Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013."

Transkript

1 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit För att underlätta ditt uppdrag som ställföreträdare har vi i samverkan med Linköpings God man och Förvaltarförening tagit fram en pärm med information om uppdraget som ställföreträdare i Linköpings kommun. Syftet är att ge dig vägledning och stöd i arbetet och ge förslag på praktisk struktur. Pärmen kommer att delas ut i samband med varje nytt uppdrag men kommer även att finnas tillgänglig för dig som haft uppdrag länge. Tanken är att man får en pärm per uppdrag. Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari Materialet kommer även att finnas tillgängligt på vår hemsida: Sökväg: För dig som är god man eller förvaltare/startkit. Redovisningsprogram Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun beslutade att köpa in ett antal licenser till IT-programmet Godman Redovisning. Du som är ställföreträdare i Linköpings kommun har möjlighet att låna en licens till detta program under den tid du har uppdrag som ställföreträdare i Linköpings kommun. När du lånar en licens till Godman Redovisning förbinder du dig att lämna in årsräkning samt bilagor som du skriver ut från programmet Godman Redovisning till

2 2 överförmyndarenheten. Årsräkningen ska undertecknas innan den lämnas in till överförmyndarenheten. Du kan läsa mer om programmet och ladda ner en demo på Förutsatt att det finns intresse (minst åtta anmälningar) kommer en informationsträff om Godman Redovisning att anordnas under våren. Vill du låna en licens till programmet Godman Redovisning? Fyll i och skicka in bifogad blankett där du anger att du vill låna en licens och att du godkänner villkoret för lån av licens. Du har också möjlighet att på denna blankett anmäla ditt intresse att delta vid informationsträffen under våren Sista datum för att anmäla sitt intresse att delta vid informationsträffen: onsdagen den 23 januari 2013 (kan göras på överförmyndarenhetens öppet hus den 23 januari (se sid 4). Utökad information på kommunens hemsida Ny hemsida God man förvaltare och förmyndare Överförmyndarenheten har fått ett nytt utseende på hemsidan. Sidan ligger på samma plats/adress som den gjort tidigare, men strukturen av sidan har arbetats om och informationen har uppdaterats (www.linkoping.se/godmanochforvaltare). En av de största förändringarna är att det nu finns sidor som riktar sig speciellt till dig som är ställföreträdare (klicka på fliken För dig som är god man eller förvaltare). Här kommer du att hitta informationsmaterial, startkitet, information om redovisning inklusive beskrivning av hur du går tillväga för att låna en licens till programmet Godman Redovisning och information om grundutbildning och föreläsningar.

3 3 Inom kort kommer det även att finnas en utbildningsfilm om redovisning, olika e-tjänster där du bland annat på ett enkelt sätt kan anmäla dig till utbildningar och föreläsningar och en informationsfilm med syfte att rekrytera nya ställföreträdare. Utbildningsfilm, redovisning Överförmyndarenheten arbetar med att ta fram en film om redovisning. Denna film är ett komplement till den redovisningsutbildning som överförmyndarenheten anordnar en gång per år. I filmen beskrivs vad du som god man ska göra när du först tillträder ett uppdrag, hur du fyller i blanketten för förteckning, hur kassabok samt B- och C-blanketterna ska användas och hur du fyller i årsräkningen. I filmen får du bland annat information om varför blanketterna ska fyllas i på ett visst sätt och vad notering och anmärkning innebär. Redovisningsfilmen finns tillgänglig från början av 2013 och du hittar den på Sökväg: För dig som är god man eller förvaltare/om redovisning. E-tjänster Från och med våren 2013 kommer det finnas möjlighet att via e-tjänster på hemsidan anmäla sig till utbildningar och föreläsningar. Det kommer även att finnas en e-tjänst för att du som god man/förvaltare ska kunna anmäla din e-postadress, så att du som önskar i framtiden ska kunna få information från överförmyndarenheten skickad till din e-post. Ytterligare en e-tjänst kommer att finnas för att personer som vill bli ställföreträdare ska kunna lämna sin intresseanmälan via hemsidan. E-tjänsterna kommer att finns tillgängliga under våren Informationsfilm Överförmyndarenheten arbetar med att ta fram en informationsfilm om godmanskap och förvaltarskap. Filmen blir tre minuter lång och huvudsyftet med filmen är att rekrytera nya ställföreträdare. Filmen kommer att finnas tillgänglig på under januari Stöd till ställföreträdare Överförmyndarenheten har fått i uppdrag att arbeta med förslag på stödfunktion till er ställföreträdare. Med rätt stöd hoppas vi kunna underlätta och ge ökad trygghet i uppdragen, för såväl nya som erfarna ställföreträdare. Vi hoppas också att det ska underlätta rekryteringen av ställföreträdare. Förutom det stöd överförmyndarverksamheten och Linköpings God man- och förvaltarförening ger arbetar vi på en modell bestående av stöd av erfarna gode män och professionellt stöd. Stödet är tänkt att bygga på ett mindre antal särskilt utsedda erfarna gode män och förvaltare som kan lämna råd och stöd till ställföreträdare i uppkomna situationer i

4 4 vardagen, exempelvis vad som händer när ett uppdrag startar eller upphör, praktiska frågor kring uppdraget osv. Det professionella stödet är tänkt främst för ställföreträdare med svårare uppdrag. Stödet kan fungera som bollplank i svåra situationer, exempelvis i bemötandefrågor, samarbetsfrågor, olika sjukdomsbilder osv. Vi återkommer under våren med mer information kring stödmodellen och när och hur man kan komma i kontakt med stödfunktionerna. Framtida förändringar i arvodet Utvecklingen visar att vissa uppdrag blivit mycket svårare, med större andel personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och/eller i kombination med kriminalitet. Överförmyndarnämndens internkontroll har visat behov av större spridning i arvodesnivåer, både när det gäller enklare och svårare uppdrag. Vi har funnit en del brister i vår blankett, som tyvärr inte ger en rätt bild av era uppdrag. Med anledning av ovanstående har nämnden gett enheten i uppdrag att se över arvodesnivåerna, se över regelverket för extraordinära insatser och blanketten Underlag för arvode. Under det kommande året kommer beslut att tas i den här frågan. Information kommer att spridas i god tid till er på olika sätt, både i form av informationsmöten och genom skriftlig information. Planeringen är att nytt system ska gälla från och med Vi håller löpande kontakt med Linköpings God man- och förvaltarförening i frågan. Årsräkningar 2011 Tyvärr har vi inte hunnit med att granska alla årsräkningar inom den tid som vi skulle kunna önskat. För att underlätta ditt uppdrag som ställföreträdare kommer det inom kort att finnas en redovisningsutbildning på vår hemsida som innehåller information om hur du steg för steg upprättar en årsräkning och hur du löpande i ditt uppdrag håller koll på ditt uppdrag (se sid 3). Öppet Hus på överförmyndarenheten Välkommen till öppet hus på Överförmyndarenheten, Drottninggatan 45, Linköping onsdagen den 23 januari mellan kl.17:00-19:00. Se även särskild inbjudan. Vi kommer bland annat att visa nyheter på hemsidan, du får möjlighet att hämta ditt startkit och hämta licenser till redovisningsprogrammet Godman Redovisning samt träffa oss som arbetar på enheten och några av nämndens ledamöter.

5 5 Platsbesök boenden Som en del av nämndens internkontroll ingår att genomföra platsbesök på kommunens särskilda boenden för att följa upp kvaliteten på överförmyndarverksamheten. Platsbesöken som genomförts under året har varit mycket givande och har gett en bild av hur kontakten med er gode män och överförmyndarverksamheten fungerar. Generellt ger personalen vid boendena en positiv bild av er och ert agerande för och omtanke om era huvudmän. Besöken visar på ett ständigt behov av informationsspridning om godmansuppdraget och överförmyndarverksamheten. Internkontrollen i form av besök på boenden kommer att fortsätta under Utbildningstillfällen under våren 2013 I januari inbjuds alla till redovisningskurs som består av två tillfällen. Vid det första tillfället får deltagarna en teoretisk genomgång av hur man gör en årsräkning. Det andra tillfället ägnas mer åt en praktisk genomgång av blanketter med mera. Se särskild inbjudan. Under våren 2013 kommer vi att hålla ytterligare utbildningar i form av en grundutbildning, vilken består av tre utbildningstillfällen om cirka 2-3 timmar vardera samt anordna två föreläsningar fördjupade inom t ex specifika områden, exempelvis kring olika funktionshinder. Inbjudan till dessa skickas ut separat vid senare tillfälle. Reviderad rutin för privata medel Omsorgsnämnden har fastställt regler/rutiner för hantering av privata medel för vissa personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionsnedsättning som bor i bostäder med särskild service. Reglerna är avsedda att tillämpas i de fall brukarna själva inte kan ta ansvar för sina pengar samt då god man/förvaltare finns förordnad. Nära kopplat till dessa regler har Omsorgsnämnden även fastställt rutiner för så kallade hushållskassor i de fall gemensam mathållning tillämpas i boenden. Rutinerna reviderades senast De privata medel som rutinerna ger riktlinjer för är sådana som behövs för den dagliga livsföringen för brukarna. Vi planerar att under våren att tillsammans med Omsorgskontoret bjuda in till ett informationstillfälle kring den reviderade rutinen.

6 6 Vi tackar er för det viktiga uppdrag som ni genomför och den omtanke ni visar för era huvudmän! Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Överförmyndarnämnden och Överförmyndarenheten Bifogat material: Anvisningar till årsräkning (där framgår vad som ska skickas med årsräkningen) Årsräkningsblankett B- och C-bilaga Exempel på ifylld årsräkning Blankett: Begäran om ersättning för kostnader i uppdraget Inbjudan till öppet hus Inbjudan till redovisningsutbildning våren 2013 Kassabok Blankett: Lån av licens till Godman Redovisning och anmälan till informationsträff

7 7 Kontaktvägar till Överförmyndarenheten och nämnden Postadress: Besöksadress (besök efter ö k): Linköpings kommun Drottninggatan 45 Överförmyndarenheten LINKÖPING LINKÖPING Telefon: månd-torsd kl.10:00-11:30, tel Fax: Hemsida: E-post: Om du inte har möjlighet att ringa oss på telefontiden, skicka ett mail till vår funktionsbrevlåda som läses dagligen, så hör vi av oss till er så snart vi kan. Vår adress är: På överförmyndarenheten har vi följande fördelning av ärenden: För gode män/förvaltare vars efternamn börjar på C-G: Ann Westerberg, utredningssekreterare H-K: Agneta Johnsson, utredningssekreterare L-N: Andreas Lund, utredningssekreterare O-T: Ulla Johansson, utredningssekreterare U-Ö + A-B: Monica Gullbrand, utredningssekreterare Barnärenden (upp till 18 år): Amra Smailagic, kommunjurist Övriga frågor: Anne Felix, assistent Maria Sjöberg, gruppchef

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer