Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013"

Transkript

1 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) Innehåll Allmänna frågor Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben?... 3 Fråga om ansökan Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden?... 5 Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013?... 6 Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu?... 7 Frågor från anordnare Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? 9 2. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta?... 9

2 2 (11) 4. Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Frågor om kontroll Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det?... 11

3 3 (11) Allmänna frågor 1. Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Du som har en personlig handläggare vänder dig till den. Det går också bra att kontakta kundcenter för privatpersoner på Du som är anordnare är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på Vi uppdaterar också informationen här på webbplatsen regelbundet. 2. Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben? Vi har skickat ett brev till anordnare och till de företag som tillhandahåller godkända lösningar för elektronisk signering av tidsredovisningar med information om ändring av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057). I juni skickar vi ut informationsbrev till alla som har personlig assistans och till alla anordnare.

4 4 (11) Fråga om ansökan 1. Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2013 för alla ärenden oavsett när ansökan kom in. Om Försäkringskassan inte har fattat beslut senast den 30 juni 2013 och den som söker redan får assistans så måste Försäkringskassan få tidsredovisning, räkning, avtal mellan den som får assistans och anordnaren samt handlingar som styrker assistenternas anställning senast den 5 september för att kunna betala ut ersättning för juli. Handlingar som styrker assistenternas anställning ska innehålla uppgifter om Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress Anställningens tillträdesdag Att arbetstagaren är anställd som personlig assistent Uppgift om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid Vid tidsbegränsad anställning: typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Arbetstiden: hel- eller deltid. Vid timanställning anges antalet avtalade timmar. Hur ofta lön ska betalas ut. Arbetsgivarens och arbetstagarens underskrift. För tid före den 1 juli 2013 finns inget krav på att handlingarna ska lämnas in innan beslutet har fattats, men Försäkringskassan kan inte betala ut ersättningen förrän alla handlingar för retroaktiv tid har kommit in. Från och med den 1 juli 2013 ska den som har ansökt om assistansersättning lämna in räkning och hans eller hennes anordnare ska lämna in tidsredovisning för arbetad tid varje månad även innan Försäkringskassan har fattat beslut. Enligt de nya reglerna ska även avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning av personliga assistenter lämnas till Försäkringskassan innan beslutet fattas. Avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning ska lämnas in senast den 5:e i andra månaden efter den månad då assistansen började. Tidsredovisning och räkning ska komma in vid samma tidpunkt kontinuerligt för varje månad som assistansen utförs. Avtal mellan personen som har assistans och anordnaren och handlingar som styrker assistenternas anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter att assistansen började. Om assistansen upphör och sedan börjar igen måste ett nytt avtal om assistans och nya handlingar som styrker anställning komma in senast den 5:e i andra månaden efter att assistansen började igen. Ovanstående redovisningsskyldighet gäller både vid en ny ansökan och vid ansökan om fler timmar när assistans utförs innan Försäkringskassan fattar beslut.

5 5 (11) 2. Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden? Om assistans kommer att utföras i avvaktan på ett omprövningsbeslut eller en dom så gäller samma regler som för tiden från ansökan fram till att beslutet är fattat. Det innebär att tidsredovisning och räkning kontinuerligt ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 5:e i den andra månaden efter den månad då assistansen har utförts, även om Försäkringskassan har avslagit ansökan. Om inte handlingarna kommer in i rätt tid kommer Försäkringskassan inte att kunna betala ut ersättning för den retroaktiva tiden även om det slutliga avgörandet innebär att personen får rätt till assistansersättning.

6 6 (11) Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) 1. Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? På blanketten finns kolumner för dag i månaden, assistanstid (klockslag), tid, väntetid och beredskap. Om man arbetar flera pass under samma dygn är det tydligast om man fyller i det på olika rader. Då kan man specificera vilka timmar som är arbete, väntetid respektive beredskap. På blanketten finns plats för 31 dagar, men det går bra att fylla i flera blanketter för samma månad. Då summerar man tiden på varje blankett för sig. 2. Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? På tidsredovisningen till Försäkringskassan ska i de flesta fall enbart utförd assistans redovisas. Den som själv anställer sina personliga assistenter kan redovisa det antal timmar som den ordinarie assistenten har fått sjuklön. De övriga uppräknade uppgifterna ska inte redovisas till Försäkringskassan. 3. Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? I tidsredovisningen skriver man alltid den faktiska tid man haft väntetid. Uppgiften förs över till räkningen (blankett 3057) och räknas om enligt anvisningar som finns i den blanketten. Om den fylls i elektroniskt räknas tiden om automatiskt. 4. Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Det går alltid att hämta den aktuella versionen av blanketten här på webbplatsen. Blanketten som ska användas för tid från och med den 1 juli kommer att finnas från och med mitten av juni. Vissa anordnare har blanketten inbyggd i sitt tidsredovisningssystem. 5. Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013? Blanketten ska ha två underskrifter. Assistenten fyller i punkt 1 4, intygar med sin namnteckning att uppgifterna är riktiga och lämnar blanketten till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, det vill säga den som har avtal med personen som får assistans, fyller i punkt 5 6 och skriver under blanketten. Genom sin underskrift visar arbetsgivaren eller uppdragsgivaren dels att det är de som har lämnat uppgifterna, dels att det som assistenterna har intygat på tidrapporterna är korrekt utifrån det som de utifrån sitt ansvar som arbetsgivare eller uppdragsgivare kan förväntas känna till om assistenternas arbetstid.

7 7 (11) Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent 1. Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Ja, från och med den 1 juli 2013 får du vara arbetsgivare för någon som är närstående (make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har möjlighet att inspektera assistansen för att säkerställa att du får det stöd som du behöver. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Enligt de nya reglerna får Försäkringskassan inte betala ut ersättning för assistans som utförts av någon som är under 18 år. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. 3. Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Det finns ingen övre åldersgräns för personliga assistenter angiven i lagen. Däremot får Försäkringskassan inte betala ut assistansersättning för assistans som har utförts av någon som till följd av ålderdom inte klarar att arbeta som personlig assistent. Bedömning av arbetsförmågan får göras från fall till fall när det finns anledning till det. 4. Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? I lagens förarbeten står det att Försäkringskassan inte kan betala assistansersättning om assistansen har utförts av någon som på grund av sjukdom eller liknande orsak saknar hel arbetsförmåga. Om du vill pröva att arbeta måste du först ansöka om att få ha din sjukersättning vilande eller ansöka om steglös avräkning. (Här kan du läsa mer om att prova på att arbeta med sjukersättning.) 5. Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu? Huvudregeln från och med den 1 juli 2013 är att Försäkringskassan inte betalar assistansersättning om assistansen har utförts av någon som är bosatt utanför EESområdet. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. Försäkringskassan kan betala assistansersättning om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara när den ordinarie assistenten blir akut sjuk vid vistelse utomlands den som har assistans är under 18 år och besöker en förälder som är bosatt utanför EES-området och föräldern ska arbeta som assistent vid umgänge med barnet den som har assistans ska vistas utomlands en längre tid i syfte att studera eller arbeta.

8 8 (11) Du har precis som tidigare möjlighet att ta med din ordinarie assistent. Reglerna för hur länge du kan vistas utomlands och fortfarande anses bosatt i Sverige och därmed ha rätt till assistansersättning förändras inte genom de nya reglerna.

9 9 (11) Frågor från anordnare 1. Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? Du måste ha fått tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans innan du börjar verksamheten. Reglerna för tillstånd ändras från och med den 1 juli Kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för mer information. IVO är en ny myndighet från och med den 1 juni 2013 som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen. 2. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Försäkringskassan har gjort om alla blanketter för assistansersättning. Om ditt företag har en elektronisk hantering av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057) behöver du se till att de nya versionerna byggs in i systemet. Mejla till om du vill att vi skickar upplåsta pdf:er. Observera att de här pdf:erna är tekniska underlag för IT-utveckling, de ska inte användas av anordnare, assistenter eller personer som har assistansersättning. De nya blanketterna ska användas för arbetad tid från och med den 1 juli För den som fyller i blanketten för hand kommer de nya blanketterna att finnas på från och med mitten av juni. Det är bäst att hämta dem där varje gång de ska fyllas i, för där finns alltid den senaste versionen. 3. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta? Ja, lagändringen innebär att den som arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ska lämna uppgifter till Försäkringskassan som visar om en assistent är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade har fyllt 18 år är bosatt inom eller utanför EES-området. Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden. Du behöver alltså inte lämna dessa uppgifter för alla assistenter som redan är anställda den 1 juli Skyldigheten gäller i de situationer där assistansen påbörjas eller förhållandena ändras efter den 1 juli Dessa uppgifter kan lämnas skriftligt eller muntligt till Försäkringskassans lokala försäkringscenter. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska också lämna uppgifter om den arbetstid som assistenten har arbetat hos en assistansberättigad. Dessa uppgifter ska lämnas månadsvis i efterhand. Det görs i blankett 3059 Tidsredovisning. Det som är nytt är att även arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska skriva under den blanketten. Detta gäller för alla assistenter. Det avser arbetad tid från och 1 juli 2013.

10 10 (11) Dessutom ska arbetsgivaren eller uppdragsgivaren på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter som visar att den personliga assistenten trots ålderdom, sjukdom eller liknande orsak klarar att arbeta som personlig assistent. 4. Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Med arbetsgivare menas både de brukare som själva anställer sina personliga assistenter och de assistansanordnare med tillstånd som är arbetsgivare för personliga assistenter. Med uppdragsgivare menas den anordnare med tillstånd som dels anlitar en assistent genom ett bemanningsföretag (underentreprenör), dels anlitar en assistent som bedriver enskild näringsverksamhet. 5. Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan också kan begära att anordnaren lämnar uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. De nya reglerna innebär att du som anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan begär. 6. Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Du som är anordnare och har fått ersättningen utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om du vet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning eller hälsotillstånd, men också uppgifter om daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

11 11 (11) Frågor om kontroll 1. Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Nej, i första hand ska Försäkringskassan alltid vända sig till den som har assistans med frågor som rör personliga förhållanden. Försäkringskassan har bara rätt att ställa frågor till assistenterna om det behövs för att kunna bedöma om en person har rätt till assistansersättning. En assistents arbetsgivare kan också bestämma vem hos anordnaren som ska svara på frågor från Försäkringskassan. Då kommer Försäkringskassan att kontakta assistenternas arbetsgivare för att få svar på eventuella frågor. Det är inte så att assistenterna har skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifter om förhållanden för den som har assistansersättning. 2. Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Försäkringskassans har även tidigare haft möjlighet att besöka en person för att utreda rätten till assistansersättning. Det nya är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får rätt att göra en inspektion i bostaden om personens assistent är en närstående eller någon som personen lever i hushållsgemenskap med, om inte assistenten är anställd av kommunen. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Genom de nya reglerna får kommunen samma möjlighet som IVO att besöka den assistansberättigade.

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer