIMALT ANTAL månader med sjukersättning att? Ja Nej Vet inte LÄS UPP! Du kunde delta i arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen när ersättningen från sjukförsäkringen upphört Du måste vara anmäld till A- kassan/arbetslöshetsförsäkringen för att ha en möjlighet att få ekonomisk ersättning därifrån när ersättningen från sjukförsäkringen upphörde Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, för att du skulle få ekonomisk ersättning från A-kassan/arbetslöshetsförsäkringen

6 6 (26) Fråga-15. MÅLGRUPP 5 Visste du INNAN din sjukpenning upphörde på grund av att du uppnått MAXIMALT ANTAL dagar med sjukpenning att? LÄS UPP! Ja Nej Vet inte LÄS UPP! Du kunde delta i arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen när ersättningen från sjukförsäkringen upphört Du måste vara anmäld till A- kassan/arbetslöshetsförsäkringen för att ha en möjlighet att få ekonomisk ersättning därifrån när ersättningen från sjukförsäkringen upphörde Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, för att du skulle få ekonomisk ersättning från A-kassan/arbetslöshetsförsäkringen Din livssituation TEXT1: GRUPP 1-2 Har du sjukersättning GRUPP 3: Hade du sjukersättning GRUPP 4: Har du sjukpenning GRUPP 5: Hade du sjukpenning TEXT2: GRUPP 3: innan din sjukersättning upphörde GRUPP 5: innan din sjukpenning upphörde Fråga-16. Avslutningsvis följer några frågor om din livssituation. <%text1> på heltid eller deltid <%text2>? Heltid Deltid Har ingen sjukersättning eller sjukpenning längre (MÅLGRUPP 1,2,4) Vet ej/ej svar Fråga-17. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola, realskola eller liknande Gymnasium/Fackskola Universitets- eller högskoleutbildning Vet ej/ej svar

7 7 (26) Frågeformulär för målgrupp 6 De frågor som ställdes till denna målgrupp som låg till grund för rapporten Steglös avräkning - förvärvsarbete, studier och ideellt arbete (Dnr ) har i denna bilaga tagits bort. Fråga-1. Varifrån har du fått kännedom om de nya reglerna? Är det via? FLERA SVAR MÖJ- LIGA! Informationsbrev från Försäkringskassan Media (tv, radio, tidningar, Internet) Personlig kontakt med Försäkringskassan Försäkringskassans broschyrer/faktablad/hemsida Läkare eller annan vårdpersonal Arbetsförmedlingen Kommunen Arbetsgivaren Facket Vänner och bekanta Annat sätt Jag har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna Vet inte Fråga-2. Hur väl tycker du att du känner till de nya reglerna? Svara på en femgradig skala där 1 är "inte alls" och 5 är "mycket väl". 1 Inte alls Mycket väl Vet inte Fråga-3. Har du haft personlig kontakt med Försäkringskassan för att få veta mer om de nya reglerna? Ja - (GÅ TILL FRÅGA 4) Nej - (GÅ TILL FRÅGA 5) Vet ej Fråga-4. HAFT PERONLIG KONTAKT Påverkade kontakten med Försäkringskassan din förståelse för de nya reglerna? Ja, jag förstod reglerna bättre efter det Nej, jag förstod inte reglerna bättre efter det Vet inte

8 8 (26) Fråga-5. Nu kommer några frågor om vad du känner till om de nya reglerna Vad av följande tror du att man har möjlighet att göra, utan att kontakta Försäkringskassan? FLERA SVAR MÖJLIGA Studera Arbeta och få inkomst Arbeta ideellt dvs. arbeta utan att få någon inkomst Vet inte (LÄS UPP!) Fråga-6. Vad av följande tror du att du måste göra om du har eller får en högre eller lägre inkomst än den du anmält till Försäkringskassan? Jag måste anmäla alla förändringar av inkomsten till Försäkringskassan Jag måste bara anmäla till Försäkringskassan om jag får högre inkomst än den anmälda Jag måste bara anmäla till Försäkringskassan om inkomsten är större eller kommer att bli större än det så kallade fribeloppet Jag behöver inte anmäla ändringen eftersom Försäkringskassan bara tar hänsyn till den inkomst som jag anmälde i ansökan om att få arbeta på den del jag har sjukersättning Vet inte (LÄS UPP!) Fråga-20. Avslutningsvis följer några frågor om din livssituation. Har du sjukersättning på heltid eller deltid? Heltid Deltid Har ingen sjukersättning längre Vet ej/ej svar Fråga-21. Är du ensamstående eller gift/sambo/registrerad partner? Ensamstående Gift/sambo/registrerad partner Vet ej/ej svar Fråga-22. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola, realskola eller liknande Gymnasium /Fackskola Universitets- eller högskoleutbildning Vet ej/ej svar

9 9 (26) Frågeformulär för målgrupp 7 De frågor som ställdes till denna målgrupp som låg till grund för rapporten Steglös avräkning - förvärvsarbete, studier och ideellt arbete (Dnr ) har i denna bilaga tagits bort. Fråga-1. Varifrån har du fått kännedom om de nya reglerna? Är det via? FLERA SVAR MÖJ- LIGA! Informationsbrev från Försäkringskassan Media (tv, radio, tidningar, Internet) Personlig kontakt med Försäkringskassan Försäkringskassans broschyrer/faktablad/hemsida Läkare eller annan vårdpersonal Arbetsförmedlingen Kommunen Arbetsgivaren Facket Vänner och bekanta Annat sätt Jag har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna Vet inte Fråga-2. Hur väl tycker du att du känner till de nya reglerna? Svara på en femgradig skala där 1 är "inte alls" och 5 är "mycket väl". 1 Inte alls Mycket väl Vet ej Fråga-3. Har du haft personlig kontakt med Försäkringskassan för att få veta mer om de nya reglerna? Ja - (GÅ TILL FRÅGA 4) Nej - (GÅ TILL FRÅGA 5) Vet ej Fråga-4. HAFT PERONLIG KONTAKT Påverkade kontakten med Försäkringskassan din förståelse för de nya reglerna? Ja, jag förstod reglerna bättre efter det Nej, jag förstod inte reglerna bättre efter det Vet ej

10 10 (26) Fråga-5. Nu kommer några frågor om vad du känner till om de nya reglerna Vad av följande tror du att man har möjlighet att göra, utan att kontakta Försäkringskassan? FLERA SVAR MÖJLIGA Studera Arbeta och få inkomst Arbeta ideellt dvs. arbeta utan att få någon inkomst Vet inte (LÄS UPP!) Din livssituation Fråga-14. Avslutningsvis följer några frågor om din livssituation. Har du sjukersättning på heltid eller deltid? Heltid Deltid Har ingen sjukersättning längre Vet ej/ej svar Fråga-15. Är du ensamstående eller gift/sambo/registrerad partner? Ensamstående Gift/sambo/registrerad partner Vet ej/ej svar Fråga-16. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola, realskola eller liknande Gymnasium/Fackskola Universitets- eller högskoleutbildning Vet ej/ej svar

11 11 (26) Bilaga 2. Svarsfrekvens och bortfall enligt Demoskop Målgrupp 1-5 Bortfallsredovisning Målgrupp Totalt Bruttourval Personer vars telefonnummer inte kunde identifieras Nettourval Personer identifierade som utanför målgruppen efter telefonkontakt Ej intervjubara pga sjukdom eller språksvårigheter Nettourval Bortfall Vägran Avbruten intervju Ej anträffbar under intervjutiden Antal genomförda intervjuer Svarsfrekvens 63% 68% 68% 60% 65% 65%

12 12 (26) Målgrupp 6 och 7 Bortfallsredovisning Målgrupp 6 Målgrupp 7 Bruttourval Personer vars telefonnummer inte kunde identifieras Nettourval Personer identifierade som utanför målgruppen efter telefonkontakt Ej utnyttjat urval 151 Ej intervjubara p.g.a. sjukdom eller språksvårigheter Nettourval Bortfall Vägran Avbruten intervju Ej anträffbar under intervjutiden Antal genomförda intervjuer Svarsfrekvens 67% 60%

13 13 (26) Bilaga 3. Kriterier för studiens urvalsram Målgrupp 1 Samtliga personer med sjukersättning tillsvidare enligt reglerna från och med den 1 juli 2008 som är ett aktuellt ärende när uttaget görs. Målgrupp 2 Samtliga personer med tidsbegränsad sjukersättning som varit aktuella minst en månad under perioden januari-juli Fördelat på: Har tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsbestämmelserna (beslutet har fr.o.m. tidpunkt juli 2008 eller senare och är kortare än 18 månader) Har tidsbegränsad ersättning men inte enligt övergångsbestämmelserna (beslutet har fr.o.m. tidpunkt före juli 2008) Målgrupp 3 Personer som har haft tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsbestämmelserna (beslutet har fr.o.m. tidpunkt juli 2008 eller senare och omfattar de maximala 18 månaderna) som har nått maximal tid i sjukförsäkringen dvs. är avslutade med avslutningsanledningen Ej rätt till ny period - har fått 18 mån enligt övergångsbestämmelser under perioden januari-juli Efter att ärendet har avslutats ska personerna varken ha fått sjukersättning tills vidare eller någon form av sjukpenning. Avgränsningar Följande ärenden ska inte ingå i urvalsramen: personer med aktivitetsersättning personer med sjukersättning tillsvidare enligt reglerna före den 1 juli 2008 personer som har skyddad identitet/sekretessmarkering personer som har god man, förvaltare/ställföreträdare etc. avlidna Målgrupp 4 Samtliga ärenden med minst 91 dagar med utbetald sjukpenning eller förlängd sjukpenning och som är pågående när uttaget görs.

14 14 (26) Fördelat på: anställda arbetslösa Följande ersättningar ska inte ingå i urvalet: fortsatt sjukpenning förlängd sjukpenning i vissa fall förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada arbetsresor i stället för sjukpenning förebyggande sjukpenning rehabiliteringspenning Målgrupp 5 Samtliga personer vars sjukpenningärende har avslutats med avslutningsanledningen inte längre rätt till sjukpenning enligt AFL 3:4 dvs. att de har nått maximalt antal dagar ( )under tiden 2 januari 31 juli Efter att ärendet har avslutats ska de varken ha fått någon form av sjukpenning eller sjukersättning tills vidare. fördelat på anställda arbetslösa Avgränsningar Följande ärenden ska inte ingå i urvalsramen: personer som har fått avslag (undantaget de som fått maximal tid i sjukförsäkringen (AFL 3:4) personer som har fått indrag uppdragstagare egenföretagare personer som har skyddad identitet/sekretessmarkering personer som har förmyndare, förvaltare (båda varianterna) eller god man avlidna

15 15 (26) Målgrupp 6 och 7 Samtliga personer med sjukersättning tillsvidare enligt reglerna före den 1 juli 2008 som är ett aktuellt ärende när uttaget görs. Fördelat på: Ansökt om att få arbeta med steglös avräkning med en fr.o.m. tid Ansökan behöver inte omfatta hela den tiden utan det är tillräckligt att det finns en ansökan för minst en av månaderna inom denna period Inte ansökt om steglös avräkning Redovisat per person: beviljad andel redovisad som o hel o partiell för gruppen som ansökt o om ersättningen har reducerats respektive o inte har reducerats Avgränsningar Följande ärenden ska inte ingå i urvalsramen: personer som har skyddad identitet/sekretessmarkering personer som har förmyndare, förvaltare (båda varianterna) eller god man avlidna

16 16 (26) Bilaga 4. De försäkrades informationskällor redovisat per målgrupp Kolumnen där andelen procent redovisas summerar till mer än 100 procent eftersom respondenterna har möjlighet att ange flera svarsalternativ. Målgrupp 1 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 36,8 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 52,0 Personlig kontakt med Försäkringskassan 46,6 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 25,2 Läkare eller annan vårdpersonal 16,6 Arbetsförmedlingen 4,8 Kommunen 2,2 Arbetsgivaren 5,0 Facket 5,0 Vänner och bekanta 13,4 Annat sätt 2,4 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 6,2 Vet inte 4,2 Målgrupp 2 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 36,2 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 58,8 Personlig kontakt med Försäkringskassan 55,6 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 22,2 Läkare eller annan vårdpersonal 16,0 Arbetsförmedlingen 10,8 Kommunen 1,6 Arbetsgivaren 2,4 Facket 4,0 Vänner och bekanta 17,6 Annat sätt 3,6 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 4,0 Vet inte 2,2 Målgrupp 3 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 51,8 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 53,0

17 17 (26) Personlig kontakt med Försäkringskassan 58,2 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 21,6 Läkare eller annan vårdpersonal 15,4 Arbetsförmedlingen 25,4 Kommunen 1,0 Arbetsgivaren 0,8 Facket 4,8 Vänner och bekanta 17,0 Annat sätt 2,2 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 2,8 Vet inte 1,2 Målgrupp 4 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 39,0 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 56,4 Personlig kontakt med Försäkringskassan 48,4 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 28,8 Läkare eller annan vårdpersonal 17,0 Arbetsförmedlingen 5,2 Kommunen 2,2 Arbetsgivaren 7,4 Facket 6,6 Vänner och bekanta 17,2 Annat sätt 1,6 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 7,2 Vet inte 2,0 Målgrupp 5 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 58,6 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 46,4 Personlig kontakt med Försäkringskassan 57,0 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 25,6 Läkare eller annan vårdpersonal 19,2 Arbetsförmedlingen 22,8 Kommunen 0,8 Arbetsgivaren 3,6 Facket 4,2 Vänner och bekanta 15,2 Annat sätt 2,6 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 2,2 Vet inte 2,6 Målgrupp 6

18 18 (26) Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 60,7 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 34,4 Personlig kontakt med Försäkringskassan 35,4 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 23,8 Läkare eller annan vårdpersonal 1,7 Arbetsförmedlingen 1,5 Kommunen 1,1 Arbetsgivaren 3,2 Facket 1,8 Vänner och bekanta 11,0 Annat sätt 6,4 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 1,8 Vet inte 1,8 Målgrupp 7 Informationskanaler Andel i % Informationsbrev från Försäkringskassan 64,4 Medier (tv, radio, tidningar, Internet) 44,5 Personlig kontakt med Försäkringskassan 5,6 Försäkringskassans broschyrer, faktablad eller hemsida 13,7 Läkare eller annan vårdpersonal 2,2 Arbetsförmedlingen 1,3 Kommunen 0,7 Arbetsgivaren 1,1 Facket 1,1 Vänner och bekanta 12,5 Annat sätt 2,0 Har inte uppmärksammat någon information om de nya reglerna 9,0 Vet inte 3,1

19 19 (26) Bilaga 5. Målgruppernas upplevda kännedom Berörda försäkrade bedömer sin kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen på en femgradig skala, där 1 är låg och 5 är hög. Andelarna anges i procent. Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Låg Hög Andelarna summerar inte till 100 inom målgrupperna vilket beror på att mellan 1-3 procent inom varje målgrupp inte kunde/ville uppskatta sin kännedom om reglerna.

20 20 (26) Bilaga 6. Personlig kontakt med Försäkringskassan Har du haft kontakt med FK? Andelar (procent) Ja Nej Vet ej Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Personer Ja Nej Vet ej Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Förstod reglerna bättre efter kontrakt Andelar (procent) Ja Nej Vet ej Målgrupp 1 63,4 25,9 10,7 Målgrupp Målgrupp 3 49,5 41,5 8,9 Målgrupp ,9 8,1 Målgrupp 5 52,9 38,4 8,7 Målgrupp 6 79,2 16,1 4,7 Målgrupp 7 45,3 49,1 5,7

21 21 (26) Personer Ja Nej Vet ej Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp Målgrupp

22 22 (26) Bilaga 7. Respondenternas svar på kunskapsfrågorna fördelat på varje målgrupp I tabellerna har de korrekta svarsalternativen markerats med grå färg. Kunskapsfrågor till målgrupp 1,2 och 3 Fråga 5 till målgrupp 1: För hur lång tid ska arbetsförmågan vara nedsatt för att en person ska ha rätt sjukersättning? Fråga 5 till målgrupp 2 och 3: För hur lång tid tror du arbetsförmågan skall vara nedsatt för att en person ska ha rätt till sjukersättning enligt de nya reglerna? (Endast ett svar) Målgrupp 1 Målgrupp 2 Målgrupp 3 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Under minst 1 år , , ,6 Mer än 3 år 72 14,4 33 6,6 25 5,0 För all överskådlig tid , , ,2 Vet inte , , ,2 Totalt Fråga 6. Utifrån vilken typ av arbete bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan tror du? Är det? (Endast ett svar) Målgrupp 1 Målgrupp 2 Målgrupp 3 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Det senaste arbetet 50 10,0 34 6,8 27 5,4 Normalt förekommande arbeten på 48 9,6 47 9,4 40 8,0 arbetsmarknaden Alla typer av arbeten (även lönebidragsanställningar, , , ,8 anställning i Samhall AB och liknande anställningar) Vet inte , , ,8 Totalt Fråga 7. Vad av följande tror du Försäkringskassan kan ta hänsyn till när de beslutar om en person har rätt till sjukersättning? (Fler svar möjliga) Målgrupp 1 Målgrupp 2 Målgrupp 3 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Få år kvar till ålderspension 65 13,0 40 8,0 31 6,2 Utbildning 19 3,8 20 4,0 12 2,4 Arbetsmarknaden på bostadsorten 23 4,6 23 4,6 21 4,2 Medicinska skäl , , ,0

23 23 (26) Vet inte 87 17, , ,4 Not: Fler svar möjliga vilket medför att andelarna inte summerar till 100. Fråga 8. I de nya reglerna om sjukersättning finns inte längre möjlighet att få tidsbegränsad sjukersättning. Under en övergångstid finns dock möjlighet för de personer som hade beslut om tidsbegränsad sjukersättning innan den 1 juli 2008 att få tidsbegränsad sjukersättning ytterligare en tid. Du kommer nu att få lite frågor om dessa övergångsregler. För hur lång tid tror du att en person kan få tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsreglerna? (Frågan enbart ställd till målgrupp 2, enbart ett svar möjligt) Målgrupp 2 Antal Andel (%) Sammanlagt kan högst tre år med 39 7,8 tidsbegränsad sjukersättning beviljas Sammanlagt kan högst 18 månader ,4 med tidsbegränsad sjukersätt- ning beviljas Vet inte ,8 Totalt Fråga 9. Vad tror du händer med din ersättning när den maximala tiden enligt övergångsreglerna är uppnådd? (Frågan enbart ställd till målgrupp 2, enbart ett svar möjligt) Målgrupp 2 Antal Andel (%) Ersättningen från sjukförsäkringen upphör för all framtid 49 9,8 Ersättningen upphör men det är möjligt att få sjukpenning efter ,8 ca tre månader (för den som får tillbaka en tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Vet inte ,4 Totalt Fråga 14. Visste du innan din tidsbegränsade sjukersättning upphörde på grund av att du uppnått maximalt antal månader med sjukersättning att? (Frågan ställd till målgrupp 3, fler svar möjliga) Antal Målgrupp 3 Ja Nej Vet ej Totalt Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) Du kunde delta i arbetslivsintroduktion , ,4 17 3, hos Arbetsförmedlingen när ersättningen från sjukförsäkringen upphört Du måste vara anmäld till A , ,0 22 4,

24 24 (26) kassan/arbetslöshetsförsäkringen för att ha en möjlighet att få ekonomisk ersättning därifrån när ersättningen från sjukförsäkringen upphörde Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, för att du ska få ekonomisk ersättning från A- kassan/arbetslöshetsförsäkringen , ,8 20 4, Kunskapsfrågor till målgrupp 4 och 5 Fråga 10. Utifrån vilken typ av arbetsuppgifter bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan hos en anställd person tror du? (Endast ett svar) Målgrupp 4 Målgrupp 5 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Till en början om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter, , ,8 därefter om personen inte klarar andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare, och senare om personen inte kan utföra någon typ av arbete som finns på arbetsmarknaden Om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter 43 8,6 31 6,2 Till en början om personen inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter 55 11, ,4 och därefter om personen inte klarar andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare Om personen inte klarar någon typ av arbete som finns på arbetsmarknaden 61 12, ,6 Vet inte , ,0 Totalt Fråga 11. Tror du att en anställd person som inte klarar av några arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare kan få sjukpenning även om han eller hon skulle kunna klara av ett annat arbete på arbetsmarknaden dvs. finns det några undantag från grundregeln? Frågan besvaras enbart av personerna i målgrupp 4 och 5 och som svarat alternativ 1 på fråga 10. Enbart ett svar. Målgrupp 4 Målgrupp 5 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Ja 60 28, ,6 Nej 83 39, ,4 Vet inte 69 32, ,0 Totalt Fråga 12. Hur länge tror du att en person kan, i normala fall, få sjukpenning?

25 25 (26) Frågan besvaras enbart av personerna i målgrupp 4 och 5 och som svarat alternativ 2,3 eller 4 i fråga 10. Målgrupp 4 Målgrupp 5 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Max 1 år 73 45, ,3 Max 2,5 år 36 22, ,3 Det finns ingen tidsgräns 9 5,7 10 7,1 Vet inte 41 25, ,3 Totalt Anm. Svaren på denna fråga har valts att inte redovisas i rapporten. Det beror på att den har varit för svår eller otydligt ställd. I samband med regeländringarna infördes en rad nya begrepp och definitioner som skulle användas vid Försäkringskassans prövningar. Många av de begrepp som infördes anses ofta ha varit otydliga och svåra att tolka, vilket konstaterades i Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2010:9). Frågans breda definition av normala fall kan ha varit otydlig och svår för de försäkrade att tolka. Fråga 13: Vad tror du händer med sjukpenningen efter 2,5 år? Frågan besvaras enbart av personerna i målgrupp 4 och 5 och som svarat alternativ 2 på fråga 12. Målgrupp 4 Målgrupp 5 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Sjukpenningen upphör för all 2 5,6 2 3,7 framtid Sjukpenningen upphör men det är 24 66, ,4 möjligt att få sjukpenning igen efter ca tre månader Vet inte 10 27,8 1 1,9 Totalt Fråga 15. Visste du innan din sjukpenning upphörde på grund av att du uppnått maximalt antal dagar med sjukpenning att? (Frågan ställd till målgrupp 5, fler svar möjliga) Antal Målgrupp 5 Ja Nej Vet ej Totalt Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) Du kunde delta i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen när ersättningen från sjukförsäkringen upphört Du måste vara anmäld till A- kassan/arbetslöshetsförsäkringen för att ha en möjlighet att få ekonomisk ersättning därifrån när ersättningen från sjukförsäkringen upphörde Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, för att du ska få ekonomisk ersättning från A- kassan/arbetslöshetsförsäkringen , ,8 17 3, , ,6 18 3, , ,2 19 3,

26 26 (26) Kunskapsfrågor till målgrupp 6 och 7 Fråga 5. Vad av följande tror du att man har möjlighet att göra, utan att kontakta Försäkringskassan? (Fler svar möjliga) Målgrupp 6 Målgrupp 7 Ja Nej Ja Nej Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Studera , , , ,2 Arbeta och få inkomst , , , ,3 Arbeta ideellt dvs. arbeta , , , ,5 utan att få någon inkomst Vet inte , , , ,9 Fråga 6. Vad av följande tror du att du måste göra om du har eller får en högre eller lägre inkomst än den du anmält till Försäkringskassan? Frågan besvaras enbart av målgrupp 6. Endast ett svar. Målgrupp 6 Antal Andel (%) Jag måste anmäla alla förändringar av inkomsten till Försäkringskassan ,0 Jag måste bara anmäla till Försäkringskassan om jag får högre ,0 inkomst än den anmälda Jag måste bara anmäla till försäkringskassan om inkomsten är större ,9 eller kommer att bli större än det så kallade fribeloppet Jag behöver inte anmäla ändringen eftersom Försäkringskassan bara 22 2,0 tar hänsyn till den inkomst som jag anmälde i ansökan om att få arbeta på den del jag har sjukersättning Vet ej 78 7,1 Totalt Anm. De två övre svarsalternativen bedöms vara korrekta. De försäkrade som får en högre inkomst är skyldiga att anmäla den. De försäkrade som anmäler alla typer av förändringar av inkomsten fullgör sin anmälningsskyldighet gentemot Försäkringskassan. Oavsett om man anmäler alla ändringar av inkomsten eller om man anmäler en högre inkomst så får Försäkringskassan ett fullgott underlag för uträkningen av steglös avräkning.

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Rapport Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan 9-- Demoskop AB, Floragatan, 75 Stockholm, Sweden

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Månadsrapport sjukförsäkringen

Månadsrapport sjukförsäkringen Information: carolin.holm@forsakringskassan.se Tfn: 010-116 90 72 2011-01-14 1 (8) Månadsrapport sjukförsäkringen Sammanfattning Minskningen av ohälsotalet fortsätter. Minskningen omfattar alla län och

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning

Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning Social Insurance Report Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hanna Larheden

Läs mer

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer Socialförsäkringen Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Rehabilitering Utredningstid och negativa beslut

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Basutbildning november Försäkringskassan och TRISAM

Basutbildning november Försäkringskassan och TRISAM Försäkringskassan och TRISAM Vår etiska kod Den statliga värdegrunden är utgångspunkt för vår etiska kod: Vi är sakliga och opartiska Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan Vi är medvetna om att

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r9yuidnmcsw&feature=youtu.be Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Studera med aktivitetsersättning

Studera med aktivitetsersättning 2018 Studera med aktivitetsersättning Möjligheter och begränsningar Raisa Volotinen, Försäkringskassan Sid 1 Oktober 2018 AE och studier Aktivitetsersättning förlängd skolgång Juli det år man fyller 19

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper Med anledning av ändringen av arbetsmarknadsbegreppet i 27 kap. 48 och i 28 a kap. 8 socialförsäkringsbalken som träder ikraft den 1 juli 2012 har några redaktionella ändringar gjorts i det rättsliga ställningstagandet

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Välkomna Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19-30 år som har en nedsatt arbetsförmåga eller behov av längre tid för att avsluta grundeller gymnasiestudier

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Webbinarium 31 maj 2018

Webbinarium 31 maj 2018 Webbinarium 31 maj 2018 AB 28 mom. 9 / Särskild AGS-KL-förmån Överenskommelsen Arbetsmarknadens parter inom kommun, landsting, regioner och vissa kommunala bolag har träffat en överenskommelse om att:

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Underlag för beslut Rehabilitering Fall Hur kan

Läs mer

Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan

Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan 1 1. Bakgrund... 3 2. Lönebegrepp... 3 3. Ålderspension inklusive Premiebefrielseförsäkring... 3 3.1 Ikraftträdande...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Försäkringskassan. Statistik Bakgrund Försäkringskassans uppdrag Vilken information behöver Försäkringskassan. Läkarutbildning 2018

Försäkringskassan. Statistik Bakgrund Försäkringskassans uppdrag Vilken information behöver Försäkringskassan. Läkarutbildning 2018 Försäkringskassan Statistik Bakgrund Försäkringskassans uppdrag Vilken information behöver Försäkringskassan Diagnosgruppernas fördelning av de sjukfall som september 2018 registrerats vid försäkringskassan

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen PROMEMORIA 1(14) Datum Diarienummer 2015-02-26 2014-133 Niklas Österlund Enheten för sjukförmåner 08-58 00 15 52 Niklas.osterlund@inspsf.se Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning:

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: Välkomna Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: En kontaktperson hos Försäkringskassan Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

1 (29) HK (4100) Socialdepartementet Stockholm

1 (29) HK (4100) Socialdepartementet Stockholm 1 (29) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning november 2012 2 (29) Sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2012

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 juni 2017 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 juni 2017 följande dom (mål nr ). HFD 2017 ref. 30 Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Hel sjukersättning från 19 års ålder

Hel sjukersättning från 19 års ålder SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017 Detta är en sammanfattning av en rapport från

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande propositionen 2014/15:21 SGI-skydd för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 juni 2017 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 februari 2016

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2008-12-05 Mottagare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Sjukdom, tandvård samt läkemedel

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Sjukdom, tandvård samt läkemedel Riksförsäkringsverkets allmänna råd Sjukdom, tandvård samt läkemedel ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 16 december 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Ansvar i Rehabiliteringsarbetet Försäkringskassan har samordningsansvar Individen har ansvar att medverka i rekommenderad Rehabilitering Arbetsgivaren för Anpassning och Rehabilitering

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU13 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:81 Förtydligande

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med.

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med. Sida 1 (5) Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för nystartsjobb. Vem kan jag få ersättning för? Du kan

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Förslag till ändringar i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

Förslag till ändringar i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 1 Till Regeringskansliet 141202 Af-2014/596450 FK 009030-2014 Förslag till ändringar i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd Med detta förslag föreslår Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång Sjukförsäkring Rehabiliteringskedja Anställd, eget företagare, arbetslös, studerande Arbetsuppgifter (krav i arbete) Sjukdom/skada

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjuk? Så gör du när du inte kan jobba

Sjuk? Så gör du när du inte kan jobba Sjuk? Så gör du när du inte kan jobba Så kan vi hjälpa dig Journalistförbundet kan hjälpa dig som är medlem med din kontakt med arbetsgivaren. Vi kan också driva eventuella tvister mot Försäkringskassan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 225 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje

Läs mer

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12: 113

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018 Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland Agenda för dagen Sjukförsäkringens regelverk Sjukskriven vad händer? Olika roller i sjukskrivningsprocessen Alternativ till

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Frukostmöte 12 oktober syftar till att skapa förståelse och acceptans för varandras uppdrag och kompetens

Frukostmöte 12 oktober syftar till att skapa förståelse och acceptans för varandras uppdrag och kompetens Frukostmöte 12 oktober 2017 - syftar till att skapa förståelse och acceptans för varandras uppdrag och kompetens Jönköping/Habo/Mullsjö/Vaggeryd Kommun Region JL Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Sören

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer