Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april"

Transkript

1 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals kronor på att du tar ut resten av din planerade årslön under rätt period av Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Fram till 30 april i år är arbetsgivaravgiften på lönen till den som är född 1989 bara 15,49 procent. Från 1 maj 2015 höjs arbetsgivaravgiften för 89-orna till 31,42 procent enligt ett riksdagsbeslut från 25 mars. Beslutet är en följd av att alliansens budget röstades igenom i december förra året. Höjningen blir cirka 16 procentenheter, dvs cirka kr för varje kr i årslön som kan rapporteras till Skatteverket senast i arbetsgivardeklarationen för april istället för senare under året. Om du väljer att redovisa en mycket stor lönesumma till den låga avgiftssatsen i en och samma månad är det klokt att göra en verklig utbetalning av nettolönen och inte enbart boka upp nettolönen som en skuld i bokföringen. Då behöver du inte få några problem med att Skatteverket ifrågasätter om lönen verkligen tas upp för rätt månad. Om bolaget har behov av likviditet är det inget som hindrar att du först betalar ut nettolönen och därefter låter bolaget låna tillbaka pengarna. Den avdragna skatten och arbetsgivaravgifterna på lönen kommer att belasta företagets skattekonto månaden efter löneutbetalningen, så dessa pengar måste betalas in till skattekontot, om det annars skulle uppstå ett underskott på kontot. Född : Ta ut hela årslönen senast i maj Hittills i år gäller att arbetsgivaravgiften för den som är född under 1990 eller 1991 är 15,49 procent. Detta har riksdagen inte ändrat på i sitt beslut från den 25 mars. Men risken är överhängande att den röd-gröna regeringen får igenom en höjning med sin vårbudget. Man har aviserat att man ska lägga förslag om en höjning från 1 augusti till 25,46 procent. Så årslönen för den här gruppen bör senast tas ut under juli månad, om man ska vara helt säker på att enbart behöva betala arbetsgivaravgifter enligt den lägre avgiftssatsen. Född 1992 och senare: Ta ut hela årslönen under maj För ungdomar födda 1992 och senare sänks arbetsgivaravgifterna från 15,49 till 10,21 procent från 1 maj Ändringen ingick också i riksdagsbeslutet som fattades den 25 mars. För dessa företagare är det därför en fördel om hela årslönen för 2015 blir utbetald senast under juli månad. Sen finns stor risk för att regeringen får igenom en kraftig höjning från 1 augusti. Reglerna gäller alla anställda De olika avgiftsatserna under året gäller naturligtvis inte enbart för ungdomar som är företagare utan för alla ungdomar. Så arbetsgivare som till anställda som är födda 1989 eller senare ska betala ut fordringar för övertid, semesterlöner etc eller kanske förskott på lön, kan ju överväga om sådana utbetalningar skulle kunna ske nu under våren och inte vänta till senare.

2 Inte lika lätt att planera i näringsverksamhet Det är inte lika lätt att själv planera för vilken avgiftssats som ska användas vid beräkning av egenavgifter på ett överskott av aktiv näringsverksamhet för Enligt riksdagsbeslutet från 25 mars ska ett överskott av aktiv näringsverksamhet för år 2015 i normalfallet beläggas med olika avgiftssatser med hänsyn till hur lång tid av året som de olika avgiftssatserna har gällt. Enligt riksdagsbeslutet gäller de nya avgiftssatserna från 1 maj 2015 även för egenavgifter, så att den som är född 1989 från 1 maj betalar fulla egenavgifter på 28,97 procent, men då bör kunna få nedsättning med 7,5 till 17,5 procentenheter på avgifterna för en viss del av inkomsten. Perioden januari-april är egenavgifterna 14,89 procent. Födda betalar 14,89 procent på hela inkomsten under 2015 och födda 1992 och senare betalar 10,21 procent på hela inkomsten från 1 maj, dessförinnan var det 14,89. Det innebär att i normalfallet så gäller de gamla avgiftssatserna för fyra tolftedelar av överskottet och de nya avgiftsatserna för åtta tolftedelar av överskottet. Så blir det om inte den enskilde begär det och kan visa att beräkningen ska ske på annat sätt. Om den enskilde exempelvis visar att en större del än fyra tolftedelar av det totala överskottet intjänats före 1 maj 2015 så ska de gamla avgiftssatserna gälla för hela denna del av överskottet. En fråga i det här sammanhanget som inte har behandlats närmare av vare sig regeringen eller riksdagen, det är vilken avgiftssats som ska användas på den del av överskottet för år 2015 som beror på en återföring av periodiseringsfond och/eller expansionsfond. Rimligen borde de gamla avgiftssatserna kunna få användas på hela det beloppet om den enskilde begär det, eftersom dessa överskott har intjänats redan åren innan de nya avgiftssatserna infördes. Det krävs nog dock att man gör en egen begäran i deklarationen för att Skatteverket ska överväga att beräkna egenavgifterna enligt de gamla avgiftssatserna på återförda fonder. Allt tyder på att den rödgröna regeringen lägger förslag om att höja egenavgifterna från 1 augusti. Några detaljer om hur egenavgifterna ska höjas har dock ännu inte presenterats, utan det får vi återkomma till. Skaffa dig en plan om expansionsfonden slopas Ta bort periodiseringsfond och expansionsfond i enskilda firmor och hos ägare av handelsbolag från 2016 och inför en företagsfond istället. Och tillåt inga nya insättningar på skogskonto och upphovsmannakonto. Det var några av de viktigaste förslagen som i höstas kom från den statliga Förenklingsutredningen och som just nu bereds på finansdepartementet. Men förslagen har mött en massiv kritik från i stort sett alla viktiga remissinstanser. Kritikerna underkänner framför allt de föreslagna formerna för avskaffandet av expansionsfonden liksom den kraftiga minskningen av skattekrediter för små företag som förändringarna skulle leda till samt förslaget att slopa skogskonto och upphovsmannakonto. Du som har en stor expansionsfond kan komma att förlora stora pengar om utredningens förslag genomförs. Meningen enligt utredningen är nämligen att expansionsfondskatten inte ska betalas tillbaka till företagaren som utlovats, utan bli kvar i statskassan. Samtidigt ska en mindre del av expansionsfonden inte behöva återföras till vanlig beskattning igen. Manövern leder till ett skatteuttag på 55 procent på berörda delar av expansionsfonden, utan att det ger någon form av sociala förmåner. Det leder till en jättelik överbeskattning för låginkomsttagare. Och till en riktigt dålig affär även för den som har en riktigt lönsam näringsverksamhet, eftersom väldigt få företagare brukar ta ut en inkomst som inte ger sociala förmåner i förhållande till inkomsten. 2

3 Så nu är det dags för dig som sitter med stora skattekrediter i en expansionsfond att försöka skaffa dig en plan om expansionsfonden skulle slopas på det sätt som föreslagits. Och omöjligt är det säkert inte. Nuvarande regering vill ju gärna höja skatterna och här finns kanske chansen, även om utredningens förslag inte är det minsta populärt bland företagarna. Ombilda till aktiebolag Om utredningens förslag skulle genomföras som det ligger, finns det ändå möjlighet för många att undvika konfiskationen av de fordringar man har på staten i form av tidigare betald expansionsfondskatt. Den bästa lösningen är att lägga in hela näringsverksamheten i ett eget aktiebolag senast under året före det år då de nya reglerna införs. Då får hela expansionsfonden bokföras som beskattat kapital i aktiebolaget och kan sedan efterhand delas ut till 20 procent skatt till bolagets aktieägare. Den totala skatten inklusive tidigare betald expansionsfondskatt blir då cirka 37 procent och inte 55. Det är dock inte nödvändigt att redan nu bestämma sig för en sådan omvandling, även om nya regler skulle införas från Det kan vänta ända fram till slutet av december 2015, då man vet vad som blivit av utredningen och hur riksdagsbehandlingen av ett förslag från regeringen avlöpt. I deklarationen för år 2014 som görs nu under våren behöver inga särskilda åtgärder vidtas alls av den som har möjlighet att flytta hela sin näringsverksamhet till ett aktiebolag. Man kan vid deklarationen för 2014 sätta av mer till expansionsfonden enligt sin gamla vanliga strategi och hoppas att de dåliga förslagen från utredningen slängs i papperskorgen och aldrig genomförs. Men skulle hela utredningens förslag trots allt genomföras från 2016 finns tid i december 2015 att både skaffa sig ett aktiebolag, om ett sådant inte redan ägs av familjen, och att genomföra överföringen. Byt löneinkomst mot näringsinkomst Att flytta in näringsverksamheten i ett aktiebolag passar dock inte alla. Det är bara under förutsättning att samtliga realtillgångar som finns i näringsverksamheten överförs till aktiebolaget, som expansionsfonden får flyttas med och bokföras som beskattat kapital i aktiebolaget. Och många som t ex äger näringsfastigheter, vare sig kanske får eller vill, överföra fastigheten till ett aktiebolag. En annan lösning för att undvika konfiskation av expansionsfonden om utredningens förslag genomförs, är då att försöka upplösa expansionsfonden fortast möjligt och deklarera ett överskott av näringsverksamheten upp till gränsen för statlig skatt. Detta är extra lämpligt för den grupp av företagare som både driver ett aktiebolag och en näringsverksamhet och som brukar ta ut lön från aktiebolaget och sätta av vinster i näringsverksamheten till expansionsfond. I så fall kan det vara dags att byta strategi, dvs sluta med löneuttag, även om löneutrymmet i aktiebolaget därmed minskar, och istället börja deklarera inkomst av näringsverksamhet. Ett sådant strategival förutsätter att man snarast upphör med löneuttagen och helst inte deklarerar någon lön alls från aktiebolaget. 3

4 Ompröva gamla avsättningar till expansionsfond En ytterligare möjlighet att minska en befintlig expansionsfond för den som inte kan flytta alla tillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag, det är att begära omprövning av upp till fem år gamla deklarationer för näringsverksamheten och retroaktivt begära att avsättningarna till expansionsfond minskas och att den fullbeskattade inkomsten för de gamla åren ska vara större än som tidigare deklarerats. En sådan lösning kan användas av den som under de senare åren gjort upprepade avsättningar till expansionsfond och samtidigt har deklarerat en inkomst av tjänst som ligger under brytpunkten för statlig skatt. Den som har redovisat sparad positiv räntefördelning i den senaste deklarationen kan dessutom begära omprövning av gamla deklarationer och då begära att inkomsten av räntefördelning ökas samtidigt som gamla avsättningar till expansionsfond minskas. Detta slag av omprövning måste begäras före utgången av sjätte året efter det inkomstår för vilket du vill ändra din deklaration i efterhand. Det är alltså före utgången av år 2015 möjligt att begära omprövning av deklarationerna som lämnats för inkomståren Du kan använda Skatteverkets blankett 6891 eller skriva ett eget brev med dina yrkanden för omprövningen. Ofta kan det vara lämpligt att konsultera en skatteexpert inför en större begäran om omprövning, så att alla aspekter blir belysta innan en begäran om omprövning sker. Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst 66 år under 2014 blir det särskilt låg skatt om du deklarerar ett överskott för 2014 på upp till kr. Skatten på en sådan inkomst blir i regel högst cirka 15 procent. För att skatten ska bli så låg för den som är 66+ krävs dock att den totala årsinkomsten av arbetsinkomster + pension under 2014 inte är större än kr. På tjänsteinkomster över den gränsen blir det annars även en statlig skatt med procent av arbetsinkomsten. De sociala avgifterna på arbetsinkomster under 2014 till dig som är född är bara 10,21 procent i pensionsavgift och den utgiften får du tillbaka i form av höjd pension. Man brukar lite grovt räkna med att den som är 66+ höjer sin pension med en tusenlapp om året livet ut, för varje nytt år som man får i arbetsinkomst. Inga sociala avgifter tas för 2014 ut för personer födda 1937 och tidigare men de får å andra sidan ingen höjd pension för sin arbetsinkomst. Under 2014 ges jobbskatteavdrag till den som är 66+ med 20 procent av arbetsinkomsten upp till kr och med 5 procent av arbetsinkomsten mellan kr och kr. Det totala jobbskatteavdraget för denna grupp kan alltså uppgå till maximalt kr under Samma jobbskatteavdrag gäller även under Ta ut hela årslönen redan nu om du är 66+ Är du företagare med aktiebolag och fyller minst 66 år under år 2015 är det smart att ta upp hela din resterande årslön i arbetsgivardeklarationen för mars eller april. Då beräknas arbetsgivaravgifterna till 10,21 procent på hela årslönen för 2015, även om den rödgröna regeringen under våren skulle lyckas införa sin planerade nya löneskatt för den som är 66+ och även om den skatten skulle komma att gälla redan från 1 maj. 4

5 Som påpekats tidigare i detta nyhetsbrev bör man, för att slippa några som helst problem med Skatteverket, välja att betala ut nettolönen i den månad då man redovisar en mycket stor lönesumma och inte enbart boka upp nettolönen som en skuld i bokföringen. Om bolaget har behov av likviditet kan man sedan låta bolaget låna tillbaka pengarna. Den avdragna skatten och arbetsgivaravgifterna på lönen kommer att belasta företagets skattekonto månaden efter löneutbetalningen, så dessa pengar måste betalas in till skattekontot, om det annars skulle uppstå ett underskott på kontot. Det här tipset gäller också för den som har en stor lönesumma i sitt aktiebolag och då någon i familjen som är 66+ brukar behöva ta ut den högsta årslön som krävs för att klara lönekravet enligt 3:12-reglerna. Tidigare har då krävts ett löneuttag på 10 inkomstbasbelopp, men för utdelning från år 2016 gäller att årslönen föregående år måste uppgå till minst 9,6 inkomstbasbelopp för att lönekravet alltid ska vara uppfyllt. Inkomstbasbeloppet för år 2015 är på kr. För att alltid uppfylla lönekravet 2016 behöver lönen under 2015 vara minst på kr. Det kan spara många tusenlappar att redovisa hela den årslönen som uttagen innan en löneskatt införs, om den rödgröna regeringen lyckas med det under året. Byt till en karensdag i sjukförsäkringen Om du har din huvudinkomst från en enskild firma eller ett handelsbolag är det viktigt att du skyddar dig mot större inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara ha en enda karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan. Kortaste möjliga karens ger bäst trygghet för alla egenföretagare och kostar inte mycket. Ungefär kr om året betalar du för att ha den kortaste karensen istället för den längsta på 90 dagar om du har högsta möjliga sjukpenning. På det kan du tjäna tiotusentals kronor vid en längre sjukdom. Så se snarast till att anmäla en karensdag, framför allt om du har din näringsinkomst som den huvudsakliga årsinkomsten. Är firman eller handelsbolaget en sidoinkomst samtidigt som du har en heltidsanställning kanske du kan resonera annorlunda. Men då brukar de deklarerade näringsinkomsterna oftast vara rätt små och då spelar det inte särskilt stor roll vilken karenstid du väljer. 54-åringar har extra bråttom Tyvärr är det inte möjligt för den som fyllt 55 år att minska sin karenstid överhuvudtaget. Detta har riksdagen inte tillåtit, antagligen eftersom risken för sjukskrivningar ökar med högre ålder. Politikerna vill helt enkelt spara pengar. Den som idag har anmält fler karensdagar än en enda och närmar sig 55-årsdagen måste därför skynda sig att byta till en karensdag innan det är för sent. Alla borde byta till kortaste karensen Idag har många egenföretagare sju karensdagar i sjukförsäkringen, vilket var den lägsta möjliga karenstiden fram tills för något år sedan när reglerna ändrades. Att byta till en karensdag istället för sju kostar bara maximalt kr i ökad kostnad på ett år. För de flesta betydligt mindre. Och den kostnaden tjänar du in redan om du får ersättning för en enda sjukdag under året. Även om du byter till en lägre karenstid, så gäller den kortare karenstiden inte för sjukdomar som du redan varit sjukskriven för under de senaste två åren före bytet. Försök därför anmäla bytet när du inte varit sjukskriven alls under de senaste två åren. 5

6 Byte av karenstid ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att skriva ett vanligt brev till Försäkringskassan och anmäla ändrad karenstid, men kassan vill helst att man använder deras nya blankett för en sådan anmälan. Den nya blanketten hittar du på Försäkringskassans hemsida. Kolla att skatten räcker till rot- och rut-avdraget Om du under 2014 haft stora rot- eller rut-avdrag och har en relativt låg inkomst får du se upp så att skatten på dina inkomster räcker till alla skattereduktioner. Annars kan du få betala tillbaka en del av redan mottagna skattereduktioner. Du räknar enklet på saken i skatteplaneringen Visma Skatt. Mata in uppgifter om alla dina inkomster och dina underlag för skattereduktioner. Skulle skatten på dina inkomster vara lägre än skattereduktionerna kommer programmets inbyggda råd ge dig tips om hur du kan försöka utnyttja dina skattereduktioner bättre. Skattereduktionerna måste nämligen utnyttjas i den nu aktuella deklarationen och kan inte sparas till ett senare år. Tips som programmet brukar ge är att du försöker återföra uppskov med beskattningen av vinster som du kan ha fått vid bostadsförsäljningar eller aktieförsäljningar eller försöka flytta över ränteavdrag till andra personer inom familjen. Den som är företagare med firma eller handelsbolag kan återföra tidigare gjorda avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond och minska årets avdrag för sådana fonder i företagets deklaration till ett minimum. Renovera huset redan i år I förra årets budgetförslag ville den röd-gröna regeringen halvera rut-avdraget från 2015, men det röstades ned av Sverigedemokraterna. Nu planerar regeringen att ändra rot-avdraget och då sänka skattereduktionen från 50 till 30 procent ifrån år Detta lär de få igenom eftersom alliansen lovat att inte rösta emot regeringens budget. Den som funderar på större renoveringar hemma bör alltså satsa på att göra dessa redan i år. Med två ägare till småhuset blir maximal skattereduktion kr under 2015 när arbetskostnaden är kr. Från 2016 skulle maximalt rot-avdrag bli kr för samma jobb om de rödgröna får igenom den försämring som det pratas om idag. 6

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Ingår kapitalpensionen i dödsboet?

Ingår kapitalpensionen i dödsboet? Vilken riskprofil är lämplig i fondportföljen? Jag undrar vilken riskprofil man bör ha i fondportföljen för kapitalpension inför uttag i försäkringen och då utbetalning ska ske i 15 20 år? JAN-ERIK Det

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA.

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. Överlevnadsguiden för dig som drar ner rullgardinen så fort någon säger budget, moms och ekonomistyrning, men ändå vill lyckas med ditt företag. PROLOG

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer