LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun"

Transkript

1 S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

2

3 Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till funktionshinderområdet för att söka stöd och service enligt LSS. Personkretstillhörighet LSS ger inte alla personer med funktionsnedsättningar rätt till hjälp. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av följande grupper: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig skada. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande Funktionshindren ska vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov av stöd eller service. Behovsbedömning Det räcker inte att omfattas av LSS personkrets för att få insatser enligt LSS. Den sökande måste även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. Därför är det varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till insats enligt LSS. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vilket stöd kan man få från kommunen? Ledsagarservice Den som behöver stöd att ta sig ut i samhället kan få hjälp av en ledsagare. Ledsagaren följer med till fritids- och kulturaktiviteter. Kontaktperson Kontaktperson är en medmänniska som har tid och intresse för att lära känna och ge stöd till en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. Aktiviteterna bestäms gemensamt och kan vara t.ex. biobesök, gå på ishockey, gå och fika tillsammans eller bara sitta hemma och prata en stund. Avlösarservice Ibland kan anhöriga som hjälper en person med funktionsnedsättning behöva få avlösning. Det gäller t.ex. föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller gifta där maken/makan har en funktionsnedsättning. Syftet är att de anhöriga ska få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet.

4 Korttidsvistelse En person med funktionsnedsättning kan ibland behöva miljöombyte och rekreation samtidigt som de anhöriga behöver avlastning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ges på ett korttidshem, i korttidsfamilj, eller genom lägerverksamhet. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Före 13 års ålder får barn tillsyn efter skolan genom den vanliga skolbarnomsorgen. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan dock få rätt till korttidstillsyn under hela sin skoltid, även efter 13-årsdagen. Korttidstillsyn kan barnen få både i anslutning till skoldagen och under lov. Bostad för barn Ibland räcker inte det stöd som föräldrar får av kommunen. Barn med funktionsnedsättning kan då få bo i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. I en bostad med särskild service bor några barn och ungdomar tillsammans och där finns personal dygnet runt som tar hand om barnen. Bostad för vuxna En person med funktionsnedsättning kan få en bostad med särskild service. Det kan antingen vara en lägenhet i en gruppbostad, servicebostad eller en särskilt anpassad lägenhet. Bostadens utformning och stödets omfattning beror på vilket behov personen med funktionsnedsättning har. Daglig verksamhet Personer som omfattas av personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Ibland arbetar man då på ett dagcenter och ibland på någon kommunal förvaltning eller på ett företag. Personlig assistans Den som inte har fyllt 65 år och som på grund av sitt funktionsnedsättning behöver hjälp med sina grundläggande behov, d.v.s. personlig hygien, av- och påklädning, måltider, förflyttningar eller att kommunicera, kan få personlig assistans. Om man har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan en ansökan göras till försäkringskassan. Den som beviljas personlig assistans får själv välja vilka personer som ska anställas. Personliga assistenter kan vara anställda hos kommunen, privat företag/kooperativ eller så kan personen själv bli arbetsgivare åt sina assistenter.

5 Hur ansöker man om stöd och service enligt LSS? Den som har frågor om LSS kan vända sig till kommunens biståndshandläggare. Telefonnumret står på sista sidan. Biståndshandläggaren kan tillhandahålla ansökningsblankett och hjälpa till med att fylla i ansökan. Personen måste själv söka insatsen. Om inte han eller hon kan det så är det god man som gör det. Om det gäller ett barn ansöker vårdnadshavarna om insatser. Vad händer sedan? När ansökan har kommit in till kommunen utreder biståndshandläggaren om sökanden har rätt till stöd enligt LSS. Dessutom bedöms behovet av insatsen. Behovet kan i vissa fall tillgodoses på andra sätt. Ansökan kan ibland behöva kompletteras genom ett läkarintyg eller psykologutlåtande. När utredningen är klar fattas ett beslut. Sökanden får detta skriftligt oavsett om ansökan bifalls eller avslås. Överklagan Ett avslag går att överklaga till Länsrätten. Även detta kan biståndshandläggaren hjälpa till med. Sökanden har rätt att få ett skriftligt beslut där det står motivering till avslaget och hur sökanden kan överklaga beslutet. Överklagan skickas till biståndshandläggaren som vidarebefordrar den till Länsrätten. Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att Du tagit del av beslutet. När startar insatsen? När beslut om stöd är fattat startar insatsen så snart det är möjligt. Oftast kontaktas någon av kommunens enhetschefer som till exempel rekryterar och anställer personliga assistenter, avlösare och ledsagare eller ansvarar för den dagliga verksamheten. Individuell plan I samband med att en insats beviljas så går det att begära en individuell plan. Syftet med planen är att öka den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen hur stödet ska utformas. Den ska också underlätta samordning mellan olika myndigheter, t.ex. kommun, försäkringskassan och landstinget. Kostnad för insatser enligt LSS Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamheter, kulturella verksamheter och måltider vid korttidshem, korttidsvistelse, bostad med särskild service för barn/vuxna samt dagcenter.

6 Råd och stöd Råd och stöd är också en LSS-insats. Den ges av landstingets habiliteringscenter. Där kan man få stöd av kurator, psykolog, logoped, sjukgymnast med mera. Habiliteringen för barn finns i Flemingsberg och för vuxna i Tullinge. Bistånd enligt Socialtjänstlagen Många människor med funktionsnedsättning har behov av stöd och service men omfattas ändå inte av LSS. Deras behov kan tillgodoses genom socialtjänstlagen, t.ex. genom hemtjänst. Tystnadsplikt All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Detta innebär att de inte får tala om för någon vad du har berättat i förtroende eller annat som de fått reda på när de arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikt gäller även mellan myndigheter. Din ansökan, utredningar och andra handlingar som rör ditt ärende är sekretessbelagda och får inte lämnas ut till andra personer. Du har dock rätt att ta del av journalanteckningar, andra handlingar som finns i din akt.

7

8 Kontaktuppgifter LSS-handläggare:... Telefon:... Adress: Huddinge kommun Biståndskansliet Huddinge Växeln: Besöksadress: Biståndskansliet Gymnasietorget 1, plan 5 E-post: Habiliteringscenter: Huddinge (barn) Tullinge (vuxna) Försäkringskassan: Huddinge Socialförvaltningen Telefon: Socialförvaltningen Huddinge, Tryckeri: Kommuntryckeriet, Foto: Istockphoto.com.

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer