LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats

2

3 Vart vänder man sig? LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Landstingets Habilitering Rådgivning och annat personligt stöd Barnhabilitering 0-20 år Vuxenhabilitering 20 år - Tel Försäkringskassan Ansökan personlig assistans Tel Sollefteå kommun Tel.Växel Överförmyndarnämnd Ansökan om God man eller förvaltare Tel Enhet Vuxen-LSS Socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL. Tel Adress. Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Djupövägen Sollefteå LSS är en rättighetslag som ska ge personer med vissa funktionshinder möjlighet att bl.a. få personlig assistans. Lagen är avsedd att vara ett komplement till andra lagar. Målet med lagen är att ge personer med funktionshinder möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Personkretsen omfattar: För vilka gäller lagen? Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

4 Ärendegång Från ansökan till beslut, beskrivning av handläggningsförfarandet. Ansökningsblankett fås från socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS eller hämtas från kommunens hemsida. Ansökan lämnas eller skickas till Enhet Vuxen-LSS. Utredning - inhämtande av information, intyg och utlåtande. ( Den enskilde kan själv bifoga dessa för att påskynda ärendegången ). Bedömning utifrån lagens intentioner. Beslut - rätt att överklaga. Hur man överklagar ett beslut Alla beslut enligt 9 LSS kan överklagas. Det är den enskilde personen eller dennes företrädare som har rätt att överklaga ett beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Individ och omsorgsnämnden inom tre veckor ( 21 dagar ) räknat från den dag då den enskilde fått ta del av beslutet. Upplysningar om hur man rent praktiskt går till väga bifogas varje beslut skriftligt. De tio insatserna 1. Rådgivning och annat personligt stöd Övrigt Vad betalar man för stödet och servicen? Det ska endast i vissa fall kosta något att få stöd och service enligt LSS. Inga direkta avgifter tas ut, utan endast ersättning för t.ex. mat, hyra och fritidsaktiviteter. Vid placering av barn / ungdomar under 18 år i bostad med särskild service eller familjehem, är föräldrarna / vårdnadshavarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Inflytande och medbestämmande Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 år eller uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan, ska få insatserna när en vårdnadshavare, god man eller förvaltare begär det. Kommunen ska samverka med organisationer som företräder funktionshindrade. Tryggt att veta Alla som arbetar inom Individ och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. Det innebär att du som behöver omsorg och hjälp kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig berättas för obehöriga. Personalen får inte ta emot penninggåvor eller andra presenter. LSS ger rätt till rådgivning och stöd av personer med särskilda kunskaper t.ex. kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och förskolekonsulent. Rådgivning och annat personligt stöd söks hos LSS-handläggare inom Landstinget.

5 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice syftar till att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta situationer. 6. Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet kan ses som ett alternativ till avlösarservice i hemmet och som en möjlighet för den funktionshindrade att få miljöombyte. Insatsen kan verkställas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj, på ett läger eller en kurs. En person med funktionshinder kan med denna insats få nya upplevelser och omväxling och föräldrar och släktingar kan få möjlighet till att vila sig och göra saker för sig själva. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Ungdomar med funktionshinder kan behöva mer hjälp och tillsyn än andra ungdomar över 12 år. Korttidstillsyn finns att tillgå efter skolan och under lov. 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar Barn och ungdomar som av någon anledning, t.ex. stort omvårdnadsbehov, inte kan bo hos sina föräldrar, kan med denna insats bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Denna insats ska ses som ett komplement till boende i föräldrahemmet både för barn som kan bo med sin familj tidvis, och för barn som inte kan bo hemma alls. I boende med särskild service ingår fritidsaktiviteter och kulturella insatser. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Bostäder med särskild service kan vara utformade på olika sätt. Det vanligaste är servicebostad och gruppbostad. I bostad med särskild service ingår även fritidsverksamhet och kulturella insatser. 10. Daglig verksamhet Personer med utvecklingsstörning och med autism och de som fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet. Den kan bedrivas på ett dagcenter eller genom sysselsättning t.ex. på en bondgård eller vid ett café. Den dagliga sysselsättningen utformas utifrån individuella behov, den enskilde ska få hjälp att utvecklas och bli mer självständig. Omvårdnad Med omvårdnad menas hjälp med sådant man inte klarar själv. Det kan vara hjälp med att duscha, klä sig, röra sig, samtala med andra, komma ut bland människor och handla. Det kan också vara hjälp med att komma till tandläkare, läkare och hjälpmedelscentral. Omvårdnad kan ingå i insatserna : Avlösarservice Korttidstillsyn Korttidsvistelse Familjehem Bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna Daglig verksamhet

6 Om man har personlig assistent ska assistenten hjälpa till att ge omvårdnad. Fel och brister / Lex Sarah Enligt både LSS och SoL finns en skyldighet att se till att varje enskild brukare får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Arbete sker fortlöpande för att säkerställa en god kvalitet i alla verksamheter, genom att upptäcka fel och brister, åtgärda dessa och förebygga så det inte händer igen. Lex Sarah innebär en skyldighet för alla anställda att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden, som därefter ska avhjälpas och undanröjas. Gäller för alla brukare som får eller kan komma i fråga för insatser t. ex. när man ansökt om en insats och utredningen pågår. Individuell plan En individuell plan kan beskrivas som den enskildes egen karta som ska ge god överblick över beslutade och planerade insatser. Den enskilde erbjuds en individuell plan när denne fått ett beslut om insats enligt LSS och den görs alltid tillsammans med honom eller henne. Den enskilde kan även själv alltid under tiden beslutet gäller begära att en individuell plan görs. I samråd med den enskilde utses den person som ska ansvara för att planen genomförs. Den enskilde bestämmer vilka personer som ska vara med vid planeringstillfället. Boendestöd enligt Socialtjänstlagen Finns behov av visst stöd i den dagliga tillvaron kan även ansökan göras om boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Behovet kan då t.ex. vara stöd med att handla, städa, tvätta m.m. Ansökan görs på speciell ansökningsblankett som fås från socialsekreterare som handlägger ärenden enligt SoL, eller hämtas från kommunens hemsida. 2. Personlig assistent Det är möjligt att ansöka om personlig assistent till dess man fyller 65 år. Man måste ha stora funktionshinder och behöva mycket hjälp för att få personlig assistent. Det kan vara hjälp med att duscha, äta och tala. Det kan även vara att få hjälp med att klä på sig och andra personliga saker. Kommunen eller annan assistansanordnare kan verkställa personlig assistans åt den som behöver mycket hjälp i sitt dagliga liv. Man kan även själv anställa sina personliga assistenter. Ansökan om personlig assistent kan göras både hos kommunen och Försäkringskassan. För mer information kontakta respektive huvudman. 3. Ledsagarservice Den som omfattas av LSS och inte har personlig assistans kan ansöka om ledsagarservice. Syftet med insatsen är att bryta den isolering som ofta blir följden av omfatttande funktionsnedsättningar. Den enskilde ges genom insatsen möjlighet till att t.ex. utöva fritidsaktiviteter, besöka vänner, delta i kulturlivet eller ta en promenad. 4. Kontaktperson En kontaktperson är en kompis, någon att ha vardagliga kontakter med, t.ex. träffas för en pratstund, ta en promenad tillsammans eller delta i olika aktiviteter. Man väljer själv sin kontaktperson. Kontaktpersonen behöver inte ha någon särskild utbildning för uppdraget.

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer