LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

2 En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd och service, utöver vad de kan få genom andra lagar. För att ha rätt till insatser ska man omfattas av någon av nedanstående personkretsar. LSS personkrets; 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med bestående och betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Personer som omfattas av LSS kan ansöka om tio olika insatser. Målet för insatser enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällslivet. Insatserna skall vara lättillgängliga och individuellt anpassade och ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och stärka förmågan till ett självständigt liv. De tio insatserna är: 9 1 Rådgivning och annat personligt stöd 9 2 Biträde av personlig assistent 9 3 Ledsagarservice 9 4 Biträde av kontaktperson 9 5 Avlösarservice i hemmet 9 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom 9 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 9 10 Daglig verksamhet, endast personkrets 1 och 2

3 De tio insatserna enligt LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd. Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning för att öka sina kunskaper om sitt funktionshinder eller för att fatta viktiga beslut. Rådgivningen skall vara ett kvalitativt komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Det kan vara kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist. För barn och ungdomar tillgodoses denna insats av Jämtlands läns landsting. 2. Biträde av personlig assistent Personlig assistans innebär att den enskilde av en eller två assistenter kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på sig, att äta, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde och dennes funktionsnedsättning. Insatsen kan sökas hos kommun och/eller hos försäkringskassa 3. Ledsagarservice Ledsagare är en personlig service för att lättare komma ut och besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter gå promenader. Målsättningen är att bryta den enskildes isolering och att hjälpa till vid kontakter utanför hemmet. Ledsagare är huvudsakligen tänkt för att göra det möjligt att utföra aktiviteter i närmiljön. 4. Biträde av kontaktperson En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

4 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice innebär vanligen att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående i den enskildes eget hem. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning att exempelvis ägna sig åt syskon till barnet eller för att kunna resa bort eller delta i någon aktivitet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Denna insats kan erbjuda den enskilde rekreation och miljöombyte samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Korttidstillsyn sker i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier, en form av förlängt fritids. 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov eller skolgång, helt eller delvis behöver bo utanför föräldrahemmet, kan söka denna insats. Insatsen är tillämplig så länge barnet eller ungdomen går i skolan. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad. Insatsen kan utformas på tre sätt: Särskild anpassad bostad utan fast bemanning. Servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt. Gruppbostad med fast bemanning dygnet runt. I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.

5 10. Daglig verksamhet, endast personkrets 1 och 2. Daglig verksamhet gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Meningsfull sysselsättning kan ske genom individuell plats i ett företag eller i den kommunala verksamheten. För personer där det är möjligt, är målet att komma in på den gängse arbets marknaden. Ytterligare insats: 10 LSS Individuell plan Den som får insatser genom LSS kan begära att en individuell plan upprättas tillsammans med honom eller henne med beslutade och planerade insatser. I denna plan skall även åtgärder som vidtas av annan än kommunen redovisas. Den individuella planen kan beskrivas som en kartläggning och ett samordnande verktyg. 16 LSS Förhandsbesked Den som tänker flytta till en annan kommun, kan i den nya kommunen ansökan om önskade insatser, detta sker i form av ett förhandsbesked. En sådan ansökan ska behandlas på samma sätt som om den sökande bodde i kommunen.

6 Ansökan Ansökan kan endast komma från den enskilde, från vårdnadshavare eller god man/förvaltare. Insatser kan endast ges på begäran av den enskilde eller en företrädare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt till LSS-enheten. Vid personlig assistans kan även ansökan göras till Försäkringskassan, ansökan om rådgivning och stöd för barn och ungdom görs direkt till Jämtlands läns landsting. LSS-handläggare ansvarar för behovsbedömning och rättighetsprövning och fattar beslut om insatser. Om ansökan beviljas är det LSS som är ansvariga för att beslutet verkställs. Överklagan Avslag på den sökta insatsen kan överklagas till Förvaltningsrätten och vidare efter prövning till Kammarrätten. Information om hur man överklagar medföljer beslutet. Den som fattat beslut kan hjälpa till att överklaga. Avgifter Stöd och service enligt LSS är avgiftsfria. Hyra och matkostnader betalar den enskilde. Vissa resekostnader och kostnader vid deltagande i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter betalas av den enskilde.

7 För ytterligare information eller om du vill beställa ansökningshandlingar, kontakta: LSS-handläggare: Kuratorer: Assistent: Funktionschef LSS-enheten: Krokoms kommuns hemsida: Ansökan sändes till: Krokoms Kommun LSS-enheten Krokom

8 Krokoms kommun Offerdalsvägen 8, Krokom Tel Fax

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer