Årsmöte Redovisningshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar"

Transkript

1 Årsmöte Redovisningshandlingar

2 Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/ Plats: Furuboda konferensanläggning 1 Öppnande 2 Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd. 3 Val av funktionärer A. Mötesordförande. B. Sekreterare. C. Två justerare och tillika rösträknare. 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat. 5 Fastställande av dagordning 6 Styrelsens redovisning av föregående års verksamhetsberättelse 7 Behandling av revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet 10 Behandling av förslag från styrelsen, verksamhetsplan och budget för kommande år 11 Behandling av inkomna motioner 12 Fastställande av ramar för arvoden, ersättningar och traktamenten till styrelsen, revisorer och valberedning 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 14 Val av ordförande, och ledamöter i styrelsen. 15 Val av eventuellt övriga funktionärer för en tid av två år 16 Val av två revisorer för en tid av ett år 17 Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande, för en tid av ett år 18 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 19 Ärenden som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling 20 Övriga frågor 21 Mötets avslutande

3 Verksamhetsberättelse 2010 Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen inom Villaägarnas Riksförbund bildades 3 dec Föreningens verksamhetsområde omfattar Bromölla, Kristianstads, Osby, Simrishamns, Tomelilla och Östra Göinge kommuner. Ordförande: Pär Sjunnesson, Åhus Styrelseledamöter: Anders Hellström, Simrishamn Ingela Bröndel, Simrishamn Lars Jeppsson, Tomelilla Venche Larsson, Hörby Henrik Lindgren, Osby Revisorer: Karl Molnar, Näsum sammankallande Ola Trygg, Färlöv Valberedning: Stig Johansson, Yngsjö Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet utsågs: Venche Larsson till vice ordförande, Anders Hellström till sekreterare samt Henrik Lindgren till kassör. Styrelsen har under 2010 haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom håller ledamöterna kontakt via telefon och . Vid flera sammanträden har Stefan Stjernedal, Anders Berlin/Ingela Berg deltagit från regionkontoret. För att komma närmare våra medlemmar har styrelse och revisorer inom sig utsett kommunansvariga enligt följande: Bromölla: Karl Molnar Osby: Henrik Lindgren Kristianstad: Pär Sjunnesson Simrishamn: Anders Hellström och Ingela Bröndel Ö. Göinge: Ola Trygg och Henrik Lindgren Tomelilla: Lars Jeppsson Hörby, utanför föreningsområdet Venche Larsson Vår ordförande Pär Sjunnesson är vice ordförande i Region Syds styrelse. Ingela Bröndel är sekreterare i samma styrelse.

4 Bland annat följande aktiviteter har föreningen genomfört eller deltagit i under 2010: Föreningen deltog i Hus och Hem Mässan på Yllan i Kristianstad i april med egen monter samt föreläsningar om energi i stora salen. Föreningens årsmöte genomfördes också på Yllan under Hus och Hem Mässan Deltagandet blev emellertid magert, då Mässan samtidigt hade kallat till en föreläsning av kända TV-inredare i stora salen. Föreläsningen hade ändrats i tiden, utan att informera villaföreningen. Årsmöte 2011 har därför flyttats till Furuboda. I oktober genomfördes en temakväll avsedd för, i första hand, medlemmarna i Tomelilla och Simrishamn. Temakvällen omfattade två bygg- och en trädgårdsföreläsning. Anslutningen var god (75 pers.) och föreläsningarna fick högt betyg av medlemmarna. Kvällen avslutades med samvaro och en uppskattad förtäring. Föreningen har gett ut tidningen Villaägarnytt i Kristianstads och Bromölla kommuner samt svarat för ett antal insändare och artiklar i lokaltidningarna. Ett ämne som återkommer är Vindkraften. Efter att verksamheten, i viss mån, gått på sparlåga, under 2009 beroende på dålig ekonomi har ekonomin stärkts och verksamheten fått normal omfattning under För att ytterligare förbättra ekonomin har årsarvoden och del av sammanträdesarvodena reducerats till förmån för verksamheten. Medlemsantalet den 31 december var varav 586 nytillkomna medlemmar. Förnyelsegraden var 81.1 %. Pär Sjunnesson Ordförande

5 Till föreningsstämman i Villaägarna i Nordöstra Skåne - Österlen Org. Nr Undertecknade revisorer i Villaägarna Nordöstra Skåne - Österlen har granskat föreningens handlingar och räkenskaper för År 2010 Granskningen har utförts i enighet med god revisionssed i Sverige Vi finner att vi kan uppmana årsmötet att tillstyrka ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter Kristianstad Karl Molnar Vald revisor Ola Trygg Vald revisor

6 RESULTAT- OCH BALAN SRÄKN IG RESULTATRÄKN IN G IN TÄKTER Allmänna intäktskonton 3002 medlemsintäkter , , , ,00 OMSÄTTN IN G Allmänna kostnader Allmänna kostnader Kostnader under räkenskapsperioden Verksamhetskostnader 4000 Hus & Hem Mässan , möteslokaler , förtäring Smedstorp/Furuboda , tryck o.annonsering för möten , föredrag för möten , Villaägarnytt , minnesblommor -700, Rosén hedersmedlem - 325, periodiska revisions kostnader , porto, skrivmaterial o. övrigt , skatterest , arvoderest , , ,47 Personalkostnader Arvoden o. kostnadsersättningar Funktionärers arvoden o. kostnader Arvoden o. kostnader 5200 arvoden o. kostnadsersättningar , , ,57 RÄKEN SKAPSÅRETS ÖVERSKOTT ,96 ========= BALANSRÄKNING Räkenskapsårets överskott ,96 Bokföringsmässiga skatteskulder ,26 KASSASALDO (överskott från 2009) ,98 KASSASALDO (överskott från 2010) ,68 ========= Ort och utskriftsdatum : Hässleholm Henrik Lindgren Kassör

7 Verksamhetsplan 2011 Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen inom Villaägarnas Riksförbund är sedan 2003 verksamma i Bromölla, Osby, Kristianstads, Simrishamns, Tomelilla och Östra Göinge kommuner. Föreningen planerar följande aktiviteter under 2011: Vi anordnar årsmöte före april månads utgång. Vi medverkar vid Hus och Hemmässan i Kristianstad med egen monter och samarbetspartner. Vi ger ut en tidning till villaägare i Kristianstad Villaägarnytt i samband med mässan. Föreningen anordnar en höstträff i Osby om byggnadsfrågor för medlemmar från, i första hand Osby och Östra Göinge kommuner. Föreningen anordnar en studieresa för medlemmarna avseende intressanta byggnadsobjekt på Österlen i samråd med Regionkontoret. Ytterligare resor inplaneras ev. utomlands för medlemmarna. Om intresse finns skall vi starta en arbetsgrupp för remissarbete och informationsverksamhet i Kristianstad. På sikt skall vi försöka skapa arbetsgrupper även i övriga kommuner. Vi skall profilera oss och informera på Villaägarnas nya hemsida som avses tas i bruk under året. Styrelsen skall fortsatt engagera sig mot de höga elavgifterna och fastighetsskatten. Vi skall försöka få nya samarbetspartners, som kan lämna rabatt till våra medlemmar och annonsera i våra tidningar. Vi skall arbeta för att få nya medlemmar och få de gamla intresserade att stanna kvar i föreningen.

8 Villaägarna N ÖS Datum: Verksamhetsplan med budget 2011 Arvoden mm styrelsemöten exkl. års- och höstmöte Fasta arvoden Tele, data mm (inkl hemsida, soc. avg) Regionmöten vår, höst kr Konferens Göteborg resa, arvoden, hotell kr kr Porto, skrivmaterial, dataprogram mm kr kr Revisionskostnader kr kr Hus o Hemmässan Personalkostn + soc avg, mat kr Div mtrl kr Tidning, föredragshållare kr kr Årsmöte: Kallelse st kr Personalkostn + soc avg kr Föredragshållare kr Mat 70 pers x 105:-. samt reserv och hyra kr kr Höstmöte: Osby-Östra Göinge Kallelse kr Arvoden kr Hyra kr Föredragshållare kr Mat 40 pers kr kr Resa Österlen subv kr kr Övriga resor - ingen kostnad 0 kr 0 kr Reserv, oförutsett kr kr S:a Kostnader kr ==================== Budgeterade intäkter Aviserat pers x 80% förnyelsegrad x 55:- ger kr Överskott från 2009 och S:a Intäkter kr

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer