information om LSS VERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information om LSS VERKSAMHETEN"

Transkript

1 information om LSS VERKSAMHETEN

2 LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser. Det kan till exempel vara rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning eller att kunna få en meningsfull fritid. LSS kompletterar annan lagstiftning inom området. Om du har rätt till insats inom LSS kan du också ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Insatserna är frivilliga att söka. LSS-enheten LSS-enheten inom socialförvaltningen i Höganäs kommun ansvarar för att besluta och verkställa nio av insatserna enligt LSS. LSS-enheten ska verka för att personer under 65 år med funktionsnedsättning, efter personliga behov och förutsättningar ska kunna leva ett liv som andra, med full delaktighet i samhällslivet och med jämlika levnadsvillkor. Vem kan få LSS-insatser? Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada på grund av olycka eller sjukdom som innebär att personen har betydande svårigheter att förstå. Personer som har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är variaktiga och stora med behov av mycket stöd och hjälp För att få rätt till insatser enligt LSS görs en prövning efter ansökan av en LSS-handläggare i tre steg för att se: 1. Omfattas du av lagen? 2. Har du behov av insatsen? 3. Är dina behov redan tillgodosedda? Så ansöker du Du ansöker skriftligt eller muntligt hos kommunens LSS-handläggare. Blankett Begäran enligt LSS, finns på kommunens hemsida: eller kan hämtas i stadshusets reception. LSS-handläggaren utreder därefter ansökan och beslutar om insatsen och dess omfattning. LSS-handläggare Centralgatan Höganäs Tel eller Växel tel , under kontorstid. Om du får avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget och hur du kan överklaga beslutet.

3 Insatser enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna Gruppbostad - är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen. Servicebostad - passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd. Annan särskilt anpassad bostad - är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom ex personlig assistent, ledsagning eller hemtjänst. För mer information om bostad med särskild service i Höganäs kommun, se Kvalitetsdeklaration bostad med särskild service enligt LSS, Bostad med särskild service för barn och ungdomar För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ. Insatser i form av personligt stöd Personlig assistans - är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personliga assistenter åt personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar med ett omfattande hjälpbehov. Det innebär grundläggande behov av hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att kommunicera med andra. Om de grundläggande behoven överstiger 20 tim/veckan är det Försäkringskassan som bedömer behovet av assistans. Man kan själv välja vem man vill ska utföra assistansen ex. kommunen eller privat utförare. För mer information om personlig assistans i Höganäs kommun, se Kvalitetsdeklaration personlig assistans enligt LSS, Ledsagarservice - är en personlig service som syftar till att den enskilde ska kunna delta i olika aktiviteter på sin fritid och bryta isolering som ofta är en följd av en funktionsnedsättning. Om du har personlig assistans ingår ledsagning i assistansen. Kontaktperson - är ett ickeprofessionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen ska vara som en vän till personen med funktionsnedsättning, i syfte att minska social isolering och skapa kontakter vid sidan av anhöriga. Avlösarservice - är en service som ges till anhöriga till personer med funktionsnedsättning i hemmet. Syftet är att ge anhöriga möjligheter att vila, tid att ägna sig åt andra i familjen eller till egna intressen. Avlösarservice omfattar bara den person som har en LSS-insats.

4 För mer information om ovanstående insatser i Höganäs kommun, se Kvalitetsdeklaration för ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice enligt LSS, Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - är en fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning som behöver tillsyn tills dess de avslutar gymnasiet. Verksamheten ges föreoch efter skoldagen samt under loven. Korttidsvistelse utanför hemmet - är en möjlighet för den enskilde till miljöombyte och rekreation. Insatsen kan också ge anhöriga avlastning i sitt omvårdnadsarbete. Vistelsen kan förläggas i särskilt korttidshem, i en annan familj (stödfamilj) eller på annat sätt, till exempel lägervistelse. Sysselsättning Daglig verksamhet - är en insats som vänder sig till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. Endast personer som har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och hjärnskada i vuxen ålder med stora svårigheter har rätt till insatsen. Sysselsättningen ska vara anpassad efter den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt. För mer information om daglig verksamhet, se Kvalitetsdeklaration daglig verksamhet enligt LSS, Råd och stöd Insatsen rådgivning och annan personlig hjälp, som ställer särskilda krav på personal med kunskaper om olika funktionsnedsättningar som exempelvis logoped, psykolog, kurator med flera ansvarar Region Skåne för. Fritids- och kulturaktiviteter I insatserna gruppbostad och bostad med särskild service ingår att de boende ska få tillgång till fritids- och kulturella aktiviteter. I övrigt ska det allmänna utbudet av fritids- och kulturella aktiviteter i kommunen vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Individuell plan Om du har beviljats en LSS-insats kan du begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Kontakta en LSS-handläggare som hjälper dej att upprätta en sådan plan. Genomförandeplan När en insats är beviljad och ska genomföras ska en skriftlig genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare, ansvarig enhetschef och kontaktpersonal. Planen ska beskriva långsiktigt mål och delmål för den enskilde, vilka insatser som ska utföras, när, hur och av vem, samt hur och när planen ska följas upp. Vid upprättande av en genomförandeplan ska strävan finnas att samordning sker mellan de olika berörda LSS-verksamheterna.

5 LSS-verksamheter i Höganäs Gruppbostäder Fågelsångsgatan 15 i Höganäs, tel Storgatan 43 i Höganäs, tel Idrottsgatan 4 i Höganäs, tel Långarödsvägen 94b i Höganäs, tel Plommonvägen i Viken, tel Hälsan, Ekgatan 14 i Höganäs, tel Produktion: Socialförvaltningen/2010 Foto: LSS-enheten Tryck: Mediagården Korttidstillsyn/fritids Snäckan, Prins Carlsgatan 13b i Höganäs, tel Daglig verksamhet Röda huset, Stinsens Trädgårdsgatan 19 i Höganäs, tel Mediaverkstan, Bruksgatan 38 i Höganäs, tel Servicegruppen, Långarödsv 96b i Höganäs, tel , Hälsans musik, Ekgatan 12b i Höganäs, tel Hälsan, Ekgatan 14f i Höganäs, tel Julivallen i Höganäs, tel Café Dallas/Kullagymnasiet i Höganäs, tel För mer information Kommunens hemsida: eller kontakta: LSS-handläggare tel eller Avdelningschef för LSS-enheten: tel Övrig lednings- och administrativ personal nås via kommunens växel tel

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer