VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS"

Transkript

1 Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

2 Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen Avslutning av förhandlingarna och avtackning Förtäring buffé Underhållning av trubaduren och vissångaren Göran Wiberg Mötet avslutas

3 DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 1. Årsmötet öppnas 2. Beslut om årsmötet är behörigen utlyst 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4. Val av två protokolljusterare/rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelser 7. Behandling av revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Förslag från styrelsen 10. Val av föreningsordförande för 1 år 11. Val av två styrelseledamöter för två år vardera 12. Val av en styrelsesuppleant för två år 13. Val av två revisorer för ett år vardera. En sammankallande 14. Val av en revisorssuppleant för ett år 15. Val av tre valberedare för ett år vardera. En sammankallande 16. Verksamhetsplanen för kommande kalender år 17. Budgeten och årsavgiften för kommande räkenskapsår 18. Motioner från medlemmarna 19. Övriga frågor 20. Årsmötet avslutas

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

5 Styrelsemöten Föreningen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Mötena har varit förlagda dels till föreningens lokaler i Skäggetorps centrum och dels till Nygatan 19 i centrala Linköping. Medlemsantalet Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var 203 personer. Antalet har förhållit sig tämligen stationärt sett över de sista verksamhetsåren. Lunchmöten m m Föreningen har fortsatt arrangerat så kallade godemansluncher sista torsdagen i månaden på restaurang Lagerbladet i Linköping. Sammankomsten förenar en gemensam måltid med någon intressant föredragshållare. Som alltid så har de olika föredragen haft en stor spridning på olika ämnesområden. Det har handlat om allt ifrån olika hjälpmedel i vardagen, äldreombudsmannens verksamhet, konsumentfrågor och ensamkommande barn. Under verksamhetsåret har föreningen även arrangerat tre medlemsmöten i Stadshuset i Linköping. Ett möte ägnades åt frågor kring årsräkningen. Mötet var öppet, och medlemmarna inbjöds till att presentera egna frågor i ämnet. I panelen deltog personal från överförmyndarverksamheten och från föreningen. Ett andra möte handlade om tingsrättens arbete med ställföreträdarärendena. Mötet gav god kunskap och insikt i tingsrättens hantering. Ett tredje möte behandlade kvaliteten i omsorgen och vården. En företrädare för kommunen presenterade kommunens strategi i ämnet och redovisade även visst utfall av kommunens kontroll. Erfarenheten pekar på stora variationer mellan olika utförare och även på ett behov av kontinuerlig kvalitetsuppföljning från beställaren. Andra aktiviteter Föreningen har deltagit i regelbundna möten med Överförmyndarnämnden och Överförmyndarenheten. Mötena har en övergripande inriktning och har bla behandlat frågor om samarbete och utveckling av verksamheten. Under året har frågor kring de förslag till lagändringar som presenterats, haft en given roll. Föreningen och företrädarna för överförmyndarverksamheten är eniga i uppfattningen om behovet av en mera genomgripande regelförändring.

6 Föreningen har ett förhållandevis brett kontaktnät med andra föreningar och organisationer. Kontakterna har utmynnat i olika samarbeten en del mera sporadiska medan andra av en mera regelbunden och fast karaktär. Bland samarbetspartners kan nämnas Anhörigcentrum, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, resurspoolen, vuxenskolan och vissa kommunala projekt såsom Globala Linköping och den Idéburna sektorn. Föreningen är medlem i riksorganisationen Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. För närvarande så innehar ordföranden i föreningen posten som vice förbundsordförande. Det ger en möjlighet till tidig information och även goda möjligheter till påverkan på nationell nivå. Föreningen deltog med en representant på riksförbundets årsmöte. Huvudpunkter på mötet var framtidsfrågor såsom medlemsutveckling, förändring av lagstiftningen och en utveckling av förbundets informationsstrategi bla webbplatsen. Kommunalt bidrag Föreningen har erhållit ett kommunalt bidrag från omsorgsnämnden. Bidraget har utgjort en viktig förutsättning för verksamheten och därmed garanterat kontinuiteten i föreningen. Summering Året har varit planerat för ett antal olika aktiviteter. Styrelsens ambition har varit att få en god spridning av aktiviteterna som att kunna presentera intressanta ämnen. Styrelsen vill även avslutningsvis passa på att tacka för Ditt intresse och Ditt engagemang för föreningen. Styrelsen ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Dig som medlem. Verksamhetsplan för 2015 Under året kommer föreningen att även fortsättningsvis planera för så kallade godmansluncher en gång per månad. Vårt engagemang i olika föreningar och organisationer kommer om möjligt att fördjupas och även om möjligt utvidgas till andra associationer. Medlemsmöten blir även fortsatt en viktig del i informationen till medlemmarna. Inriktning mm bestäms löpande under året. Vårt etablerade samarbete med såväl nämnden om enheten har en given plats bland aktiviteterna. Medlemsrekryteringen intar en farmskjuten plats även under året. Betydelsefullt blir

7 därför att delta med information om föreningen i samband med kommunens utbildning av nya ställföreträdare. Verksamheten ska ha sin grund i önskemål och begäran från medlemmarna. Styrelsen vill därför uppmana Dig som medlem att framföra förslag mm om aktiviteter eller annat till styrelsen. Styrelsen ser fram emot Dina tankar i den här delen.

8

9 LINKÖPING GOD MAN OCH FÖRVALTARFÖRENING BUDGET 2015 Inkomster Medlemsavgifter :- Bidrag från Linköpings Kommun :- Summa kronor :- Utgifter Trycksaker och porto, kont.material :- Arbetskostnad Kooptima :- Medl.möten, årsmöten, gåvor :- Medl.avg RF 2.200:- Resekostnader o bilersättning 5.300:- Föreläsare 4.000:- Summa kronor :-

10

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer