LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar"

Transkript

1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014

2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994 trädde LSS i kraft. LSS ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd och service. Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. De livsvillkor som människor med stora funktionsnedsättningar har, måste alltid jämförs med livsvillkoren för människor utan funktionsnedsättningar. Därför har en lag om individinriktade rättigheter införts. Vem har rätt till insatser? LSS omfattar inte alla personer med funktionsnedsättning. För att ta del av de insatser som anges i lagen, krävs att man tillhör en personkrets. I lagtextens första paragraf har man beskrivit personkretsen på följande sätt: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Vilka insatser går att söka? Om du tillhör lagens personkrets och har behov av stöd så ska du själv ansöka om insatsen hos kommunens LSS-handläggare. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du omfattas av LSS personkrets. Därefter görs en utredning av ditt behov av insatsen. De insatser som du kan ansöka om enligt LSS hos Hofors kommun är personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad för vuxna i form av gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad, daglig verksamhet. Rådgivning och personligt stöd ansöker du om hos landstinget.

3 Personlig assistans Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning som inte har fyllt 65 år och som behöver hjälp med grundläggande behov, det vill säga av- och påklädning, hygien, måltider, kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen. Om grundläggande behov finns har individen även rätt till personlig assistans för övriga behov. För dig som behöver assistans för grundläggande behov mindre än 20 timmar per vecka handläggs ärendet av kommunen. Om behovet av personlig assistans är större än 20 timmar per vecka för grundläggande behov kan assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) bli aktuellt. Assistansersättning enligt SFB ansöker du om hos Försäkringskassan. Kommunens LSShandläggare kan hjälpa till med din ansökan om du vill det. Vill du ansöka om personlig assistans enligt SFB? Kontakta Försäkringskassan på telefon eller kommunens LSS-handläggare på telefon , Ledsagarservice En ledsagare ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Servicen ska vara personlig och anpassas efter den enskildes behov. Kontaktperson En kontaktperson är en fritidskompis som kan ge råd och stöd i vardags- situationer, som hjälper till att komma ut i samhället och därmed minska isoleringen. Avlösarservice i hemmet Denna insats avser att göra det möjligt för dig som är anhörig att få avlastning i hemmet när det gäller vården av en anhörig med funktionsnedsättning. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse finns för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få miljöombyte och rekreation samt för att dina anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen kan ordnas som korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Denna insats gäller ungdomar över 12 år som har en omfattande funktionsnedsättning och

4 som har behov av förlängd fritidsverksamhet. Korttidstillsynen ska kunna utgå före och efter skoldagen samt under skollov. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar Om du ska gå i gymnasieskolan på annan ort och det medför att du inte kan pendla till skolan och därför behöver bo där skolan är, kan du också ansöka om bostad enligt LSS. Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan också ansöka om att få bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service för vuxna eller särskild anpassad bostad Personer med funktionshinder har samma möjlighet som andra att själv välja hur man vill bo. De bostadsformer som du kan söka enligt LSS är gruppbostad, servicebostad och att kunna få en särskilt anpassad bostad. Daglig verksamhet Daglig verksamhet kan endast beviljas till personer som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS bli beviljade. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte studerar. Vill du ansöka om insats enligt LSS? Kontakta då kommunens LSS-handläggare på telefon , Rådgivning och personligt stöd Denna insats innebär att du har rätt till stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Rådgivningen kan vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Denna insats handläggs och verkställs av landstinget. Vill du ansöka om rådgivning och personligt stöd? Kontakta landstingets habilitering på telefon Rätten att överklaga Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Falun.

5 Individuell plan I samband med att du beviljas insats enligt LSS beviljas erbjuds du möjlighet att få en individuell plan upprättad. Planen upprättas i samråd med dig och beskriver pågående och planerade insatser. I planen redovisas även åtgärder som vidtas av andra än kommunen och landstinget. Planen ska uppdateras löpande och omprövas minst en gång per år. Inflytande och medbestämmande Kommunen ska ge dig möjlighet till medbestämmande och inflytande över det stöd du har beviljats. Insatser kan endast beviljas om du begär det. Den som är under 15 år eller uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan, företräds av vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Kostnader i samband med stöd och service Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria för den enskilde, med undantag för matkostnaden och eventuell hyra. Sekretess All personal som arbetar eller innehar uppdrag inom kommunens LSS-enhet omfattas av sekretess. Det innebär att de inte får föra vidare sådant som de får veta om personer med funktionsnedsättning utan deras samtycke. Tolk Du har rätt till tolk om du inte talar och förstår svenska. Du har också rätt till tolk om du är allvarligt hörselskadad eller har talsvårigheter. Närmare information om detta lämnas av handläggaren eller enhetschefen. Registrering Om du får insatser enligt LSS kommer dina personuppgifter att registreras. Detta sker i enlighet med reglerna i respektive lag samt personuppgiftslagen (PUL).

6 Dina synpunkter är värdefulla Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Vår organisation ska präglas av ett gott bemötande samt bra hjälp och service. Det är därför viktigt för oss att få synpunkter. Vi har en speciell folder som du kan använda. Fråga gärna efter den. Den finns tillgänglig på LSS-enheten och hos kommunens LSS- handläggare. Kontakta oss Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor: LSS/psykiatrichef Kenneth Grönlund: , Enhetschef Ann-Cathrin Sundberg: , Enhetschef Pernilla Neuman: , Samordnare Britt-Inger Olofsson: , Samordnare Jenny Lindh: , Samordnare Marita Pettersson: ,

7 LSS-handläggare Carina Lindkvist: , Anna Östblom: , Mer information finns på Klicka på socialtjänst och därefter Omsorg om funktionshindrade och psykiatri eller kopiera/klicka på nedanstående adress: 955a6126f5a858b html Hofors Kommun HOFORS Växel:

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer