Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013"

Transkript

1 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) Innehåll Allmänna frågor Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben?... 3 Fråga om ansökan Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden?... 5 Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013? Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen, fält 6, genom en stämpel? Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen med elektronisk underskrift? Hur ska assistenterna göra när de inte får plats med uppgifterna på sidan 1 på tidsredovisningen; räcker det med att de lägger med fler förstasidor och fyller på och sedan bara har en sidan 2 eller måste sida 1 och 2 finnas med hela tiden?... 7 Frågor om blanketten Räkning (3057) Behöver sidan 3 på blankett FK 3057 skickas in varje månad? På räkningen, under punkt 2, ska anges hur många Tidsredovisningar (3059) som skickas tillsammans med räkningen. Menar ni antal tidsredovisningar eller antal assistenter?... 8

2 2 (13) 3. Hur ska jag fylla i räkningen i samband med slutavräkning när jag anlitar (har avtal med) två anordnare och ersättningen betalas ut till en av dem, som sedan i sin tur vidarebefordrar en del av ersättningen till den andra anordnaren?... 8 Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu?... 9 Frågor från anordnare Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta? Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Frågor om kontroll Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det?... 13

3 3 (13) Allmänna frågor 1. Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Du som har en personlig handläggare vänder dig till den. Det går också bra att kontakta kundcenter för privatpersoner på Du som är anordnare är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på Vi uppdaterar också informationen här på webbplatsen regelbundet. 2. Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben? Vi har skickat ett brev till anordnare och till de företag som tillhandahåller godkända lösningar för elektronisk signering av tidsredovisningar med information om ändring av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057). I juni skickar vi ut informationsbrev till alla som har personlig assistans och till alla anordnare.

4 4 (13) Fråga om ansökan 1. Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2013 för alla ärenden oavsett när ansökan kom in. Om Försäkringskassan inte har fattat beslut senast den 30 juni 2013 och den som söker redan får assistans så måste Försäkringskassan få tidsredovisning, räkning, avtal mellan den som får assistans och anordnaren samt handlingar som styrker assistenternas anställning senast den 5 september för att kunna betala ut ersättning för juli. Handlingar som styrker assistenternas anställning ska innehålla uppgifter om Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress Anställningens tillträdesdag Att arbetstagaren är anställd som personlig assistent Uppgift om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid Vid tidsbegränsad anställning: typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Arbetstiden: hel- eller deltid. Vid timanställning anges antalet avtalade timmar. Hur ofta lön ska betalas ut. Arbetsgivarens och arbetstagarens underskrift. För tid före den 1 juli 2013 finns inget krav på att handlingarna ska lämnas in innan beslutet har fattats, men Försäkringskassan kan inte betala ut ersättningen förrän alla handlingar för retroaktiv tid har kommit in. Från och med den 1 juli 2013 ska den som har ansökt om assistansersättning lämna in räkning och hans eller hennes anordnare ska lämna in tidsredovisning för arbetad tid varje månad även innan Försäkringskassan har fattat beslut. Enligt de nya reglerna ska även avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning av personliga assistenter lämnas till Försäkringskassan innan beslutet fattas. Avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning ska lämnas in senast den 5:e i andra månaden efter den månad då assistansen började. Tidsredovisning och räkning ska komma in vid samma tidpunkt kontinuerligt för varje månad som assistansen utförs. Avtal mellan personen som har assistans och anordnaren och handlingar som styrker assistenternas anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter att assistansen började. Om assistansen upphör och sedan börjar igen måste ett nytt avtal om assistans och nya handlingar som styrker anställning komma in senast den 5:e i andra månaden efter att assistansen började igen. Ovanstående redovisningsskyldighet gäller både vid en ny ansökan och vid ansökan om fler timmar när assistans utförs innan Försäkringskassan fattar beslut.

5 5 (13) 2. Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden? Om assistans kommer att utföras i avvaktan på ett omprövningsbeslut eller en dom så gäller samma regler som för tiden från ansökan fram till att beslutet är fattat. Det innebär att tidsredovisning och räkning kontinuerligt ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 5:e i den andra månaden efter den månad då assistansen har utförts, även om Försäkringskassan har avslagit ansökan. Om inte handlingarna kommer in i rätt tid kommer Försäkringskassan inte att kunna betala ut ersättning för den retroaktiva tiden även om det slutliga avgörandet innebär att personen får rätt till assistansersättning.

6 6 (13) Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) 1. Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? På blanketten finns kolumner för dag i månaden, assistanstid (klockslag), tid, väntetid och beredskap. Om man arbetar flera pass under samma dygn är det tydligast om man fyller i det på olika rader. Då kan man specificera vilka timmar som är arbete, väntetid respektive beredskap. På blanketten finns plats för 31 dagar, men det går bra att fylla i flera blanketter för samma månad. Då summerar man tiden på varje blankett för sig. 2. Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? På tidsredovisningen till Försäkringskassan ska i de flesta fall enbart utförd assistans redovisas. Den som själv anställer sina personliga assistenter kan redovisa det antal timmar som den ordinarie assistenten har fått sjuklön. De övriga uppräknade uppgifterna ska inte redovisas till Försäkringskassan. 3. Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? I tidsredovisningen skriver man alltid den faktiska tid man haft väntetid. Uppgiften förs över till räkningen (blankett 3057) och räknas om enligt anvisningar som finns i den blanketten. Om den fylls i elektroniskt räknas tiden om automatiskt. 4. Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Det går alltid att hämta den aktuella versionen av blanketten här på webbplatsen. Blanketten som ska användas för tid från och med den 1 juli kommer att finnas från och med mitten av juni. Vissa anordnare har blanketten inbyggd i sitt tidsredovisningssystem. 5. Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013? Blanketten ska ha två underskrifter. Assistenten fyller i punkt 1 4, intygar med sin namnteckning att uppgifterna är riktiga och lämnar blanketten till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, det vill säga den som har avtal med personen som får assistans, fyller i punkt 5 6 och skriver under blanketten. Genom sin underskrift visar arbetsgivaren eller uppdragsgivaren dels att det är de som har lämnat uppgifterna, dels att det som assistenterna har intygat på tidrapporterna är korrekt utifrån det som de utifrån sitt ansvar som arbetsgivare eller uppdragsgivare kan förväntas känna till om assistenternas arbetstid.

7 7 (13) 6. Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen, fält 6, genom en stämpel? En underskrift på heder och samvete måste alltid vara egenhändigt undertecknad, där räcker det alltså inte med stämpel. När det gäller underskrifter som inte är på heder och samvete är en person skyldig att egenhändigt underteckna en handling om myndigheten begär det (10 tredje stycket förvaltningslagen). Underskrift på tidsredovisningen är inte på heder och samvete. I normalfallet är det därför tillräckligt att underskrift sker med stämpel. Det måste framgå namn, befattning etc. på den som undertecknar genom stämpel. Om Försäkringskassan av någon anledning ifrågasätter om den som har stämplat handlingen är den han/hon utger sig för att vara har Försäkringskassan möjlighet att begära att handlingen istället undertecknas egenhändigt. 7. Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen med elektronisk underskrift? Från och med den 1 juli 2013 har assistansanordnaren en uppgiftsskyldighet och ansvarar för att månadsvis i efterhand lämna uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad. Det är därför viktigt att det framgår vem hos assistansanordnaren som har undertecknat tidsredovisningen. Som arbetsgivare eller uppdragsgivare visar du med din underskrift dels att det är du som har lämnat uppgifterna, dels att det som assistenten har intygat är korrekt utifrån vad du kan förväntas känna till om assistentens arbetstid. Även den underskrift som ska göras av någon hos assistansanordnaren kan signeras elektroniskt. Då gäller samma krav som för assistentens elektroniska signering. 8. Hur ska assistenterna göra när de inte får plats med uppgifterna på sidan 1 på tidsredovisningen; räcker det med att de lägger med fler förstasidor och fyller på och sedan bara har en sidan 2 eller måste sida 1 och 2 finnas med hela tiden? Blankett 3059 Tidsredovisning innehåller 31 rader. Om raderna inte räcker till ska assistenten skriva två blanketter för samma månad. Då ska timmarna fördelas på varje blankett. På sidan 1 i blanketten summeras de timmar som assistenten har utfört personlig assistans. På sidan 2 intygar assistenten att uppgifterna på sidan 1 är riktiga och arbetsgivaren visar med sin underskrift att det är arbetsgivaren som har lämnat uppgifterna och att det assistenten har intygat är korrekt. Eftersom det inte finns någon summering av det totala antalet timmar som har utförts av assistenten på sida 2 i blanketten, utan enbart på sidan 1, så krävs att hela blanketten sidan 1 och 2 fylls i när assistenten behöver använda mer än en blankett. Om man skulle kunna skicka in enbart två exemplar av sidan 1 och en sida 2 kan det innebära att arbetsgivaren enbart har sett en av de två (sidan 1) därför ska blanketten användas i sin helhet om raderna inte räcker till.

8 8 (13) Frågor om blanketten Räkning (3057) 1. Behöver sidan 3 på blankett FK 3057 skickas in varje månad? Nej den tredje sidan av blankett 3057 behöver bara fyllas i och skickas in vid slutavräkning, det vill säga den sista månaden i varje period. Den behöver inte skickas in för de månader som inte avser slutavräkning 2. På räkningen, under punkt 2, ska anges hur många Tidsredovisningar (3059) som skickas tillsammans med räkningen. Menar ni antal tidsredovisningar eller antal assistenter? Eftersom en assistent kan behöva använda sig av mer än en blankett, om raderna inte räcker till, så är det antalet tidsredovisningar 3059 som ska anges, inte antalet assistenter. Anledningen till att Försäkringskassan vill ha denna uppgift är att det finns en fördröjning mellan inskanning och då ett dokument syns i Försäkringskassans elektroniska ärendehanteringssystem. Det kan då ha kommit in 10 stycken tidsredovisningar 3059 till skanningen, men endast 8 stycken syns i ärendehanteringssystemet. Då kommer antalet timmar på inkomna tidsredovisningar inte stämma mot det antal som anges på räkningen. Handläggaren vet då inte om det beror på felräkning, att alla tidsredovisningar 3059 inte har skickats in eller att alla tidsredovisningar visserligen har skickats in men att de på grund av fördröjning vid skanningen ännu inte syns i systemet. Detta kan leda till onödiga kompletteringar, vilka kan undvikas om handläggaren ser att ytterligare tidsredovisningar har skickats in men ännu inte syns inskannade i ärendet. 3. Hur ska jag fylla i räkningen i samband med slutavräkning när jag anlitar (har avtal med) två anordnare och ersättningen betalas ut till en av dem, som sedan i sin tur vidarebefordrar en del av ersättningen till den andra anordnaren? Om du har valt att ha flera assistansanordnare måste du skicka in avtal med samtliga anordnare till Försäkringskassan. Försäkringskassan kan endast betala ut assistansersättning till en mottagare. Om det inte är du själv som tar emot ersättningen ska du kryssa i under första rutan under punkt 8 Jag har bara anlitat den assistansanordnare som får pengarna direkt från Försäkringskassan. Under punkt 5 Övriga upplysningar får du sedan förklara hur situationen ser ut, det vill säga att du har avtal med ytterligare anordnare och att den anordnare som ersättningen betalas ut till vidarebefordrar denna till din andra anordnare. Från och med 1 juli 2013 gäller att den anordnaren som är beviljad tillstånd att bedriva assistans är skyldig att tillhandahålla all den assistans som du har blivit beviljad assistansersättning för (24 LSS). Du har dock fortfarande rätt att välja flera assistansanordnare om du själv vill det. Men om du gör det måste du skicka in avtal med samtliga anordnare till Försäkringskassan.

9 9 (13) Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent 1. Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Ja, från och med den 1 juli 2013 får du vara arbetsgivare för någon som är närstående (make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har möjlighet att inspektera assistansen för att säkerställa att du får det stöd som du behöver. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Enligt de nya reglerna får Försäkringskassan inte betala ut ersättning för assistans som utförts av någon som är under 18 år. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. 3. Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Det finns ingen övre åldersgräns för personliga assistenter angiven i lagen. Däremot får Försäkringskassan inte betala ut assistansersättning för assistans som har utförts av någon som till följd av ålderdom inte klarar att arbeta som personlig assistent. Bedömning av arbetsförmågan får göras från fall till fall när det finns anledning till det. 4. Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? I lagens förarbeten står det att Försäkringskassan inte kan betala assistansersättning om assistansen har utförts av någon som på grund av sjukdom eller liknande orsak saknar hel arbetsförmåga. Om du vill pröva att arbeta måste du först ansöka om att få ha din sjukersättning vilande eller ansöka om steglös avräkning. (Här kan du läsa mer om att prova på att arbeta med sjukersättning.) 5. Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu? Huvudregeln från och med den 1 juli 2013 är att Försäkringskassan inte betalar assistansersättning om assistansen har utförts av någon som är bosatt utanför EESområdet. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. Försäkringskassan kan betala assistansersättning om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara när den ordinarie assistenten blir akut sjuk vid vistelse utomlands den som har assistans är under 18 år och besöker en förälder som är bosatt utanför EES-området och föräldern ska arbeta som assistent vid umgänge med barnet

10 10 (13) den som har assistans ska vistas utomlands en längre tid i syfte att studera eller arbeta. Du har precis som tidigare möjlighet att ta med din ordinarie assistent. Reglerna för hur länge du kan vistas utomlands och fortfarande anses bosatt i Sverige och därmed ha rätt till assistansersättning förändras inte genom de nya reglerna. 6. Jag har hört att Försäkringskassan nu kontrollerar assistenternas arbetstid. Vilka kontroller kommer ni att göra av assistenternas dygnsvila? Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning för assistans som har utförts på arbetstid som överstiger den som anges i lag eller kollektivavtal. Det handlar då om arbetstid i genomsnitt per vecka under den beräknings- eller begränsningsperiod som gäller aktuell assistent. Det framgår däremot inte i lagen att Försäkringskassan särskilt ska kontrollera dygnsvila för att kunna ta ställning till om utbetalningen av assistansersättning ska begränsas. Om det framkommer att assistenten inte har haft någon dygnsvila kan det däremot vara en impuls till Försäkringskassan att utreda om assistans faktiskt har lämnats under den redovisade tiden. Frågor från anordnare 1. Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? Du måste ha fått tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans innan du börjar verksamheten. Reglerna för tillstånd ändras från och med den 1 juli Kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för mer information. IVO är en ny myndighet från och med den 1 juni 2013 som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen. 2. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Försäkringskassan har gjort om alla blanketter för assistansersättning. Om ditt företag har en elektronisk hantering av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057) behöver du se till att de nya versionerna byggs in i systemet. Mejla till om du vill att vi skickar upplåsta pdf:er. Observera att de här pdf:erna är tekniska underlag för IT-utveckling, de ska inte användas av anordnare, assistenter eller personer som har assistansersättning. De nya blanketterna ska användas för arbetad tid från och med den 1 juli 2013.

11 11 (13) För den som fyller i blanketten för hand kommer de nya blanketterna att finnas på från och med mitten av juni. Det är bäst att hämta dem där varje gång de ska fyllas i, för där finns alltid den senaste versionen. 3. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta? Ja, lagändringen innebär att den som arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ska lämna uppgifter till Försäkringskassan som visar om en assistent är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade har fyllt 18 år är bosatt inom eller utanför EES-området. Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden. Du behöver alltså inte lämna dessa uppgifter för alla assistenter som redan är anställda den 1 juli Skyldigheten gäller i de situationer där assistansen påbörjas eller förhållandena ändras efter den 1 juli 2013, t.ex. när en ny assistent anställs. Dessa uppgifter kan lämnas skriftligt eller muntligt till Försäkringskassans lokala försäkringscenter. Försäkringskassan arbetar med att ta fram en blankett som ska kunna användas för att lämna dessa uppgifter. Planeringen är att blanketten ska publiceras i mitten av september. Under tiden går det bra att anordnarna lämnar uppgifter via inläsningscentralen i Östersund. Har anordnaren redan en kontakt med personlig handläggare på det lokala försäkringscentret kan uppgiften lämnas direkt till handläggaren, muntligen eller skriftligen. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska också lämna uppgifter om den arbetstid som assistenten har arbetat hos en assistansberättigad. Dessa uppgifter ska lämnas månadsvis i efterhand. Det görs i blankett 3059 Tidsredovisning. Det som är nytt är att även arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska skriva under den blanketten. Detta gäller för alla assistenter. Det avser arbetad tid från och 1 juli Dessutom ska arbetsgivaren eller uppdragsgivaren på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter som visar att den personliga assistenten trots ålderdom, sjukdom eller liknande orsak klarar att arbeta som personlig assistent. 4. Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Med arbetsgivare menas både de brukare som själva anställer sina personliga assistenter och de assistansanordnare med tillstånd som är arbetsgivare för personliga assistenter.

12 12 (13) Med uppdragsgivare menas den anordnare med tillstånd som dels anlitar en assistent genom ett bemanningsföretag (underentreprenör), dels anlitar en assistent som bedriver enskild näringsverksamhet. 5. Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan också kan begära att anordnaren lämnar uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. De nya reglerna innebär att du som anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan begär. 6. Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Du som är anordnare och har fått ersättningen utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om du vet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning eller hälsotillstånd, men också uppgifter om daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

13 13 (13) Frågor om kontroll 1. Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Nej, i första hand ska Försäkringskassan alltid vända sig till den som har assistans med frågor som rör personliga förhållanden. Försäkringskassan har bara rätt att ställa frågor till assistenterna om det behövs för att kunna bedöma om en person har rätt till assistansersättning. En assistents arbetsgivare kan också bestämma vem hos anordnaren som ska svara på frågor från Försäkringskassan. Då kommer Försäkringskassan att kontakta assistenternas arbetsgivare för att få svar på eventuella frågor. Det är inte så att assistenterna har skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifter om förhållanden för den som har assistansersättning. 2. Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Försäkringskassans har även tidigare haft möjlighet att besöka en person för att utreda rätten till assistansersättning. Det nya är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får rätt att göra en inspektion i bostaden om personens assistent är en närstående eller någon som personen lever i hushållsgemenskap med, om inte assistenten är anställd av kommunen. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Genom de nya reglerna får kommunen samma möjlighet som IVO att besöka den assistansberättigade.

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer