Frågor och svar arbetsgivarintyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar arbetsgivarintyg"

Transkript

1 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft beredskaps- eller jourtid samt annan översättning. Arbetsgivarintyget finns under blanketter på vår webbplats Arbetsgivaren ska fylla i personnummer och skriva under alla sidor. Alla uppgifter är nödvändiga för prövning av personens ersättningsrätt från arbetslöshetskassan. Arbetade timmar ska normalt redovisas under en 12-månadersperiod. Om personen har varit sjuk, föräldraledig, studerat eller fullgjort tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt behöver arbetslöshetskassan redovisning av de 12 senaste arbetade månaderna som innehåller minst 80 timmar arbete. Vanligtvis ska uppgifterna då inte redovisas längre än 6 år bakåt i tiden. Det har visat sig att det ibland kan vara svårt att fylla i arbetsgivarintyget och därför har SO här samlat de mest återkommande frågorna. Arbetad tid Anställningstid Fråga: Vilket datum ska man ange som från och med -datum på anställningstid för en person som har flera korta behovsanställningar som redovisas på samma intyg? Svar: Startdatumet för första anställningstillfället. Mertid/fyllnadstid Fråga: Vad menas med mertid/fyllnadstid? Vad ska jag fylla i där? Svar: Arbete som en deltidsanställd utför utöver sitt deltidsmått, men inte utöver anställningens heltidsmått, kallas mertid eller fyllnadstid. Timmarna anges under arbetad tid i kolumnen mertid/fyllnadstid i punkt 11 på arbetsgivarintyget. Lönen för mertid/fyllnadstid anges i punkt 12 uppgifter om lönen. Faktiskt arbetad tid/ersatt tid/arbetsbefriad tid Fråga: Ska arbetad tid innehålla faktiskt arbetad tid eller ersatt tid? Till exempel: 10 minuters arbete kan ge 30 minuters ersättning. Svar: Den tid den sökande arbetat och/eller fått lön för är den tid som ska anges, i detta fall 30 minuter. 1

2 Fråga: I vilka fall ska jag redovisa arbetad tid och i vilka ersatt tid? Kan ni ge exempel? Svar: Betalda helgdagar, betald semester och betald kompledighet är exempel på sådan ersatt tid som ska redovisas som arbetad tid, även om den sökande inte arbetat. Observera att ersatt sjuktid ska redovisas på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg. Fråga: Hur ska tid då man har varit arbetsbefriad anges på arbetsgivarintyget? Kan arbetsgivarintyget utfärdas innan anställningen har upphört? Svar: Eftersom lönen utbetalats under arbetsbefrielsen ska tiden anges som arbetad tid och ingå i de 12 månaderna som ska fyllas i på intyget. Ange dock under punkt 14 övriga upplysningar vilka månader som var arbetsbefriade. Arbetsgivarintyget kan inte utfärdas i förväg. Uppgifterna kan ändras, personen i fråga kan till exempel ha blivit sjukskriven. Beredskapstid/arbetad tid Fråga: Hur ska man redovisa beredskapstid? Är det beredskapstid eller arbetad tid som ska redovisas? Exempel: 10 timmar beredskap varav 1 timme arbete under beredskapstiden. Svar: Beredskapstid ska bara redovisas på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg och övrig arbetad tid på blanketten arbetsgivarintyg under arbetad tid. Exemplet ovan=1 timme under arbetad tid och 9 timmar på kompletteringsblanketten. Jourtid Fråga: Hur ska jourtjänstgörande personal redovisa sin tid? Svar: All jourtid ska anges på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg under timmar. All jourersättning som betalts ut anges i kolumnen kronor per månad. Arbetad tid (mertid, fyllnadstid eller övertid) som tas ut i ledighet Fråga: Är det bara övertidstimmar i pengar som ska redovisas som övertid eller ska även övertid som sparas och senare tas ut i ledighet ingå? Svar: Det finns två svarsalternativ till denna fråga. 1. Normalt ska all arbetad tid redovisas i den månad som arbetet har utförts. Men om arbetsgivaren vid ifyllande av arbetsgivarintyg vet att den anställde redan har tagit ut övertidstimmarna (det kan även röra sig om mertid eller fyllnadstid) i betald ledighet ska timmarna inte redovisas på arbetsgivarintyget eftersom den anställde har arbetat sin avtalade arbetstid. Arbetsgivaren ska endast ange den ordinarie arbetstiden i kolumnen arbetad tid i punkt 11. 2

3 2. Om den anställde ännu inte har tagit ut övertidstimmarna (det kan även röra sig om mertid och fyllnadstid) i betald ledighet utan dessa ligger i en timbank ska arbetsgivaren redovisa de arbetade timmarna i rätt kolumn på arbetsgivarintyget i den månad som arbetet utfördes. Om anställningen fortfarande pågår och den anställde inte har fått någon lön utbetald för övertidstimmarna ska arbetsgivaren under punkt 12, uppgifter om lönen, inte ange någon lön för övertiden. Arbetsgivaren förklarar i punkt 14, övriga upplysningar, att lön inte har utgått eftersom timmarna finns i timbanken. Uppgifter om lönen Bemanningsföretag Fråga: Hur ska garantilönen för en person som är anställd för att hyras ut redovisas på arbetsgivarintyget? Till exempel en person har varit tillsvidareanställd på heltid. Mellan uppdragen har han/hon fått garantilön. Svar: Under arbetad tid på arbetsgivarintyget ska arbetade timmar/ersatta timmar med garantilön anges. Om inkomsten har varierat ska den anges månad för månad på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg i kolumnen annan ersättning. Frånvaro Fråga: Ska ledighet för utbildning med delvis bibehållen lön betraktas som arbetad tid eller frånvaro? Svar: Om arbetsgivaren betalar en del av lönen ska det anges som arbetad tid. Ledigheten för utbildningen utgör frånvaro om personen inte får lön från arbetsgivaren. Lön/olika ersättningar (OB, enkel- och kvalificerad övertid, lönetillägg) Fråga: Ska sjuklön redovisas på arbetsgivarintyget? Ska sjuklön för ob, jour, och beredskap redovisas på kompletteringsbilagan? Svar: Ja, sjuklön ska redovisas på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg. Fråga: Kan man slå samman ersättning för enkel och kvalificerad övertid som utbetalas samma månad till en post på kompletteringsblanketten? Svar: Ja, det går att slå samman ersättning för enkel och kvalificerad övertid månad för månad. 3

4 Fråga: När löneförhandlingarna är klara och den anställde får löneförhöjning retroaktivt, hur ska den retroaktiva lönen redovisas på arbetsgivarintyget? Svar: Det är den senaste lön som den anställde hade när arbetet upphörde som ska anges som lön på arbetsgivarintyget. Ingen retroaktiv månadslön behöver anges. Fråga: Det är vanligt med så kallade arbetstidsmodeller som poängsystem och årsarbetstid. Vissa poängmodeller har ingen fast månadslön. Hur ska detta redovisas? Svar: Om personen har en tjänstgöringsgrad i procent ska den redovisas. I sådant fall bör löneformen vara månadslön. Om det inte är fråga om en fast månadslön bör det istället vara timlön och en anställning i varierande omfattning. Fråga: Ska bruttolöneavdrag för exempelvis hem-pc reducera lönen? Svar: Nej. Fråga: Ska fasta lönetillägg som utbetalas löpande läggas till lönen i fältet belopp i kronor eller ska det redovisas på bilagan komplettering till arbetsgivarintyg? Svar: Det ska redovisas på kompletteringsblanketten. Fråga: Kan man slå samman ersättningar av samma slag på blanketten komplettering till arbetsgivarintyg? Exempelvis ob-ersättning som ersätts med olika belopp beroende på när på dygnet arbetet är utfört. Svar: Ja, det går att slå samman olika ob-ersättningar månad för månad. Fråga: Kan man slå samman all ob-ersättning i en post? Svar: Nej, ob-ersättningar ska redovisas månad för månad. Se även svaret på ovanstående fråga. Lärare Fråga: Hur ska arbetstid för lärare redovisas? Ska ferier och lov ingå i arbetad tid? Svar: Om en anställning sträcker sig över jul- eller sommarferien ska ferien redovisas som arbetad tid på arbetsgivarintyget. Om anställningen upphör i samband med att jul- eller sommarferien börjar ska ferien inte redovisas som arbetad tid. Den utbetalda ferielönen ska 4

5 redovisas under punkt 13 på arbetsgivarintyget. Lov under terminerna ska redovisas som arbetad tid precis som vid betalda ledigheter för övriga grupper av anställda. Fråga: Hur ska arbetstid redovisas för lärare som normalt har en årsarbetstid och ingen fast veckoarbetstid? Svar: Det som är heltid per vecka, per år etc. och procent av heltid ska redovisas. 5

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2012-2013 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer