FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)"

Transkript

1

2 Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik Huvudman. Namn personnummer Förmyndare förvaltare/.. god man Namn personnummer.. Utdelningsadress (gata, box etc) postnummer och postort.. Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr).. Mobiltelefon Tillgångar per den. (Styrkes med bevis från bank samt bevis om överförmyndarspärr) Bankkonton (exkl. upplupen ränta) Kronor Överförmyndarens noteringar Summa tillgångar på bankkonton Vänd!

3 FÖRTECKNING TILLGÅNGAR PER FÖRORDNANDEDAGEN 1 Alla bankkonton Lönekonto Personkonto Sparkonto Kapitalkonto Övriga bankkonton ICA/Med mera konto Eventuella kontanter Sammanställning från banken över samtliga konton ska bifogas (OBS redovisa tillgångar utan upplupen ränta) 2 Summa tillgångar bankkonton

4 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper (Exempelvis aktier, fonder, obligationer, taxeringsbevis) Kronor Överförmyndarens noteringar Summa fastigheter, värdepapper Skulder per den (Styrkes med avskrift av revers etc) Kronor Överförmyndarens noteringar Summa skulder Att de i denna förteckning intagna uppgifterna i allt är riktiga och att ej något med vilja och vetskap är utelämnat, försäkras på heder och samvete.. Ort och datum. Förmyndare, förvaltare/god man

5 FÖRTECKNING TILLGÅNGAR FORTS 3 Fastigheter och värdepapper Värdepapper VP-konton Aktier Fonder Kapitalförsäkringar Pensionsförsäkringar Fasta tillgångar Fastighet (villa, fritidshus el dyl) Bostadsrätt Övriga tillgångar Medlemskonton, typ KF eller OK Bilar, båtar, MC, skoter el dyl (av större värde) 4 Summa fastigheter och värdepapper mm Värdepapper tas upp till marknadsvärde enl besked från banken per förteckningsdagen. Fastigheter tas upp till senaste taxeringsvärdet Bostadsrätt och övriga tillgångar tas upp, men värdet behöver inte anges. SKULDER PER FÖRTECKNINGSDAGEN 5 Samtliga skulder Lån hos banker och kreditinstitut Skulder till inkassoföretag Krav hos Kronofogden Övriga skulder 6 Summa skulder 7 Underskrift KOM IHÅG att skriva under innan du skickar in! VIKTIGT! Bifoga sammanställning från bank samt underlag till samtliga poster. Alla konton utom transaktionskontot, samt fonder ska överförmyndarspärras. Bifoga bevis om spärr med förteckningen.

6

7 ÅRSRÄKNING GRUNDUPPGIFTER 1. Skriv in årtalet 2. Har du varit god man hela året 1/1-31/12 20xx Har du varit förordnad del av året, skriv ex 5/6-31/12 20xx 3. Kryssa i rutan för den typ av förordnande du har 4. Ifylles endast avseende dödsbon 5. Personuppgifter för huvudmannen 6. Personuppgifter för ställföreträdaren dvs för dig som lämnar årsräkning. 7. Datum och din underskrift. 8. Överförmyndaren skriver datum när granskningen är gjord 9. När det står viss korrigering har överförmyndaren ändrat vissa uppgifter 10. När det står anmärkning kan det finns otillåtna transaktioner mellan huvudman och ställföreträdare, bidrag /skatter och avgifter inte hanterats korrekt eller andra händelser som inte kan godkännas Innan anmärkning noteras får du möjlighet att yttra dig i ärendet. 11. Överförmyndarens underskrift

8

9 ÅRSRÄKNING INGÅENDE VÄRDE PÅ TILLGÅNGAR 12. Ingående saldo på huvudmannens samtliga bankkonton enligt förteckning eller utgående saldot på föregående års årsräkning Lönekonto Personkonto Sparkonto Kapitalkonto Övriga bankkonton ICA/Med mera konto A SUMMERA FASTIGHETER, VÄRDEPAPPER MM 13. Specifikation över huvudmannens samtliga övriga tillgångar enligt förteckning eller utgående saldot på föregående års årsräkning Värdepapper VP-konton Aktier och fonder Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar Medlemskonton, typ KF eller OK Fasta tillgångar Fastighet (villa, fritidshus el dyl) Bostadsrätt Övriga tillgångar Bilar, båtar, MC, skoter el dyl (av större värde) X SUMMERA INKOMSTER UNDER PERIODEN 14. Samtliga inkomster under året enligt kontrolluppgifter eller kontoutdrag Skattepliktiga bruttoinkomster (lön, pension, sjuk- och aktivitetsersättning) Hab ersättning, handikappersättning Bostadsbidrag/tillägg eller andra bidrag Försäkringsersättning Överskjutande skatt Räntor Arv, gåvor, tipsvinster o dyl Återbetalningar Försäljning av värdepapper, fastighet, bostadsrätt eller andra tillgångar B SUMMERA Kom ihåg att bifoga underlag (kontrolluppgifter, årsbesked o dyl) till samtliga poster SUMMERA A + B

10

11 ÅRSRÄKNING SAMTLIGA UTGIFTER UNDER ÅRET 15. Samtliga utgifter under året Skatter. Prelskatt på inkomst. Restskatt. Hyra (lägenhets eller fastighetskostnader ) Boendekostnad (hyra, mat och de kostn som ingår i fakturan från kommunen) Mat (Förbrukning på ICA, Med mera kort) Sjukvård och mediciner. Hemtjänst Kläder. Fritid och fickpengar TV, telefon och internet. Böcker och tidningar Försäkringar. Bilkostnader, resekostnader Räntor och amorteringar av lån Köp av aktier och fonder Godmansarvode inkl arbetsgivar avgifter Kostnader i samband med fastighetsförsäljning Övriga kostnader. C SUMMERA UTGÅENDE VÄRDE PÅ TILLGÅNGAR PER 31 DECEMBER 16. Saldo på huvudmannens samtliga bankkonton Lönekonto Personkonto Sparkonto Kapitalkonto Övriga bankkonton ICA/Med mera konto D SUMMERA 17. Värdet av huvudmannens samtliga övriga tillgångar Värdepapper VP-konton Aktier och fonder Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar Medlemskonton, typ KF eller OK Fasta tillgångar Fastighet (villa, fritidshus el dyl) Bostadsrätt Övriga tillgångar Bilar, båtar, MC, skoter el dyl (av större värde) X SUMMERA SUMMERA C + D Summan A + B ska vara lika med C + D

12

13 ÅRSRÄKNING SPECIFIKATION AV SKULDER PER 31 DECEMBER 18. Skulder och lån Lån hos bank eller andra kreditinstitut Skulder till inkassobolag Krav från kronofogden Övriga skulder Kom ihåg att räkna ut förändringen av skulder från årets början till årets slut 19. Här noterar du upplysningar som kan vara bra för kontrollen av årsräkningen. (Tänk på att redogörelsen för ditt arbete skriver du in på frågeblanketten!) Kom ihåg att bifoga SAMTLIGA kontrolluppgifter, årsbesked, kontoutdrag betalorder samt övriga underlag. Fyll i med bläck och kom ihåg att skriva under! Har ni frågor angående årsräkningarna kontakta Ulla Olofsson Jens Hjalmarson Helena Andersson Märit Sjödin Telefontider: Måndag - torsdag E-postadress Besöksadress Besök efter tidsbokning Nygatan 20, plan 3, Örnsköldsvik. (Endast bokade besök) Under mandatperioden är Jan-Olov Häggström (s) överförmyndare Tel Edit Persson (c) ersättare Tel

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare!

Välkommen som god man/förvaltare! Välkommen som god man/förvaltare! Handbok för kommunerna: Handboken är ursprungligen sammanställd av Anita Holm, Högsby kommun och Maj-Britt Carlsson, Mönsterås kommun. Checklista viktiga saker du bör

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare!

Välkommen som god man/förvaltare! Välkommen som god man/förvaltare! Handbok för kommunerna: Handboken är ursprungligen sammanställd av Anita Holm, Högsby kommun och Maj-Britt Carlsson, Mönsterås kommun. Checklista viktiga saker du bör

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer