Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12"

Transkript

1 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12

2

3 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss hittar du grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Svenska För Invandrare (SFI), omvårdnadsutbildning och Yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhällslivet, i ditt yrkesliv och för fortsatta studier. Vuxenutbildningen skall, med utgångspunkt i vad som föreskrivs i skollagen, över brygga utbildningsklyftor och därigenom bland annat verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Situationen på arbetsmarknaden förändras med en allt högre has tighet. Förmågan att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper gör att det "livslånga lärandet" blir alltmer viktigt. Oavsett om du vill fräscha upp tidigare kunskaper, bredda eller fördjupa dina kunskaper är vår ambition att du skall se möjligheter hos oss. Om du vill ta god tid på dig eller om du har bråttom så tror vi oss kunna ha ett alternativ att erbjuda. En mötesplats är en plats dit människor går därför att de finner kompetens, teknik och/eller en social miljö som uppfyller behovet. Vår ambition är att vi tillsammans med dig, övriga kommuninvånare, företagare, bibliotek och övriga aktörer i samhället kan bygga nätverk och kombinera olika verksamheter. En sådan mötesplats har vi inte förmåga att skapa själva. Tillsammans har vi en kompetens som mycket väl motiverar ett uttryck som "kunskapens arena". Skolan har av de flesta uppfattas som en förberedelser för vuxenlivet. Idag kan vi beskriva skolan som en del av livet.

4 Kontakta Forshaga vuxenutbildning Expeditionen Besöksadress Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A Postadress Box 93, FORSHAGA Telefon Fax Telefon kommunens växel Rektorer Rektor med områdesansvar Birgitta Andersson Studievägledare Rektor Yh Torbjörn Falk Studievägledare vuxenutbildningen Bodil Kignell Administrativ personal Utbildnings och IT administratör Elisabeth Olofsson Skoladministratör Stefan Axelsson

5 Innehåll Kontakt...4 Flexibel studiegång...6 Vem kan söka?...6 Vilka kurser ska jag söka?... 6 Studievägledning... 6 Hel eller deltid...6 Viktiga datum... 7 Ansökningsblankett och individuell studieplan... 7 Studiefinansiering... 8 Utbildningsformer... 9 Allmänna gymnasie och grundvux kurser Kursbeskrivningar Omvårdnadsutbildning Validera på omvårdnadsutbildningen Viktiga datum...14 Yrkeshögskoleutbildning...15 Antagningskrav Om utbildningen...15 Forshaga Lärcenter Modern teknik Studieceller Bibliotek och café...16

6 6 Vuxenutbildningen i Forshaga Vem kan söka? Alla kommuninvånare som är bosatta i Sverige kan söka kommunal vuxenutbildning. Du får börja studera på vuxenutbildning det år du fyller 20 eller om du har slutbetyg från gymnasie skolan. Du kan söka oavsett om du idag är arbets lös eller har arbete. Vilka kurser ska jag söka? Alla som söker studieplats gör en ansökan samt en individuell studieplan tillsammans med studie vägledare. Du anger i din ansökan vilka kurser du ska läsa. På den individuella studieplanen anger du målet för dina studier. Du kan i din ansökan kombinera kurser på grundläggande nivå och gymnasienivå. Hel eller deltid Du avgör själv i vilken omfattning du vill studera. Det går utmärkt att anmäla sig till en enstaka kurs om det är ett ämne du är intresserad av. Det går också att kombinera studier i Karlstad och Forshaga om du vill studera ett ämne som inte erbjuds i Forshaga. Studievägledning Frågor angående studieplanering och enskild vägledning, behörighet och studieekonomi får du hjälp med hos vår studievägledare Bodil Kignell: tel Bodil arbetar vid vägledningscentrum på plan 1 i Forshaga Lärcenter Flexibel studiegång Vi erbjuder även vissa gymnasiekurser med flexibel studiegång. Detta är ett alternativ för dig som inte kan följa vår schemalagda undervisning på dagtid. Du studerar här på dina egna villkor och kan själv styra över när och i vilken takt du vill studera. Detta sätt att studera är inte detsamma som självstudier men du bör vara medveten om att studieformen kräver att du tar ett stort eget ansvar, att du avsätter nödvändig tid för dina studier och att du har förmåga att tillgodogöra dig skriftlig information. Du måste ha tillgång till en internetuppkopplad dator. Vi kommer att på alla sätt stötta dig för att underlätta dina studier. Du studerar på egen hand med hjälp av en studiehandledning och erbjuds möjlighet till handledning vid några tillfällen varje vecka. Ange på din ansökan om du önskar studera med flexibel studiegång.

7 7 Ansökningsblankett och individuell studieplan Vad kostar det? Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur och övriga kursmaterial betalar du själv. På skolan finns en anslagstavla där du som vill sälja eller köpa begagnade läroböcker kan annonsera. Du ansvarar själv för att anskaffa läromedel. Med kallelsen kommer en lista på aktuell litteratur att bifogas och du förväntas köpa böckerna innan första lektionstillfället. Viktiga datum Alla som söker studieplats gör en ansökan samt en individuell studieplan tillsammans med studievägledare. Du anger i din ansökan vilka kurser du ska läsa. På den individuella studie planen anger du målet för dina studier. Dessa blanketter finner du sist i kurskatalogen och på vår hemsida Du kan även kontakta expeditionen och för att få ansöknings blanketten. Kopior på tidigare betyg skall alltid bifogas för att vi ska kunna behandla din ansökan! Du som är folkbokförd i en annan kommun än Forshaga måste lämna din anmälan till din hemkommun. Sista ansökningsdag för start våren 2012: Studietider våren 2012 SFI, GruV, gymnasiekurser och omvårdnad: Yrkeshögskoleutbildning: Sista ansökningsdag för start hösten 2012: Antagning efter sista ansökningsdag i mån av plats.

8 8 Studiefinanisering Du som är mellan år kan söka studiemedel genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedlet består av en lånedel och en bidragsdel. Ett krav för att upprätthålla studiemedel är närvaro. Läser du kurser på flex måste tidsplanen för studierna hållas. Återbetalningen av lånedelen startar ca 6 månader efter avslutade studier. Du som har barn och samtidigt studerar kan beviljas ett tilläggsbidrag. Ansökningsblanketter Från och med 16 maj 2011 tas pappersblanketterna bort och du söker själv studiemedlet söks på CSN:s hemsida välj Mina sidor. Ingen e legitimation krävs. Ansökan kan göras när som helst under året men beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommer till CSN. Om du studerar på vuxenutbildningen får du studiemedel för heltid eller deltid beroende på hur många poäng du läser. För heltidsstudier krävs att du studerar 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta innebär 400 gymnasiepoäng/termin, vilket motsvarar minst 40 timmars studier per vecka. När du studerar på grundskole eller gymnasienivå, kan du få studiemedel tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Innan dess kan du få studiehjälp, dock under förutsättning att du studerar heltid. Om du läst med studiemedel tidigare bör du kontrollera hur många veckor du kan få studiemedel när du planerar dina studier. CSN prövar också dina tidigare studieresultat innan beslut tas. För ytterligare information, kontakta: Bodil Kignell, studievägledare, Besök gärna CSN: s hemsida: Telefon CSN: Så här mycket får du varje månad om du studerar på heltid, 2011 Bidrag Lån kr kr Totalt kr Saknar du grundskole eller gymnasiekompetens kan du få ett högre bidrag från och med det år du fyller 25. Bidragsdelen blir då kr och lånedelen kr. Föräldrar som studerar kan få tilläggsbidrag. Kontaktuppgifter: Första gången du söker studiemedel skickar CSN en personlig kod hem till dig. Om du loggar in med din kod på CSN:s Mina sidor, får du information om vad som händer med din ansökan, när utbetalningar görs m.m. Spara din personliga kod!

9 9 Utbildningsformer Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls och arbetsliv. Den skall också skapa en grund till fortsatta studier. Utbildningen är till för dig som inte har gått i skolan på länge, vill repetera något eller några ämnen, behöver förbereda dig för studier pågymnasienivå eller behöver betyg från grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning Utbildningen vänder sig till alla som inte har kunskaper motsvarande gymnasieskola eller som vill komplettera enstaka betyg från gymnasiekurser. Hos oss kan du läsa allmänna gymnasiekurser. Vissa ämnen är indelade i nivåerna A C, där A nivån är lägsta gymnasie nivå. Kursbeskrivningar och eventuella för kunskapskrav hittar du i kursbeskrivningarna. Svenska för invandrare Svenska för invandrare riktar sig till invandrare över 16 år som är folkbokförda i Forshaga kommun. Utbildningen i sfi består av tre olika studievägar, där var och en utgörs av två olika kurser. SFI skall ge den studerande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Yrkeshögskoleutbildning Utbildningen är eftergymnasial med examen som bygger på ett mycket nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningen genomförs på en arbetsplats som lärande i arbete (LIA). Utbildningen genomförs under två år och leder till en kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en yrkesutbildning inom vård och omsorg med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Det finns möjlighet att bedriva studier i skolan eller på distans. Studietakten är hel eller halvfart. Genomgången utbildning gör det möjligt för dig att söka tjänst som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent.

10 10 Allmänna gymnasie och GrundVuxkurser Följande kurser kommer att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande anmäler sig till varje kurs. Ange på ansökan om du vill läsa dagtid eller om du hellre vill läsa på distans/flex! För heltidsstudier krävs 400 poäng/termin Allmänna gymnasiekurser Kurs Dag Flex Poäng Förkunskaper Svenska Svenska A/Svenska2 A Svenska B/Svenska2 B Nej Motsv. åk 9 Svenska A Engelska Engelska A Engelska B Motsv. åk 9 Engelska A Matematik Matematik A Matematik B Matematik C Nej 50 Motsv. åk 9 Matematik A Matematik B Datoranvändning Datorkunskap Programhantering Nej 50 Datorkunskap Samhällsvetenskap Samhällskunskap A Historia A Psykologi A 50 Kurs Dag Flex Poäng Svenska/Svenska2, GruV Nej 187 GrundVuxkurser Engelska, GruV Matematik, GruV Nej Nej

11 11 Kursbeskrivningar Svenska Svenska Grundvux/Svenska som andraspråk SV1050 / SVA1050 Du får lära dig att använda svenska språket i tal och skrift. Du kommer att läsa faktatexter, skön litteratur, skriva berättelser, brev, göra sammanfattningar samt delta i diskussioner och redovisa arbeten muntligt. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk vilken syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation. Dessa båda kurser ges vid samma tillfälle men kursplanerna skiljer sig åt. Svenska A/Svenska2 A SV1201 / SVA1201 p Kursen ger dig träning i studieteknik, förmåga att uttrycka dig korrekt i tal och skrift. Du läser och analyserar texter, studerar språkets byggstenar och utveckling. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk A. Svenska B/Svenska2 B SV1202 / SVA1202 p I kursen tränar du olika bundna skrivsätt. Vi går igenom litteraturhistoriska epokstudier och genrer. I kursen arbetar du med argumentation och analys i tal och skrift. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk B. Engelska Engelska Grundvux EN1050 Du kommer att få lära dig grunderna i engelskt tal och grammatik. Du kommer att aktivt delta i vardagliga samtal. Du kommer att få lära dig förstå texter och att kunna formulera dig skriftligt i enklare form. Engelska A EN1201 p Kursen ger träning av språket i tal och skrift. Engelskspråkiga länders samhällsförhållanden, kultur, levnadssätt och litteratur behandlas. Engelska B EN1202 p I kursen förbättrar och nyanserar du dina färdigheter i tal och skrift samt utvecklar insikten om språkets byggnad och funktion. Dessutom fördjupar du kunskaperna om engelsk kultur och får en orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker. Ansökningsdatum Sista ansökningsdag för start hösten : Antagning efter sista ansökningsdag i mån av plats.

12 12 Matematik Historia Matematik GrundVux MA1050 Historia A HI1201 p Matematik A MA1201 p Psykologi Kursen behandlar de fyra räknesätten. Tal i bråkform, negativa tal och potenser, procenträkning, geometri, statistik, grundläggande algebra, enkla ekvationer och funktioner. Kursen behandlar till största delen den matematik som behövs i vardagslivet. Omfattar numerisk räkning, procenträkning, algebra, ekvationer, geometri, funktioner, statistik samt problemlösning. Matematik B MA p Kursen omfattar algebra, ekvationer, ekvationssystem, sannolikhetslära, funktionslära, geometri och statistik samt problemlösning. Matematik C MA1203 p Kursen omfattar algebra och ekvationer, logaritmer, potenser, talet e, funktionslära, derivata och geometrisk summa samt problemlösning. Datorkunskap Kursen behandlar Europas sociala, ekonomiska och politiska historia från antiken till och med andra världskriget. Psykologi A PS p Kursen syftar till att utveckla insikten om dig själv, motverka rädsla/intolerans för det främmande, bidra till att förstå innebörden av mänskliga relationer sett ur olika psykologiska perspektiv. Samhällskunskap Samhällskunskap A SH1201 p Du får en allmänbildning som ger geografiska, politiska, ekonomiska samt sociala aspekter på Sverige och världen av idag. Datorkunskap DAA p Kursen ger dig grundläggande färdighet att jobba i Windows XP. Program som Word, Excel och PowerPoint från Office XP används flitigt under kursen. Kursen ger också grunder i att använda Internet. Programhantering DAA1203 p Programhantering tar vid där datorkunskap slutar och ger dig fördjupade kunskaper i att hantera Office paketet. Kursen ger även kunskaper om olika nätverkstjänster. Välkommen med din ansökan

13 13 Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en yrkes utbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Det finns möjlighet att bedriva studier i skolan eller på distans. Studietakten är hel halv eller kvartsfart. APU Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ingår med 12 veckor, dessa fördelas på tre perioder dvs. en period per termin. Denna del av utbildningen är förlagd dagtid, kvällstid samt under helger. Vård och omsorgscollege Omvårdnadsutbildningen är ett certifierat Vård och omsorgscollege Kurser* under utbildningen Poäng Arbetsmiljö och säkerhet Etik och livsfrågor Medicinsk grundkurs Datorkunskap Geriatrik Människan socialt och kulturellt Omvårdnad Psykologi Social omsorg 150 Vård och omsorgsarbete 200 Socialpsykiatri Hemsjukvård Rehabilitering habilitering Summa poäng för hela utbildningen OBS! Nästa intag är vt 2013 ansök senast * kursutbudet kommer att förändras inför nästa ansökninsomgång pga vux2012

14 14 Validera på omvårdnadsutbildningen Vi har utvecklat omvårdnadsutbildningen, så att du som redan har lång erfarenhet från arbete, minst ett år, inom vården kan få tillgodoräkna dig dessa kunskaper. Du kan t.ex. ha förvärvat dina kunskaper genom tidigare studier, arbete inom vården, arbete som stödperson eller vård av anhörig. Detta kan innebära en förkortning av utbildningen. Efter att du fått dina kunskaper bekräftade/validerade får du en individuell studieplan på de återstående kurser som du behöver läsa in för att få en avslutad omvårdnadsutbildning. Efter valideringen sker oftast studier på distans under halvfart utifrån en studiehandledning. Möjligheter finns till studier på helfart efter överenskommelse. Låter detta intressant? Vänd dig till vår studievägledare för en första kartläggning: Bodil Kignell, Viktiga datum Omvårdnadsutbildningen Nästa omvårdnadsutbildning, tre terminer, startas vårtermin Validera på omvårdnadsutbildningen Nästa valideringsutbildning startar i februari 2012 Sista ansökningsdatum är

15 15 Yrkeshögskoleutbildning Behandlingsassistent psykosocialt arbete (400 Yh p) Om utbildningen Antagningskrav Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med människor med psykosocial och missbruksproblematik och/eller kriminalitet. Efter examen kan du arbeta som behandlings assistent inom öppna/slutna institutioner och med behandling, stöd och hjälp under öppna former. Kompetensen som behandlingsassistent är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen efterfrågar fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Lärande i arbete (LIA) omfattar 26 veckor under terminerna 2 4. De allra flesta av våra LIA platser har en hög säkerhetspolicy För att bli antagen för yrkeshögskolestudier krävs grundläggande behörighet. Därtill fordras även särskild behörighet i Samhällskunskap A. Under de teoretiska kurserna skaffar du kunskaper i bland annat psykologi, förhållningssätt, rättssäkerhet och metoder i psykosocialt arbete. I utbildningen ingår en högskolekurs i samarbete med Karlstads universitet. All dokumenterad arbetslivserfarenhet är meriterande. Utbildningen praktiserar Problembaserat lärande (PBL), och du kommer att ingå i en studiegrupp. PBL har som syfte att göra dig rustad för arbetslivets förväntningar på att kunna fungera i arbetsgrupper och en yrkesroll i utveckling. Utbildningen är två år och går på heltid. Du som är intresserad av denna utbildning kan beställa separat broschyr samt ansöknings blankett direkt från oss på skolan. Utförlig beskrivning finns på

16 16 Forshaga Lärcenter Här bedriver vi nu all vår vuxenutbildning under ett och samma tak. Modern teknik I Forshaga Lärcenter har vi tillgång till den senaste tekniken bl.a. en telebildandläggning med möjlighet för videokonferenser. Våra lektionssalar är utrustade med modern teknik såsom interaktiva whiteboards, SMART Boards, och videokanoner. Bibliotek och café Forshaga bibliotek ligger vägg i vägg med vuxenutbildningen (studiecenter). I anslutning till detta ligger Torget som är hjärtat i Lärcenter och den centrala mötesplatsen. Här ligger det gemensamma caféet där det finns möjlighet att köpa fika. I minimatsalen finns det möjlighet för vuxenstuderande att värma medhavd lunchlåda. Studieceller och grupprum Utöver lektionssalar finns det större och mindre grupprum för studerande. Några är knutna till undervisning och andra är öppna för de studerande att boka. Som studerande hos oss kan du låna studie celler. En studiecell är ett litet rum som studerande kan använda som studieplats eller som ett litet grupprum. Där finns bord, stolar och nätverksansluten dator vilket gör det möjligt att i lugn och ro kunna studera.

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer