Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag"

Transkript

1 Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster Sid 1/22

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik Inledning FK AF1 - Skapa medicinskt vid behov av sjuklön/sjukpenning... 3 Roller... 4 Arbetssteg... 5 Informationsmängder... 9 Informationslager FK AF2 - Skapa medicinskt vid behov av ersättning från Försäkringskassan Roller Arbetssteg Informationsmängder Informationslager FK AF3 - Hantera begäran om komplettering av medicinskt Roller Arbetssteg Informationsmängder Informationslager Revisionshistorik Version Datum Kommentar Version för granskning. 1.0 Version för utskick till landsting och regioner inför framtagande av införandeplaner. Sid 2/22

3 1. Inledning Detta dokument innehåller arbetsflöden som är specifika vid hanteringen av Försäkringskassans, det vill säga arbetsflöden som inte kan antas gälla oavsett vem mottagaren av ett intyg utfärdat av hälso- och sjukvården är. De arbetsflöden som är generella för hela intygsdomänen beskrivs i dokumentet Informationsspecifikation Intygshantering FK AF1 - Skapa medicinskt vid behov av sjuklön/sjukpenning Detta flöde beskriver fallet då en patient blir sjuk och behöver få ersättning i form av sjuklön (från arbetsgivare) och/eller sjukpenning (från Försäkringskassan). Syftet med att ha ett specifikt flöde för detta är att tydliggöra att ett medicinskt för sjukpenning inte alltid är aktuellt att skicka till Försäkringskassan. I många fall är det et endast aktuellt för patientens arbetsgivare. Sid 3/22

4 Roller Namn/beteckning Patient Beskrivning Person som är i behov av hälso- och sjukvård och medicinskt till arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Sid 4/22

5 I många situationer kan patienten också ha andra roller/namn såsom invånare, arbetstagare, kund och den försäkrade men för att hålla det enhetligt används endast patient här. Hälso- och sjukvårdspersonal Ansvarig intygsutfärdare Handläggare på Försäkringskassan Arbetsgivare Hälso- och sjukvårdspersonal som interagerar med patienten och medverkar i arbete med att bedöma patientens tillstånd och ta fram. Den person som signerar ett intyg. Ansvarig intygsutfärdare är hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att signera intyg. Person på Försäkringskassan som tar emot och handlägger ärenden gällande utbetalning av ersättning. Aktör som anställt patient och därför har ett arbetsgivaransvar gentemot densamma. Arbetsgivaren ansvarar exempelvis för sjuklöneperioden, de första 14 dagar en patient är sjuk. Arbetssteg Namn/Beteckning Beskrivning Information som skapas Information som används Känna oro för/uppfatta symptom på sjukdom Göra sjukanmälan Anställd? Ta emot sjukanmälan Det som initierar flödet är att patienten uppfattar sig ha ett hälsotillstånd som förhindrar arbete alternativt arbetssökande. Vid sjukdom behöver en sjukanmälan göras. Beroende på om patienten har en anställning eller inte ska sjukanmälan antingen göras till arbetsgivaren eller till Försäkringskassan. Arbetsgivaren tar emot sjukanmälan från den anställda. Sid 5/22

6 Ta emot sjukanmälan Försäkringskassan tar emot sjukanmälan. Kontakta hälso- och sjukvården Patienten tar kontakt med hälso- och sjukvården, antingen för att få hjälp att behandla hälsotillståndet eller specifikt för att få ett medicinskt. Genomföra kontakt Vid en kontakt genomförs aktiviteter för att ta reda på och försöka åtgärda patientens hälsoproblem. Bedöma tillstånd Hälso- och sjukvårdspersonal gör en bedömning av patientens hälsotillstånd. Uppgifter om hälsotillstånd Begära medicinskt För att ha rätt att vara sjukskriven mer än sju dagar behövs ett medicinskt som kan begäras i samband med kontakten. Välja att skapa läkarintyg för sjukpenning Hälso- och sjukvårdspersonal väljer att skapa ett läkarintyg för sjukpenning. Välja typ av läkarintyg utifrån kriterier för differentierat intygande Hälso- och sjukvårdspersonal presenteras med Försäkringskassans kriterier för differentierat intygande och tar ställning till dessa. Utifrån kriterierna väljer hälso- och sjukvårdspersonalen vilken typ av medicinskt som ska utfärdas. Skriva medicinskt Utfärdandet av det et innebär att hälso- och sjukvårdspersonal beskriver hur hälsoproblemet förhindrar patientens möjlighet att arbeta. Uppgifter om hälsotillstånd Sid 6/22

7 Signera medicinskt Behov av att medicinskt går direkt till FK? Inhämta samtycke att skicka till FK Skicka medicinskt till FK Ansöka om ersättning hos FK Anställd? Det et är att betraktas som en journalhandling så när det är färdigställt måste det signeras av ansvarig intygsutfärdare. I samband med signeringen skickas också det et till Intygstjänsten. I vissa fall kan det bli nödvändigt att det medicinska et det et direkt med Försäkringskassan. Det kan exempelvis röra patienter som själva är oförmögna att sköta kontakten med Försäkringskassan eller patienter som inte har tillgång till Internet. Hälso- och sjukvården måste ha patientens samtycke för att få skicka ett medicinskt direkt till Försäkringskassan. Samtycket måste dokumenteras. Notera att det inte är nödvändigt att samtycket lagras i journalsystemet. Hälso- och sjukvården skickar det medicinska et till Försäkringskassan. Patienten ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Om patienten är anställd kan den dela det medicinska et med sin arbetsgivare för att stödja rätt till sjukskrivning. Medicinskt Samtycke Skicka medicinskt Ansökan Sid 7/22

8 Dela medicinskt med arbetsgivare Patienten tillgängliggör det et för sin arbetsgivare. Det finns ännu inget stöd för patienten att dela det et med sin arbetsgivare direkt via Mina intyg. Dela medicinskt Ta emot medicinskt Arbetsgivaren tar emot det et. Behov av ersättning från FK? Om patienten önskar ersättning från Försäkringskassan behöver en ansökning om sjukpenning göras. Om patienten har en arbetsgivare sker detta dag 15, i andra fall dag två. Återgå till arbetet När hälsotillståndet förbättrats återgår patienten till arbetet. Ansöka om ersättning hos FK Patienten ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Ansökan Skicka medicinskt till FK Patienten skickar det et till Försäkringskassan via Mina intyg. Observera att det också är möjligt att skicka det et till Försäkringskassan innan ansökan om ersättning görs. Skicka medicinskt Ta emot ansökan och medicinskt Försäkringskassan tar emot ansökningen om sjukpenning och det et. Medicinskt Ansökan Medicinskt Sid 8/22

9 Handlägga ärende Behov av komplettering? När en ansökan kommit in påbörjar Försäkringskassan sin handläggning och går igenom det medicinska et som styrker sjukskrivningen. För att kunna fatta beslut i ärendet behöver Försäkringskassan ha tillräckliga svar på frågorna i det et. Medicinskt Se FK AF3 Avsluta handläggning Om Försäkringskassan inte kan ta ställning till rätt till sjukpenning utifrån det et kan de begära en komplettering. Se arbetsflöde FK AF3 i detta dokument. Om et är tillräckligt kan Försäkringskassan fatta beslut och avsluta handläggningen. Informationsmängder Namn/beteckning Beskrivning Uppgifter om hälsotillstånd Vid vårdkontakten dokumenterar hälso- och sjukvårdspersonalen väsentliga uppgifter om patientens hälsotillstånd. Medicinskt Samtycke Den fullständiga informationsmängd som utgör det et. Patientens samtycke till att det et delas elektroniskt med Försäkringskassan. Sid 9/22

10 Skicka medicinskt Ansökan Information om medicinskt som ska skickas och uppgifter om avsändaren av det et. Handling som beskriver att en patient önskar ersättning från Försäkringskassan. Informationslager Namn/beteckning Vårdsystem Intygstjänsten Försäkringskassans system Beskrivning Består av exempelvis: Journalsystem, inte specifikt inriktat på sjukskrivning, håller bred information t.ex. anamnes och status. Sjukskrivningsvy, dvs. en modul eller vy för specifika sjukskrivningsfrågor, t.ex. Webcert. Tjänst där alla lagras och från vilken patienten själv kan nå sina. Består av de olika system som behövs för att hantera inkomna ansökningar och fatta beslut hos Försäkringskassan. Exempelvis ärendehanteringssystem. Sid 10/22

11 3. FK AF2 - Skapa medicinskt vid behov av ersättning från Försäkringskassan Detta flöde beskriver hur en invånare tar kontakt med hälso- och sjukvården och har behov av ett medicinskt för att ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Flödet utelämnar de detaljer som är specifika för när invånaren har behov av sjuklön och/eller sjukpenning (dessa beskrivs istället i FK AF1). Sid 11/22

12 Roller Namn/beteckning Patient Hälso- och sjukvårdspersonal Ansvarig intygsutfärdare Handläggare på Försäkringskassan Beskrivning Person som är i behov av hälso- och sjukvård och medicinskt till Försäkringskassan. I många situationer kan patienten också ha andra roller/namn såsom invånare, arbetstagare, kund och den försäkrade men för att hålla det enhetligt används endast patient här. Hälso- och sjukvårdspersonal som interagerar med patienten och medverkar i arbete med att bedöma patientens tillstånd och ta fram. Den person som signerar ett intyg. Ansvarig intygsutfärdare är hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att signera intyg. Person på Försäkringskassan som tar emot och handlägger ärenden gällande utbetalning av ersättning. Arbetssteg Namn/Beteckning Beskrivning Information som skapas Information som används Känna oro för/uppfatta symptom på sjukdom Kontakta hälso- och sjukvården Det som initierar flödet är att patienten uppfattar sig ha ett hälsotillstånd som förhindrar arbete alternativt arbetssökande. Patienten tar kontakt med hälso- och sjukvården, antingen för att få hjälp att behandla hälsotillståndet eller specifikt för att få ett medicinskt till Försäkringskassan. Sid 12/22

13 Genomföra kontakt Vid en kontakt genomförs aktiviteter för att ta reda på och försöka åtgärda patientens hälsoproblem. Bedöma tillstånd Hälso- och sjukvårdspersonal gör en bedömning av patientens hälsotillstånd. Uppgifter om hälsotillstånd Begära medicinskt För att ha rätt att vara sjukskriven mer än sju dagar behövs ett medicinskt som kan begäras i samband med kontakten. Bestämma typ av medicinskt För att få upp rätt uppsättning med frågor till det et anger läkaren först vilket syftet är med att utfärda det et. Utfärda medicinskt Utfärdandet av det et innebär att hälso- och sjukvårdspersonal beskriver hur hälsoproblemet förhindrar patientens möjlighet att arbeta. Uppgifter om hälsotillstånd Signera medicinskt Det et är att betraktas som en journalhandling så när det är färdigställt måste det signeras av ansvarig intygsutfärdare. I samband med signeringen skickas också det et till Intygstjänsten. Medicinskt Behov av att medicinskt går direkt till FK? I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela det et direkt med Försäkringskassan. Det kan exempelvis röra patienter som själva är oförmögna att sköta kontakten med Försäkringskassan Sid 13/22

14 eller patienter som inte har tillgång till Internet. Inhämta samtycke att skicka till FK Hälso- och sjukvården måste ha patientens samtycke för att få skicka ett medicinskt direkt till Försäkringskassan. Samtycket måste dokumenteras. Notera att det inte är nödvändigt att samtycket lagras i journalsystemet. Samtycke Skicka medicinskt till FK Hälso- och sjukvården skickar det medicinska et till Försäkringskassan. Skicka medicinskt Ansöka om ersättning hos FK Patienten ansöker om ersättning hos Försäkringskassan. Ansökan Skicka medicinskt till FK Patienten skickar det et till Försäkringskassan via Mina intyg. Observera att det också är möjligt att skicka det et till Försäkringskassan innan ansökan om ersättning görs. Skicka medicinskt Ta emot ansökan och medicinskt Försäkringskassan tar emot ansökningen om ersättning och det et. Medicinskt Ansökan Medicinskt Handlägga ärendet När en ansökan kommit in påbörjar Försäkringskassan sin handläggning och går igenom det medicinska et som styrker sjukskrivningen. Medicinskt Behov av komplettering? För att kunna fatta beslut i ärendet behöver Försäkringskassan ha tillräckliga svar på frågorna i det et. Sid 14/22

15 Se FK AF3 Avsluta handläggning Om Försäkringskassan inte kan ta ställning till rätt till sjukpenning utifrån det et kan de begära en komplettering. Se arbetsflöde FK AF3 i detta dokument. Om et är tillräckligt kan Försäkringskassan fatta beslut och avsluta handläggningen. Informationsmängder Namn/beteckning Uppgifter om hälsotillstånd Medicinskt Samtycke Skicka medicinskt Ansökan Beskrivning Vid vårdkontakten dokumenterar hälso- och sjukvårdspersonalen väsentliga uppgifter om patientens hälsotillstånd. Den fullständiga informationsmängd som utgör det et. Patientens samtycke till att det et delas elektroniskt med Försäkringskassan. Information om det et som ska skickas och uppgifter om avsändaren av det et. Handling som beskriver att en patient önskar ersättning från Försäkringskassan. Informationslager Namn/beteckning Vårdsystem Beskrivning Består av exempelvis: Journalsystem, inte specifikt inriktat på sjukskrivning, håller bred information t.ex. anamnes och status. Sid 15/22

16 Intygstjänsten Försäkringskassans system Sjukskrivningsvy, dvs. en modul eller vy för specifika sjukskrivningsfrågor, t.ex. Webcert. Tjänst där alla intyg lagras och från vilken patienten själv kan nå sina intyg. Består av de olika system som behövs för att hantera inkomna ansökningar och fatta beslut hos Försäkringskassan. Exempelvis ärendehanteringssystem. Sid 16/22

17 4. FK AF3 - Hantera begäran om komplettering av medicinskt Detta arbetsflöde beskriver en begäran om komplettering av initierad av Försäkringskassan. En komplettering behövs när ett medicinskt inte innehåller tillräcklig information för att Försäkringskassans handläggare ska kunna fatta beslut. En begäran om komplettering från Försäkringskassan kommuniceras i form av ett administrativt meddelande (se AF4 i dokumentet Informationsspecifikation Intygshantering 2.0) med ämne Komplettering. Sid 17/22

18 Roller Namn/beteckning Hälso- och sjukvårdspersonal Ansvarig intygsutfärdare Handläggare på Försäkringskassan Beskrivning Hälso- och sjukvårdspersonal som interagerar med patienten och medverkar i arbete med att bedöma patientens tillstånd och ta fram. Den person som signerar ett intyg. Ansvarig intygsutfärdare är hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att signera intyg. Person på Försäkringskassan som tar emot och handlägger ärenden gällande utbetalning av ersättning. Arbetssteg Namn/Beteckning Beskrivning Information som skapas Information som används Behov av komplettering Skapa begäran om komplettering Det som triggar igång detta arbetsflöde är att Försäkringskassan har ett behov av komplettering för att ett medicinskt för att kunna användas i handläggningen av ett ärende. Handläggare på Försäkringskassan markerar vilken eller vilka frågor som besvarats otillräckligt och anger med en fritext per fråga vad det är som behöver kompletteras. Handläggaren kan också skriva ett fritextmeddelande som rör hela det et. Info om komplettering Sid 18/22

19 Skicka begäran om komplettering Handläggare på Försäkringskassan skickar begäran om komplettering till den enhet som utfärdat det medicinska et. Begäran om komplettering Ta emot begäran Kan komplettera? Skicka ett administrativt meddelande Ta emot administrativt meddelande Hantera enligt fastställda rutiner Tillföra mer information till berörda frågor Begäran tas emot av hälso- och sjukvårdspersonal på enheten som fördelar den till rätt person (oftast den ansvariga intygsutfärdaren). När begäran nått rätt person på enheten tar personen ställning till om det är möjligt att komplettera det et med den information som Försäkringskassan efterfrågar. Om det inte är möjligt skickas ett administrativt meddelande (se AF4 i dokumentet Informationsspecifikation Intygshantering 2.0) som påtalar detta. Handläggaren på Försäkringskassan tar emot meddelandet om att komplettering inte kan göras av enheten. Handläggaren på Försäkringskassan hanterar ärendet enligt fastställda rutiner. Hälso- och sjukvårdspersonal kompletterar en kopia av det tidigare inskickade et med mer detaljerad eller förtydligad information som Begäran om komplettering Medicinskt, Uppgifter om hälsotillstånd Sid 19/22

20 Signera medicinskt Offentlig vårdgivare? Försäkringskassan behöver. Svar på komplettering ska alltid ges i form av ett nytt medicinskt. De kompletterade svaren utgör ett nytt medicinskt tillsammans med de tidigare svaren som inte kompletterats. Ett medicinskt är att betraktas som en journalhandling så när det är färdigställt måste det signeras. Det et måste signeras av ansvarig intygsutfärdare. I samband med signeringen skickas också det et, tillsammans med information om vilket medicinskt som det et kompletterar, till Intygstjänsten. Offentliga och privata vårdgivare lyder under delvis olika lagstiftning. Det innebär att en privat vårdgivare måste inhämta samtycke för att kunna besvara en begäran om komplettering medan en offentlig vårdgivare inte behöver patientens samtycke om informationen som tillförs det et är baseras på medicinsk information som fanns tillgänglig sedan tidigare. Om det däremot var ny medicinsk information som hämtades in från patienten krävs samtycke även från en offentlig vårdgivare. Medicinskt Sid 20/22

21 Inhämta samtycke Den privata vårdgivaren måste inhämta och dokumentera patientens samtycke för att kunna svara på Försäkringskassans begäran. Samtycke Skicka medicinskt till FK Ta emot medicinskt Handlägga ärende Avsluta handläggning Det et skickas till Försäkringskassan. Skicka medicinskt Försäkringskassan tar emot det et. Medicinskt Medicinskt När det et har mottagits kan handläggaren gå vidare med handläggning av ärendet. Om et är tillräckligt kan Försäkringskassan fatta beslut och avsluta handläggningen. Medicinskt Informationsmängder Namn/beteckning Beskrivning Info om komplettering Begäran om komplettering Medicinskt Uppgifter om hälsotillstånd Information hos Försäkringskassan om att ett förtydligande behöver ske. Begäran från Försäkringskassan till hälso- och sjukvården om att en komplettering behövs samt information om vad som behöver kompletteras. Den fullständiga informationsmängd som utgör det et. Vid vårdkontakten dokumenterar hälso- och sjukvårdspersonalen väsentliga uppgifter om patientens hälsotillstånd. Sid 21/22

22 Samtycke Skicka medicinskt Patientens samtycke till att det et skickas elektroniskt till Försäkringskassan. Information om det et som ska skickas och uppgifter om avsändaren av et. Informationslager Namn/beteckning Vårdsystem Intygstjänsten Försäkringskassans system Beskrivning Består av exempelvis: Journalsystem, inte specifikt inriktat på sjukskrivning, håller bred information t.ex. anamnes och status. Sjukskrivningsvy, dvs. en modul eller vy för specifika sjukskrivningsfrågor, t.ex. Webcert. Tjänst där alla intyg lagras och från vilken patienten själv kan nå sina intyg. Består av de olika system som behövs för att hantera inkomna ansökningar och fatta beslut hos Försäkringskassan. Exempelvis ärendehanteringssystem. Sid 22/22

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet 1 (12) 1 december Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen 2013-03-28 Vård och omsorg Cecilia Unge Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen Det framgår att hälso- och sjukvården ibland skickar NY medicinsk information via frågasvarsfunktionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Intygstjänster. En plattform som skapar möjligheter. 7 april Lena Furubacke

Intygstjänster. En plattform som skapar möjligheter. 7 april Lena Furubacke Intygstjänster En plattform som skapar möjligheter 7 april 2016 Lena Furubacke Lena.furubacke@inera.se Intygsplattformen idag 2011 LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE JOURNALSYSTEM OCH SKICKAS TILL WEBCERT

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare 2014-11-28 Version 2.0 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn

Läs mer

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare Sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se 1 Övertro på läkaren förmåga?? Det är

Läs mer

Bilaga 2 Användarscenario och arbetsflöde, Delaktighet

Bilaga 2 Användarscenario och arbetsflöde, Delaktighet 1 (13) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 2 Användarscenario och arbetsflöde,

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte Peter Lindgren och Hans Ahlqvist projektledare Inera AB och Försäkringskassan

Elektroniskt informationsutbyte Peter Lindgren och Hans Ahlqvist projektledare Inera AB och Försäkringskassan Elektroniskt informationsutbyte 2012-10-08 Peter Lindgren och Hans Ahlqvist projektledare Inera AB och Försäkringskassan Bakgrund 2006 införde staten den så kallade sjukskrivningsmiljarden efter initiativ

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 1 (6) Information till landstingen: Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 Detta dokument beskriver de praktiska förutsättningarna för Försäkringskassans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet 1 (5) Riktlinjer för e-tjänsten Journalen Revideras 2018-04-01 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB)

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB) Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/7 1. Inledning... 3 1.1 Syfte med FMB... 3 1.2 Information som hanteras av FMB... 3 2. Hur FMB används... 4 3. Filer

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Varför införs en patientlag?

Varför införs en patientlag? 1 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: - stärka patientens ställning - främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. Lagen kräver ett nytt förhållningssätt av vården i mötet med

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte Vad genomförs i det nationella arbetet ?

Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte Vad genomförs i det nationella arbetet ? 2016-12-16 1 (12) Avdelningen för Vård och omsorg Cecilia Alfvén Frågor och svar Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte 2017-2018 1. Vad genomförs i det nationella arbetet 2017-2018? Till följd

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Med hälso- och sjukvården Insikter från nulägeskartläggningen: Olika sjukskrivningssituationer olika behov Kunder som behöver ersättning för den tid de varit

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör)

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) 2014-12-02 Version 2.1 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015 Patientlagen Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Kerstin Cedermark specialistsjuksköterska 20141106 Patientmaktsutredningen hur patientens

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Användarmanual. Webcert frågor och svar

Användarmanual. Webcert frågor och svar Användarmanual Webcert frågor och svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Försäkringskassans ställningstagande till SRS rapport 2016

Försäkringskassans ställningstagande till SRS rapport 2016 Bilaga 8 Försäkringskassans ställningstagande till SRS rapport 2016 Sammanfattning Denna bilaga innehåller Försäkringskassans ställningstagande till SRSprojektets förslag till fördelning av ansvar för

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Handbok PRIVERA. Privera Handbok för vårdgivare

Handbok PRIVERA. Privera Handbok för vårdgivare Handbok PRIVERA Privera Handbok för vårdgivare Innehållsförteckning Vad är Privera?... 3 Privera för vårdgivare... 3 Vad behövs för att använda Privera?...3 Privera för vårdgivare innebär:...3 Arbetsgången

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter i Webcert...

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-07-01 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne 2016-04-05 Utfärdad av Fastställd av Version. Förvaltningsgrupp Melior Styrgrupp journaldokumentation 1 SUS, Sund, Kryh och

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 2 1.4 Versionshistorik... 3 2. Börja använda Webcert... 4 2.1 Vem räknas

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13)

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m. Inledande bestämmelser 1 I denna

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

1 BAKGRUND 2 SYFTE 3 MÅL. Sidan 1 av 5. Samtliga sjukvårdsförvaltningar Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Öijen

1 BAKGRUND 2 SYFTE 3 MÅL. Sidan 1 av 5. Samtliga sjukvårdsförvaltningar Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Öijen Ledningskansliet Version nr Diarie nr År/löp nr 2 10OLL684 2010 Sidan 1 av 5 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen inom

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2012-02-21 642-2011 Karolinska universitetssjukhuset Styrelsen Sjukhusledningen C 1 89 141 86 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap.

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan 112591, 1 Bilaga 3, version 1.0 PM Till: Inera AB Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan Syfte Syftet

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0

Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0 Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Arbetsflöden... 4 3. Läkarintygets struktur... 4 4. Exempel... 4 4.1 Exempel på ett ifyllt Läkarintyg... 4 4.2

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

LOKALA RUTINER EGENVÅRD

LOKALA RUTINER EGENVÅRD Flik 13.4. LOKALA RUTINER EGENVÅRD Hälsocentralerna Tre älvar Vännäs, Vindeln, Bjurholm 2011-04-06 Eva Basun avdelningschef Vindeln Arbetsgrupp Elisabeth Olsson, dsk Bjurholm Eva-Marie Hedman, dsk Vindeln

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer