Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen Postadress: Mölndal Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen Postadress: Mölndal Tel: Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad vårdnadshavare Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man Namn Personnummer Gatuadress Postnummer Postadress Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon e-post Sammanställning; Redovisning Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning Inkomster under perioden Kronor, pkt 2:1 (A) Öfn anteckningar Tillgångar 31/12 eller upphörandedag Kronor, pkt 2:2 (B) + Kronor, pkt 3:1 (C) Utgifter under perioden Kronor, pkt 3:2 (D) + Öfn anteckningar *A+B *C+D Summa Summa * Summa A+B ska vara lika med summa C+D. Differens förklaras under p. 4.1 på sid. 4 Arvode (kryssa) Jag bifogar en arvodesansökan Jag önskar ej arvode Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga: Ort och datum God mans namnteckning Förvalta egendom Redovisningen granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Utan anmärkning efter korrigering/justering Notering Datum och underskrift

2 Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning (2) 2:1 Bankkonton Uppgifterna ska vara desamma som de tillgångar som du uppgav i årsräkningen per 31/12 föregående år eller i förteckning. Bank, kontonummer och belopp ska alltid anges på blanketten. Ange bank/institut och kontonummer Kronor Öfn anteckningar Summa (A) Förs över till sid. 1, Sammanställning; redovisning 2:2 Inkomster under perioden Inkomster styrks av exempelvis beslut/utbetalningsplan från Centrala studiestödsnämnden och utbetalningsbesked från Arbets- och familjestödsförvaltningen gällande introduktionsersättning. Kronor Underlag nr Öfn anteckningar Introduktionsersättning 1 CSN, Studiebidrag 2 CSN, Extra tillägg 3 Räntor, brutto 4 Övriga bidrag 5 Övriga inkomster 6 Summa inkomster (B) Förs över till sid. 1, Sammanställning, redovisning 7

3 Tillgångar 31/12 eller upphörandedag (3) 3:1 Bankkonton (Underlag nr 15) Bank, kontonummer och belopp ska anges på blanketten. Konton ska stå i barnets namn. Kapital- och räntebesked per redovisningsperiodens slutdatum ska bifogas. Datautskrift som gäller som saldobesked, kontoutdrag eller liknande ska vara försett med bankens logotyp eller stämpel. Ange bank/institut och kontonummer. Kronor Öfn anteckningar Summa (C) Förs över till sid. 1, Sammanställning; redovisning 3:2 Utgifter under perioden Ta upp alla kostnader som betalats under perioden. Kvitto, specifikationer och fakturor avseende kostnader samt underlag som visar att betalning skett, t.ex. kontoutdrag eller kopia av gireringsavi ska bifogas årsräkningen. Privata medel som utbetalats till omyndig//boende redovisas genom kvittens på mottagandet eller vid fasta överföringsrutiner via bank, genom kontoutdrag. Du ska dock kontrollera boendets redovisning av privata medel. I vissa fall kan överförmyndarnämnden komma att begära att boendets redovisning ges in för granskning. Skatt 8 ID-kort 9 Privata medel med kvittens 10 Privata medel överfört till kontonr:. 11 Privata medel överfört till kontonr:. 12 Övriga kostnader (gåva, bankkostnader m.m.) 13 Kronor Underlag nr Öfn anteckningar 14 Summa utgifter (D) Förs över till sid. 1, Sammanställning; redovisning

4 4:1 Differens Om differens uppstår i sammanställningen på första sidan ska du nedan ange vad detta beror på. Årsräkningen har en differens med kr. Detta beror på: 4.2 Övriga upplysningar Endast upplysningar som rör redovisningen. Om utrymmet ovan inte räcker till, kan specifikationer göras på bilaga som bifogas redovisningen. Sådana bilagor ska undertecknas med texten Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i denna bilaga är riktiga Checklista Detta ska du skicka in! 1. Årsräkning. Överförmyndarenhetens årsräkningsblankett ska användas. 2. Ansökan om arvode inklusive bilagor 3. Kontoutdrag för hela redovisningsperioden 4. Årsbesked för konto 5. Underlag på inkomster 6. Underlag på utgifter

5 Informationsblad Anvisningar till årsräkning för särskilt förordnad vårdnadshavare Blanketterna ska fyllas i med permanent skrift, ej blyertspenna, och ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars och sluträkning senast en månad efter entledigandet/myndighetsdagen. Checklista Detta ska du skicka in! 1. Årsräkning. Överförmyndarenhetens årsräkningsblankett ska användas. 2. Ansökan om arvode inklusive bilagor 3. Kontoutdrag för hela redovisningsperioden 4. Årsbesked för konto 5 Underlag på inkomster 6. Underlag på utgifter Lämna in din redovisning i mjuk plastficka, inte i hård pärm. Kontantprincipen gäller; dvs. faktiska inkomster och utgifter under perioden Du får inte sammanblanda dina eller andras tillgångar med barnets. Barnets medel som utbetalas till ditt konto ska omedelbart föras över till konto där barnet står som kontohavare. 2:1 Bankkonton, kontanter, värdepapper m.m. Uppgifterna ska vara desamma som de tillgångar som du uppgav i årsräkningen per 31/12 föregående år eller i förteckning. Dessa uppgifter verifierades då och behöver inte verifieras igen. Bank, kontonummer och belopp ska alltid anges på blanketten. 2:2 Inkomster under perioden Inkomster styrks av exempelvis beslut/utbetalningsplan från Centrala studiestödsnämnden och utbetalningsbesked från Arbets- och familjestödsförvaltningen gällande introduktionsersättning. Lön som disponeras av huvudmannen på eget konto ska inte redovisas.

6 3:1 Bankkonton och kontanter Bank, kontonummer och belopp ska anges på blanketten. Konton ska stå i barnets namn. Kapital- och räntebesked per redovisningsperiodens slutdatum ska bifogas. Datautskrift som gäller som saldobesked, kontoutdrag eller liknande ska vara försett med bankens logotyp eller stämpel. Du ska själv se till att du får årsbesked m.m. så att du kan göra din redovisning inom föreskriven tid. Bank eller motsvarande ska på din begäran lämna ut sådant besked. Du ska inte redovisa medel på bankkonto som endast disponeras av barnet, ex fickpengar. 3:2 Utgifter under perioden Ta upp alla kostnader som betalats under perioden. Kvitto, specifikationer och fakturor avseende kostnader samt underlag som visar att betalning skett, t.ex. kontoutdrag eller kopia av gireringsavi ska bifogas årsräkningen. - Privata medel som utbetalats till huvudman//boende redovisas genom kvittens på mottagandet eller vid fasta överföringsrutiner via bank, genom kontoutdrag. Du ska dock kontrollera boendets redovisning av privata medel. I vissa fall kan överförmyndarnämnden komma att begära att boendets redovisning ges in för granskning. - Övriga levnadskostnader och utgifter 4:1 Kontroll - eventuell differens A + B ska vara lika med C+D. Om en differens har uppstått, ska du ange differensens storlek samt bifoga specifikation. Lämna samtidigt förklaring till differensen. 4:2 Övriga upplysningar Här tas övriga åtgärder upp som inte framgår av punkterna 2:1-4:1 samt övriga upplysningar som rör redovisningen. Enkla kontroller som du kan göra innan du lämnar in redovisningen Underskrifter på alla handlingar. Observera permanent skrift (ej blyerts). Bilagor intygade på heder och samvete Korrekt redovisningsperiod angiven på blanketterna Om redovisningen inte stämmer, kontrollera mot kontoutdrag vid årsskiften. Belopp kan ha dragits först efter årsskiftet. Om bevis om överförmyndarspärr inte tidigare har lämnats ska kontobevis med överförmyndarspärr bifogas. Kapital- och räntebesked från bank eller motsv. har saldo per 31 december. Datautskrift från bank eller motsvarande har bankens logotyp eller stämpel. Att alla verifikat finns med som visar inkomster och utgifter Ospärrat transaktionskonto, som disponeras av dig, bör inte överstiga kronor den 31 december. Ev. överstigande belopp ska sättas in på spärrat konto

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer