Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer"

Transkript

1 Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer

2 Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser. Kommunen kan ge dig som lever med funktionsnedsättning stöd och hjälp i det dagliga livet. Utgångspunkterna för den nationella politiken inom detta område är bland annat principen om alla människors lika värde och lika rätt, och att samhället ska skapa förutsättningar för god hälsa och ekonomisk och social trygghet för funktionshindrade. Till grund för de flesta insatser ligger: LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SoL Socialtjänstlagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen Vissa insatser kan många få, andra är förbehållna personer med omfattande funktionshinder. Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över de stödinsatser du som funktionshindrad kan ansöka om och hur du går tillväga. Motsvarande information finns även på vård och omsorg. Vad är LSS? LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till särskilt stöd och service. Rättigheten innebär att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet för att du ska kunna leva ett bra liv. Insatserna anpassas till dina behov och ska öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. För att beviljas insats enligt LSS måste du ha något av de funktionshinder lagen anger. Om du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du söka hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL. Vad säger lagen? LSS gäller för den som har: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 1 2 Vilket stöd kan jag få? Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd där du får hjälp med dina grundläggande behov av en eller flera personliga assistenter. Du kan få hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, att äta, att kommunicera med andra och att komma ut. Du kan antingen få personlig assistans direkt från kommunen eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenter. Du har även möjlighet att köpa assistans från kooperativ eller annat företag. Ledsagarservice Ledsagaren ska underlätta för dig att komma ut, besöka vänner och delta i olika aktiviteter. Insatserna anpassas efter dina individuella behov. Du kan inte ha personlig assistans och ledsagning samtidigt.

3 Avlösarservice i hemmet Kontaktperson Daglig verksamhet En kontaktperson ska vara en medmänniska, en vän, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Det ska vara någon du träffar regelbundet för att göra något trevligt tillsammans med. Daglig verksamhet innebär att du har något meningsfullt att göra om dagarna. Dina behov och önskemål beaktas så långt det är möjligt vid val av sysselsättning. Du ska vara i yrkesverksam ålder och får inte ha annat arbete eller gå i skola samtidigt. Daglig verksamhet är en rättighet för personer med utvecklingsstörning, autism eller som fått en begåvningsnedsättning på grund av skada i vuxen ålder. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service Avlösarservice är en hjälp till närstående, som bor tillsammans med ett funktionshindrat barn eller vuxen, för att de ska kunna göra något på egen hand. En avlösare kan då komma hem och hjälpa den funktionshindrade. Avlösarservice är tillgänglig när som helst under dygnet och ges både som regelbunden insats och vid enstaka tillfällen. Familjehem eller bostad med särskild service är komplement till föräldrahemmet för barn och vuxna. Boendestöd Råd och stöd Individuell plan Råd och stöd är ett expertstöd av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. För att få Råd och stöd vänder du dig till Region Halland som har ansvaret för detta. Om du får hjälp genom LSS ska du erbjudas att få en individuell plan. Detta innebär att en handläggare i samråd med dig upprättar en plan för att samordna insatser som du får från olika verksamheter och myndigheter. Boendestöd utförs i hemmet och hjälper dig med att upprätta strukturer för att på sikt klara av mer och mer på egen hand. Insatserna anpassas efter dina individuella behov. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Bostäder för vuxna Korttidsvistelse är ett alternativ till avlösarservice och innebär att den funktionshindrade vistas i korttidsboende. Närstående får därigenom avlastning. Gruppbostad är för dig som behöver service och omvårdnad av personal hela dygnet. Servicebostad är för dig som behöver tillgång till viss gemensam service och ett personligt utformat stöd. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (Fritids) Annan särskilt anpassad bostad är för dig som med hjälp av insatser enligt LSS och/eller en grundanpassning av bostaden klarar ett boende utan fast personal. Korttids- eller skolbarnstillsyn är en anpassad fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. 3 4

4 Så här ansöker du om insatser hos kommunen Du måste själv, eller med hjälp av ombud, ansöka om LSS-insatser. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt och ställs till biståndsenheten vars handläggare också besvarar frågor. Ring kommunens växel och ange ditt ärende. Personliga ombud Synpunkter Kommunen har två personliga ombud som ger stöd åt psykiskt funktionshindrade personer och hjälper dem med att själva ta de initiativ som behövs för att de ska kunna hävda sina rättigheter. Vi på socialförvaltningen välkomnar synpunkter på vårt arbete, både positiva och negativa, och använder dessa för att förbättra verksamheten. En särskild folder för anmälan av synpunkter finns tillgänglig vid alla enheter. Försäkringskassan Hos Försäkringskassan kan man söka vissa bidrag och ersättningar. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Handläggaren utreder din situation och dina behov. När utredningen är klar fattas beslut om vilka insatser du beviljats. Du får skriftligt besked om detta. Tandvård Hur överklagar man? Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Hur detta går till framgår av samma skrivelse som beslutet. Du har i allmänhet tre veckor på dig att överklaga och det måste ske skriftligt. Om du tycker att det är svårt att överklaga kan du ta kontakt med den handläggare som fattat beslutet så får du hjälp. Övrigt som kan vara bra för dig att veta Bostadsanpassning Om du har ett bestående funktionshinder kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Ansökan görs via stadsbyggnadskontoret som också lämnar närmare upplysningar. 5 Om du tillhör någon av personkretsarna och har insats enligt LSS kan du ha rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Munhälsobedömning är kostnadsfri och erbjuds årligen den som är berättigad. För nödvändig tandvård betalar du samma avgifter som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Sekretess Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att personal och politiker inte får lämna ut uppgifter om dig som är av personlig eller ömtålig karaktär. Färdtjänst Dokumentation Om du till följd av funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst. Du kontaktar då Hallandstrafiken som kommunen har avtal med. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person. Du har rätt att få läsa, kopiera eller skriva av det som dokumenterats i din personakt om det rör dig. 6

5 Text: Anders Hedenby Layout: Rosanna Dalibor Beijer Falkenbergs kommun Socialförvaltningen Falkenberg Telefon växel: e-post:

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer