Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01"

Transkript

1 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad

2 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav som ska finnas för olika tjänster till äldre och personer med funktionsnedsättning i Kinda kommun. Kvalitetsdeklarationerna anger: vad den enskilde och dennes närstående kan förvänta sig av LSS inom Kinda kommun Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav för: myndighetsutövning insatser enligt LSS Sociala tjänster ska enligt 3 kap 3 Socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Det förutsätter: att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som utför insatserna att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och förutsättningar 2

3 Myndighetsutövning Beslut om insatser enligt LSS är individuella och bedöms av biståndsbedömare. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag. Du som tillhör lagens personkrets har rätt till insatser om du behöver sådan hjälp och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen gäller för personkrets: 1. Personer med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Målsättningen med insatserna är att stärka förutsättningarna att leva ett självständigt liv. Det betyder att insatserna, där så är möjligt utformas som en hjälp till självhjälp. Alla insatser enligt LSS sökes via LSS-handläggare som du når via kommunens växel, 0494/ att en biståndsbedömare tar kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att vi fått en ansökan enligt LSS till exempel om ledsagare, kontaktperson eller avlösarservice i hemmet att du har rätt utifrån din ansökan enligt LSS att få ett beslut på vilka insatser du fått beviljat eller fått avslag på, inom en månad från ansökningsdatum eller en månad efter det att vi fått nödvändigt underlag. Om du inte är nöjd med beslutet, hjälper vi dig att överklaga att individuell plan enligt LSS kan upprättas på begäran av dig eller din företrädare. För mer information kontakta LSS-handläggare Om du får insatser i din bostad förväntar vi oss av dig att din bostad är utformad så att vår personal kan ge dig insatser där kraven på en god arbetsmiljö uppfylls 3

4 Insatser enligt LSS Personlig assistent Har du stora hjälpbehov, och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till personlig assistans. Din personliga assistent ska hjälpa dig med det du inte klarar av själv t ex på- och avklädning, hygien, äta, kommunicera. Assistansen ska vara ett personligt stöd och du har rätt till inflytande över vem som ska ge hjälpen och hur och när den ska ges. Du har också valfrihet att själv välja på vilket sätt du ska lösa din assistans, t ex genom kommunen, kooperativ eller att bli egen arbetsgivare. Du har rätt till assistansersättning via Försäkringskassan om ditt stödbehov är över 20 timmar per vecka, annars har kommunen ansvaret för din assistans. att insatserna planeras tillsammans med dig och om du vill med dina anhöriga/närstående. Ledsagare Ledsagarservice kan erhållas för att exempelvis besöka vänner, promenera, delta i kulturliv och fritidsaktiviteter. Servicen är personlig och anpassas efter det individuella behovet. att uppleva trygghet till och från aktivitet att insatserna planeras tillsammans med dig och om du vill med dina anhöriga/närstående. Kontaktperson Kontaktperson eller stödfamilj är till för dig som har få kontakter med andra människor men känner behov av att få t ex råd i vardagssituationer, hjälp med att delta i fritidsaktiviteter eller bara få en vän. En kontaktperson är en person som vill vara medmänniska. Avlösarservice i hemmet Avlösning i hemmet, det vill säga att när omsorgspersonal tillfälligt tar över stödet från en anhörig eller närstående, finns både som regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösarservice beviljas när föräldrar behöver vila, göra aktiviteter med övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice enligt LSS ges både till föräldrar med funktionshindrade barn och till anhöriga som stödjer vuxna funktionshindrade personer att insatserna planeras tillsammans med dig och din familj 4

5 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet En insats du kan söka för rekreation och miljöombyte samt ett komplement till anhörigas insatser. Korttidsvistelse kan ske i korttidshem, hos en familj (stödfamilj), i form av lägervistelse eller på annat sätt. att insatserna planeras tillsammans med dig och din familj att du tillsammans med personal på utformar en individuell genomförandeplan, om du vill i samförstånd med din företrädare Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år För ungdomar över 12 år med stora funktionshinder kan fritidsverksamhet erbjudas före och efter skoldagens slut samt under skollov. Verksamheten bedrivs på Fyrklövern i lokaler på Danbomsgården. att insatserna planeras tillsammans med dig och din familj Bostad med särskild service Boende med särskild service kan beviljas i form av gruppbostad eller servicebostad, där du hyr din egen lägenhet. Det finns idag en gruppbostad och en servicebostad i Kisa och i Rimforsa. Gruppbostäderna består av fem lägenheter grupperade kring ett gemensamhetsutrymme och ett kök. Lägenheterna är fullvärdiga med allrum, sovdel, köksdel och badrum med dusch. I gruppbostaden ges god omvårdnad, individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen, stöd, service och vägledning av personal med adekvat utbildning alla tider på dygnet. Servicebostäderna består av enskilda lägenheter i nära anknytning till gemensamhetsutrymme i form av allrum och kök. I servicebostaden ges god omvårdnad, stöd, service och vägledning av personal med adekvat utbildning utifrån individuella behov. du får god omsorg att ditt boende är anpassat utifrån dina förutsättningar att fritids- och kulturutbudet görs tillgängligt att du får förste och andre kontaktansvarig som du och dina anhöriga kan vända er till att insatserna planeras tillsammans med dig och om du vill med dina anhöriga/närstående att du tillsammans med personal på boendet utformar en individuell genomförandeplan, om du vill i samförstånd med din företrädare att det på varje boende finns boråd med boende, kontaktpolitiker, företrädare, områdeschef och personal som träffas en gång om året att det på varje boende finns ett boenderåd med företrädare från personal, områdeschef och boende som träffas tre gånger om året 5

6 Daglig verksamhet Daglig verksamhet syftar till att ge dig ett meningsfullt och utvecklande arbete. Rättigheten gäller för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig. Syftet med den dagliga verksamheten är att du ska få aktivera dig, utvecklas som person, få goda levnadsvillkor och uppnå full delaktighet i samhället. Daglig verksamhet ska vara av god kvalitet. Daglig verksamhet i Kinda kommun är indelad av i tre steg: aktivitetsenheten som är inriktad mot träning och enklare aktivering i syfte att gå vidare till, arbetsenheten som är inriktad mot pedagogiskt lärande och mer arbetsinriktade insatser i syfte att gå vidare till, praktikenheten som är inriktat mot praktik i förvärvsarbete. ditt arbete är anpassat utifrån dina förutsättningar du tillsammans med personal utformar en individuell genomförandeplan, om du vill i samförstånd med din företrädare personalen fokuserar på dina förmågor, inte dina hinder ditt arbete är utvecklande och meningsfullt Kommunal hälso- och sjukvård inkl. rehabilitering i bostad med särskild service Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård även erbjuda rehabilitering/habilitering, vilket innebär att återupprätta och/eller bibehålla aktivitetsförmåga. Läkarinsats sker utifrån upprättat avtal med Primärvården i Kinda. Läkaren kan efter samråd med boende/anhörig/närstående och sjuksköterska göra hembesök. Om du bor i kommunens bostäder med särskild service enligt LSS och får/har problem av medicinsk karaktär gör sjuksköterska en första bedömning. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Kontakt med sjuksköterska kan tas direkt eller via din kontaktansvarige personal. Alla enheter har en utsedd områdesansvarig sjuksköterska Behovsbedömning av rehabiliterande insatser samt insatser för att upprätthålla fysisk och psykisk förmåga utförs av arbetsterapeut. Vård och omsorgspersonal utför regelbundet ordinerade uppgifter i dina dagliga aktiviteter. sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt om ditt hälsotillstånd så kräver har du rätt att få en första bedömning av en sjuksköterska bedömning av arbetsterapeut sker inom en vecka efter att kontakt har tagits hjälpmedel utprovas och tillhandahålls i de flesta fall kostnadsfritt. 6

7 Rådgivning och annat personligt stöd Insatsen söks hos landstinget och ges av till exempel kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped eller arbetsterapeut. Kontakta landstingets habilitering i Linköping via landstingets växel, telefon 010/ Avgifter Insatser enligt LSS är kostnadsfria. Var och en betalar för sina faktiska utgifter som tex. hyra och mat, inträden vid fritidsaktiviteter o.s.v. Tandvård Du som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har oavsett omvårdnadsbehov rätt till förmåner enligt tandvårdsreformen utan särskild prövning. Du som bor i eget/ordinärt boende kan få hjälp av kommunens biståndsbedömare. Bor du i ett bostad med särskild service enligt LSS får du hjälp av kommunens sjuksköterskor. Färdtjänstfrågor Hanteras av trafiksamordnaren som kan nås via kommunens växel, 0494/ Fritidsverksamhet Har du beviljade insatser enligt LSS kan vi erbjuda fritidsverksamhet, som gör det möjligt att delta i samhällets kultur- och fritidsutbud. Verksamheten erbjuder aktiviteter såsom utflykter, bowling, dans, mm Fotvård Kommunen har avtal med privata utförare. Dessa kan nås via kommunens växel, 0494/ God man När det finns hinder för en person att själv kunna tillvarata sina intressen kan man ansöka om en god man. Ansökan sker hos överförmyndaren som kan nås via kommunens växel 0494/ Biståndsbedömare och områdeschefer har skyldighet att anmäla till överförmyndaren om någon är i behov av god man. Mer information om god man kan du få av biståndsbedömare, som kan nås via kommunens växel 0494/ Om du inte är nöjd: Om du eller dina närstående inte är nöjda med de insatser du får, eller om du har synpunkter som rör verksamheten inom social LSS, kontakta ansvarig chef via kommunens växel eller gå in på Du kan också kontakta politikerna inom socialnämnden genom att skriva till: Socialnämnden Box 1 Kinda kommun Kisa 7

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer