Sid 1 - HIR-konferens Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1 - HIR-konferens Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst?"

Transkript

1 Sid 1 - HIR-konferens Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst?

2 Vad är sjukpenninggrundande inkomst (SGI)? SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. Din SGI ligger till grund för hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Sid 2 - HIR-konferens

3 Så här får du rätt till en SGI För att har rätt till en SGI ska du: arbeta i ditt företag och ha en arbetsinkomst på minst kronor per år ha arbetat eller förväntas att arbeta i minst sex månader i följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år. Sid 3 - HIR-konferens

4 Så här beräknas din SGI Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag Din SGI beräknas på den arbetsinkomst som du förväntas få i företaget. Din arbetsinkomst är det samma som din inkomst av näringsverksamhet, d.v.s. företagets resultat (överskott eller underskott) före skatt, men efter avdrag för till exempel kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder. Sid 4 - HIR-konferens

5 Så här beräknas din SGI För att kunna beräkna vilken SGI du ska få jämför vi dina tidigare inkomster med din förväntade inkomst. Om dina arbetsinkomster har ökat eller minskat stadigt varje år kan vi ta hänsyn till det när vi uppskattar din framtida arbetsinkomst. har varierat kan din SGI i stället bli ett genomsnitt av de tidigare arbetsinkomsterna. Sid 5 - HIR-konferens

6 Så här beräknas din SGI Annat som kan påverka din SGI Din SGI kan bli högre eller lägre beroende på om du: har tagit ut eller satt in pengar i periodiseringsfonder eller expansionsfonder har ett outnyttjat underskott tagit ut eller satt in pengar från ett från skogs-, skogsskade-, eller upphovsmannakonto. Sid 6 - HIR-konferens

7 Så här beräknas din SGI Exempel Ditt överskott är kronor. I den summan ingår att du har återfört kronor från en periodiseringsfond. De kronor som du återfört får inte ingå vid beräkningen av din SGI. Det underlag som kan ingå i beräkningen av din SGI är kronor. Sid 7 - HIR-konferens

8 Så här beräknas din SGI Om du har aktiebolag Din årsinkomst är den lön du tar ut från ditt aktiebolag under ett år. Det är bara inkomster som du får för att du utför arbete som kan räknas med i SGI:n. Sid 8 - HIR-konferens

9 Så här beräknas din SGI Om du har ett nystartat företag Om ditt företag är nystartat, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Sid 9 - HIR-konferens

10 Så här beräknas din SGI Det finns ett tak för hur hög SGI du kan få. Taket är kronor. Det betyder att din SGI aldrig kan bli högre än kronor, även om din arbetsinkomst är högre än så. Exempel: Din arbetsinkomst är kronor Din SGI beräknas på din arbetsinkomst upp till kronor. Din SGI blir kronor Sid 10 - HIR-konferens

11 Skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre Om du slutar arbeta i ditt företag och inte längre har en arbetsinkomst kan du förlora din SGI. Om du avvecklar ditt företag och blir arbetslös måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och aktivt söka arbete. Sid 11 - HIR-konferens

12 Vad händer med min SGI när jag fyllt 65 år? Efter den månad som du fyllt 65 år har du rätt till SGI om du fortsätter arbetat eller förväntas att arbeta. Om du avvecklar ditt företag eller slutar arbeta i ditt aktiebolag har förlorar du din SGI. Sid 12 - HIR-konferens

13 Om du blir sjuk Du kan få sjukpenning om du: inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning. går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. är försäkrad i Sverige. Sid 13 - HIR-konferens

14 Om du blir sjuk Kan jag fortfarande få sjukpenning om jag snart fyller 65 år? Ja. Men om du är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop. Sid 14 - HIR-konferens

15 Om du blir sjuk Gör en sjukanmälan den första dagen du är sjuk. När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor på för att ansöka om sjukpenning. Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Om ditt företag har funnits längre än 24 månader ska du skicka in kopior av de 3 senaste årens näringsbilagor. Sid 15 - HIR-konferens

16 Hur många karensdagar har jag? Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Du kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid. Sid 16 - HIR-konferens

17 Hur mycket får kan jag få i ersättning? Om jag blir sjuk? Du kan få knappt 80 procent av din SGI, men högst 774 kronor per dag. Sid 17 - HIR-konferens

18 Föräldrapenning Du kan få föräldrapenning: om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz. Sid 18 - HIR-konferens

19 Hur mycket får kan jag få i ersättning? Om jag tar ut min föräldrapenning? Om du har ett aktiebolag grundas föräldrapenningen på den lön du har tagit ut från bolaget. Men du kan högst få 967 kronor per dag på sjukpenningnivå. Tar du inte ut någon lön alls eller lägre än kronor per år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå. Sid 19 - HIR-konferens

20 Hur mycket får kan jag få i ersättning? Om jag tar ut min föräldrapenning? Du som har enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på din beräknade inkomst av näringsverksamhet. Men du kan högst få 967 kronor per dag på sjukpenningnivå. Är ditt företag i uppstartsfasen får du under de 24 första månaderna minst lika mycket i föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Har du ingen beräknad inkomst alls och inte är i uppstartsfasen får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå. Sid 20 - HIR-konferens

21 Vill du veta mer? Sid 21 - HIR-konferens