Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet"

Transkript

1 Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

2 2

3 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till den som blir uppsagd från ett fast jobb, tillsvidareanställda, och till den som är tidsbegränsat anställd eller frilansare och behöver stöd till en ny varaktig försörjning. TRS arbetar också förebyggande för att undvika uppsägningar i de organisationer och företag som är anslutna. Allt stöd ges alltid utifrån individens och verksamhetens behov och förutsättningar. TRS bildades 1972 och är det äldsta av de trygghetsråd som finns i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. TRS är en kollektivavtalad stiftelse och uppdraget regleras i Omställningsavtalet. Bakom avtalet står arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt arbetstagarparten Förhandlings- och samverkansrådet PTK. VI ERBJUDER Personligt omställningsstöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, om skälet är ohälsa. Tidsbegränsat anställda och frilansare som vill karriärväxla kan också få detta stöd. Omställningsstöd vid uppsägning på grund av ohälsa är en treårig försöksverksamhet som startade den 1 januari Förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling i organisationer och företag. Syftet är att stärka verksamhetens livskraft och förebygga framtida uppsägningar. Vi arbetar med en metod vi kallar KIV Kompetensutveckling för individ och verksamhet. Förebyggande arbete med kompetensutveckling som sker branschövergripande eller för en yrkesgrupp. Olika branscher eller yrkesgrupper har olika behov för att klara av att möta ökade krav eller förändringar i omvärlden. Förebyggande individuellt stöd. Under en försöksperiod på tre år som startade den 1 januari 2012 erbjuder TRS också förebyggande individuellt stöd i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden 3

4 Förebyggande arbete för ett tryggare arbetsliv Traditionellt ger trygghetsråd stöd vid uppsägningar. TRS har ett betydligt bredare uppdrag. För att förebygga uppsägningar ger vi stöd till verksamhetsplanering och kompetensutveckling. Vi ger också stöd till hela branscher eller yrkesgrupper i form av utvecklingsprojekt. Från och med den 1 januari 2012 prövar vi under tre år även att ge förebyggande stöd till enskilda individer i form av livs- och karriärplanering i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Vi utgår från SIS (Swedish Standards Institute) definition av kompetens: förmågan och viljan att utföra en uppgift. Varje organisation, företag och individ behöver utveckla sig för att fortsätta att vara framgångsrik. Vårt mål är att ingen ska bli uppsagd på grund av bristande kompetens. UTVECKLINGSPROJEKT Många branscher och yrkesgrupper inom TRS område står inför stora förändringar, strukturella förändringar eller nya krav från omvärlden. För att organisationerna tillräckligt snabbt ska kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar kan TRS ge stöd till kompetensutveckling inom strategiskt viktiga områden. Förutom breddad och fördjupad kompetens har TRS utvecklingsprojekt lett till att nätverk har skapats och därmed nya möjligheter till erfarenhetsutbyte och nya lösningar. LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING TRS vill stimulera ökad rörlighet på arbetsmarknaden under trygga former. Därför har TRS parter beslutat att utöka omställningsavtalet med förebyggande individuellt omställningsstöd i form av livs- och karriärplanering under en försöksperiod på tre år, från den 1 januari Stödet ges för att försöka förhindra en negativ utveckling, och riktar sig till individer på en arbetsplats som behöver hjälp att reflektera över sin situation. Den som söker det här stödet behöver inte alls vara intresserad av att byta jobb. Medarbetare som har reflekterat över sin situation och är insiktsfulla trivs bättre med sitt jobb och sin arbetsplats - eller agerar för att förändra sin situation, antingen på samma arbetsplats eller genom att söka sig vidare. 4

5 KIV-PROCESSEN Kompetensutveckling ska ha sin utgångspunkt i den egna verksamhetens uppdrag, vision och mål. Vi har utvecklat en metod vi kallar KIV-processen: Kompetensutveckling för individ och verksamhet. I KIV-processen får ni stöd att gemensamt arbeta fram en verksamhetsplan och utifrån den ta fram kompetensplaner. Tanken är att med bra planering och rätt kompetens ökar organisationens möjligheter och förmåga till utveckling och därmed blir medarbetarens anställning tryggare. Arbetet kan gå till på olika sätt. Oftast på den enskilda arbetsplatsen, men också i nätverk om ni är flera små organisationer som vill genomföra en KIV-process. KIV-processen 1 Förprocess Vilka är våra behov? Vilka är våra förutsättningar? Vem ska göra vad och hur? Tid och kostnader? 2 Verksamhetsanalys Vår historia? Vårt nuläge? Vår framtid? Vad måste vi göra? 3 Kompetensanalys Vilken kompetens behöver vi i framtiden? Vilken kompetens har vi nu? Vad måste vi kunna? 4 Kompetensutveckling Genomförande av verksamhetsrelaterad kompetensutveckling. Utvärdering av effekterna. Ökad trygghet & kompetens Start Beslut Verksamhetsplan Kompetensplan Utvärdering ca 1 månad 2-5 månader 1-2 månader 1 år eller mer 5

6 Personligt omställningsstöd STÖD TILL UPPSAGDA OCH TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA TRS stöd till uppsagda är ett komplement till andra offentliga stöd, till exempel arbetsförmedlingen och a-kassan. Stödet är flexibelt utifrån den enskilda individens behov och kan till exempel bestå av samtalsstöd och rådgivning, stöd till kompetensutveckling och i vissa fall även ekonomiskt stöd. TRS rådgivare bidrar gärna med råd till arbetsgivare inför en uppsägning. Hur arbetsgivaren hanterar uppsägningssituationen spelar stor roll för hur snabbt en medarbetare kommer till en ny anställning. Fackliga ombud kan få råd om hur man kan stötta och informera sina medlemmar om TRS verksamhet. Den som är tidsbegränsat anställd eller frilansare kan också få personligt omställningsstöd. TRS ger stöd åt den enskilde individen på vägen till en ny varaktig försörjning. Vi utgår alltid från individens egna idéer och tankar om framtiden de egna initiativen spelar en avgörande roll för att hitta de bästa lösningarna! Den som kontaktar TRS och beviljas stöd får en personlig rådgivare. Vi går igenom vilket stöd som kan behövas för att hitta ett nytt arbete. Vi är alla olika och har olika förutsättningar och önskemål. Tillsammans med rådgivaren diskuteras de egna tankarna för att hitta lösningar som passar. Flyttning Datorstöd Praktik ANSÖKAN OM STÖD RÅDGIVNING Dubbel bosättning Seminarier 6

7 Ett av TRS stöd är Nytt arbete-seminarium. Där diskuterar vi hur man hanterar den uppkomna situationen, gör en självinventering, informerar om arbetsmarknaden, skriver ansökningshandlingar, gör intervjuträning och ger feedback på ansökningshandlingar. Andra exempel på stöd är rådgivning, praktikersättning, stöd att starta eget och kompetensutveckling. ÖVRIGA STÖD VID OMSTÄLLNING Avgångsersättning, AGE, är en ekonomisk ersättning som kan betalas ut till den som är arbetslös. Den är ett komplement till a-kassan (AGE kan betalas ut oberoende av om du får ersättning från a-kassan eller inte). Under vissa förutsättningar kan TRS också betala en del kollektivavtalade försäkringspremier. För att få dessa former av ekonomiskt stöd måste vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer om det på eller kontakta oss. Avgångsersättning/Försäkringspremier & SAMTAL NYTT ARBETE Utbildning Resor Starta eget 7

8 Du kan få stöd av TRS TRS stöd riktar sig till dig som är uppsagd på grund av arbetsbrist. Det riktar sig också till dig som är uppsagd, eller riskerar att bli uppsagd, av personliga skäl om skälet är ohälsa. Om du är tidsbegränsat anställd och arbetsgivaren inte kan erbjuda fortsatt anställning, eller om du är frilansare som vill karriärväxla, omfattas du också av stödet. VILLKOR FÖR ATT FÅ PERSONLIGT OMSTÄLLNINGSSTÖD Organisationen eller företaget måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS. Du har varit tillsvidareanställd ( fast anställd ) men har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du har varit tillsvidareanställd ( fast anställd ) men har blivit uppsagd eller riskerar uppsägning av personliga skäl och skälet är ohälsa. Du har varit anställd minst åtta timmar per vecka. Du är uppsagd på minst 20 procent av din arbetstid. För tidsbegränsat anställda och frilansare som vill karriärväxla gäller detta: Under de senaste fem åren måste du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare som är ansluten till Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare. Under den senaste anställningen ska du ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. För alla gäller att ansökan ska ha kommit till TRS senast ett år efter att anställningen upphörde. Du kan få stöd upp till två år. Om du själv säger upp dig omfattas du normalt inte av Omställningsavtalet. Inte heller om du blir uppsagd av personliga skäl, om inte skälet är ohälsa. 8

9 Vi vill att alla ska vara anställningsbara! Dagligen möter vi på TRS människor och organisationer. Det vi gör, säger och på andra sätt kommunicerar påverkar människor. Vår vision och värdegrund är därför en viktig plattform för oss. VISION: ALLA HAR ETT JOBB! VÄRDEGRUND: ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE TRS värdegrund bygger på vår uppfattning om alla människors lika värde. Med våra ledstjärnor vill vi göra värdegrunden synlig och beskriva hur vi förhåller oss till vårt uppdrag, till klienter, till medlemsorganisationer, till andra samarbetspartners och till varandra. TRS LEDSTJÄRNOR visa respekt för individen vara lyhörda vara engagerade skapa delaktighet utvecklas och utveckla i samverkan 9

10 Alla som omfattas av TRS Omställningsavtal Alla organisationer och företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd omfattas av TRS omställningsavtal. I dessa organisationer omfattas alla anställda, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Dessutom omfattas alla tjänstemän, oavsett anställningsform (tillsvidareanställda eller tidsbegränsat anställda), i företag och organisationer som är anslutna till avtalsområdena Glasmästeri, Måleri och Sinf, liksom ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som har så kallade hängavtal men som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). EXEMPEL PÅ TRS-OMRÅDEN den svenska idrottsrörelsen folkbildnings- och utbildningssektorn ideella arbetsgivare inom vård och omsorg trossamfund och ekumeniska organisationer intresseorganisationer teater-, musik-, dans- eller andra kulturinstitutioner fria teater- och dansgrupper länsmuseerna industriföretag som är anslutna till Sinf måleri- eller glasmästerifirmor 10

11 KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ STÖD Om du vill veta mer om TRS förebyggande verksamhet eller omställningsstödet finns det mycket att läsa på Du är också välkommen att kontakta våra rådgivare. Telefon: , e-post: 11

12 Rehnsgatan 11, 7 tr, Stockholm Telefon: Fax: defacto ab 2012

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2013 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS arbetar för ökad trygghet i arbetslivet för anställda i anslutna verksamheter. Vår vision är att alla ska ha ett jobb. Våra två

Läs mer

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2014 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS vision är att alla ska ha ett jobb. Vår strävan är att alla ska vara anställningsbara och ha rätt kompetens. Det gäller både den

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt?

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Sara Martinson RAPPORT 2005:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Föreningspooler. en rekommendation

Föreningspooler. en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer