Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL"

Transkript

1 Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

2 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten är överordnad o kontrollerar Symtom hos den enskilde

3 BasUt SoL Socialtjänstlagen SoL Lagen om vård av unga LVU Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM

4 BasUt Socialtjänstlagen SoL Lagen om nykterhetsvård Lagen om socialhjälp Lagen om barnavård

5 BasUt SoL Tilltro till den egna förmågan att påverka sitt liv Soc tjänsten ska ge service och hjälpa Helhetssyn = problemen i förhållande till den soc miljö man lever i Hitta en samordnad lösning

6 BasUt Socialtjänsten ska Främja ekonomisk och social trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktivt deltagande i samhällslivet Utveckla resurser hos den enskilde Respekt för självbestämmande, integritet Frivillighet Barnets bästa

7 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Allt har en historia 1944 Lag om utbildning för bildbara sinnesslöa 1955 Lag om vård och omsorg om psykiskt efterblivna 1968 Lag om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda Landstingen huvudman, skola och omsorger, landstingens skyldigheter 1985 Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda med flera. Skolfrågor till skollagen, landstingen huvudman i samråd med kommunerna, den enskildes rättigheter Handikappreformen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2011 Barnperspektivet och förstärkt inflytande

8 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Mål Jämlikhet och full delaktighet Grundas på den enskildes självbestämmande och integritet Leva som andra

9 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 LSS är inte en exklusiv lag utan en pluslag! Rättighetslag för en viss grupp människor Kännetecknas av - Omfattas av någon av personkretsarna - Beskrivning av rättigheterna (insatserna) - Överklagningsrätt

10 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Vem gäller lagen för? 1. Personer med utvecklingsstörning,autism eller autismliknade tillstånd 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stöd eller service

11 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Personkrets 1 Intyg från leg. läkare eller leg. psykolog med specialistkompetens Diagnoserna Utvecklingsstörning Autism Autismliknande tillstånd I allmänhet diagnostiserat före 16 års ålder

12 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Personkrets 2 Diagnosstyrd Intyg från leg. Läkare eller leg. Psykolog med specialistkompetens Från ca: 16 år Uppkomst Sjukdomar av kroppslig art. Tumörer, hjärnblödningar, inflammationer; Yttre våld.

13 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Personkrets 3 Psykiskt eller fysiskt funktionshinder som ger svårigheter i den lagliga livsföringen Förutsättningar Funktionshindret ska vara stort, varaktigt och inte orsakat av normalt åldrande Funktionshindret ska ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och föranleda omfattande behov av stöd och service

14 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Personkrets 3, forts Varaktigt Ej av övergående natur. Betydande svårigheter Inte kan klara sig utan hjälp på viktiga livsområden. Dagligt eller så gott som dagligt behov av strukturerande stöd. Omfattande stöd Kan vara såväl grundläggande hjälpbehov som behov av strukturerande stöd. Sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska faktorer.

15 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Personkrets 3, forts Det inkräktar på viktiga livsområden Hemmet Arbetet Fritiden Uttrycks i svårigheter att - Kommunicera - Strukturera - Organisera - Förstå vardagen - Ta till sig information

16 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Exempel Personer med rörelsehinder Personer med grava syn- och hörselskador Personer med effekter av svår diabetes, hjärt och lungsjukdomar, tarmåkommor Personer med psykiska funktionsnedsättningar

17 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Ansöka om LSS-insats Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, dvs. det är den enskilde som får ansöka och som vi skall föra dialog med när det gäller genomförandet LSS är ännu tydligare (särskild lagreglering som anger vilken person som får ansöka och betonar den enskildes inflytande)

18 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Vem kan ansöka om LSS-insats? 1. Den enskilde själv om han är över 15 år och inte uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan. 2. Vårdnadshavare för den som är under 15 år. 3. Vårdnadshavare för den som är år och uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan. 4. Den enskildes gode man om uppdraget omfattar att sörja för person och bevaka den enskildes rätt. 5. Den enskildes förvaltare om uppdraget omfattar detta.

19 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Förutsättningar för LSS-insats Egen begäran (8 LSS) Bosatt i kommunen eller förhandsbesked (16 LSS) Personkretstillhörighet (1 LSS) Behovet tillgodoses inte på annat sätt (7 LSS) Behov av sådan hjälp som svarar mot någon av insatserna i 9 LSS

20 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 LSS och annan lagstiftning LSS innebär ingen inskränkning i de rättigheter en person har enligt någon annan lag (4 LSS) Dvs. SOL, HSL, Skollagen, LVU och LVM gäller för alla i kommunen även för de personer som tillhör LSS personkrets.

21 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993: särskilt angivna insatser där följande 8 gäller barn. Rådgivning och personligt stöd Personlig assistent eller ersättning för personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösning i hemmet Korttidsvistelse Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

22 Råd och stöd 9:1 Region Halland ansvarar from Expertstöd Olika yrkeskategorier ex. kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

23 Personlig assistans 9:2 Behov av assistans gällande grundläggande behov (hygien, måltider, klä av och på sig och kommunicera) Övriga behov Ansökan före 65 år Den enskilde väljer assistanssamordnare Försäkringskassans ansvar när de grundläggande behoven överstiger 20 tim/vecka. Kommunen betalar de 20 första tim/vecka Skall inte ersätta personal i bostad med särskild service eller daglig verksamhet Ledsagarservice ingår i insatsen Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

24 Ledsagarservice 9:3 För att komma ut och delta i samhällslivet Underlätta för den enskilde Individuellt utformad, t.ex. för fritid, kultur, promenader Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

25 Kontaktperson 9:4 Ett stöd i vardagen En kompis Roliga aktiviteter utefter behov Bryta social isolering Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

26 Avlösarservice 9:5 Avlösning för anhöriga I det egna hemmet Ex. föräldramöte, middag eller annan aktivitet. Ej för jobb. Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

27 Korttidsvistelse 9:6 Avlastning för anhöriga Rekreation, miljöombyte & stimulans för den funktionsnedsatte Korttidshem, läger eller stödfamilj Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

28 Korttidstillsyn 9:7 För skolungdom över 12 år I anslutning till skoldagen och under lov Meningsfull sysselsättning & trygghet Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

29 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar 9:8 Behöver bo utanför föräldrahemmet Ofta komplicerade behov Bristande föräldraförmåga - BoU Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

30 Bostad med särskild service 9:9 Gruppbostad Mer omfattande hjälpbehov Servicebostad Mindre omfattande hjälpbehov Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

31 Daglig verksamhet 9:10 För personer enligt P1 & P2 Ej till arbetsmarkandens förfogande Meningsfull sysselsättning Stimulerande, social gemenskap Företag, dagcenter, olika grupper Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

32 Individuell Plan LSS 10 Den enskilde skall upplysas i samband med beslut Enskilde/god man som själv begär Redovisa och samordna beviljade insatser Öka den enskildes inflytande över planeringen Följas upp och omprövas Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

33 Boendestöd SoL, 4 kap 1 I egen bostad Personal med kunskap om funktionsnedsättning Pedagogisk och praktisk hjälp Social samvaro i basen Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd och service

34 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Tillämpning Att tänka på i barnärenden Ingången? Är problembilden komplex? Finns skyddsbehov? Finns behandlingsbehov? Är sammanhållet ansvar viktigt? Hur hade vi tänkt om barnet inte var funktionshindrat?

35 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Tillämpning Barnperspektivet i LSS Tvång inom LSS LSS insatser under pågående LVU LSS vid placering i annan kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer