Vuxenutbildningen Forshaga. Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Forshaga. Kurskatalog"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Forshaga Kurskatalog 2015/2016

2 Välkommen till Vuxenutbildningen i Forshaga! Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder individanpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss hittar du utbildning i Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Collegeåret, Vård och omsorgsutbildning och Yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildning ger dig som vuxen möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhälls och yrkesliv samt för fortsatta studier. Gunilla Andersson Gärds Rektor

3 Kontakt Expeditionen Besöksadress Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A Postadress Box 93, FORSHAGA Telefon Fax Telefon kommunens växel Vuxenutbildningen Yrkeshögskolan Rektor Utbildningsledare Gunilla Andersson Gärds Gunilla Andersson Gärds Studievägledare Studievägledare vuxenutbildningen Britt Carlsson Administrativ personal Utbildnings och IT administratör Skoladministratör Elisabeth Olofsson Stefan Axelsson

4 Innehåll Kontakt... 3 Att studera på Vuxenutbildningen... 5 Vem kan söka?... 5 Hel- eller deltid... 5 Vilka kurser ska jag söka?... 5 Flexibel studiegång... 5 Studievägledning... 5 Vad kostar det?... 6 Ansökan och individuell studieplan... 6 Viktiga datum... 6 Studiefinansiering... 7 Ansökan om studiemedel... 7 Kontakt CSN... 7 Skolformer SFI, Svenska för invandrare... 8 Särskild utbildning för vuxna... 8 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Vård och omsorgsutbildning Vård och omsorg kursutbud Collegeåret Viktiga datum Forshaga Lärcenter... 15

5 Att studera på Vuxenutbildningen Vuxenutbildning Vuxenutbildningen består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Syftet med kommunal vuxenutbildning är att ge vuxna kunskaper som motsvarar utbildning från grundskolan eller gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i kursform som kan vara närundervisning eller distans. Du har kan söka till oss det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 (SFI 16 år) eller när du har slutbetyg eller studiebevis från gymnasieskolan. Du kan söka oavsett om du är arbetslös eller har arbete. Hel eller deltid? Du avgör själv i vilken omfattning du vill studera. Du kan kombinera studier på Vuxenutbildningen i Forshaga med studier på andra utbildnings anordnare, även universitet/högskolor eller yrkeshögskola. Vilka kurser ska jag söka? Alla som söker bör kontakta studie och yrkesvägledare. I din ansökan anger du vilka kurser du ska läsa. På den individuella studieplanen anger du målet för dina studier. Du gör din ansökan via vår hemsida. forshaga.se/ vux Distanskurser Vi erbjuder gymnasiekurser på distans. Ett alternativ för dig som inte kan följa schemalagd undervisning på dagtid. Du bestämmer själv när och i vilken takt du vill studera. Studieformen kräver ett stor eget ansvar, där du själv måste kunna avsätta nödvändig tid. I distansundervisning kan det ingå obligatoriska närträffar med lärare på skolan. Till hjälp i studierna används en studiehandledning. Distansundervisning kräver tillgång till en internetuppkopplad dator. På lärcenter finns möjlighet att disponera sådan under dagtid. Studievägledning Vägledning beträffande studieplanering, behörighet, studieekonomi mm. får du hos vår studievägledare. Telefon Plan 1, Forshaga lärcenter, vägledningscentrum

6 6 Ansökan och individuell studieplan Alla som söker studieplats fyller i en ansökan och en individuell studieplan. För kurser och utbildningar på gymnasie- grundläggande nivå använder vi webbansökan. Du hittar den på forshaga.se/ vux För Yrkeshögskoleutbildning och utbildning svenska för invandrare sker ansökan på blanketter, dessa hittar du på vår hemsida forshaga.se/ vux För ansökan till Särskild utbildning för vuxna kontakta studie och yrkesvägledningen Vad kostar det? All undervisning inom vuxenutbildningen är kostnadsfri. Läromedel och övrigt undervisningsmaterial bekostar du själv. På skolan finns ibland annonser om begagnad kurslitteratur till salu. Du ansvarar själv för anskaffning av läromedel. Litteraturlistan hittar du på vår webbsida forshaga.se/vux. Du skall ha med anvisad litteratur till första lektionstillfället. Ansökan till studieplats ska innehålla: Ansökan Individuell studieplan Bifoga kopior av betygshandlingar Du anger i din ansökan vilka kurser du ska läsa. I den individuella studieplanen anger du målet för dina studier. Du som är folkbokförd i en annan kommun än Forshaga ska skicka ansökan till din hemkommun för beslut. Antagningsvillkor Gymnasial nivå Fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du fått slutbetyg, examen eller studiebevis på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola och om du har förutsättningar att följa kursen Grundläggande nivå Du kan har rätt att deltaga i grundläggande vuxenutbildning fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år om kriterierna i skollagen kap är uppfyllda Urval Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Mer information om urval finns på Särskild utbildning för vuxna En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fylller 20 år, är bosatt i Sverige och saknar sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, är bosatt i Sverige och saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Utbildning i Svenska för invandrare Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

7 7 Studiefinansiering Ansökan om studiemedel Du som är år kan söka studiemedel genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Innan du har fyllt 20 år kan du få studiehjälp under förutsättning att du studerar heltid. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Ett krav för att upprätthålla studiemedel är uppvisade studieresultat. Detta gäller även studier på distans. Du som har barn och samtidigt studerar kan beviljas ett tilläggsbidrag. Du söker själv studiemedlet på CSN:s hemsida csn.se mina sidor. Ansökan kan göras när som helst under året men beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommer till CSN. Kontrollera dina möjligheter till fortsatt studiemedel på csn.se/mina sidor. Återbetalningen av lånedelen startar ca 6 månader efter avslutade studier. Om du studerar på vuxenutbildningen är du berättigad till studiemedel för heltid eller deltid beroende på hur många poäng du läser. Hur många poäng för heltidsstudier? För heltidsstudier skall du studera 20 poäng per vecka. Detta innebär 400 poäng/studieperiod, vilket motsvarar minst 40 timmars studier per vecka. Tänk på! Kryssa i rutan på din ansökan om studier (webb- eller pappersansökan) om du skall ansöka om studiemedel. När du kryssat i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Ansök till CSN på csn.se mina sidor. Innan du söker studiemedel bör du skaffa en e-legitimation. Ansöknings och behandlingsprocessen förenklas därmed. Kontaktuppgifter: CSN: (måndag till fredag )

8 8 Utbildningar På Vuxenutbildningen i Forshaga kan du studera kurser på grundläggande och gymnasienivå, Vårdoch omsorgsutbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkeshögskoleutbildning och särskild utbildning för vuxna Utbildning i svenska för invandrare, SFI Särskild utbildning för vuxna Utbildning i svenska för invandrare; SFI riktar sig till invandrare över 16 år som är folkbokförda i Forshaga kommun. Utbildningen ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla analfabeter, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk. Ansökan görs på ansökningsblanketten du hittar på Utbildningen är för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Målet är att de vuxna skall stödjas och stimuleras i sitt lärande. Skolformen finns på två nivåer: grundläggande nivå (motsvarande grundsärskolan) gymnasial nivå (motsvarande gymnasiesärskolan) Ansökan Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information om ansökan Tel Grundläggande vuxenutbildning (närundervisning) Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också skapa en grund till fortsatta studier. Utbildningen är till för dig som inte har gått i skolan på länge, vill repetera ämnen, behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå eller saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. För mer information kontakta studie och yrkesvägledare Kursutbud Poäng /studieperiod Poäng totalt Vår 2016 Engelska 150 p 450 p X Matematik 200 p 600 p X Svenska 400 p p X Svenska/Svenska som andraspråk 400 p p X Samhällskunskap 150 p 150 p X

9 Gymnasial vuxenutbildning Närundervisning eller distans Utbildningen vänder sig till alla som inte har kunskaper motsvarande gymnasieskola eller som vill komplettera enstaka betyg från gymnasiekurser. Hos oss kan du läsa alla gymnasiegemensamma ämnen. Kursbeskrivningar och eventuella förkunskapskrav hittar du i kursbeskrivningarna. forshaga.se/ vux 9 Kursutbudet kan komma att ändras så besök forshaga.se/vux för aktuellt kursutbud Kursutbud Poäng Närundervisning Distans Förkunskaper Engelska Engelska X X Engelska X X Engelska 5 eller motsvarande Historia Historia 1b 100 X X Information och kommunikation Information och kommunikation X X Matematik Matematik 1b 100 X X Matematik 2b 100 X X Matematik 3b 100 X Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 X Psykologi Psykologi 1 50 X Religion Religionskunskap 1 50 X X Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 X X Svenska/svenska som andra språk Matematik 1b eller motsvarande Matematik 2b eller motsvarande Svenska X X Svenska X X Svenska 1 eller motsvarande Svenska X X Svenska 2 eller motsvarande Svenska som andraspråk X X Svenska som andraspråk X X Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande Svenska som andraspråk X X Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande Kursutbudet kan komma att ändras beroende på antalet sökande till kurserna.

10 10 Vård och omsorgsutbildning Utbildningen ska utveckla elevens kunskap om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. (Skolverket) Genomgången utbildning gör det möjligt för dig att söka tjänst som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Att studera vid Forshaga vuxenutbildning innebär att det erbjuds kontinuerliga schemalagda lektioner i varje kurs varje eller varannan vecka. Några av lektionerna innehåller obligatoriska, examinerande moment andra är mer valfria. Eleverna får genom vår webbaserade lärplattform att stöd och hjälp i sina studier. Några av kurserna innehåller praktikperioder som kommer att genomföras på de kurser där det är obligatoriskt Vård och omsorgscollege Vård och omsorgsutbildningen i Forshaga kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, VO-college, vilket betyder att arbetsgivare och skola tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning, där den studerande får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Diplom Diplom utfärdas till elever som fullföljer en Vård-och omsorgsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege. För diplom finns särskilda regler om poäng och kurser, för mer information kontakta studie och yrkesvägledaren. Arbetsplatsförlagt lärande ingår med ca 12 veckor, dessa fördelas på studietiden. Denna del av utbildningen är förlagd dagtid, kvällstid samt under helger. Validering Du som redan har erfarenhet från arbete, minst ett år inom vården, kan få tillgodoräkna dig dessa kunskaper. Du kan ha förvärvat dina kunskaper genom tidigare studier, arbete inom vården, som stödperson eller vård av anhörig. Detta kan innebära en förkortning av utbildningen. Efter att du fått dina kunskaper bekräftade/ validerade får du en individuell studieplan på de återstående kurser som du behöver läsa in för att få en avslutad omvårdnadsutbildning. Efter valideringen sker oftast studier på distans under halvfart utifrån en studiehandledning. Studietakten är på hel eller deltid. Låter detta intressant? Vänd dig till vår studievägledare för en första kartläggning. Telefon Ansökan Nästa vård och omsorgsutbildning, Startar våren 2016 Sista ansökningsdagen

11 11 Kurs Poäng Förkunskaper Etik och människans livsvillkor DI- 100 X Programgemensamma Gymnasiearbete 100 X Görs sist i utbildningen och bygger på hela yrkesutbildningen Hälsopedagogik 100 X Medicin X Psykiatri X Psykologi 1 50 X Specialpedagogik X Vård och omsorgsarbete X Vård och omsorgsarbete X Vård och omsorgsarbete 1 eller motsvarande Programfördjupning Akutsjukvård 200 X Vård och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1 eller motsvarande Hemsjukvård 100 X Vård och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1 eller motsvarande Palliativ vård 100 X Vård och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1 eller motsvarande Socialpedagogik 100 X Specialpedagogik X Specialpedagogik 1 Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100 X Vård- och omsorgsarbete 2 eller omvårdnad 100 och social omsorg 150 Vårdpedagogik och handledning 100 X Äldres hälsa och livskvalitet 200 X Vård- och omsorgsarbete 2 eller omvårdnad 100 och social omsorg 150 Kursutbudet kan komma att ändras beroende på antalet sökande till kurserna.

12 12 Collegeåret Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Det vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera delar av din behörighet och som tvekat att ta steget till högre studier. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier. Dina studier Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera stället. Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat. På vuxenutbildningen studerar du enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. Språkets och lärandets värld, 7,5 hp Delkurs ett har två huvudteman: Att visa på språkets betydelse för lärandet och tänkandet samt skapa insikt om hur lärandet går till. Självständigt arbete, 7,5 hp I delkursen ska studenten genom ett skriftligt arbete utveckla sin förmåga att formulera problemställningar, söka information och redovisa resultat. Människans värld, 7,5 hp I denna delkurs diskuterar och problematiserar vi våra grundläggande förhållningssätt vad gäller människosyn, syn på etik och estetik. För mer information är du välkommen att kontakta vår studie och yrkesvägledare. Telefon Vetenskapens värld, 7,5 hp De vetenskapliga grunderna samt begreppen kunskap och bildning belyses utifrån samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och idéhistoriska perspektiv.

13 13 Forshaga yrkeshögskola Utbildningen är eftergymnasial med examen som bygger på ett mycket nära samarbete med arbetslivet. På Forshaga yrkesutbildningar erbjuder vi två utbildningar. En ettårig nätbaserad distansutbildning på 200 YH-poäng för personer som arbetat minst 4 år inom psykosocialt arbete och en tvåårig reguljär utbildning på 400 YH-poäng. Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks- eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/ slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former. Utbildningen ges som en ettårig nätbaserad- eller tvåårig reguljär utbildning. 200 YH-poäng, Nätbaserad distansutbildning Ettårig nätbaserad distansutbildning på heltid, kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator och bredbandsanslutning. Utbildningen är initierad av arbetslivet utifrån ökade kompetensförsörjningsbehov, behov av rekrytering över tid och höjda krav vid anställning och vidareutbildning. Utbildningen bygger på att den studerande redan har arbetslivserfarenhet och en praktisk yrkesmässig bas inom psykosocialt arbete med individer/grupper med psykosocial problematik. Som särskilda förkunskaper ställs krav om minst fyra års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete. 400 YH-poäng Bunden undervisning Två årig utbildning som förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks- eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former. Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad och efter utbildningen är studerande attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund.

14 14 Viktiga datum Sista ansökningsdag Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning : Sista ansökningsdag för start : Sista ansökningsdag för start (ej kurser inom vård- och omsorg) Yrkeshögskoleutbildning Sista ansökningsdagen för YH-utbildning 2016: Studieperioder kommunal vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning Vår 2016 Höst 2016 Utbildning i svenska för invandrare Kontinuerlig antagning Kontinuerlig antagning Grundläggande och Gymnasiekurser närundervisning Gymnasiegemensammakurser distansundervisning Vård och omsorgskurser Studieperioder Yrkeshögskolan Yrkeshögskoleutbildning Höst 2015 Våren 2016 Behandlingsassistent 400 Yhp Behandlingsassistent 200 Yhp

15 Forshaga Lärcenter Forshaga Lärcenter är en mötesplats där många olika verksamheter möts och samarbetar under ett och samma tak. Här möts vuxenstuderande, elever, företagare, allmänheten och föreningar i Forshaga kommun samt studerande vid andra lärosäten i landet. Modern teknik I Forshaga Lärcenter har vi tillgång till den senaste tekniken bl.a. en telebildanläggning med möjlighet för videokonferenser. Våra lektionssalar är utrustade med modern teknik såsom interaktiva Whiteboards och Videokanoner. Bibliotek och café Forshaga bibliotek ligger vägg i vägg med vuxenutbildningen (studiecenter). Här kan du bland annat låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, film. Du har möjlighet att boka dator och du har tillgång till ett öppet trådlöst nätverk. I anslutning till biblioteket ligger Torget som är hjärtat i lärcenter och den centrala mötesplatsen. Här ligger det gemensamma caféet där det finns möjlighet att köpa fika och enklare luncher. Det finns möjlighet att köpa lunch i skolmatsalen. I minimatsalen finns det möjlighet för vuxenstuderande att värma medhavda matlådor. Studieceller och grupprum Utöver lektionssalar finns det större och mindre grupprum för studerande och undervisning. Som studerande hos oss kan du låna studieceller. En studiecell är ett litet rum som kan användas som studieplats eller som ett litet grupprum. Där finns bord och stolar vilket gör det möjligt att i lugn och ro kunna studera. Det finns också möjlighet att låna en bärbar dator och ansluta till nätverket.

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

KURSKATALOG.

KURSKATALOG. KURSKATALOG www.allevux.se Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser Särvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Särvux särskild utbildning för vuxna Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en skolform för dig som har fyllt 20 år. har

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2017

KOMVUX ÖSTERÅKER 2017 Komvux Österåker Möjligheternas skola - nära dig KOMVUX ÖSTERÅKER 2017 Vi erbjuder! kurser i klassrum & på distans Välkommen till Komvux Österåker Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby.

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby. Våra kurser Läsåret 2016-2017 Högsby 579 33 Högsby 0419 293 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER: Svenska, Svenska som andra språk... 1 Engelska 5 7... 1 Religion 1 2... 1 Matematik 1 3 (a,b,c), 4-5... 2 Samhällskunskap...

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Läsåret PROGRAM 2012/2013

Läsåret PROGRAM 2012/2013 Läsåret 2012 0 1 3 KURS PROGRAM 2012/2013 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Omvårdnadsutbildning sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer