Cirkulär Arbetsmarknad och Juridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik"

Transkript

1 Cirkulär Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär ( ) som nu även inkluderar yrkesintroduktionsanställning av ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet. Förordning om yrkesintroduktionsanställningar Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige är det som ligger till grund för regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar. Efter trepartssamtal med representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan togs därför beslut att införa en ny förordning med syfte att åstadkomma en varaktigt högre sysselsättningsgrad och en lägre jämviktsarbetslöshet för ungdomar mellan år. År 2014 trädde därför förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) i kraft. Förordningen slår fast att ekonomiskt stöd får lämnas till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställningar vid anställning av personer under 25 år om det finns ett centralt kollektivavtal om detta. Yrkesintroduktionsanställning innebär att anställningen innehåller en andel utbildning eller handledning och riktar sig till unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som varit arbetslösa i minst 90 kalenderdagar. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare kan lämnas under maximalt 12 månader. Krav på kollektivavtal En förutsättning för att få ekonomiskt stöd enligt förordningen är att yrkesintroduktionsanställningen omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Lärling Mellan EIO och SEF gäller sedan lång tid tillbaka det s.k. yrkesutbildningsavtalet som reglerar antagande av lärlingar till elektrikeryrket, lärlingstidens utformning och innehåll, utbildning och lön under lärlingstiden. Efter en jämförelse mellan yrkesutbildningsavtalet och villkoren för stöd vid yrkesintroduktion har EIO och SEF den 24 mars 2014 enats om att yrkesutbildningsavtalet uppfyller villkoren för att ses som ett kollektivavtal om yrkesintroduktion. EIO Medlemsservice AB Distriktskontor, telefon Sid 1 (6) Box Stockholm Tel Fax Ungdom som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet EIO och SEF har den 4 maj 2015 ingått ytterligare ett kollektivavtal om yrkesintroduktion som möjliggör att få ekonomiskt stöd enligt förordningen för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet. Dessa anställs som tidigare men för tiden som arbetsgivaren får stöd för yrkesintroduktion finns ett krav på arbetsgivaren att handleda/utbilda medarbetaren. För detta har EIO och SEF tagit fram en branschanpassad mall som ni som arbetsgivare kan använda som utgångspunkt för den individuella handlednings-/utbildningsplan ni ska upprätta. Mallen finns att ladda ner på eio.se/yrkesintroduktion. Gävle Dala Göteborg Mellersta Norrland Skåne Stockholm Sydöstra Sverige Uppsala-Västerås Västra Sverige Östgöta-Sörmland Örebro-Värmland Övre Norrland

2 I och med överenskommelsen som omfattar ETG-utbildade ungdomar finns det nu två centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion för anställningar på Installationsavtalets område. För dig som arbetsgivare innebär det en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för anställning av lärling och ETG-utbildade ungdomar mellan år. Anställningsavtalet kan skrivas innan ansökan skickas in, men tillträdesdagen, starten för själva jobbet, ska avvakta tills beslut har meddelats av Arbetsförmedlingen. Först när ansökan om ekonomisk stöd blivit beviljad kan ungdomen alltså börja arbeta hos dig. De förutsättningar som gäller för stöd anges nedan i cirkuläret. Lönesubvention och bidrag för handledning vid anställning av ungdom mellan år För arbetsgivare som är bundna av Installationsavtalet innebär de två överenskommelser som finns en möjlighet att ansöka om stöd för arbetsgivaravgiften samt bidrag för handledning. Totalt kan det ekonomiska stödet betalas ut under 12 månader per anställd ungdom. I realiteten innebär det här att det blir billigare att anställa lärlingar under lärlingstiden och ETG-utbildade ungdomar under de första 12 anställningsmånaderna. Hur mycket kan jag som arbetsgivare få i ekonomisk ersättning? Du kan få en ersättning som motsvarar hela arbetsgivaravgiften på 31, 42 procent samt dra av handledningsdelen på 15 procent från bruttolönen. För att visa hur detta ska räknas ut följer här ett exempel: Utgångspunkten är lägsta lönen för första års montörer, vilket från 1 april 2015 är kr. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av utbildning eller handledning. Det innebär att resterande 85 procent utgörs av praktiskt arbete för en ungdom som är anställd på full tid. Ersättningen baseras då på lägstalönen multiplicerat med den andel av arbetstiden som inte är utbildning eller handledning: x 0,85 = kr Ersättningen blir då ca: x 0,3142 = kr/månad per anställd ungdom. Du får också ersättning för handledning vilket motsvarar ca kr/mån. Totalt uppgår därför det ekonomiska stödet till ca kr i månaden per anställd ungdom. Hur betalas ersättningen ut? Som arbetsgivare begär du ersättning varje månad på en särskild blankett eller via internet senast 60 dagar efter arbetsmånadens slut. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott. Första gången du begär ersättning måste du skicka med en kopia på den anställdes lönespecifikation. Intresserad? Så här går du till väga: 1. Krav som ställs på arbetsgivare EIO och SEF har centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion, vilket är förutsättningen för att du ska kunna få ersättning. De krav som ställs på dig som arbetsgivare innan du kan ansöka om ersättning är att: a. Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. b. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. c. Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar. Cirkulär Sid 2 (6)

3 2. Ansök om ersättning innan anställning påbörjas A) Vem kan du ansöka om ekonomiskt stöd för? Det ekonomiska stödet gäller inte ungdomar som redan är anställda i företaget eller organisationen med undantag för personer som tidigare varit anställda inom ett annat avtalsområde. Det betyder att du måste göra själva ansökan om ekonomiskt stöd till Arbetsförmedlingen och få ansökan beviljad innan ungdomen påbörjar sin anställning på företaget, dvs. börjar jobba. Det går bra att skriva själva anställningsavtalet innan eller samtidigt som ansökan, men startdatumet för anställningen måste vara efter att stödet beviljats. Läs mer under punkt 5 nedan. Lärling Stödet kan enbart ges för en lärling mellan år. Stödet ges inte för lärlingar som fyllt 25 år. Kraven som uppställs i lagen är att den du anställer ska ha varit utan arbete i mer än tre månader eller sakna relevanta yrkeskunskaper. Lärling ska också på vanligt sätt uppfylla utbildningskraven för anställning på Installationsavtalets område. Det innebär att den tilltänkta lärlingen ska ha slutfört en el-teknisk gymnasieutbildning inom El-och Energiprogrammet alternativt motsvarande vuxenutbildning, som innehållit den teoretiska kompetensen för BB1. Det är därför möjligt att yrkesintroduktionsanställa en nyexaminerad person (18-24 år) som inte har fullgjort sina 1600 h som lärling eftersom dessa personer saknar relevant yrkeserfarenhet. Ungdom som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet Stödet kan enbart ges för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet som är mellan år. Stödet ges inte för ungdomar som fyllt 25 år. Kraven som uppställs i lagen är att den du anställer ska ha varit utan arbete i mer än tre månader eller sakna relevanta yrkeskunskaper. Eftersom dessa ungdomar inte varit ute i arbetslivet mer än som praktikanter är EIO och SEF överens om att de saknar relevant yrkeserfarenhet. Ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet ska på vanligt sätt uppfylla utbildningskraven för anställning på Installationsavtalets område. Det innebär att de ska ha slutfört treårig utbildning på gymnasienivå enligt ETG:s koncept som innefattar dels en teoretisk gymnasieutbildning (baserad på EL-och Energiprogrammet, inriktning ELteknik), dels en praktisk utbildning som integreras i skoltiden genom omfattande praktik. Det är därför möjligt att yrkesintroduktionsanställa en nyexaminerad ungdom (18-24 år) som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet eftersom dessa personer saknar relevant yrkeserfarenhet. B) Ansökan Fyll i ansökningsblanketten: sintroduktion.pdf Stöd vid ifyllnad av ansökningsblankett - Namn på avtal: EIO och SEF har två centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion. Dessa går under benämningarna YA-lärling och YA-ETG hos Arbetsförmedlingen. För lärlingar ska du därför skriva YAlärling (del av Installationsavtalet) och för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept ska du ange YA-ETG (del av Installationsavtalet). Cirkulär Sid 3 (6)

4 - Lön: Ersättningen grundar sig på en lön utan utbildning eller handledning. Där av kan du i blanketten uppge kr, dvs. aktuell lägsta lön för ettårs montör, här för tiden från och med 1 april Om ungdomarna ges en högre lön än kr/mån så anges den lönen i blanketten istället. I anställningsavtalet ska den faktiska lönen anges, se p. 5 nedan. - Tjänstgöringsgraden: Normalt sett 100 procent. - Handledning/utbildningsdel: Yrkesintroduktionsanställningen måste utgöras av minst 15 procent handledning eller utbildning enligt förordningen. Genom att följa branschens yrkesnämnd, ECY:s utfärdade utbildningsplan för lärlingar utgörs lärlingstiden utav minst 15 procent utbildning och handledning. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept gäller att arbetsgivaren i genomsnitt ca 6 timmar per vecka ger handledning och instruktioner, innefattande till exempel problemlösning och reflektion över genomfört arbete samt dokumenterar detta i en utbildningsplan. Detta motsvarar ca 15 procent handledning och utbildning. - Innehåll och omfattning av handledning- och utbildningsplan: I slutet av blanketten ska arbetsgivaren ange innehåll och omfattning av handlednings- och utbildningsplanen. I realiteten innebär det här att lärlingen följer den utbildningsplan som ECY har utfärdat (A- och B- blanketterna). Förslagsvis kan följande anges för lärling Anställning som lärling enligt yrkesintroduktionsavtalet ska följa den utbildningsplan som parternas yrkesnämnd, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, har tagit fram och som grundas på kollektivavtal. Planen innebär att det ska ske en färdighetsträning som lärling under 1600 timmar, cirka 1 år. Under den tiden ska lärlingen öva upp olika praktiska färdigheter. Olika praktiska moment finns upptagna på de s.k. A- och B- blanketterna vilka lärlingen ska utföra successivt. Lärlingen ska tillsammans med företagets utbildningsansvarige eller utbildningsombud se till att genomförda moment antecknas på ett riktigt sätt. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept finns det inte fastställda utbildningsplaner när de väl kommer ut i arbetslivet. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att upprätta en individuellt anpassad utbildningsplan för medarbetaren vari arbetsgivaren specificerat innehållet för yrkesintroduktionsanställningen. EIO och SEF har därför utarbetat en rekommenderad utbildningsplan som uppfyller branschens riktlinjer, vilken kan användas som utgångspunkt för den utbildningsplan som ska upprättas för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept. Utbildningsplanen finns att hämta på eio.se/yrkesintroduktion. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept kan förslagsvis följande anges om mallen används som utgångspunkt I kollektivavtal för anställning av ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept har kollektivavtalsparter tagit fram ett förslag till hur en utbildnings- och handledningsplan kan utformas. Syftet med förslag till en praktisk utbildnings- och handledningsplan är att arbetstagaren ska få tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper genom att arbetstagaren ges tillfälle att delta vid så många arbetsmoment som möjligt under överinseende av erfaren yrkesman. - Mål med handledningen och utbildningen: För lärlingar kan förslagsvis följande anges Efter genomförd lärlingstid skickas A-och B-blanketterna in till Yrkesnämnden som utfärdar det så kallade ECY-certifikatet. Lärlingen kan arbeta självständigt efter avslutad lärlingstid. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept kan förslagsvis följande anges Målet är att arbetstagaren under anställningen ska få möjlighet att med handledning utveckla och praktiskt befästa sin hantverkskompetens och sitt el-tekniska kunnande och därmed förstärka sin anställningsbarhet som elektriker. Cirkulär Sid 4 (6)

5 3. Facket ska yttra sig Viktigt att komma ihåg! Innan du skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen så ska den lokala fackliga organisationen, SEF, få möjlighet att yttra sig över lön och handlednings- eller utbildningsplanen, vilket framgår i slutet av blanketten. Blanketten ska därför lämnas/skickas till SEF lokalt för yttrande. Det är inte någon förhandling utan enbart en möjlighet för facket att yttra sig. SEF ska skicka tillbaka ansökningsblanketten till arbetsgivaren som ska skicka in den till närmaste lokala Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen lämnar besked om sitt beslut om stöd, vilket tar cirka 10 arbetsdagar. 4. Inskrivning Den blivande arbetstagaren som det ekonomiska stödet avser måste skriva in sig hos den lokala Arbetsförmedlingen. 5. Anställning När arbetsgivaren fått besked från Arbetsförmedlingen gällande ekonomiska stöd kan ungdomen påbörja sin anställning hos arbetsgivaren. Detta beror på att det ekonomiska stödet inte beviljas för anställda. Det kan därför rekommenderas att skriva anställningsavtalet efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. Dock finns det inget som hindrar dig som arbetsgivare från att ingå anställningsavtalet med den blivande arbetstagaren innan du ansöker om stödet, samtidigt med ansökan om stödet eller efter att du blivit beviljad stödet. Dock är det av stor vikt att det framgår i anställningsavtalet att ungdomen påbörjar anställningen efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. I anställningsavtalet ska den faktiska lönen anges, vilket från 1 april 2015 är minst kr/mån (upp till 720 tim) för lärlingar och minst kr/mån (upp till 720 tim) för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept. Arbetsgivaren ska skicka in en kopia av anställningsavtalet till den lokala Arbetsförmedlingen senast 30 dagar efter att ungdomen påbörjat anställningen. 6. Utbetalning av ersättningen Arbetsgivaren ska begära att få ersättningen efter varje månadsskifte antingen via Arbetsförmedlingens webb eller via en blankett. Så här får du ersättningen: a) Du betalar ut lön till medarbetaren enligt dina vanliga lönerutiner. b) Du redovisar bruttolön och eventuella förmåner efter varje månad. Arbetsförmedlingen behöver informationen senast 60 dagar efter löneperiodens slut. c) Arbetsförmedlingen betalar ut din ersättning genom att kreditera ditt skattekonto. Sammanfattning av förutsättningar och hanteringsordning 1. Centralt kollektivavtal finns mellan EIO och SEF om yrkesintroduktion. Arbetsgivare ska uppfylla vissa krav. Arbetstagaren ska också uppfylla vissa krav. 2. Fyll i Arbetsförmedlingens blankett. Om ungdomen redan är anställd kommer ekonomiskt stöd inte att beviljas. Anställningsavtalet kan upprättas redan här, men ungdomen får inte börja jobba, dvs. påbörja anställningen, före besked från Arbetsförmedlingen. Cirkulär Sid 5 (6)

6 3. Facket lokalt ska få yttra sig över lön och utbildningsplan på blanketten. 4. Skicka in blanketten till Arbetsförmedlingen. 5. Arbetssökanden ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. 6. Avvakta till dess Arbetsförmedlingen lämnar besked, vilket tar ca 10 arbetsdagar. 7. Skriv anställningsavtal efter beslut om det inte redan gjorts. 8. Anställningen kan påbörjas, dvs. ungdomen kan börja jobba. 9. Skicka in en kopia av anställningsavtalet till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar efter att ungdomen påbörjat sin anställning. 10. Begär att få ersättning vid varje månadsskifte. För mer information kontakta Arbetsförmedlingens rådgivare samt se hemsidan: Information finns även på Har du frågor med anledning av detta cirkulär, vänligen kontakta din lokala företagsrådgivare, Barin Özmen på telefon eller EIO Arbetsmarknad och Juridik på telefon: Med vänlig hälsning EIO Medlemsservice AB Cirkulär Sid 6 (6)

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 Innehållsförteckning till Sid Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY 59 2 Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) 60 3 Centrala

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset

118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-07 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/286 118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 SFS nr: 2013:1157 Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad:

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 1 (2) 2014-09-22 DIARlEN R: 2013/88 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Diarienr?Df~/)!.}?,. jaktbilaga Dpb: 1.':) Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 7 17/05/2010 11:38 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Närvarande: För SLA Maria Plats: Tid: Ärende: Bransch: 12 augusti 2014 Skogsbruk SLAs lokaler, Storgatan 19, Stockholm Förhandlingsprotokoll 2 1 / Magnus LincVerg Maud Petri Rådström Justeras / kollet

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Partsgemensam utbildning / information om ackord och månadslön.

Partsgemensam utbildning / information om ackord och månadslön. Partsgemensam utbildning / information om ackord och månadslön. Individuell Månadslön Installationsavtalet & Ny fördelning av ackordet & Alternativa prestationslönesystem IS-avtalet 7 Kapitel 2 och Löneavtalet

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar/förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument. Detta

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag

Flexpension i Tjänsteföretag Flexpension i Tjänsteföretag 2017-03-28 Bakgrund Alla andra i SN har infört Flexpension Avsättningarna varierar, den allmänna kollektiva nivån är f.n. 0,7 % (mål: 2 %) Fackligt önskemål om att förstärka

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Avtalsextra 1 juni 2016

Avtalsextra 1 juni 2016 Avtalsextra 1 juni 2016 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2016 31 maj 2017, vilket motsvarar 12 månader. Här följer en sammanfattning

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:15 Diarienr: 08/0206 Arbetsgivarpolitik: 08-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitiska insatser Maria Dahlberg Datum: 2008-01-22 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:7 Diarienr: 2006/0157 P-cirknr: 2006-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Plusjobb Phia Moberg Datum: 2006-01-20 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Kommunstyrelsen

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1 Handledare Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice Utgåva 2 1 Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en YAanställd på din arbetsplats en uppgift som

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer