LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

2 Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd och service som de kan behöva, utöver vad de kan få genom andra lagar. Personer som omfattas av LSS kan söka bland tio olika insatser. Lagen gäller för LSS personkrets: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 2

3 De tio insatserna ( LSS) 1. Rådgivning och annat personligt stöd (insatsen söks hos landstinget) Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som man kan få för att öka sina kunskaper om sitt funktionshinder eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut, dietist etc. 2. Biträde av personlig assistent Personlig assistans innebär att den funktionshindrade av en eller flera assistenter kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att meddela sig (kommunicera) med andra. Assistans kan fås av kommunen eller också kan man få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller köpa assistans från ett kooperativ eller företag. Insatsen personlig assistans kan sökas hos kommunen eller försäkringskassan. Om behovet av assistans uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som har ansvaret. 3. Ledsagarservice Ledsagare är en personlig service för att lättare komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå på promenader mm. Ledsagare är huvudsakligen tänkt för att göra det möjligt att utföra aktiviteter i närmiljön. 4. Kontaktperson En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta den funktionshindrades isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer. 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice innebär vanligen att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående i den funktionshindrades eget hem. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt den funktionshindrades syskon eller för att de ska kunna resa bort eller delta i någon aktivitet. 3

4 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Denna insats kan erbjuda den funktionshindrade rekreation och miljöombyte, samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan t.ex. ges i korttidshem, genom stödfamilj, eller i form av lägervistelse. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Många ungdomar med omfattande funktionshinder och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Korttidstillsynen skall under sådan tid tillförsäkra den funktionshindrade en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Barn/ungdomar som p.g.a. stort omvårdnadsbehov eller skolgången, helt eller delvis behöver bo utanför föräldrahemmet, kan söka denna insats. Insatsen är tillämplig så länge barnet/ungdomen går i skolan (cirka års ålder). I bostad med särskild service ingår omvårdnad och det finns personal dygnet runt. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på tre sätt: särskild anpassad bostad utan fast bemanning servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt gruppbostad med fast bemanning dygnet runt I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 4

5 10. Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1och 2) Daglig verksamhet kan utformas på många olika sätt och gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Meningsfull sysselsättning kan ske genom samhällsplats individuellt eller i form av företagsgrupp, eller genom dagcenter för personer som har stora omvårdnadsbehov. För personer där det är möjligt, är målet att komma in på den gängse arbetsmarknaden. Individuell plan (10 LSS) Den som får insatser genom LSS, kan begära att en individuell plan upprättas. Det innebär att handläggaren i samråd med den funktionshindrade (eller dennes legala företrädare) upprättar en plan med beslutade och planerade insatser. I denna plan ska även åtgärder som vidtas av andra än kommunen redovisas. Planen skall fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Hur söker man? Söker gör den funktionshindrade själv, vårdnadshavare eller annan legal företrädare (t.ex. god man, förvaltare). Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt till Handläggningsenheten (eller om det gäller råd och stöd till landstinget och personlig assistans till handläggningsenheten eller försäkringskassan). Handläggare vid Handläggningsenheten ansvarar för behovsbedömning och rättighetsprövning och fattar beslut om insatser. Om ansökan beviljas är det områdeschef eller annan ansvarig som ser till att beslutet verkställs. För ansökan, information och frågor, kontakta Handläggningsenhetens mottagningsgrupp på tfn.: Där kan du också få hjälp att komma till rätt handläggare. Du kan också att ringa växeln tfn: och få hjälp för att komma till rätt handläggare. Handläggarnas telefontid är

6 Överklagande Avslag på den sökta insatsen kan överklagas till länsrätt och vidare efter prövningstillstånd till kammarrätt. Information om hur man överklagar medföljer beslutet. Den som fattat beslut kan hjälpa till att överklaga. Förhandsbesked Den som tänker flytta till en annan kommun, kan begära att få besked om vilket LSS-stöd som kan fås i den nya kommunen, innan han/hon flyttar dit. En sådan ansökan ska behandlas på samma sätt som om den sökande bodde i kommunen. Avgifter Stöd och service enligt LSS är avgiftsfria. Hyra och matkostnader betalar den funktionshindrade vanligtvis själv. Även vissa resekostnader och kostnader vid deltagande i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter betalas av den funktionshindrade. Mer information om kostnader kan man få av områdeschef/motsvarande för den verksamhet som är aktuell. Information på Internet Mer information finns på Sundsvalls kommuns webbplats under rubriken Stöd och omsorg och i rullisten i vänstra kanten under rubriken För funktionshindrade. 6

7 Kontakt Kommunens växel Handläggningsenheten Mottagningsgruppen Chef handläggningsenh (Ann-Christine Burman) Omsorgschef (Pernilla Unander) Postadress Namn på person eller enhet Socialtjänsten Sundsvalls kommun Sundsvall E-post Synpunkt Sundsvall Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksamhet kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken Synpunkt Sundsvall på kommunens webbplats finns det ett formulär som du kan fylla i och skicka in direkt på skärmen. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon , via e-post till med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kommunen. Du får svar från oss inom 10 dagar. 7

8 Har du ytterligare frågor eller om något är oklart, ta kontakt med socialtjänsten, Sundsvalls kommun tel Du kan också Fråga fritt om omsorg om funktionshindrade på kommunens webbplats, LSS 2006 Socialtjänsten Sundsvalls kommun Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer