IfA-godkännande OP Assistans 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IfA-godkännande OP Assistans 2014"

Transkript

1 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du ja på denna fråga. Den personen ska fortsättningsvis svara som om den vore den assistansberättigade. Du behöver inte ange om du får rent praktisk assistans med att kryssa i rutorna av din assistent eller någon annan. ade: 38 Hoppade över: % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % 76,32% 29 23,68% 9 Totalt 38 / 39

2 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q2 b. Om du svarat ja på föregående fråga, ange nedan av vem.g får stöd att fylla i enkäten av: ade: 29 Hoppade över: 9 Min/a vårdnadshava... Min gode man Min arbetsledare Annan % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Min/a vårdnadshavare/föräldrar (jag är minderårig) Min gode man Min arbetsledare Annan 34,48% 5,72% 5,% 3,79% 4 Totalt 29 2 / 39

3 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q3 Om du svarat annan. Ange vem: ade: 4 Hoppade över: 34 3 / 39

4 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q4 2. Är den assistansberättigade, som svarar på denna enkät, minderårig, dvs. under 8 år? ade: 38 Hoppade över: % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % 2,5% 8 78,95% 3 Totalt 38 4 / 39

5 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q5 3. Har du rätt att åta dig arbetsledande uppgifter för dina egna assistenter? Den personliga assistansens grundprincip bygger på den assistansberättigades självbestämmande och utgångspunkten bör därför vara att den assistansberättigade är arbetsledare i vardagen och beslutar om vem som gör vad, när och hur. ade: 38 Hoppade över:, om jag vill kan jag..., den verksamhet j.... Gå vidare till fråga 5. g vet inte. % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, om jag vill kan jag åta mig de arbetsledande uppgifter jag kommer överens med anordnaren om., den verksamhet jag har valt bygger på att jag eller någon jag utser är arbetsledare för mina assistenter. Gå vidare till fråga 5. g vet inte. 44,74% 7 39,47% 5 7,89% 3 7,89% 3 Totalt 38 5 / 39

6 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q6 4. Har du arbetsledande uppgifter i förhållande till dina assistenter? ade: 35 Hoppade över: 3. Gå vidare till fråga 4 c.. Gå vidare till fråga 4 b. g vet inte. % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %. Gå vidare till fråga 4 c.. Gå vidare till fråga 4 b. g vet inte. 4,% 4 45,7% 6 4,29% 5 Totalt 35 6 / 39

7 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q7 4 b. Om du inte har arbetsledande uppgifter i förhållande till dina personliga assistenter, vad är orsaken till det? ade: 22 Hoppade över: 6 g kan inte på grund av... g vill inte/orkar inte g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % g kan inte på grund av min funktionsnedsättning g vill inte/orkar inte g vet inte 72,73% 6 3,64% 3 3,64% 3 Totalt 22 7 / 39

8 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q8 4c. Har du fått något erbjudande om utbildning i de frågor du anser dig behöva kunskap om för att kunna åta dig arbetsledande uppgifter för dina assistenter? ade: 3 Hoppade över: 7 g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % g vet inte 35,48% 38,7% 2 25,8% 8 Totalt 3 8 / 39

9 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q9 5. Finns det ett avtal/skriftlig överenskommelse som klarlägger rättighets- och ansvarsfördelning mellan dig och assistansanordnaren?om du har assistansersättning från Försäkringskassan, så krävs att avtal ska finnas mellan dig och din anordnare. ade: 37 Hoppade över:, det är begripligt o..., men det är svårt att..., det finns inte något... g vet inte. % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, det är begripligt och tydligt skrivet, men det är svårt att förstå, det finns inte något sådant avtal. Gå vidare till fråga 6. g vet inte. 72,97% 27,8% 4 2,7% 3,5% 5 Totalt 37 9 / 39

10 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q 5b. Avtalet mellan dig och anordnaren är en överenskommelse om hur assistansuppdraget ska se ut. Tycker du att anordnaren sköter sin del av överenskommelsen? ade: 36 Hoppade över: 2, men inte fullt ut g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, men inte fullt ut g vet inte 88,89% 32 8,33% 3,% 2,78% Totalt 36 / 39

11 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q 5c. Om du har svaret, men inte fullt ut eller på föregående fråga, vilka områden tycker du det är som brister? ade: 2 Hoppade över: 36 / 39

12 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q2 6. I vilka av följande situationer tycker du att du får bestämma så mycket som du skulle vilja? Kryssa för alla det alternativ som stämmer angående ditt bestämmande. g har tillräckligt bestämmande över ade: 35 Hoppade över: 3 a) vem som ska arbeta som m... b) schemaläggni... c) vad assistentern... % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Vet ej Vet ej Totalt a) vem som ska arbeta som min personliga assistent 94,29% b) schemaläggning av assistenternas arbetstider 88,57% 3 8,57% 3 35 c) vad assistenterna gör under arbetstiden 94,29% / 39

13 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q3 6b. Beskriv gärna närmare vad du inte är nöjd med, och vad anordnaren skulle kunna göra för att förbättra det, om du har svaret på någon punkt i föregående fråga. ade: Hoppade över: 37 3 / 39

14 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q4 7. I vilka av följande situationer tycker du att du har det inflytande som du skulle vilja? Kryssa för det alternativ som stämmer med ditt inflytande. g har tillräckligt inflytande över ade: 35 Hoppade över: 3 a) hur min assistansers... b) hur kontakt med myndighe... c) när jag inte längre... % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Vet ej Vet ej Totalt a) hur min assistansersättning fördelas mellan löner, utbildning, omkostnader etc 65,7% 23,43% b) hur kontakt med myndigheter angående den personliga assistansen går tillväga ,29% 5 35 c) när jag inte längre vill ha en viss personlig assistent anställd 88,57% 3 8,57% / 39

15 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q5 7b. Beskriv gärna närmare vad du inte är nöjd med, och vad anordnaren skulle kunna göra för att förbättra det, om du har svaret på någon punkt i föregående fråga. ade: 2 Hoppade över: 36 5 / 39

16 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q6 8. Respekterar assistansanordnaren, och den personal som arbetar på kansliet/kontoret, din personliga integritet? ade: 35 Hoppade över: 3 % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % 97,4% 34 Totalt 35 6 / 39

17 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q7 8 b. Om du svarat ; på vilket sätt respekteras inte din personliga integritet? ade: Hoppade över: 37 7 / 39

18 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q8 9. Tycker du att din anordnare, och den personal som arbetar på kansliet/kontoret, bemöter dig på ett bra sätt? ade: 35 Hoppade över: 3 % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %,% 35,% Totalt 35 8 / 39

19 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q9 9 b. Om du svarat ; på vilket sätt är bemöter man dig dåligt? ade: Hoppade över: 38 9 / 39

20 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q2. Har du någon gång känt att den personal som arbetar på kansliet/kontoret inte följer tystnadsplikten som den ska? ade: 35 Hoppade över: 3, någon enstaka gång, ofta % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, någon enstaka gång, ofta 94,29% 33 5,7% 2,% Totalt 35 2 / 39

21 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q2. Om du efterfrågat hjälp med att göra en budget för din assistansersättning, har du fått det? Du köper assistans för assistansersättningen, och ersättningen är då anordnarens intäkt, men IfA anser att du som assistansberättigad ska ha inflytande över hur assistansersättningen används genom att upprätta en budget. ade: 35 Hoppade över: 3 g är inte intresserad... % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % g är inte intresserad av en budget ,29% 2 Totalt 35 2 / 39

22 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q22 2. Får du, om du vill, en redovisning varje månad över förbrukade respektive kvarstående timmar? Det är viktigt att du som assistansberättigad vet hur många timmar personlig assistans du använder. ade: 35 Hoppade över: 3, den är tydlig och bra, men jag förstår den... g har blivit erbjuden... g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, den är tydlig och bra, men jag förstår den inte g har blivit erbjuden redovisning men har avstått g vet inte 68,57% 24 8,57% 3 5,7% 2 8,57% 3 8,57% 3 Totalt / 39

23 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q23 3. Får du, om du vill, en redovisning varje månad över hur mycket assistansersättning du har använt och har till förfogande för kommande månader för till exempel utbildning och assistansomkostnader? IfA rekommenderar att du som assistansberättigad får en ekonomisk redovisning så att du kan se hur det stämmer överens med budget. ade: 35 Hoppade över: 3, den är tydlig och bra, men jag förstår den... g har blivit erbjuden... g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, den är tydlig och bra, men jag förstår den inte g har blivit erbjuden redovisning men har avstått g vet inte 7,43% 25 5,7% 2 5,7% 2 4,29% 5 Totalt / 39

24 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q24 3 b. Assistansersättningen är avsedd att täcka de omkostnader du har för din assistans, till exempel kostnader för assistenters resor, logi, biobiljetter och liknande. Tycker du att assistansanordnaren klart och tydligt har förklarat vilka kostnader du kan få täckta av assistansersättningen och hur du ska redovisa dessa omkostnader? ade: 35 Hoppade över: 3 % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % 85,7% 3 4,29% 5 Totalt / 39

25 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q25 4. När anordnaren anställer assistenter till ett barn måste den blivande assistenten lämna in ett utdrag ur belastningsregistret innan arbetet påbörjas. Det innebär att rekryteringstiden kan påverkas. Har du fått information om hur du bör arbeta med rekrytering till barn och vilken beredskap du bör ha i akuta situationer? ade: Hoppade över: 28, men jag känner mig ä... g vet inte % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, men jag känner mig ändå osäker g vet inte 8,% 8,%,%,% Totalt 25 / 39

26 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q26 5. LSS säger att barnets bästa alltid ska beaktas i insatsen som ges. Anordnaren ska informera och lyssna på barnets synpunkter. Erbjuder anordnaren följande: ade: Hoppade över: / 39

27 IfA-godkännande OP Assistans 24 a) utbildning riktad till... b) utbildning riktad till... c) stöd till anhöriga? c) samtal med föräldrar oc... % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Fått erbjudande men är inte intresserad g vet inte Fått erbjudande men är inte intresserad g vet inte Totalt a) utbildning riktad till personliga assistenter som arbetar hos barn? 6,% 6,%,% 3,% 3 27 / 39

28 IfA-godkännande OP Assistans 24 b) utbildning riktad till föräldrar? 6,% 6,%,% 3,% 3 c) stöd till anhöriga? 8,% 8,%,%,% c) samtal med föräldrar och barn kring barnets assistans? 9,% 9,%,%,% 28 / 39

29 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q27 6. Service och bemötande ade: 35 Hoppade över: 3 g upplever att det är l... g upplever att jag får... g känner mig välkommen nä... g blir bemött på et Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Vet ej Totalt Viktat genomsnitt g upplever att det är lätt att få kontakt med den jag söker på kontoret,%,% 2,% 7 77,4% 27,% 35 4,74 g upplever att jag får svar på mina frågor/hjälp med det jag behöver inom rimlig tid,% 4,29% 5 8,% 28,% 35 4,69 g känner mig välkommen när jag besöker kontoret,%,%,% 4,29% 5 85,7% 3,% 35 4,86 g blir bemött på ett bra sätt när jag ringer till kontoret,%,%,%,43% 4 88,57% 3,% 35 4,89 29 / 39

30 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q28 7. Min/mina verksamhetschef/er ade: 35 Hoppade över: 3 föregår med gott exempel är bra på att informer... är bra på att skapa et... är bra på att planera... tar snabbt tag i proble... ger mig det stöd jag... är rak och tydlig jag är som helhet nöjd Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Vet ej Totalt Viktat genomsnitt föregår med gott exempel,%,% 5,7% 2 8,57% 3 8,% 28 5,7% ,5 är bra på att informera om viktiga händelser och beslut,% 5,7% 2 8,57% ,% 35 4,7 är bra på att skapa ett öppet och tillåtande klimat,%,% 5,7% 2 5,7% 2 88,57% 3,% 35 4,83 är bra på att planera och organisera,% 25,7% 9 68,57% 24,% 35 4,57 tar snabbt tag i problem som rör konflikter och relationer,% 2,% 7 6,% 2 4,29% ,89 ger mig det stöd jag behöver som assistansanvändare,%,% 7,4% 6 8,% 28,% 35 4,7 är rak och tydlig,%,43% ,% 35 4,7 jag är som helhet nöjd med min/mina verksamhetschef/er,%,% 8,57% 3 88,57% 3,% 35 4,86 3 / 39

31 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q29 8. Läser du vår tidskrift ReKoH? ade: 35 Hoppade över: 3. Gå vidare till fråga 2. % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %. Gå vidare till fråga 2. 74,29% 26 25,7% 9 Totalt 35 3 / 39

32 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q3 9. Vilken version av ReKoH läser du? ade: 26 Hoppade över: 2 Den tryckta pappersversi... Enbart pdf på hemsidan Både pdf och pappersversion g lyssnar på tidningen på... % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Den tryckta pappersversionen Enbart pdf på hemsidan Både pdf och pappersversion g lyssnar på tidningen på hemsidan 76,92% 2 3,85% 9,23% 5,% Totalt / 39

33 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q3 2. Vad tycker du om tidningen när det gäller följande ade: 26 Hoppade över: 2 g har nytta av innehålle... g kan påverka... g tycker det är värdefull Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Vet ej Totalt Viktat genomsnitt g har nytta av innehållet i min vardag 3,85% 5,38% 4 26,92% 7 26,92% 7 26,92% 7,% 26 3,58 g kan påverka innehållet i tidningen,% 7,69% 2 5,38% 4 42,3% 5,38% 4 9,23% ,8 g tycker det är värdefullt att OP Assistans har en egen tidskrift,% 5,38% 4 3,85% 3,85% 73,8% 9 3,85% 26 4,23 33 / 39

34 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q32 2. Deltar du i våra KaSam-träffar? ade: 35 Hoppade över: 3, ofta, ibland, aldrig % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% %, ofta, ibland, aldrig 8,57% 3 57,4% 2 34,29% 2 Totalt / 39

35 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q Vad tycker du om KaSam när det gäller följande ade: 35 Hoppade över: 3 Det är viktigt för mig att... Det är viktigt för mig att... g upplever att jag kan... KaSam-ledarna bemöter mig... KaSam-ledarna svarar på mi... g tycker det är värdefull Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Vet ej Totalt Viktat genomsnitt Det är viktigt för mig att KaSam finns 4,29% 5 7,4% 6 37,4% 3 25,7% ,6 Det är viktigt för mig att jag kan påverka innehållet,% 5,7% 2 5,7% ,57% 37,4% ,63 g upplever att jag kan påverka innehållet,%,%,43% 4 25,7% ,% ,5 KaSam-ledarna bemöter mig på ett bra sätt i samband med aktiviteter,%,%,% 8,57% 3 54,29% 9 37,4% ,6 KaSam-ledarna svarar på mina frågor/ger återkoppling inom rimlig tid,% 5,7% ,7% ,5 g tycker det är värdefullt att OP Assistans har KaSam,%,% 8,57% 3,43% 4 65,7% 23 4,29% , 35 / 39

36 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q Anordnaren ade: 35 Hoppade över: 3 g är stolt över att var... g rekommendera... g tror att jag kommer a Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Vet ej Totalt Viktat genomsnitt g är stolt över att vara en del av OP Assistans,%,%,43% 4 4,29% 5 7,43% ,49 g rekommenderar gärna OP Assistans till andra,%,% 5,7% 2 5,7% 2 88,57% 3,% 35 4,83 g tror att jag kommer att vara kvar som kund inom 3 år,%,% 8 29,43% ,34 36 / 39

37 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q Vilka är enligt din åsikt OP Assistans.s tre starkaste sidor? ade: 25 Hoppade över: 3 37 / 39

38 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q Vilka är enligt din åsikt OP Assistans.s tre viktigaste förbättringsområden? ade: 8 Hoppade över: 2 38 / 39

39 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q Övriga synpunkter ade: 7 Hoppade över: 3 39 / 39

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande 1 Hur arbetar ni med assistansanvändarens rätt till delaktighet och självbestämmande i sin personliga assistans? Grundläggande

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget

Ansvarsfördelningsverktyget bildmaterialet Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande 1. Ansvarsfördelningsverktyget 2. Rollfördelning 3. Del 1 Kommunikation 4. Del 2 Personliga behov 5. Del 3 Fritid

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

BESLUT 1(7) Tillståndet gäller från och med dagens datum tills vidare.

BESLUT 1(7) Tillståndet gäller från och med dagens datum tills vidare. BESLUT 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för socialtjänsttillstånd 2012-08-15 Dnr 6.3.1-16463/2011 Medevik Tal-Specialpedagog KB Badvägen 10 824 50 Hudiksvall Ansökan om tillstånd att bedriva

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN 1 1. Ansvarsfördelningsverktyget 2. Rollfördelning 3. Del 1 Kommunikation 4. Del 2 Personliga behov 5. Del 3 Fritid och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta hos ALIO assistans Vård - och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Välkommen till ALIO assistans Med den här broschyren vill vi hälsa dig varmt välkommen att arbeta i vår enhet som personlig

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014 Sammanställning av resultat för brukarundersökning Personlig assistans 2014 Dokumentnamn Sammanställning av resultat för brukarundersökning personlig assistans 2014 Dokumentansvarig Eva Bascom, verksamhetschef

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet 1 av 13 Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet Boken finns som pdf-fil: http://www.ungarorelsehindrade.se/images/stories/hemlighet/boken/boken.pdf Du kan fylla i och spara dina

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark Elevassistenter och det lärande uppdraget Gun Stenmark 1 Problem Här kan det uppstå: gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad, samt när det ska ske

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 1 N1 Askim-Frölunda-Högsbo Referens samtliga SDF 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet Effektivitet Information Bemötande Integritet Rättssäkerhet Delaktighet

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer