Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013"

Transkript

1 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) Innehåll Allmänna frågor Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben?... 3 Fråga om ansökan Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden?... 5 Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013? Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen, fält 6, genom en stämpel? Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen med elektronisk underskrift? Hur ska assistenterna göra när de inte får plats med uppgifterna på sidan 1 på tidsredovisningen; räcker det med att de lägger med fler förstasidor och fyller på och sedan bara har en sidan 2 eller måste sida 1 och 2 finnas med hela tiden?... 7 Frågor om blanketten Räkning (3057) Behöver sidan 3 på blankett FK 3057 skickas in varje månad? På räkningen, under punkt 2, ska anges hur många Tidsredovisningar (3059) som skickas tillsammans med räkningen. Menar ni antal tidsredovisningar eller antal assistenter?... 8

2 2 (13) 3. Hur ska jag fylla i räkningen i samband med slutavräkning när jag anlitar (har avtal med) två anordnare och ersättningen betalas ut till en av dem, som sedan i sin tur vidarebefordrar en del av ersättningen till den andra anordnaren?... 8 Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu?... 9 Frågor från anordnare Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta? Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Frågor om kontroll Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det?... 13

3 3 (13) Allmänna frågor 1. Vart ska man vända sig om man har frågor om de ändrade reglerna? Du som har en personlig handläggare vänder dig till den. Det går också bra att kontakta kundcenter för privatpersoner på Du som är anordnare är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på Vi uppdaterar också informationen här på webbplatsen regelbundet. 2. Kommer Försäkringskassan att skicka ut någon information om ändringarna eller måste man söka information på webben? Vi har skickat ett brev till anordnare och till de företag som tillhandahåller godkända lösningar för elektronisk signering av tidsredovisningar med information om ändring av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057). I juni skickar vi ut informationsbrev till alla som har personlig assistans och till alla anordnare.

4 4 (13) Fråga om ansökan 1. Om någon har lämnat in en ansökan om assistansersättning i maj 2013, vilka handlingar ska man då skicka in? De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2013 för alla ärenden oavsett när ansökan kom in. Om Försäkringskassan inte har fattat beslut senast den 30 juni 2013 och den som söker redan får assistans så måste Försäkringskassan få tidsredovisning, räkning, avtal mellan den som får assistans och anordnaren samt handlingar som styrker assistenternas anställning senast den 5 september för att kunna betala ut ersättning för juli. Handlingar som styrker assistenternas anställning ska innehålla uppgifter om Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress Anställningens tillträdesdag Att arbetstagaren är anställd som personlig assistent Uppgift om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid Vid tidsbegränsad anställning: typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Arbetstiden: hel- eller deltid. Vid timanställning anges antalet avtalade timmar. Hur ofta lön ska betalas ut. Arbetsgivarens och arbetstagarens underskrift. För tid före den 1 juli 2013 finns inget krav på att handlingarna ska lämnas in innan beslutet har fattats, men Försäkringskassan kan inte betala ut ersättningen förrän alla handlingar för retroaktiv tid har kommit in. Från och med den 1 juli 2013 ska den som har ansökt om assistansersättning lämna in räkning och hans eller hennes anordnare ska lämna in tidsredovisning för arbetad tid varje månad även innan Försäkringskassan har fattat beslut. Enligt de nya reglerna ska även avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning av personliga assistenter lämnas till Försäkringskassan innan beslutet fattas. Avtal mellan en anordnare och den som får assistans samt handlingar som styrker anställning ska lämnas in senast den 5:e i andra månaden efter den månad då assistansen började. Tidsredovisning och räkning ska komma in vid samma tidpunkt kontinuerligt för varje månad som assistansen utförs. Avtal mellan personen som har assistans och anordnaren och handlingar som styrker assistenternas anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter att assistansen började. Om assistansen upphör och sedan börjar igen måste ett nytt avtal om assistans och nya handlingar som styrker anställning komma in senast den 5:e i andra månaden efter att assistansen började igen. Ovanstående redovisningsskyldighet gäller både vid en ny ansökan och vid ansökan om fler timmar när assistans utförs innan Försäkringskassan fattar beslut.

5 5 (13) 2. Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning och vi väntar på ett beslut efter omprövning eller en dom från förvaltningsrätten. Vad gäller då för den assistans som har utförts under tiden? Om assistans kommer att utföras i avvaktan på ett omprövningsbeslut eller en dom så gäller samma regler som för tiden från ansökan fram till att beslutet är fattat. Det innebär att tidsredovisning och räkning kontinuerligt ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 5:e i den andra månaden efter den månad då assistansen har utförts, även om Försäkringskassan har avslagit ansökan. Om inte handlingarna kommer in i rätt tid kommer Försäkringskassan inte att kunna betala ut ersättning för den retroaktiva tiden även om det slutliga avgörandet innebär att personen får rätt till assistansersättning.

6 6 (13) Frågor om blanketten Tidsredovisning (3059) 1. Hur ska man fylla i om man arbetar både flera pass och har väntetid under ett och samma dygn? På blanketten finns kolumner för dag i månaden, assistanstid (klockslag), tid, väntetid och beredskap. Om man arbetar flera pass under samma dygn är det tydligast om man fyller i det på olika rader. Då kan man specificera vilka timmar som är arbete, väntetid respektive beredskap. På blanketten finns plats för 31 dagar, men det går bra att fylla i flera blanketter för samma månad. Då summerar man tiden på varje blankett för sig. 2. Hur skriver man sjuktimmar, olika ob-ersättning, semester, vård av barn, byte av arbetspass eller något annat som brukaren eller arbetsgivaren behöver veta för att kunna betala ut rätt lön? På tidsredovisningen till Försäkringskassan ska i de flesta fall enbart utförd assistans redovisas. Den som själv anställer sina personliga assistenter kan redovisa det antal timmar som den ordinarie assistenten har fått sjuklön. De övriga uppräknade uppgifterna ska inte redovisas till Försäkringskassan. 3. Hur ska man redovisa väntetid i blanketten? I tidsredovisningen skriver man alltid den faktiska tid man haft väntetid. Uppgiften förs över till räkningen (blankett 3057) och räknas om enligt anvisningar som finns i den blanketten. Om den fylls i elektroniskt räknas tiden om automatiskt. 4. Varifrån får assistenten tidsredovisningsblanketten? Det går alltid att hämta den aktuella versionen av blanketten här på webbplatsen. Blanketten som ska användas för tid från och med den 1 juli kommer att finnas från och med mitten av juni. Vissa anordnare har blanketten inbyggd i sitt tidsredovisningssystem. 5. Vem ska skriva under blanketten från och med den 1 juli 2013? Blanketten ska ha två underskrifter. Assistenten fyller i punkt 1 4, intygar med sin namnteckning att uppgifterna är riktiga och lämnar blanketten till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, det vill säga den som har avtal med personen som får assistans, fyller i punkt 5 6 och skriver under blanketten. Genom sin underskrift visar arbetsgivaren eller uppdragsgivaren dels att det är de som har lämnat uppgifterna, dels att det som assistenterna har intygat på tidrapporterna är korrekt utifrån det som de utifrån sitt ansvar som arbetsgivare eller uppdragsgivare kan förväntas känna till om assistenternas arbetstid.

7 7 (13) 6. Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen, fält 6, genom en stämpel? En underskrift på heder och samvete måste alltid vara egenhändigt undertecknad, där räcker det alltså inte med stämpel. När det gäller underskrifter som inte är på heder och samvete är en person skyldig att egenhändigt underteckna en handling om myndigheten begär det (10 tredje stycket förvaltningslagen). Underskrift på tidsredovisningen är inte på heder och samvete. I normalfallet är det därför tillräckligt att underskrift sker med stämpel. Det måste framgå namn, befattning etc. på den som undertecknar genom stämpel. Om Försäkringskassan av någon anledning ifrågasätter om den som har stämplat handlingen är den han/hon utger sig för att vara har Försäkringskassan möjlighet att begära att handlingen istället undertecknas egenhändigt. 7. Kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren skriva under tidsredovisningen med elektronisk underskrift? Från och med den 1 juli 2013 har assistansanordnaren en uppgiftsskyldighet och ansvarar för att månadsvis i efterhand lämna uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad. Det är därför viktigt att det framgår vem hos assistansanordnaren som har undertecknat tidsredovisningen. Som arbetsgivare eller uppdragsgivare visar du med din underskrift dels att det är du som har lämnat uppgifterna, dels att det som assistenten har intygat är korrekt utifrån vad du kan förväntas känna till om assistentens arbetstid. Även den underskrift som ska göras av någon hos assistansanordnaren kan signeras elektroniskt. Då gäller samma krav som för assistentens elektroniska signering. 8. Hur ska assistenterna göra när de inte får plats med uppgifterna på sidan 1 på tidsredovisningen; räcker det med att de lägger med fler förstasidor och fyller på och sedan bara har en sidan 2 eller måste sida 1 och 2 finnas med hela tiden? Blankett 3059 Tidsredovisning innehåller 31 rader. Om raderna inte räcker till ska assistenten skriva två blanketter för samma månad. Då ska timmarna fördelas på varje blankett. På sidan 1 i blanketten summeras de timmar som assistenten har utfört personlig assistans. På sidan 2 intygar assistenten att uppgifterna på sidan 1 är riktiga och arbetsgivaren visar med sin underskrift att det är arbetsgivaren som har lämnat uppgifterna och att det assistenten har intygat är korrekt. Eftersom det inte finns någon summering av det totala antalet timmar som har utförts av assistenten på sida 2 i blanketten, utan enbart på sidan 1, så krävs att hela blanketten sidan 1 och 2 fylls i när assistenten behöver använda mer än en blankett. Om man skulle kunna skicka in enbart två exemplar av sidan 1 och en sida 2 kan det innebära att arbetsgivaren enbart har sett en av de två (sidan 1) därför ska blanketten användas i sin helhet om raderna inte räcker till.

8 8 (13) Frågor om blanketten Räkning (3057) 1. Behöver sidan 3 på blankett FK 3057 skickas in varje månad? Nej den tredje sidan av blankett 3057 behöver bara fyllas i och skickas in vid slutavräkning, det vill säga den sista månaden i varje period. Den behöver inte skickas in för de månader som inte avser slutavräkning 2. På räkningen, under punkt 2, ska anges hur många Tidsredovisningar (3059) som skickas tillsammans med räkningen. Menar ni antal tidsredovisningar eller antal assistenter? Eftersom en assistent kan behöva använda sig av mer än en blankett, om raderna inte räcker till, så är det antalet tidsredovisningar 3059 som ska anges, inte antalet assistenter. Anledningen till att Försäkringskassan vill ha denna uppgift är att det finns en fördröjning mellan inskanning och då ett dokument syns i Försäkringskassans elektroniska ärendehanteringssystem. Det kan då ha kommit in 10 stycken tidsredovisningar 3059 till skanningen, men endast 8 stycken syns i ärendehanteringssystemet. Då kommer antalet timmar på inkomna tidsredovisningar inte stämma mot det antal som anges på räkningen. Handläggaren vet då inte om det beror på felräkning, att alla tidsredovisningar 3059 inte har skickats in eller att alla tidsredovisningar visserligen har skickats in men att de på grund av fördröjning vid skanningen ännu inte syns i systemet. Detta kan leda till onödiga kompletteringar, vilka kan undvikas om handläggaren ser att ytterligare tidsredovisningar har skickats in men ännu inte syns inskannade i ärendet. 3. Hur ska jag fylla i räkningen i samband med slutavräkning när jag anlitar (har avtal med) två anordnare och ersättningen betalas ut till en av dem, som sedan i sin tur vidarebefordrar en del av ersättningen till den andra anordnaren? Om du har valt att ha flera assistansanordnare måste du skicka in avtal med samtliga anordnare till Försäkringskassan. Försäkringskassan kan endast betala ut assistansersättning till en mottagare. Om det inte är du själv som tar emot ersättningen ska du kryssa i under första rutan under punkt 8 Jag har bara anlitat den assistansanordnare som får pengarna direkt från Försäkringskassan. Under punkt 5 Övriga upplysningar får du sedan förklara hur situationen ser ut, det vill säga att du har avtal med ytterligare anordnare och att den anordnare som ersättningen betalas ut till vidarebefordrar denna till din andra anordnare. Från och med 1 juli 2013 gäller att den anordnaren som är beviljad tillstånd att bedriva assistans är skyldig att tillhandahålla all den assistans som du har blivit beviljad assistansersättning för (24 LSS). Du har dock fortfarande rätt att välja flera assistansanordnare om du själv vill det. Men om du gör det måste du skicka in avtal med samtliga anordnare till Försäkringskassan.

9 9 (13) Frågor om vem som kan anställas som personlig assistent 1. Jag har assistansersättning och är egen arbetsgivare. Jag vill att min man ska arbeta som personlig assistent åt mig. Går det? Ja, från och med den 1 juli 2013 får du vara arbetsgivare för någon som är närstående (make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har möjlighet att inspektera assistansen för att säkerställa att du får det stöd som du behöver. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Får jag anställa en assistent som är under 18 år? Enligt de nya reglerna får Försäkringskassan inte betala ut ersättning för assistans som utförts av någon som är under 18 år. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. 3. Kan min mormor som nu är 78 år bli anställd som personlig assistent åt mig? Det finns ingen övre åldersgräns för personliga assistenter angiven i lagen. Däremot får Försäkringskassan inte betala ut assistansersättning för assistans som har utförts av någon som till följd av ålderdom inte klarar att arbeta som personlig assistent. Bedömning av arbetsförmågan får göras från fall till fall när det finns anledning till det. 4. Jag har hel sjukersättning och planerar att börja jobba som assistent åt min sambo som har assistansersättning? Är det OK? I lagens förarbeten står det att Försäkringskassan inte kan betala assistansersättning om assistansen har utförts av någon som på grund av sjukdom eller liknande orsak saknar hel arbetsförmåga. Om du vill pröva att arbeta måste du först ansöka om att få ha din sjukersättning vilande eller ansöka om steglös avräkning. (Här kan du läsa mer om att prova på att arbeta med sjukersättning.) 5. Jag hade tänkt åka till Thailand igen i sommar och anlita personliga assistenter på plats. Vad ska jag göra nu? Huvudregeln från och med den 1 juli 2013 är att Försäkringskassan inte betalar assistansersättning om assistansen har utförts av någon som är bosatt utanför EESområdet. Men om assistenten var anställd före den 1 juli 2013 så gäller inte de nya reglerna. Försäkringskassan kan betala assistansersättning om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara när den ordinarie assistenten blir akut sjuk vid vistelse utomlands den som har assistans är under 18 år och besöker en förälder som är bosatt utanför EES-området och föräldern ska arbeta som assistent vid umgänge med barnet

10 10 (13) den som har assistans ska vistas utomlands en längre tid i syfte att studera eller arbeta. Du har precis som tidigare möjlighet att ta med din ordinarie assistent. Reglerna för hur länge du kan vistas utomlands och fortfarande anses bosatt i Sverige och därmed ha rätt till assistansersättning förändras inte genom de nya reglerna. 6. Jag har hört att Försäkringskassan nu kontrollerar assistenternas arbetstid. Vilka kontroller kommer ni att göra av assistenternas dygnsvila? Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning för assistans som har utförts på arbetstid som överstiger den som anges i lag eller kollektivavtal. Det handlar då om arbetstid i genomsnitt per vecka under den beräknings- eller begränsningsperiod som gäller aktuell assistent. Det framgår däremot inte i lagen att Försäkringskassan särskilt ska kontrollera dygnsvila för att kunna ta ställning till om utbetalningen av assistansersättning ska begränsas. Om det framkommer att assistenten inte har haft någon dygnsvila kan det däremot vara en impuls till Försäkringskassan att utreda om assistans faktiskt har lämnats under den redovisade tiden. Frågor från anordnare 1. Jag planerar att starta ett företag (AB) som anordnar assistans. Vad ska jag tänka på? Du måste ha fått tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans innan du börjar verksamheten. Reglerna för tillstånd ändras från och med den 1 juli Kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för mer information. IVO är en ny myndighet från och med den 1 juni 2013 som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen. 2. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans. Hur ska jag förbereda mig inför de regeländringar som kommer? Kommer det nya blanketter? Försäkringskassan har gjort om alla blanketter för assistansersättning. Om ditt företag har en elektronisk hantering av blanketterna Tidsredovisning (3059) och Räkning (3057) behöver du se till att de nya versionerna byggs in i systemet. Mejla till om du vill att vi skickar upplåsta pdf:er. Observera att de här pdf:erna är tekniska underlag för IT-utveckling, de ska inte användas av anordnare, assistenter eller personer som har assistansersättning. De nya blanketterna ska användas för arbetad tid från och med den 1 juli 2013.

11 11 (13) För den som fyller i blanketten för hand kommer de nya blanketterna att finnas på från och med mitten av juni. Det är bäst att hämta dem där varje gång de ska fyllas i, för där finns alltid den senaste versionen. 3. Jag har ett företag som anordnar personlig assistans och har hört talas om att lagändringen innebär att jag måste anmäla flera saker om de personliga assistenterna. Stämmer detta? Ja, lagändringen innebär att den som arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ska lämna uppgifter till Försäkringskassan som visar om en assistent är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade har fyllt 18 år är bosatt inom eller utanför EES-området. Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden. Du behöver alltså inte lämna dessa uppgifter för alla assistenter som redan är anställda den 1 juli Skyldigheten gäller i de situationer där assistansen påbörjas eller förhållandena ändras efter den 1 juli 2013, t.ex. när en ny assistent anställs. Dessa uppgifter kan lämnas skriftligt eller muntligt till Försäkringskassans lokala försäkringscenter. Försäkringskassan arbetar med att ta fram en blankett som ska kunna användas för att lämna dessa uppgifter. Planeringen är att blanketten ska publiceras i mitten av september. Under tiden går det bra att anordnarna lämnar uppgifter via inläsningscentralen i Östersund. Har anordnaren redan en kontakt med personlig handläggare på det lokala försäkringscentret kan uppgiften lämnas direkt till handläggaren, muntligen eller skriftligen. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska också lämna uppgifter om den arbetstid som assistenten har arbetat hos en assistansberättigad. Dessa uppgifter ska lämnas månadsvis i efterhand. Det görs i blankett 3059 Tidsredovisning. Det som är nytt är att även arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska skriva under den blanketten. Detta gäller för alla assistenter. Det avser arbetad tid från och 1 juli Dessutom ska arbetsgivaren eller uppdragsgivaren på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter som visar att den personliga assistenten trots ålderdom, sjukdom eller liknande orsak klarar att arbeta som personlig assistent. 4. Vad är skillnaden mellan begreppen arbetsgivare och uppdragsgivare när det gäller assistansersättning? Med arbetsgivare menas både de brukare som själva anställer sina personliga assistenter och de assistansanordnare med tillstånd som är arbetsgivare för personliga assistenter.

12 12 (13) Med uppdragsgivare menas den anordnare med tillstånd som dels anlitar en assistent genom ett bemanningsföretag (underentreprenör), dels anlitar en assistent som bedriver enskild näringsverksamhet. 5. Jag är anordnare av personlig assistans och har hört att Försäkringskassan får ställa frågor om den som har assistans. Stämmer det? Måste jag svara? I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan också kan begära att anordnaren lämnar uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. De nya reglerna innebär att du som anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan begär. 6. Vilka uppgifter är jag som anordnare av personlig assistans skyldig att anmäla till Försäkringskassan efter den 1 juli 2013? Du som är anordnare och har fått ersättningen utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om du vet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning eller hälsotillstånd, men också uppgifter om daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

13 13 (13) Frågor om kontroll 1. Jag har hört att personliga assistenter kan tvingas bli angivare efter den 1 juli. Det känns obehagligt. Stämmer detta? Nej, i första hand ska Försäkringskassan alltid vända sig till den som har assistans med frågor som rör personliga förhållanden. Försäkringskassan har bara rätt att ställa frågor till assistenterna om det behövs för att kunna bedöma om en person har rätt till assistansersättning. En assistents arbetsgivare kan också bestämma vem hos anordnaren som ska svara på frågor från Försäkringskassan. Då kommer Försäkringskassan att kontakta assistenternas arbetsgivare för att få svar på eventuella frågor. Det är inte så att assistenterna har skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifter om förhållanden för den som har assistansersättning. 2. Jag har hört att Försäkringskassan efter den 1 juli kan ringa på mitt i natten för att kontrollera den assistansberättigade. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Försäkringskassans har även tidigare haft möjlighet att besöka en person för att utreda rätten till assistansersättning. Det nya är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får rätt att göra en inspektion i bostaden om personens assistent är en närstående eller någon som personen lever i hushållsgemenskap med, om inte assistenten är anställd av kommunen. IVO är en ny myndighet som tar över ansvaret för detta från Socialstyrelsen från och med den 1 juni Genom de nya reglerna får kommunen samma möjlighet som IVO att besöka den assistansberättigade.

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Välkomna Information om utbetalning av assistansersättning

Välkomna Information om utbetalning av assistansersättning Välkomna Information om utbetalning av assistansersättning Sid 1 juni 2018 Webbinarium för assistansanordnare Vi kommer att tala om: Våra digitala tjänster Manuell hantering av tidsredovisning och räkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Frågor och svar från webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare

Frågor och svar från webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare 1 (6) Frågor och svar från webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare Frågor om e-tjänsten för arbetsgivare Går det som arbetsgivare att digitalt lämna de uppgifter som man ska lämna till

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Välkommen till dialogträff!

Välkommen till dialogträff! Välkommen till dialogträff! Efterskottsbetalning, IT-utveckling, assistans på entreprenad Östersund -17 maj, Luleå 26 maj, Gävle -27 maj, Umeå 30 maj Sid 1 Maj 2016 Välkommen till dialogträff Agenda Skatteverket

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Välkomna Information till dig som anställer personliga assistenter själv.

Välkomna Information till dig som anställer personliga assistenter själv. Välkomna Information till dig som anställer personliga assistenter själv. Sid 1 juni 2018 Webbinarium för personer som anställer assistenter själva Vi kommer att tala om: Våra digitala tjänster Manuell

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Fastställande av delegationsordning med ändringar avseende familjerätt och LSS

Fastställande av delegationsordning med ändringar avseende familjerätt och LSS Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-08-08 Handläggare Carin Berg Telefon: 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2013-08-29 med ändringar avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM ELLER TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING / VAB

ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM ELLER TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING / VAB Sida 1 (5) Handlingarna skickas till: Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen 753 75 UPPSALA ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM ELLER TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING / VAB Läs anvisningarna

Läs mer

Sid 1 23 Januari RUG Dalarna VÄLKOMNA

Sid 1 23 Januari RUG Dalarna VÄLKOMNA Sid 1 23 Januari RUG Dalarna VÄLKOMNA Information och erfarenhetsutbyte Dalarna Assistansersättning Sid 2 23 Januari RUG Dalarna Dagordning 09:00 Maria hälsar välkomna och inleder 09:20 Bakgrund och inledning

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Frågor och svar från webbinarium för personer som själva anställer sina assistenter

Frågor och svar från webbinarium för personer som själva anställer sina assistenter 1 (8) Frågor och svar från webbinarium för personer som själva anställer sina assistenter Frågor om assistentens arbetade tid Hur mycket få en assistent (utan nedsatt arbetsförmåga) jobba i väntetid per

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Mellan Lystra personlig assistans AB, (Bolaget) å ena sidan och. med personnummer

Mellan Lystra personlig assistans AB, (Bolaget) å ena sidan och. med personnummer Kundavtal Mellan Lystra personlig assistans AB, 556869-4706 (Bolaget) å ena sidan och med personnummer (Kunden) å andra sidan, har denna dag träffat följande avtal. 1 Bakgrund 1.1 Kunden är antingen berättigad

Läs mer

ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM

ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM 1(5) Läs anvisningarna innan du fyller i blanketten Handlingarna skickas till: Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen 753 75 UPPSALA ANSÖKAN OM EKONOMISK ERSÄTTNING VID ORDINARIE ASSISTENTS SJUKDOM För att

Läs mer

Klicka här för att ändra format ELEKTRONISK RÄKNING

Klicka här för att ändra format ELEKTRONISK RÄKNING Klicka här ÖVERGÅNG för att ändra format TILL på ELEKTRONISK RÄKNING Susanne Lövgren, Försäkringskassan Annelie Tennbäck, Försäkringskassan Vi kommer att tala om Räkning blankett 3057 som e-tjänst Blankett

Läs mer

Härmed översänds förslag till nya föreskrifter om assistansersättning

Härmed översänds förslag till nya föreskrifter om assistansersättning Anna Haglund, 010-112 68 79 ABH Utbildning och Rådgivning Arbetsgivarföreningen KFO Assistansanordnarna Föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap Göteborgskooperativet för Independent Living Handikappförbunden,

Läs mer

Datum: Mottagare: Kommunstyrelsen, Omsorgs- och handikappfrågor Utförd personlig assistans, ersättning från staten

Datum: Mottagare: Kommunstyrelsen, Omsorgs- och handikappfrågor Utförd personlig assistans, ersättning från staten Cirkulärnr: 1994:124 Diarienr: 1994:1574 Handläggare: Ingrid Kennborn Avdsek: AK Vård Datum: 1994-06-23 Mottagare: Kommunstyrelsen, Omsorgs- och handikappfrågor Rubrik: Utförd personlig assistans, ersättning

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Medlemsundersökning april 2018

Medlemsundersökning april 2018 Medlemsundersökning april 2018 Medlemsundersökning april 2018 - En uppföljande undersökning av Försäkringskassans utbetalningar till assistansanordnare och anordnares ekonomiska situation Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt Cirkulärnr: 2006:39 Diarienr: 2006/1608 Handläggare: Anna Ingmanson Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2006-06-22 Mottagare: Handikappomsorg Äldreomsorg Individ och

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 februari 2019 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AAs dödsbo Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning; beslutade

Läs mer

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk Ansökan - Utbetalning av stöd 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk På den här blanketten

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2018:4 Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen En granskning av systemet efter 2013 års ändringar Detta är en sammanfattning av en rapport från

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Kristianstad 2017-03-29 Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Många är de som känner oro inför uppföljningen eller prövningen/omprövningen av sitt assistansbeslut. Idag upplever många

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: Mottagare: Handikappomsorg

Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: Mottagare: Handikappomsorg Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: 1997-09-05 Mottagare: Handikappomsorg Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Socialdepartementet. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:900. Ikraft: överg.best.

Post 1 av 1 träffar. Departement: Socialdepartementet. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:900. Ikraft: överg.best. Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2014:67 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Ersättning för personlig assistans enligt 9 2 LSS information och villkor

Ersättning för personlig assistans enligt 9 2 LSS information och villkor 1 (5) Omsorgs- och äldreförvaltningen Ann-Britt Olofsson Inger Winkelmann Mildaeus 2018-06-25 Dnr ON 2018-193 Samtliga utförare av personlig assistans Ersättning för personlig assistans enligt 9 2 LSS

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Avdelning 1 DOM 2016-05-09 Meddelad i Malmö Mål nr 9198-15 1 KLAGANDE Mariama Bah, 000701-7825 Ombud: Mohammed Mohammed HadiCare AB Box 17 607 200 10 Malmö MOTPART Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med Aktiviteter Vill du vara med och påverka? Vi vill starta en Kompisgrupp för personer med utvecklingsstörning Kom till vårt informationsmöte - Måndag den 20 januari kl 19 (se separat inbjudan) Vinterfest

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Uppdragsgivaravtal. mellan. nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren, har följande avtal ingåtts:

Uppdragsgivaravtal. mellan. nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren, har följande avtal ingåtts: Uppdragsgivaravtal mellan Anordnare Org nr Adress Uppdragsgivaren Personnummer Adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren, har följande avtal ingåtts: Bakgrund och syfte Uppdragsgivaren, som är

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om en kommun kunde avvakta med att pröva en ansökan om personlig assistans därför att Försäkringskassan ännu inte hade tagit ställning till en framställning

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer