EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN HJÄLP TILL NYTT JOBB"

Transkript

1 EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

2 EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS. NÄR ETT FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER ÄR DET NÄSTAN ALLTID POSITIVT. JOBB- IGARE FÖR ALLA INBLANDADE ÄR DET NÄR DET GÅR DÅLIGT OCH FÖRETAGET MÅSTE GENOMFÖRA PERSONALMINSKNINGAR ELLER UPPHÖRA MED SIN VERKSAMHET. Trots att det ibland är lika nödvändigt att minska resurserna som det i andra situationer är att öka dem, är det alltid en viss dramatik förknippad med uppsägningar. En professionell hantering av omställning och personalminskningar minskar dramatiken och gör det lättare för alla inblandade parter. Därför har Svenskt Näringsliv och LO tecknat ett kollektivavtal om att avsätta ekonomiska resurser och skapa ett system för att underlätta omställning; Trygghetsfonden TSL. De allra flesta, ca 85 procent av dem som blivit uppsagda och står till arbetsmarknadens förfogande har under år 2007 fått ett nytt arbete efter genomfört omställningsprogram. Resultatet visar att företagen inom Svenskt Näringsliv och facken inom LO tillsammans har skapat och finansierar ett system som på ett kostnadseffektivt sätt hjälper de flesta av dem som blir berörda av neddragningar och personalminskningar. De som behöver ytterligare hjälp utöver vad TSL-systemet kan ge, hjälper jobbcoacherna till att komma i kontakt med andra organisationer som exempelvis arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. En för alla inblandade parter svår och dramatisk situation kan i de flesta fallen vändas till något positivt.

3 TSL HJÄLPER TILL OMSTÄLLNING MÅSTE SKE MED STOR RESPEKT FÖR SÅVÄL DE PERSONER SOM SÄGS UPP SOM FÖR FÖRETAGETS KRAV PÅ LÖNSAMHET. Omställningsstödet som jag ser det handlar om praktisk politik. Man ser resultatet av den insatta åtgärden. De flesta företag som söker bidrag för omställningsstöd från TSL säger upp 1 3 personer. De har inte en egen personalavdelning och uppsägningar sker relativt sällan. Det är med andra ord en både ovan och svår situation. Även för större företag är personalminskningar en av de svåraste uppgifterna. Inom TSL-systemet finns en stor erfarenhet samlad om hur en omställning kan genomföras på bästa sätt. De omställningsföretag som finns inom TSL-systemet kan vara samtalspartners på ett tidigt stadium i processen och på så vis underlätta en svår uppgift. På kan du hitta de omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL. Mångfald och konkurrens ger nytt jobb snabbare. OMSTÄLLNINGSARBETET Oftast följer omställningsarbetet en process som kan beskrivas enligt följande. 1. utreda deltagarens kompetens 2. klargöra deltagarens önskemål och målsättning 3. utreda deltagarens personliga marknad, det vill säga med vilka uppgifter och var personen kan tänka sig att arbeta 4. hjälpa till med deltagarens handlingar, exemplevis personligt brev och meritförteckning 5. se över olika sökvägar 6. skapa en aktivitetsplan 7. stödja genomförandet av planen Omställning kan leda till nya möjligheter. Per Johansson, omställningsfrågor, LO Pär Andersson, omställningsfrågor, Svenskt Näringsliv Susanne Larsson, projektledare, TSL

4 NYCKELFAKTORER FÖR FRAMGÅNGSRIK OMSTÄLLNING VÅR ERFARENHET HITTILLS VISAR PÅ NÅGRA FAKTORER SOM ÄR AV STOR VIKT FÖR ETT LYCKAT OMSTÄLLNINGSARBETE. SNABB START, INDIVIDANPASSNING OCH ENGAGEMANG ÄR DE AVGÖRANDE NYCKEL- FAKTORERNA. Snabb start av omställningsprogrammet.det är av yttersta vikt att komma igång med omställningsprogrammet så snart som möjligt efter uppsägningen. Det finns ett starkt samband mellan snabb start och lyckat utfall. Bäst är när omställningsprogrammet kan ta sin början redan under uppsägningstiden. Det är ofta omskakande för människor att bli uppsagda. Den stora dramatiken kommer när individen lämnar arbetsplatsen och därmed ramlar ur ett tryggt sammanhang. Därför är det avgörande att ha kommit igång med omställningsprogrammet redan innan individen slutar sitt arbete. Då går hon eller han inte ut i tomhet, utan finns i ett annat sammanhang, har en tillhörighet, möter sin jobbcoach och eventuellt andra i samma situation. Behovsanpassade omställningsprogram. TSLs omställningsstöd har fokus på individen. Varje individ ska få ett omställningsprogram utifrån sina förutsättningar och behov. Att bli sedd för den man är och mött utifrån sina egna behov och förutsättningar är avgörande för att snabbt komma till ett nytt jobb eller starta eget. Det har visat sig att de allra flesta som blivit beviljade omställningsstöd har en relativt god anställningsbarhet. De behöver i regel inte så mycket hjälp, men de behöver rätt hjälp. Det är avgörande, det går inte att standardisera och ge alla samma stöd. Mycket av debatten om arbetslöshet i samhället idag förs på en övergripande makroekonomisk nivå. Där befinner sig inte någon som blivit uppsagd. Den befinner sig alltid på en individ- och mikronivå. Därför måste också stödet formas på denna nivå. Engagemang och intensitet. Ju större engagemang från såväl individen som jobbcoachen, desto större chans till framgång. Ingenting gör sig av sig självt och det går inte att vänta sig till ett nytt arbete. Individen har det yttersta ansvaret, men jobbcoachen måste motivera, stödja och få igång individen till att själv aktivera sig. Många som blivit uppsagda känner sig uppgivna och missmodiga. Det är en av coachens huvuduppgifter att få individen att tro på sig själv igen och engagera sig. Därför måste också intensiteten och tempot i omställningsprogrammet vara högt. Ju svårare förutsättningar, desto mer intensitet krävs.

5 Jag blev glad och överraskad att försäkringen finns, det hjälpte mig att hålla humöret uppe när jag åkte ut i kylan. Höll tummarna att jag skulle få truckutbildningen

6 UNDERLÄTTA FÖR ALLA INBLANDADE VÅR ERFARENHET VISAR ATT JU TIDIGARE FÖRETAG OCH FACK KOMMER IGÅNG MED OMSTÄLLNINGSPROCESSEN, DESTO STÖRRE MÖJLIGHET HAR DEN UPPSAGDE ATT HITTA ETT NYTT JOBB. HÄR HAR VI SAMLAT NÅGRA ERFARENHETER SOM ÄR BRA ATT TÄNKA PÅ. 1. Bilda kunskap om hur omställningsprocesser fungerar redan innan arbetsbrist råder. Omställning är svårt. 2. Kontakta TSL innan uppsägningarna är genomförda. Ju större antal personer som ska sägas upp, desto längre framförhållning behövs. Du når oss på eller på telefon Inrätta en styrgrupp om det handlar om större neddragningar. Knyt erforderlig kompetens till styrgruppen för att kunna stötta både de uppsagda personerna och enskilda chefer och fackliga företrädare under processen. 4. Informera alla på arbetsplatsen om bakgrunden till varför uppsägningarna måste ske. Beskriv tidsplanen och vilken hjälp som kommer att erbjudas. Tydlig information och öppenhet underlättar en bra omställningsprocess. 5. Träffa fler leverantörer, jämför och välj den mest passande lösningen. 6. Planera omställningsprogrammet med leverantören så att arbetet på arbetsplatsen kan fungera smidigt samtidigt som den enskilde personen kan få ett så effektivt stöd som möjligt. 7. Skicka in en komplett ansökan med korrekta personbilagor så att TSL kan behandla dem utan att behöva kräva in kompletterande uppgifter. Skicka in ansökan om omställningsstöd direkt när uppsägningarna är genomförda. 8. Förbered för att påbörja omställningsprogrammen snarast efter att beslut erhållits från TSL. Vår erfarenhet visar att ju snabbare människor kommer igång med sitt omställningsarbete, desto större är chansen att snabbt få ett nytt jobb. 9. Håll kontakt med både de enskilda personerna och omställningsföretaget under hela omställningsprogrammets gång.

7 MÅNGFALD SKAPAR EFFEKTIVITET EN VIKTIG DEL I TSL-SYSTEMET ÄR MÅNG- FALDEN OCH KONKURRENSUTSÄTTNINGEN AV GENOMFÖRANDET AV OMSTÄLLNINGS- PROGRAMMEN. TSL har inte några egna fast anställda resurser för att genomföra omställningsprogrammen. Däremot har TSL samarbetsavtal med ett stort antal omställningsföretag som konkurrerar om de olika uppdragen. Vår filosofi är att många konkurrerande omställningsleverantörer skapar effektivitet och gynnar de som behöver hjälp till ett nytt jobb. Bland företagen som har samarbetsavtal med TSL finns några som är rikstäckande och ett stort antal regionala eller lokala företag. Vissa av företagen har inriktat sig på särskilda branscher, andra på vissa typer av behov. På www. tsl.se. kan du se vilka omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL. Samarbetsföretagen förbinder sig bland annat att: hålla sig informerade om TSLs mål, intentioner och villkor tillse att villkor och regler efterlevs informera kunden om TSLs villkor kunna starta genomförandet inom tre veckor från tecknandet av uppdragsavtal med kunden inte avstå något uppdrag som beställs av kund säkerställa att alla jobbcoacher har erforderlig kompetens om omställningsarbete och genomför sin coachning med beaktande av god etik gentemot såväl de enskilda personerna som kunden återrapportera till kunden om resultatet av programmen för deltagarna TSL försöker medverka till en sund konkurrens mellan omställningsföretagen och till att undanröja konkurrensbegränsningar. Den viktigaste konkurrensen kan företag och fack lokalt skapa i upphandlingen av omställningsprogram.

8 FÖR DIG SOM BESTÄLLARE I det första fallet behöver alla få hjälp med att hantera sin egen situation, sköta avvecklingen på ett bra sätt och hitta ett nytt arbete. I det andra fallet, när en del medarbetare ska arbeta vidare och andra sägas upp, måste fokus hållas på att både stödja och utveckla de som ska vara kvar och samtidigt hjälpa dem som ska lämna. TSL kan finansiera omställningsstöd för dem som ska lämna företaget. TSL-systemet är enkelt. De regler och villkor som finns måste följas. Om ansökan sker på ett korrekt sätt kan omställningsstöd beviljas snabbt. Likaså gäller för utbetalningen av omställningsbidraget. Omställningsstödet är ett flerpartsförhållande. 1. Företag och det lokala facket tillsammans ansöker om omställningsstöd hos TSL DET ÄR ALLTID JOBBIGT NÄR ETT FÖRE- TAG MÅSTE DRA NED PÅ VERKSAMHETEN OCH SÄGA UPP PERSONAL. DET ÄR OLIKA FALL SOM UPPSTÅR BEROENDE PÅ OM DET ÄR EN TOTAL NEDLÄGGNING ELLER OM VERKSAMHETEN SKA FORTSÄTTA, MEN MED FÄRRE ANSTÄLLDA. Bidrag kan ges till företag som genom försäkringsavtal är anslutet till TSL. Stödet måste sökas av företaget och det lokala facket tillsammans. Vid konkurs kan facket stå som ensam sökande. Omställningsstöd kan endast beviljas för dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS. Personen måste ha minst 12 månader sammanhängande anställning, varit anställd på minst 16 timmar per vecka i genomsnitt och ha haft en tillsvidareanställning. För villkoren i sin helhet, se sista uppslaget eller på 2. Företaget och det lokala facket väljer tillsammans ett eller flera omställningsföretag som har samarbetsavtal med TSL (för genomförande av omställningsprogrammen) 3. Företaget tecknar ett uppdragsavtal med omställningsföretaget 4. Företaget betalar omställningsföretaget och rekvirerar därefter bidraget från TSL

9 FÖR DIG SOM DELTAGARE ATT BLI UPPSAGD FRÅN ARBETET ÄR EN SVÅR SITUATION. MEN DEN ÄR INGALUNDA OMÖJLIG. GENOM ATT FÅ PROFESSIONELL HJÄLP GÅR DET FORTARE ATT HITTA ETT NYTT ARBETE. Ytterst hänger det på dig själv om och hur snabbt du kan skaffa ett annat arbete. Eller kanske vill du prova på att starta egen verksamhet. TSL-systemet ger dig möjlighet att få en personlig jobbcoach. Coachen kan aldrig göra ditt jobbsökande, men coachen kan hjälpa dig med i princip allt. De coacher som finns i TSL-systemet arbetar professionellt med att hjälpa uppsagda personer att hitta nya jobb eller att starta eget. De har stor erfarenhet av både de problem som uppstår och de möjligheter och lösningar som står tillbuds. Coacherna har också kunskap om vilken hjälp du kan få från genom exempelvis arbetsförmedlingen och de ser till att en kontakt etableras med din arbetsförmedling. Coachningen kan ske såväl individuellt som i grupp. Det är alltid ditt behov som ska styra hur ditt omställningsprogram ska utformas. Erfarenheterna hittills i TSL-systemet är goda. De visar att de allra flesta hittar ett nytt jobb inom 6 månader, många betydligt snabbare än så. TSL ställer några krav för att du ska kunna få hjälp. Du ska ha minst 12 månaders sammanhängande anställning, du ska ha haft en arbetstid på i genomsnitt minst 16 timmar per vecka och du ska ha haft en tillsvidareanställning. Vidare vill vi att du aktivt ska ta ställning till om du vill ha hjälp eller ej. Därför måste du skriva under en personbilaga, där du intygar att vi har korrekta uppgifter om dig och ditt tidigare arbete. På sidan 11 kan du se TSLs villkor. Du kan också få mer information på Det är din arbetsgivare som tillsammans med lokal facklig organisation söker omställningsstödet. Vid konkurser är det den fackliga organisationen som söker stödet. Omställningsstödet är inte en ekonomisk ersättningen till individen, utan ett ekonomiskt stöd till företaget för omställningsprogram. En enskild person kan inte själv ansöka om omställningsstöd. Att hitta ett nytt arbete är för de flesta en process som kräver både energi och tid. Ju mer kraft du kan lägga på ditt jobbsökande, desto större möjlighet har du att snabbt komma till ett nytt arbete. Det kan kännas svårt och krångligt, men med jobbcoachens erfarenhet och hjälp går det oftast bra att ringa in både önskemål och förutsättningar, samt att göra en handlingsplan som du kan arbeta efter.

10 VILLKOR Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som genom försäkringsavtal är anslutet till TSL. Ansökan om omställningsstöd måste vara undertecknad av såväl företaget som facket. Vid konkurser kan ansökan göras av den fackliga organisationen. Individer kan inte ansöka och beviljas omställningsstöd från TSL. Omställningsstödet är inte en ersättning till individen, utan ett ekonomiskt stöd till företaget för att köpa omställningsprogram för de uppsagda. Omställningsstöd kan beviljas för arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS Lag om anställningsskydd. Den uppsagde måste ha en tillsvidareanställning, ha haft en sammanhängande anställning minst i 12 månader räknat bakåt från den dag anställningen upphör och den avtalade arbetstiden ska uppgå till minst 16 timmar per vecka. Anställningstiden kan räknas från flera arbetsgivare, så länge den varit sammanhängande. Tjänstledigheter och sjukskrivningsperioder kan ingå i kvalifikationstiden. Till ansökan ska alltid bifogas en personbilaga som också ska undertecknas av den uppsagda. Omställningsstöd kan endast beviljas för åtgärder genomförda efter datumet för uppsägningen. Företag och fack ska tillsammans välja leverantör av omställningsprogrammet, vald leverantör måste framgå av ansökan. Företaget eller facket vid konkurs, ska teckna ett uppdragsavtal med leverantören som anger hur omställningsprogrammet ska se ut och genomföras. Företaget eller facket vid konkurs, ansvarar för att leverantören får betalt för faktiskt genomförd åtgärd. Ansökan måste ske senast 12 månader efter sista anställningsdagen. Omställningsprogrammet måste påbörjas senast 12 månader efter att TSL fattat beslut. Arbetstagare kan få omställningsstöd till och med den månad före vilken hon/han fyller 65 år om det finns en avsikt att arbeta längre än till fyllda 65 år. Omställningsstöd kan endast beviljas för person som har för avsikt att fullfölja hela omställningsprogrammet, eller till dess hon fått ett nytt jobb eller startat egen verksamhet. Efter slutfört omställningsprogram rekvirerar företaget bidrag från TSL, se för beskrivning av hur detta sker samt ytterligare information om villkor mm.

11 Under 2009 har 95% funnit en lösning. Se för ytterliggare information.

12 Svenskt Näringsliv och LO tecknade i februari 2004 ett avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring. Den innehåller två delar, ett omställningsstöd och ett avgångsbidrag. För avgångsbidraget se Avsikten med avtalet är att det ska underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde som företaget och facket lokalt. Svenskt Näringsliv företräder drygt små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör Svenskt Näringslivs medlemmar. Mer information finns på LO är ett samarbete mellan f jorton svenska fackförbund med totalt ca 1,7 miljoner medlemmar. Mer information finns på Producerad av fakta för mer information se Trygghetsfonden TSL Box 19081, Stockholm Tel ,

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL-rapport tember 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb.

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL-rapport augusti 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL-rapport januari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL-rapport oktober 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL-rapport maj 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Omställningsförsäkringar

Omställningsförsäkringar Omställningsförsäkringar Antal personer som beviljats omställningsstöd i TSL Avtal för tjänstemän (1974) Syftet är att underlätta omställning för både tjänstemän och företag Avtalet innebär att företagen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL-rapport september 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL-rapport sep 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL-rapport februari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL-rapport s 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL-rapport i 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL-rapport april 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL-rapport mars 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL-rapport april 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb.

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL-rapport hel 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL-rapport augusti 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Att bli uppsagd är oftast en jobbig upplevelse. I denna broschyr försöker vi kortfattat svara på vanliga frågor som dyker upp när man blir varslad eller uppsagd. Om man

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF ÖVERENSKOMMELSE Parterna till denna överenskommelse är överens om att härmed anta Avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring som tecknas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet

Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet Bakgrund Det senaste omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller sedan den 1 januari 1998 och har gjort det möjligt att

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Samarbetsavtal avseende omställningsprogram finansierade av Trygghetsfonden TSL

Samarbetsavtal avseende omställningsprogram finansierade av Trygghetsfonden TSL Samarbetsavtal avseende omställningsprogram finansierade av Trygghetsfonden TSL Mellan kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, organisationsnummer 802011-4214 (nedan kallat TSL ) och XXXX organisationsnummer

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

TSL 2016:12 I väntan på 2017

TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL-rapport nov 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 2 Ett gemensamt ansvar för ett tryggare arbetsliv. När företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller det att på ett tidigt stadium

Läs mer

Avtal om avgiftsbestämd omställningsförsäkring

Avtal om avgiftsbestämd omställningsförsäkring DATUM DIARIENUMMER 2015-11-03 TJÄNSTESTÄLLE/HANDLÄGGARE ERT DATUM ER REFERENS Löne- och välfärdsenheten/tore Lidbom/el Till Omställningsförsäkringsgruppen Avtal om avgiftsbestämd omställningsförsäkring

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT Omställningsavtal i statlig verksamhet ger Utveckling för framtida befattningar Professionellt stöd för att snabbt få nytt jobb 2 Omställningsavtalen i korthet Sedan 1 januari

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer