Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med"

Transkript

1 Aktiviteter Vill du vara med och påverka? Vi vill starta en Kompisgrupp för personer med utvecklingsstörning Kom till vårt informationsmöte - Måndag den 20 januari kl 19 (se separat inbjudan) Vinterfest lördag den 8 februari kl Med lite att äta, underhållning med Ajabaja band och dans (se separat inbjudan) Årsmöte - lördag den 8 mars kl 14 Separat kallelse kommer i januari Bra att veta: FUB i Södra Roslagen har ny hemsida Riks-FUB öppnade i maj sin nya hemsida - nytt webbverktyg, anpassat för våra medlemmar med utvecklingsstörning. Under hösten har även vi i vår förening anpassat vår hemsida till den nya tekniken. Du hittar vår hemsida antingen genom där du längst ner på sidan i Sök förening skriver in FUB i Södra Roslagen i rutan. Du kan också nå vår hemsida direkt på adressen Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med Styrelsen önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År

2 Vill du vara med och påverka? Inom FUB finns mer än 50 grupper där bara personer som har en utvecklingsstörning får vara med. Dessa grupper kallas ofta för Klippan och är som en Kompisgrupp där personer med utvecklingsstörning får vara med och påverka vad som händer i föreningen. FUB i Södra Roslagen vill att alla som har en utvecklingsstörning ska få vara med och påverka vad som händer i föreningen och därför vill vi nu starta en Klippangrupp i föreningen. I gruppen kommer det att hållas möten. Det är du själv som bestämmer vad mötena ska handla om. Ni får i gruppen också hjälp av en handledare som ska stötta, men inte styra. Handledaren ska se till att det blir lätt för er i Klippangruppen att bli lyssnade på och att ni kan få fram era egna förslag. Handledaren kan också hjälpa till med att ordna aktiviteter och annat praktiskt. Välkommen till vårt möte för att få mer information och för att tala om vad du tycker: Tid: Måndag den 20 januari kl 19:00 Plats: Träffpunkten i Gribby Gård. Adress: Linbastuvägen 1 i Täby (Fritidsgården Oasens lokal) Tillsammans är vi starka! FUB bjuder på kaffe eller läsk och bulle eller kaka Välkommen!

3 FUB:s VINTERFEST för alla små och stora i föreningen. Välkommen Lördag den 8 februari 2014 till NOVA på Tellusvägen 19 i Vallentuna Klockan Vi bjuder på en lättare lunch med kaffe. Vi bjuder också på underhållning. I år är det Aja Baja Band som först spelar lite medan vi äter och sedan bjuder de oss på en show. Efter det så kan vi dansa till deras coverlåtar. Det kommer blir drag!!!! FUB i Södra Roslagen bjuder på allt. Du behöver inte föranmäla dig utan det är bara att komma. Har du frågor så maila:

4 Rättsombudets roll Som rättsombud kan jag hjälpa medlemmar i FUB med att tala om vilka rättigheter man har enligt rådande lagar. Hjälpen från ett rättsombud är kostnadsfri och jag har tystnadsplikt. Jag kan hjälpa medlemmarna i juridiska frågor och har en nära kontakt med föreningens jurister. Jag får genom dem kontinuerlig information om rättspraxis och lagändringar. Uppdraget som rättsombud har jag från riks-fub. Frågor som rättsombudet ska kunna hjälpa till med är till exempel: Ge information om lagar och rättspraxis. Hjälpa till vid ansökan om insats eller vid överklagan. Ge upplysningar om vart man kan vända sig i olika ärenden. Hjälpa till vid myndighetskontakter. Bevaka en medlems rätt vid misstanke om övergrepp eller andra missförhållanden. Ansökan av insatser enligt LSS Det går bra att ansöka muntligt om en insats, men det är alltid bättre att ansöka skriftligt då ansökan blir diarieförd. Ett beslut enligt LSS ska verkställas omedelbart så vida inte inhibition har godkänts. Med inhibition menas att beslutet ska uppskjutas tills ansökan är prövad. Om man vill förlänga en redan verkställd insats och kommun eller försäkringskassa vill göra förändringar från det tidigare beslutet, ska man så snart som möjligt ansöka om inhibition för att det inte ska uppstå något avbrott i insatsen. Vid ett överklagande av beslut Man måste överklaga inom tre veckor annars vinner beslutet laga kraft. Det räcker att man skriver att man vill överklaga och återkommer senare med information. Vid omprövning av beslut är det nödvändigt att begära inhibition annars kan det bli ett avbrott i insatsen. Kommunen kan också begära inhibition. Vid beslut som är tills vidare kan man inte ändra ett gynnande förvaltningsbeslut. (negativ rättskraft 27 FL) Vid tidsbegränsade insatser måste behoven ha förändrats för att beslutet ska kunna ändras. Vägledningar el dyl. som kommunen har upprättat har ingen betydelse, det är alltid lagen som gäller. Som rättsombud kan jag hjälpa till vid förhandlingar. Jag kan antingen vara ombud och måste då ha en fullmakt eller så bistår jag bara med hjälp. Jag kan vara med som biträde. En fullmakt tar över även godmanskap.

5 Rättshjälp De flesta försäkringar har ett dåligt skydd för rättshjälp. Hos försäkringsbolaget UNIK ingår 10 timmars hjälp. Om man behöver biträde vid en rättegång kan biträdet få ersättning, men man måste då ansöka om det. Nya rättsfall 2013 Jag har information om alla viktiga nya rättsfall som kan påverka kommande beslut för de som omfattas av LSS. IVO Har man klagomål på hur tillämpningen av olika LSS insatser utförs kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har tagit över denna funktion från Socialstyrelsen. Individuell plan FUB rekommenderar alla att ha en individuell plan. Den tillkommer på brukarens begäran. Det finns en lathund för hur den kan se ut på FUB:s hemsida. Man ska inte förväxla individuell plan med individuell vårdplan som upprättas på kommunens begäran. Sjuk och aktivitetsersättning Aktivitetsersättning betalas ut vid stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan mellan 19 år och 30 år. Därefter får man sjukersättning upp till 65 års ålder. När det gäller både aktivitetsersättning och sjukersättning vill FUB att man ska kunna prova ett lönearbete utan att bli av med sin ersättning. Det har förekommit en hel del fall där personer som vill prova på arbeten blir av med ersättningen och därför inte vågar prova den öppna arbetsmarknaden. Det blir ett dilemma. Man kan läsa mer om aktivitets och sjukersättning i Försäkringskassans vägledning på deras hemsida. Boende Det finns tre olika boendeformer i LSS och man har rätt att söka alla de tre boendeformer som finns. 9 9:1, särskild anpassad bostad är inte många som söker men kan vara en bra lösning för somliga. I en särskild anpassad bostad ingår ingen fast personalbemanning utan man får själv söka rätt stödform. Det kan till exempel vara personlig assistans.

6 Assistans Assistansfrågor har varit ett stort problem under den senaste tiden. Många personer har fått sina assistanstimmar nedskurna eller helt blivit utan sin assistans. Detta trots att brukaren har samma behov och inga ändringar har skett i lagen. Problemet ligger i de rättsfall som lett till prejudikat. Värst är ett fall med en dom i högst förvaltningsdomstolen som gäller grundläggande behov och matsituationen. En följd av detta har blivit att kommunerna har fått ta över stora delar av kostnaderna för assistansen. Daglig verksamhet Det kommer inom kort att finnas en lathund för daglig verksamhet på hemsidan. Bilstöd Möjligheterna till bilstöd ska utredas, liksom vårdbidrag och handikappersättning. Förändringar är på gång. Ekonomi Det kommer att finnas ett Exceldokument på hemsidan för att lätt kunna räkna ut hur en persons ekonomi ser ut. Begränsningar för personer som har LSS insatser Självbestämmande är centralt inom all LSS-verksamhet. Alla regler är fel och strider mot LSS. Inga begränsningar får förekomma så som inlåsningar, tvång eller manipulation. Gemensamhetsutrymmen ska alltid vara öppna. Aktuellt inom skolområdet IUP (individuell utvecklingsplan) gäller alla elever medan åtgärdsprogram gäller de som behöver särskilda åtgärder eller stöd. Om man har klagomål vad gäller skolfrågor kan man vända sig till överklagandenämnden och skolinspektionen. Övrigt Jag har en checklista för hur jag ska göra vid olika typer av frågor till exempel att skriva testamente. Jag har blanketter för olika fullmakter samt en lathund hur man går tillväga vid en överklagan av ett avslag av beslut. Kontakta mig om ni behöver något av detta. Kajsa Råhlander, rättsombud Mail: telefon: