Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12"

Transkript

1 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12

2

3 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss hittar du grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Svenska För Invandrare (SFI), omvårdnadsutbildning och Yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhällslivet, i ditt yrkesliv och för fortsatta studier. Vuxenutbildningen skall, med utgångspunkt i vad som föreskrivs i skollagen, över brygga utbildningsklyftor och därigenom bland annat verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Situationen på arbetsmarknaden förändras med en allt högre has tighet. Förmågan att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper gör att det "livslånga lärandet" blir alltmer viktigt. Oavsett om du vill fräscha upp tidigare kunskaper, bredda eller fördjupa dina kunskaper är vår ambition att du skall se möjligheter hos oss. Om du vill ta god tid på dig eller om du har bråttom så tror vi oss kunna ha ett alternativ att erbjuda. En mötesplats är en plats dit människor går därför att de finner kompetens, teknik och/eller en social miljö som uppfyller behovet. Vår ambition är att vi tillsammans med dig, övriga kommuninvånare, företagare, bibliotek och övriga aktörer i samhället kan bygga nätverk och kombinera olika verksamheter. En sådan mötesplats har vi inte förmåga att skapa själva. Tillsammans har vi en kompetens som mycket väl motiverar ett uttryck som "kunskapens arena". Skolan har av de flesta uppfattas som en förberedelser för vuxenlivet. Idag kan vi beskriva skolan som en del av livet.

4 Kontakta Forshaga vuxenutbildning Expeditionen Besöksadress Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A Postadress Box 93, FORSHAGA Telefon Fax Telefon kommunens växel Rektorer Rektor med områdesansvar Birgitta Andersson Studievägledare Rektor Yh Torbjörn Falk Studievägledare vuxenutbildningen Bodil Kignell Administrativ personal Utbildnings och IT administratör Elisabeth Olofsson Skoladministratör Stefan Axelsson

5 Innehåll Kontakt...4 Flexibel studiegång...6 Vem kan söka?...6 Vilka kurser ska jag söka?... 6 Studievägledning... 6 Hel eller deltid...6 Viktiga datum... 7 Ansökningsblankett och individuell studieplan... 7 Studiefinansiering... 8 Utbildningsformer... 9 Allmänna gymnasie och grundvux kurser Kursbeskrivningar Omvårdnadsutbildning Validera på omvårdnadsutbildningen Viktiga datum...14 Yrkeshögskoleutbildning...15 Antagningskrav Om utbildningen...15 Forshaga Lärcenter Modern teknik Studieceller Bibliotek och café...16

6 6 Vuxenutbildningen i Forshaga Vem kan söka? Alla kommuninvånare som är bosatta i Sverige kan söka kommunal vuxenutbildning. Du får börja studera på vuxenutbildning det år du fyller 20 eller om du har slutbetyg från gymnasie skolan. Du kan söka oavsett om du idag är arbets lös eller har arbete. Vilka kurser ska jag söka? Alla som söker studieplats gör en ansökan samt en individuell studieplan tillsammans med studie vägledare. Du anger i din ansökan vilka kurser du ska läsa. På den individuella studieplanen anger du målet för dina studier. Du kan i din ansökan kombinera kurser på grundläggande nivå och gymnasienivå. Hel eller deltid Du avgör själv i vilken omfattning du vill studera. Det går utmärkt att anmäla sig till en enstaka kurs om det är ett ämne du är intresserad av. Det går också att kombinera studier i Karlstad och Forshaga om du vill studera ett ämne som inte erbjuds i Forshaga. Studievägledning Frågor angående studieplanering och enskild vägledning, behörighet och studieekonomi får du hjälp med hos vår studievägledare Bodil Kignell: tel Bodil arbetar vid vägledningscentrum på plan 1 i Forshaga Lärcenter Flexibel studiegång Vi erbjuder även vissa gymnasiekurser med flexibel studiegång. Detta är ett alternativ för dig som inte kan följa vår schemalagda undervisning på dagtid. Du studerar här på dina egna villkor och kan själv styra över när och i vilken takt du vill studera. Detta sätt att studera är inte detsamma som självstudier men du bör vara medveten om att studieformen kräver att du tar ett stort eget ansvar, att du avsätter nödvändig tid för dina studier och att du har förmåga att tillgodogöra dig skriftlig information. Du måste ha tillgång till en internetuppkopplad dator. Vi kommer att på alla sätt stötta dig för att underlätta dina studier. Du studerar på egen hand med hjälp av en studiehandledning och erbjuds möjlighet till handledning vid några tillfällen varje vecka. Ange på din ansökan om du önskar studera med flexibel studiegång.

7 7 Ansökningsblankett och individuell studieplan Vad kostar det? Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur och övriga kursmaterial betalar du själv. På skolan finns en anslagstavla där du som vill sälja eller köpa begagnade läroböcker kan annonsera. Du ansvarar själv för att anskaffa läromedel. Med kallelsen kommer en lista på aktuell litteratur att bifogas och du förväntas köpa böckerna innan första lektionstillfället. Viktiga datum Alla som söker studieplats gör en ansökan samt en individuell studieplan tillsammans med studievägledare. Du anger i din ansökan vilka kurser du ska läsa. På den individuella studie planen anger du målet för dina studier. Dessa blanketter finner du sist i kurskatalogen och på vår hemsida Du kan även kontakta expeditionen och för att få ansöknings blanketten. Kopior på tidigare betyg skall alltid bifogas för att vi ska kunna behandla din ansökan! Du som är folkbokförd i en annan kommun än Forshaga måste lämna din anmälan till din hemkommun. Sista ansökningsdag för start våren 2012: Studietider våren 2012 SFI, GruV, gymnasiekurser och omvårdnad: Yrkeshögskoleutbildning: Sista ansökningsdag för start hösten 2012: Antagning efter sista ansökningsdag i mån av plats.

8 8 Studiefinanisering Du som är mellan år kan söka studiemedel genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedlet består av en lånedel och en bidragsdel. Ett krav för att upprätthålla studiemedel är närvaro. Läser du kurser på flex måste tidsplanen för studierna hållas. Återbetalningen av lånedelen startar ca 6 månader efter avslutade studier. Du som har barn och samtidigt studerar kan beviljas ett tilläggsbidrag. Ansökningsblanketter Från och med 16 maj 2011 tas pappersblanketterna bort och du söker själv studiemedlet söks på CSN:s hemsida välj Mina sidor. Ingen e legitimation krävs. Ansökan kan göras när som helst under året men beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommer till CSN. Om du studerar på vuxenutbildningen får du studiemedel för heltid eller deltid beroende på hur många poäng du läser. För heltidsstudier krävs att du studerar 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta innebär 400 gymnasiepoäng/termin, vilket motsvarar minst 40 timmars studier per vecka. När du studerar på grundskole eller gymnasienivå, kan du få studiemedel tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Innan dess kan du få studiehjälp, dock under förutsättning att du studerar heltid. Om du läst med studiemedel tidigare bör du kontrollera hur många veckor du kan få studiemedel när du planerar dina studier. CSN prövar också dina tidigare studieresultat innan beslut tas. För ytterligare information, kontakta: Bodil Kignell, studievägledare, Besök gärna CSN: s hemsida: Telefon CSN: Så här mycket får du varje månad om du studerar på heltid, 2011 Bidrag Lån kr kr Totalt kr Saknar du grundskole eller gymnasiekompetens kan du få ett högre bidrag från och med det år du fyller 25. Bidragsdelen blir då kr och lånedelen kr. Föräldrar som studerar kan få tilläggsbidrag. Kontaktuppgifter: Första gången du söker studiemedel skickar CSN en personlig kod hem till dig. Om du loggar in med din kod på CSN:s Mina sidor, får du information om vad som händer med din ansökan, när utbetalningar görs m.m. Spara din personliga kod!

9 9 Utbildningsformer Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls och arbetsliv. Den skall också skapa en grund till fortsatta studier. Utbildningen är till för dig som inte har gått i skolan på länge, vill repetera något eller några ämnen, behöver förbereda dig för studier pågymnasienivå eller behöver betyg från grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning Utbildningen vänder sig till alla som inte har kunskaper motsvarande gymnasieskola eller som vill komplettera enstaka betyg från gymnasiekurser. Hos oss kan du läsa allmänna gymnasiekurser. Vissa ämnen är indelade i nivåerna A C, där A nivån är lägsta gymnasie nivå. Kursbeskrivningar och eventuella för kunskapskrav hittar du i kursbeskrivningarna. Svenska för invandrare Svenska för invandrare riktar sig till invandrare över 16 år som är folkbokförda i Forshaga kommun. Utbildningen i sfi består av tre olika studievägar, där var och en utgörs av två olika kurser. SFI skall ge den studerande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Yrkeshögskoleutbildning Utbildningen är eftergymnasial med examen som bygger på ett mycket nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningen genomförs på en arbetsplats som lärande i arbete (LIA). Utbildningen genomförs under två år och leder till en kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en yrkesutbildning inom vård och omsorg med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Det finns möjlighet att bedriva studier i skolan eller på distans. Studietakten är hel eller halvfart. Genomgången utbildning gör det möjligt för dig att söka tjänst som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent.

10 10 Allmänna gymnasie och GrundVuxkurser Följande kurser kommer att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande anmäler sig till varje kurs. Ange på ansökan om du vill läsa dagtid eller om du hellre vill läsa på distans/flex! För heltidsstudier krävs 400 poäng/termin Allmänna gymnasiekurser Kurs Dag Flex Poäng Förkunskaper Svenska Svenska A/Svenska2 A Svenska B/Svenska2 B Nej Motsv. åk 9 Svenska A Engelska Engelska A Engelska B Motsv. åk 9 Engelska A Matematik Matematik A Matematik B Matematik C Nej 50 Motsv. åk 9 Matematik A Matematik B Datoranvändning Datorkunskap Programhantering Nej 50 Datorkunskap Samhällsvetenskap Samhällskunskap A Historia A Psykologi A 50 Kurs Dag Flex Poäng Svenska/Svenska2, GruV Nej 187 GrundVuxkurser Engelska, GruV Matematik, GruV Nej Nej

11 11 Kursbeskrivningar Svenska Svenska Grundvux/Svenska som andraspråk SV1050 / SVA1050 Du får lära dig att använda svenska språket i tal och skrift. Du kommer att läsa faktatexter, skön litteratur, skriva berättelser, brev, göra sammanfattningar samt delta i diskussioner och redovisa arbeten muntligt. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk vilken syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation. Dessa båda kurser ges vid samma tillfälle men kursplanerna skiljer sig åt. Svenska A/Svenska2 A SV1201 / SVA1201 p Kursen ger dig träning i studieteknik, förmåga att uttrycka dig korrekt i tal och skrift. Du läser och analyserar texter, studerar språkets byggstenar och utveckling. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk A. Svenska B/Svenska2 B SV1202 / SVA1202 p I kursen tränar du olika bundna skrivsätt. Vi går igenom litteraturhistoriska epokstudier och genrer. I kursen arbetar du med argumentation och analys i tal och skrift. Kursen kan även ges som Svenska som andraspråk B. Engelska Engelska Grundvux EN1050 Du kommer att få lära dig grunderna i engelskt tal och grammatik. Du kommer att aktivt delta i vardagliga samtal. Du kommer att få lära dig förstå texter och att kunna formulera dig skriftligt i enklare form. Engelska A EN1201 p Kursen ger träning av språket i tal och skrift. Engelskspråkiga länders samhällsförhållanden, kultur, levnadssätt och litteratur behandlas. Engelska B EN1202 p I kursen förbättrar och nyanserar du dina färdigheter i tal och skrift samt utvecklar insikten om språkets byggnad och funktion. Dessutom fördjupar du kunskaperna om engelsk kultur och får en orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker. Ansökningsdatum Sista ansökningsdag för start hösten : Antagning efter sista ansökningsdag i mån av plats.

12 12 Matematik Historia Matematik GrundVux MA1050 Historia A HI1201 p Matematik A MA1201 p Psykologi Kursen behandlar de fyra räknesätten. Tal i bråkform, negativa tal och potenser, procenträkning, geometri, statistik, grundläggande algebra, enkla ekvationer och funktioner. Kursen behandlar till största delen den matematik som behövs i vardagslivet. Omfattar numerisk räkning, procenträkning, algebra, ekvationer, geometri, funktioner, statistik samt problemlösning. Matematik B MA p Kursen omfattar algebra, ekvationer, ekvationssystem, sannolikhetslära, funktionslära, geometri och statistik samt problemlösning. Matematik C MA1203 p Kursen omfattar algebra och ekvationer, logaritmer, potenser, talet e, funktionslära, derivata och geometrisk summa samt problemlösning. Datorkunskap Kursen behandlar Europas sociala, ekonomiska och politiska historia från antiken till och med andra världskriget. Psykologi A PS p Kursen syftar till att utveckla insikten om dig själv, motverka rädsla/intolerans för det främmande, bidra till att förstå innebörden av mänskliga relationer sett ur olika psykologiska perspektiv. Samhällskunskap Samhällskunskap A SH1201 p Du får en allmänbildning som ger geografiska, politiska, ekonomiska samt sociala aspekter på Sverige och världen av idag. Datorkunskap DAA p Kursen ger dig grundläggande färdighet att jobba i Windows XP. Program som Word, Excel och PowerPoint från Office XP används flitigt under kursen. Kursen ger också grunder i att använda Internet. Programhantering DAA1203 p Programhantering tar vid där datorkunskap slutar och ger dig fördjupade kunskaper i att hantera Office paketet. Kursen ger även kunskaper om olika nätverkstjänster. Välkommen med din ansökan

13 13 Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en yrkes utbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Det finns möjlighet att bedriva studier i skolan eller på distans. Studietakten är hel halv eller kvartsfart. APU Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ingår med 12 veckor, dessa fördelas på tre perioder dvs. en period per termin. Denna del av utbildningen är förlagd dagtid, kvällstid samt under helger. Vård och omsorgscollege Omvårdnadsutbildningen är ett certifierat Vård och omsorgscollege Kurser* under utbildningen Poäng Arbetsmiljö och säkerhet Etik och livsfrågor Medicinsk grundkurs Datorkunskap Geriatrik Människan socialt och kulturellt Omvårdnad Psykologi Social omsorg 150 Vård och omsorgsarbete 200 Socialpsykiatri Hemsjukvård Rehabilitering habilitering Summa poäng för hela utbildningen OBS! Nästa intag är vt 2013 ansök senast * kursutbudet kommer att förändras inför nästa ansökninsomgång pga vux2012

14 14 Validera på omvårdnadsutbildningen Vi har utvecklat omvårdnadsutbildningen, så att du som redan har lång erfarenhet från arbete, minst ett år, inom vården kan få tillgodoräkna dig dessa kunskaper. Du kan t.ex. ha förvärvat dina kunskaper genom tidigare studier, arbete inom vården, arbete som stödperson eller vård av anhörig. Detta kan innebära en förkortning av utbildningen. Efter att du fått dina kunskaper bekräftade/validerade får du en individuell studieplan på de återstående kurser som du behöver läsa in för att få en avslutad omvårdnadsutbildning. Efter valideringen sker oftast studier på distans under halvfart utifrån en studiehandledning. Möjligheter finns till studier på helfart efter överenskommelse. Låter detta intressant? Vänd dig till vår studievägledare för en första kartläggning: Bodil Kignell, Viktiga datum Omvårdnadsutbildningen Nästa omvårdnadsutbildning, tre terminer, startas vårtermin Validera på omvårdnadsutbildningen Nästa valideringsutbildning startar i februari 2012 Sista ansökningsdatum är

15 15 Yrkeshögskoleutbildning Behandlingsassistent psykosocialt arbete (400 Yh p) Om utbildningen Antagningskrav Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med människor med psykosocial och missbruksproblematik och/eller kriminalitet. Efter examen kan du arbeta som behandlings assistent inom öppna/slutna institutioner och med behandling, stöd och hjälp under öppna former. Kompetensen som behandlingsassistent är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen efterfrågar fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Lärande i arbete (LIA) omfattar 26 veckor under terminerna 2 4. De allra flesta av våra LIA platser har en hög säkerhetspolicy För att bli antagen för yrkeshögskolestudier krävs grundläggande behörighet. Därtill fordras även särskild behörighet i Samhällskunskap A. Under de teoretiska kurserna skaffar du kunskaper i bland annat psykologi, förhållningssätt, rättssäkerhet och metoder i psykosocialt arbete. I utbildningen ingår en högskolekurs i samarbete med Karlstads universitet. All dokumenterad arbetslivserfarenhet är meriterande. Utbildningen praktiserar Problembaserat lärande (PBL), och du kommer att ingå i en studiegrupp. PBL har som syfte att göra dig rustad för arbetslivets förväntningar på att kunna fungera i arbetsgrupper och en yrkesroll i utveckling. Utbildningen är två år och går på heltid. Du som är intresserad av denna utbildning kan beställa separat broschyr samt ansöknings blankett direkt från oss på skolan. Utförlig beskrivning finns på

16 16 Forshaga Lärcenter Här bedriver vi nu all vår vuxenutbildning under ett och samma tak. Modern teknik I Forshaga Lärcenter har vi tillgång till den senaste tekniken bl.a. en telebildandläggning med möjlighet för videokonferenser. Våra lektionssalar är utrustade med modern teknik såsom interaktiva whiteboards, SMART Boards, och videokanoner. Bibliotek och café Forshaga bibliotek ligger vägg i vägg med vuxenutbildningen (studiecenter). I anslutning till detta ligger Torget som är hjärtat i Lärcenter och den centrala mötesplatsen. Här ligger det gemensamma caféet där det finns möjlighet att köpa fika. I minimatsalen finns det möjlighet för vuxenstuderande att värma medhavd lunchlåda. Studieceller och grupprum Utöver lektionssalar finns det större och mindre grupprum för studerande. Några är knutna till undervisning och andra är öppna för de studerande att boka. Som studerande hos oss kan du låna studie celler. En studiecell är ett litet rum som studerande kan använda som studieplats eller som ett litet grupprum. Där finns bord, stolar och nätverksansluten dator vilket gör det möjligt att i lugn och ro kunna studera.

Vuxenutbildningen Forshaga. Kurskatalog

Vuxenutbildningen Forshaga. Kurskatalog Vuxenutbildningen Forshaga Kurskatalog 2015/2016 Välkommen till Vuxenutbildningen i Forshaga! Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder individanpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss hittar du utbildning

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Vårterminen 2018 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning (GRUNDVUX)... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 1 2 SÅ HÄR ARBETAR VI! GEMENSAMMA OCH VALBARA KURSER, BLOCK 1 OCH BLOCK 2 Omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande omfattar gemensamma kurser och valbara kurser. Kurserna

Läs mer

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Studieinformation Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2017 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Vårterminen 2017 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel... 9-11 Personal...

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Läsåret PROGRAM 2012/2013

Läsåret PROGRAM 2012/2013 Läsåret 2012 0 1 3 KURS PROGRAM 2012/2013 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Omvårdnadsutbildning sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Studieinformation Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2016 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

KURSKATALOG.

KURSKATALOG. KURSKATALOG www.allevux.se Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer