ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE"

Transkript

1 Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning använts för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade tillräckligt tryggt med en skälig avkastning. Årsräkning / sluträkning tillsammans med redogörelse är viktiga redovisningshandlingar. De skall fyllas i omsorgsfullt och undertecknas med bläckpenna eller annan beständig skrift (ej blyerts). Blanketten är konstruerad på så sätt att du inte behöver beräkna värdeökningar/ värdeminskningar. Kontantprincipen gäller, dvs. redovisa endast faktiska inkomster och utgifter under perioden. I slutet av den här informationen visar vi hur du enkelt kan kontrollera att du fått med alla uppgifter. Bifoga kopior av års- och saldobesked från banker mm i ETT exemplar. Bifoga kopior av kontoutdrag från bank över in- och utgående transaktioner för hela perioden i ETT exemplar. Samtliga verifikat skall vara sorterade och numrerade i samma ordning som posterna tas upp i årsräkning / sluträkning. Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara redovisa inkomster och utgifter för den del av året som du varit god man eller förvaltare. Årsräkning / sluträkning ska inges i TVÅ exemplar. Behöver du fler årsräknings- / sluträkningsblanketter finns dessa att hämta hos överförmyndaren eller i elektronisk form på kommunens hemsida för utskrift. På hemsidan finns också årsräknings- / sluträkningsblanketten med automatisk summeringsfunktion.där finns dessutom material (såväl i blankettformat som i elektronisk form med automatisk summeringsfunktion) för sammanställning av huvudmannens inkomster och utgifter, vilket med fördel kan användas som ett hjälpmedel för dig som ska lämna årsräkning / sluträkning. Dessutom finns här en körjournal som kan användas för att redovisa eventuella resor som skett under året och som kan bifogas redogörelsen. Har du frågor angående upprättande av årsräkning / sluträkning är du alltid välkommen att kontakta överförmyndaren via e-post eller via telefon

2 Första sidan på årsräknings- / sluträkningsblanketten 1. Fyll i huvudmannens personuppgifter. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt, ange båda adresserna Ange dina egna personuppgifter så fullständigt som möjligt Glöm inte att underteckna årsräknings- / sluträkningsblanketten på heder och samvete! Andra sidan på årsräknings- / sluträkningsblanketten 4 5. Under tillgångar per 1/1 eller vid redovisningsperiodens början ska du ta upp 4. De tillgångar som du uppgav per 31/12 i föregående årsräkning. Om ärendet registrerats under året ska du istället uppge de tillgångar som du redovisade i förteckningen. Observera att tillgångar ska redovisas varje post för sig och under respektive rubrik: 4. - Bankkonton/ kontanter Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper (exempelvis aktier, fonder, obligationer) 6. Under inkomster ska du ta upp Pension bruttobelopp (dvs. pension FÖRE skatt). Medsänd kontrolluppgift från t.ex. Försäkringskassan och SPV Lön bruttobelopp (dvs. lön FÖRE skatt) Bostadstillägg Räntor bruttobelopp (dvs. ränta FÖRE skatt) Utdelning av värdepapper och fonder men endast om den utbetalas med kontanta medel (utdelningen på de flesta fonder är återinvesterade vilket innebär att inga kontanta medel utbetalas. Återinvesterad utdelning ska inte tas med under inkomster) Inkomst från försäljning av fastighet, bostadsrätt och lösöre Arv. Medsänd bouppteckning, arvskifte och eventuellt testamente om dessa inte lämnats tidigare. Gåvor som huvudmannen fått. Skatteåterbäring. Medsänd kopia på slutskattsedel. Övriga inkomster ska tas med och specificeras.

3 Tredje sidan på årsräknings- / sluträkningsblanketten 7. Under utgifter ska du ta upp Preliminärskatt på pension, lön, räntor och utdelningar mm. Kvarskatt/ fyllnadsinbetalning. Medsänd kopia på slutskattsedel. Om du gjort en större inbetalning ska den styrkas. Skuldräntor som betalats Amorteringar som betalats Hyror. Medsänd kopia på hyresavier Kostnader för el, telefon, tv, etc Vårdkostnader. Medsänd kopia på vårdavier Arvode till ställföreträdaren enligt överförmyndarens beslut (arvode som betalats med huvudmannens medel) Arbetsgivaravgift på arvode inbetalning Köpeskilling för värdepapper tex. obligationer, aktier, fondandelar (ej återinvesterad fondutdelning). Köpeskilling för fastighet och bostadsrätt Fickpengar till huvudmannen Egna uttag av huvudmannen Övriga levnadsomkostnader specificeras. Redovisningen ska avse faktiska utgifter och inte en uppskattning. Höga, opreciserade klumpsummor får därför inte förekomma Under tillgångar per 31/12 eller vid redovisningsperiodens slut ska du ta upp Banktillgodohavanden och kontanter. 9. Värdepapper, fastigheter och bostadsrätter, reversfordringar m.m. För aktier och obligationer anges antal, art och kursvärde (ej deklarationsvärde). För premieobligationer anges årtal och lånenummer, antal samt nominella värdet. För sparobligationer skall anges lån och nominellt värde. Finns andra värdefulla tillgångar ex båt eller bil kan dessa tas upp här. Tillgångarna ska styrkas med besked från banker, fondkommissionärer och liknande per eller vid redovisningsperiodens slut. Det ska även framgå på årsbeskeden om konton är överförmyndarspärrade och om du träffat avtal med banken gällande bankdepå.

4 Kassakontroll kan göras på ett enkelt sätt Tillgångar per redovisningsperiodens början: kr enl ruta A i årsräkningen Inkomster under perioden + kr enl ruta B i årsräkningen Utgifter under perioden - kr enl ruta C i årsräkningen Beräknade tillgångar per 31/12 = kr enl ruta D i årsräkningen = eller vid redovisningsperiodens slut denna summa ska motsvara vad som fanns i kontanter och på bankkonton per 31/12 eller redovisningsperiodens slut. Fjärde sidan på årsräknings- / sluträkningsblanketten 10. Skulder per 1/1 och 31/12 eller vid redovisningsperiodens början respektive slut Ska styrkas med besked t ex låneavi från långivaren eller kronofogde. Om skulden ökat genom ränteuppräkning eller liknande vill vi att du skriver en rad om det på sista sidan. 11. Övriga upplysningar Om det är något du vill kommentera speciellt. BLANKETTEN REDOGÖRELSE Den som förordnats till god man eller förvaltare ska lämna en separat, skriftlig redogörelse för det arbete som utförts inom uppdraget, samtidigt som årsräkningen inges. En särskild blankett för detta ändamål bifogas därför årsräkningen. Det är viktigt att du ägnar tid att fylla i blanketten noggrant. Blanketten är en del i myndighetens tillsyn över ställföreträdarens uppdrag och där redovisas de åtgärder som företagits för huvudmannens omsorg. Redogörelsen tjänar också som underlag för att fastställa arvode för de gode män och förvaltare som begär detta. Yrkar du på eventuell kostnadsersättning eller arvode ska det anges på blanketten. Till redogörelsen kan körjournalen som finns tillgänglig på vår hemsida bifogas. Redogörelsen ska alltid undertecknas av ställföreträdaren.

5 SLUTLIGEN EN SISTA KONTROLL: Är allt ordentligt ifyllt? Är verifikationerna med? Är årsräkningen / sluträkningen underskriven? Är redogörelsen underskriven? Har du summerat uppgifterna? Ofullständiga årsräkningar / sluträkningar kommer att returneras för rättelse/ komplettering.

6 Besöksadress Rådhuset Hus E Postadress E-post Överförmyndaren ÖSTERSUND Telefon och e-post, fördelning av ärenden på handläggare utifrån huvudmans födelsedatum i månaden: Överförmyndare Jim Nilsson Ersättare överförmyndare Magnus Rönnerfjäll Överförmyndarna nås via respektive handläggare Handläggare Carl-Arne Åhlin, dag , Handläggare Ann-Margret Brander, , Handläggare Pererik Linde, dag , Kommunjurist Staffan Hillström , Kommunjurist Maria Lewandowski , Expeditionen Öppettider Helgfri måndag fredag kl Helgfri måndag fredag kl Dag före helgdag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och klämdagar kl Överförmyndaren och dennes ersättare träffas efter överenskommelse med respektive handläggare

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning

Användarmanual Godman Redovisning Användarmanual Godman Redovisning Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Information till god man och förvaltare Checklista till årsräkning Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

HANDBOK FÖR REDOVISNING

HANDBOK FÖR REDOVISNING Överförmyndarnämnden HANDBOK FÖR REDOVISNING - en hjälp för Dig som god man, förvaltare eller förmyndare INNEHÅLL INLEDNING... 3 FRAMSIDAN... 4 A= TILLGÅNGAR VID PERIODENS BÖRJAN (Föregående periods slut)...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning INSÄNDES SENAST DEN 1 MARS TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VÄRMDÖ VAXHOLM Kalenderår Del av år, datum, fr o m t o m Underårig Namn Telefon Personnummer Namn God man/förordnad förmyndare

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare. Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m.

Välkommen som god man/förvaltare. Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m. Välkommen som god man/förvaltare Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m. 2 / Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 3 Dina första uppgifter 4 Dina övriga

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2011

Användarmanual Godman Redovisning 2011 Användarmanual Godman Redovisning Version 2011 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2011 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer

Läs mer