VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid. I detta material finner du viktig information gällande dina studier. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss på Vuxenutbildningen. Åter igen, varmt välkommen önskar Rektor Sören Carlsson Arewång med personal! Terminstider vårterminen 2012 Grundläggande Vuxenutbildning och gymnasiekurser samt särskild vuxenutbildning Terminsstart: måndag 9 januari (om ej annan tidpunkt meddelats via lärare) Terminsslut: fredag 1 juni SFI Terminsstart: Terminsslut: Tjänstgöringsfria dagar för lärare med ferieanställning: måndag 9 januari enligt särskild information till elevgruppen (V8) (V14) (fredag V20) Kompetensutveckling/ planering för personal: , (Omvårdnadsutbildningen) Inom vuxenutbildningen förekommer inga lovdagar för eleverna under terminstid. När lärargruppen är upptagen av kompetensutvecklingsdagar så förutsätts eleverna bedriva självstudier. Vid datum som är angivna som tjänstgöringsfria dagar för lärare gäller antingen självstudier eller undervisning enligt schema (information lämnas av respektive lärare). För SFI gäller inte självstudiedagar enligt ovan angivna tider.

2 ADRESS OCH TELEFONLISTA Vuxenutbildningen Hallsberg Besöksadress: Västra Storgatan 42, Hallsberg Postadress: HALLSBERG Tfn: Fax: E-post: Eller till respektive tjänsteman enligt modellen Lärcentrum Askersund Besöksadress: Kristinagården, Torebergsvägen 1 Postadress: Box 61, ASKERSUND Tfn: eller Fax: E-post: Lärcentrum Laxå Besöksadress: Kunskapens Hus, Skolgatan 7 Postadress: LAXÅ Tfn: eller E-post: Komplett och uppdaterad/aktuell lista med kontaktuppgifter till all personal finns på vår hemsida Där finns utförlig information om vuxenutbildningen, lärcentrum, kursutbud, aktuell information, nyheter m m.

3 Vi som planerar och administrerar vuxenutbildningen är Rektor Sören Carlsson Arewång Tfn: eller E-post: Besöksadress: Alléskolan, hus B. Träffas enligt överenskommelse Vuxenutbildningen Hallsberg Expeditionen AnnMarie Blomér Tfn: E-post: Besöksadress : Västra Skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg Studievägledare Marita Eriksson Tfn: E-post: Berit Kristiansen Tfn eller E-post : Lärcentrum Hallsberg Maj Liljeqvist Tfn: eller E-post: För öppettider se hemsidan För öppettider se hemsidan Träffas enligt överenskommelse Lärcentrum Askersund Expeditionen/Lärcentrum Anders Holm Tfn: , , E-post: Studievägledare Marita Eriksson Tfn: E-post: Träffas enligt överenskommelse För öppettider se hemsidan Lärcentrum Laxå Studievägledare Berit Kristiansen Tfn: E-post: Lärcentrahandledare Bengt Myhrman Tfn: E-post: För öppettider se hemsidan Träffas enligt överenskommelse Expedition och studievägledning har kvällsöppet tisdagar under terminen. För exakta tider, se hemsidan

4 BRA ATT VETA! Våra lokaler i Askersund Lärcentrum i Askersund finns på Torebergsvägen 1. All verksamhet som bedrivs i Askersund är samlad till lokalerna på Torebergsvägen. Där finns lärcentrum med möjlighet till distansstudier, möjlighet att använda till exempel datorutrustning för de kurser som Sydnärkes Utbildningsförbund erbjuder via distansöverbryggande teknik, tillgång till viss handledning och möjlighet till distansstudier vid universitet och högskolor. Vid lärcentrum i Askersund finns lärcentrahandledare, viss administration och studievägledning. För vissa kurser kommer det att vara möjligt att boka tid med berörd lärare för personlig eller gruppvis handledning förlagt till lärcentrum i Askersund. Mer information om detta får du av lärcentrahandledaren och lärarna i berörda kurser. Aktuell information om handledningsmöjligheterna i Askersund kommer även att finnas på vår hemsida. I lärcentrum bedrivs även särskild undervisning för vuxna cirka en dag/vecka. Datorer är i princip tillgängliga för studerande för enskilt arbete då de inte används i undervisningen. Kontakta din lärare eller lärcentrahandledaren. Våra lokaler i Hallsberg Vuxenutbildningen/lärcentrum i Hallsberg har en stor del av sin verksamhet förlagd till Västra Storgatan 42 i Hallsberg. Där finns expedition och studievägledare. Rektor har sin expedition i hus B vid Alléskolan. Omvårdnadsutbildning för vuxna, Sfi, svenska som andra språk på gymnasienivå samt särskild undervisning för vuxna bedrivs i lokaler inom Alléskolans område. Undervisning och handledning i enstaka kurser inom några yrkesinriktade ämnesområden genomförs i Alléskolans lokaler i samverkan med ungdomsgymnasiet. Detta gäller framförallt kurser inom ramen för den statliga satsningen på yrkesutbildning för vuxna Yrkesvux. På första våning på Västra Storgatan 42 finns ett kombinerat studie- och fikarum för elever. Där finns bl.a. mikrovågsugn och kylskåp som möjliggör för elever att äta medhavd matsäck. I samma lokal finns även försäljning av kaffe, the, kaffebröd, smörgåsar, dricka, godis etc. Vid Alléskolan finns ett flertal cafeterior. Vuxenutbildningens elever kan även äta lunch i elevmatsalarna på Alléskolan. Matkuponger i häften finns att köpa i receptionen på Alléskolan. Våra datorarbetsplatser/datorsalar är i princip tillgängliga för enskilt arbete vid tider då de inte är upptagna av lektion. Kontakta ansvarig lärare eller lärcentrahandledare. Elever inom vuxenutbildningen har tillgång till Alléskolans bibliotek. Våra lokaler i Laxå I Laxå finns lärcentrum i Kunskapens hus, Skolgatan 7. Där finns tillgång till utrustning, studieplatser och viss handledning för distansstudier. Lärcentrum är bemannat med lärcentrahandledare några dagar i veckan och studievägledare under någon halvdag/vecka efter tidsbokning. I lokalerna bedrivs särvuxundervisning under någon dag/vecka. Se hemsidan!

5 Studier Schema Lektionernas längd varierar. Kortast lektionspass är 40 minuter, längst 160 minuter. Vanligast längd är min. Lektionerna varvas med raster. Extraundervisning kan i viss utsträckning erbjudas. Den/de som känner behov av extra undervisning kontaktar studievägledare eller rektor eller tar upp behovet med sin lärare. Den/de som använder skolans lokaler för egna studier kan kontakta lärare om behov av handledning uppstår. Håltimmar kan förekomma beroende på vilka kurser du deltar i. Vi hoppas att den ej schemalagda tiden kan användas effektivt till enskilda studier och eventuella grupparbeten. Elever vid Vuxenutbildningen är välkomna att använda våra lokaler för självstudier och grupparbeten. För distans- och flexstudier, vilket numera är det vanligaste inom alla kurser, gäller att lärare/grupp och/eller lärare/enskild elev lägger upp ett schema och en studieplan där lektioner, föreläsningar, seminarier och andra typer av närträffar läggs in (vilka kan vara obligatoriska eller frivilliga) och där även enskilda träffar lärare/elev planeras in för genomgångar, diskussioner och redovisningar. Distansstudier och flexstudier kräver i ännu högre grad än vanliga vuxenstudier eget ansvar från den studerandes sida men öppnar också möjligheter till en stor anpassning till individens behov och förutsättningar. (Se även under Studerandeinformation beträffande betygsättning.) Studieplanering För alla som studerar på halvtid eller mer är det viktigt att under varje termin göra en individuell studieplanering tillsammans med en studievägledare. Du uppmanas alltså att ta kontakt med studievägledare för ett planeringssamtal. Studieplaneringen är ett bra tillfälle för dig att diskutera studieval, målsättning och få vägledning för fortsatta studier eller arbete mm. Naturligtvis är alla studerande välkomna att när som helst kontakta studievägledare för frågor. Även du som studerar mindre än halvtid är välkommen till oss om du har frågor eller undrar över något i dina studier, eller om du vill ha stöd för att planera framtida studier och/eller för att göra upp en studieplan.

6 Närvaro - Frånvaro Vi lägger stor tonvikt på närvaro vid de lektioner som erbjuds och vid de handledningstillfällen/seminarietillfällen du bokat in i din planering tillsammans med läraren. Aktivt deltagande ger ökade förutsättningar för att du ska lyckas med dina studier och ger läraren bra förutsättningar att bidra till framgångsrika studier. Vi är mycket noga med att frånvarorapporteringen sköts oklanderligt. För studerande som har valt att studera på distans och/eller inom ramen för flexstudier gäller att det är viktigt att följa den studieplanering som görs upp i samråd mellan lärare och studiegrupp/enskild studerande. Distans/flexstudier kan planeras på olika sätt beroende på ämnets natur, den enskildes behov, önskemål och förutsättningar, pedagogiska krav och önskemål m m. Oavsett hur studierna läggs upp inom ämnet/kursen så skall en individuell plan upprättas. Denna skall följas av såväl studerande som lärare. Om studieplaneringen inte kan följas görs en ny planering i samråd med lärare, eventuellt under medverkan av studievägledare. Även distans/flexstudier kan kräva deltagande i vissa gemensamma laborationer, seminarieövningar m m. Dessa planeras av studiegruppen och läraren. Distans/flexstudier kräver regelbunden kontakt mellan den studerande och den ansvarige läraren. Hur dessa kontakter organiseras fastställs av lärare och studerande gemensamt. Frånvarorapporteringen ligger till grund för din studieekonomi. Om du blir sjuk eller på annat sätt är förhindrad att komma till skolan måste du ringa och meddela expeditionen på tfn: (Hallsberg), (Askersund). Anmäl alltid sjukdom även till Försäkringskassan eftersom detta kan ha betydelse för dina studiemedel om du blir långvarigt sjuk så att detta påverkar dina studieresultat/din studietakt. Anmäl därför till Försäkringskassan första sjukdagen och lämna en skriftlig försäkran till Försäkringskassan när du börjar studierna igen. Om du vårdar barn eller någon annan svårt sjuk närstående har du rätt att behålla studiemedel under viss tid. Anmäl till CSN om du vårdar barn eller närstående mer än sju dagar och helt avstått från studier under den tiden. Lämna in en skriftlig försäkran till CSN när du börjar studierna igen. För dig som studerar på distans eller inom ramen för flexstudier ligger fullföljande av studieplanen till grund för studieekonomin. Om du har studiemedel och gör ändringar i din studieplan så att studiernas omfattning eller studietempot påverkas är det viktigt att du har kontroll på hur den ändrade studieomfattningen/det ändrade studietempot påverkar din rätt till studiemedel. Kontakta studievägledaren.

7 Övrigt Studieekonomi För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka om man har studiemedel. För ytterligare information läs den CSN-information som finns på expeditionen, gå in på CSN:s hemsida eller tala med studievägledare. Det är viktigt att du håller koll på omfattningen av dina studier så att det antal poäng du läser stämmer överens med det studiemedel du uppbär. Om du är osäker, kontakta studievägledare. Det är även viktigt att du håller uppgjort studietempo, d v s klarar av planerat antal poäng per termin annars påverkar detta på sikt dina möjligheter till nya studiemedel. Om du upplever att du börjar få problem med studiernas omfattning eller med att hinna med så tala med din lärare och med studievägledare. Läromedel Studerande vid vuxenutbildningens kurser inom Sydnärkes Utbildningsförbund svarar själv för inköp av läromedel. Utbildningsanordnaren tillhandahåller endast referenslitteratur. För grundläggande vuxenutbildning gäller dock att de studerande har tillgång till låneläromedel (fria läromedel). Detta gäller även för studerande vid gymnasial vuxenutbildning till och med vårterminen det år man fyller 20, samt för Sfi. Olyckfallsförsäkring Studerande inom Vuxenutbildningen är kollektivt olycksfallsförsäkrade i skolan och under direktfärd till och från skolan. Skadeanmälningsblanketter finns på expeditionen. Försäkringen gäller även under av skolan anordnad praktik, arbetsplatsförlagd utbildning och LIA. Studerandeinformation Eventuell information till studerande sätts upp på anslagstavlor som bl a finns på expeditionen och utanför Sfi och omvårdnadslärarnas arbetsrum på Alléskolan. Kontrollera därför dessa regelbundet. Information har under ht 2011 också att börjat läggas ut på nätet via plattformen Fronter. Värdesaker Skolan ansvarar ej för värdesaker, kläder m m.

8 Studerandeinformation om betygsättning, närvaro/frånvaro, flex/distansstudier, assistansstudier, bedömning av fusk, avslutning av kurser m m. Betygsättning och betygsunderlag Läraren gör en allsidig bedömning av den studerandes kunskaper. Underlaget för betygsättningen kan vara skriftliga prov, muntliga prov, inlämnande av olika typer av arbetsuppgifter, deltagande i diskussioner och olika typer av arbetsövningar. På grund av ämnets karaktär och undervisningens utformning kan underlaget för bedömningen se olika ut från kurs till kurs. Närvaro är i sig inte betygsgrundande men ger ökade möjligheter både att visa upp och inhämta kunskaper. Vissa kursavsnitt kan kräva närvaro för att kunna bedömas. Det kan vara uttalsdelar i en språkkurs, praktiska moment i en omvårdnadskurs eller till exempel förmåga att diskutera och argumentera inom samhällskunskap. Läraren avgör, i samråd med den studerande, när och i vilken omfattning närvaro är nödvändig för att bedömning och betygsättning ska vara möjligt. Kunskaper ska bedömas oavsett var de är inhämtade. Närvaro/frånvaro vid studier inom vuxenutbildningen Den som inte varit närvarande eller aktivt deltagit i studierna under en period om 4 veckor anses enligt gymnasieförordningen ha avbrutit studierna. Detta gäller för enskilda kurser och/eller utbildningen som helhet. Detta gäller ej vid medgiven ledighet eller vid sjukdom som styrks med läkarintyg. Avbrottet meddelas till den studerande och till CSN. Avbrott av studierna inom en kurs påverkar studiernas omfattning och kan påverka rätten till studiemedel eller omfattningen av det studiemedel som är möjligt att få. Exempelvis kan man få svårigheter att i framtiden få studiemedel. Den studerande som vill avbryta en kurs skall meddela sin lärare och expeditionen. Det finns blankett för anmälan av studieavbrott. Om studieavbrottet innebär att man fortsätter att studera men i mindre omfattning är det viktigt att diskutera hur eventuella studiemedel påverkas. Ta därför kontakt med studievägledaren. Distans/flex och assistansstudier kräver inte närvaro men vissa moment kan vara obligatoriska. Dessa flexibla studieformer kräver stort eget ansvar för studierna så att man inte halkar efter. Studieaktivitet är nödvändig se vad som gäller beträffande studieaktiviteter under en fyraveckorsperiod för att få behålla studieplatsen. Studietakten kan anpassas till den studerandes önskemål och förutsättningar, men har den studerande studiemedel så måste studierna vara anpassade till studiemedlens omfattning.

9 Om man minskar studieomfattningen utan att meddela CSN så kan detta leda till återbetalningsskyldighet. Studerande som upplever svårigheter med sina studier gäller speciellt vid flex/distans/assistansstudier måste själv ta kontakt med sin lärare för att diskutera hur svårigheterna kan lösas. Minimering av risken för fusk Lärarna inom vuxenutbildningen har skyldighet att vara vaksamma på alla typer av försök att fuska vid prov och/eller olika former av inlämnande av arbetsuppgifter. Som fusk/försök till fusk räknas även plagiering av uppgifter, texter, m m som finns tillgängliga på nätet, utan att ange källa. Den som ertappas med att fuska riskerar sitt betygsunderlag eftersom arbetet/kursavsnittet inte kan bedömas och något nytt tillfälle till prov eller inlämnande av arbetsuppgift inte kan garanteras omedelbart. Oftast får man vänta till nästa ordinarie tillfälle. För den som inte är studerande inom vuxenutbildningen eller som bedriver sina studier på distans kräver vi legitimation om man ska genomföra en prövning för att få betyg. I samband med prov är olika elektroniska/digitala hjälpmedel till exempel mobiltelefoner ej tillåtna utan ska förvaras så att de inte är åtkomliga under provtiden. Enda undantaget är när utrustningen efter anvisning från läraren ska användas under provet. Brott mot denna regel innebär att provet inte kan genomföras eller, om brottet mot regeln upptäcks i efterhand, provet ogiltigförklaras. Kurstider m m För alla kurser en studerande deltar i finns ett fastställt startdatum och ett datum när kursen ska vara avslutad. Det är möjligt att fastställa startdatum och datum för avslutning av kursen individuellt. Efter genomförd kurs ska betyg sättas inom 14 dagar. Om en studerande inte hinner klart kursen inom kurstiden kan en ny kursplanering göras i samråd mellan den studerande, berörd lärare och studievägledaren. Om en ny planering görs så kan den påverka rätten till studiemedel. Om det endast fattas en liten del av kursen (ett mindre prov, en inlämningsuppgift eller liknande) när kursen egentligen skulle ha varit klar så kan man fastställa en rest som ska klaras av senast inom 4 veckor eller 4 veckor in på nästa termin om kursen skulle ha avslutats vid ett terminsslut. Efter de 4 veckorna sätts betyg. Om det inte finns en fastställd rest eller ett beslut om ändrat datum för kursslutet så ska betyg sättas. Saknas underlag för bedömning sätts U.

10 Möjlighet att göra om skrivningar, uppgifter m m Icke godkänd skrivning och/eller redovisning som direkt påverkar kursens betyg eller som leder till att kursen inte kan bli godkänd får göras om vid maximalt 2 tillfällen innan kursbetyget sätts. För mindre skrivningar och/eller redovisningar där redovisning/skrivning för andra delar av kursen kan kompensera ett icke godkänt resultat så gäller att ny redovisning eller omskrivning inte är möjlig. Skrivning och/eller redovisning som har fått lägst betyget godkänt får inte göras om utan ska bedömas och ingå i betygsunderlaget för kursen. För vissa arbeten i till exempel svenska så kan redovisningen av en uppgift ses som en process där läraren bedömer och kommenterar det inlämnade arbetet och föreslår olika sätt att bearbeta och utveckla den inlämnade uppgiften. Läraren avgör, efter samråd med den studerande, när det inlämnade arbetet ska betraktas som klart och färdigt att betygsätta. För skrivningar/redovisningar som inte går att bedöma på grund av fusk gäller att dessa kan göras om vid nästkommande ordinarie skrivnings/redovisningstillfälle. För studerande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter finns vissa möjligheter till extra stöttning och möjligheter att använda vissa anpassade datorprogram. Kontakta din lärare, studievägledare eller expeditionen för ytterligare information. Sören Carlsson Arewång Rektor Vuxenutbildningen Lärcentrum Sydnärkes Utbildningsförbund

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Kursutbud Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Sommarskola hos Komvux Malmö Pauli & Komvux Malmö Södervärn... 4 Sommaren 2014... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Kurator...

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016

INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016 INFORMATION för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016 Välkommen till vårens studier I detta dokument får Du svar på många av de frågor som dyker upp under studietiden. Dokumentet är ett viktigt

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Digitaliserade utbildningar

Digitaliserade utbildningar Digitaliserade utbildningar Uppdrag - Ge förslag på hur en modell för digitaliserade utbildningar kan utformas på gymnasial nivå inom GR. Modellen ska kunna användas för upplägg av både teoretiska kurser

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Komvux- handboken Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Allmän information Studie- och yrkesvägledaren Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010 Vuxenutbildning - Våren svar, % Normer och värden 1. Jag känner mig trygg i min skola/utbildning. 0 1 2,,0,, 2. Jag behandlas bra av mina studiekamrater. 1 21 1 1,,. Lärarna bemöter mig på ett positivt

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun 1(5) BUN 2010/0138 Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun Dnr 41-2010:5141 Skolinspektionen har begärt in yttrande avseende en anmälan

Läs mer

Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV. Manual. Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV. Manual. Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV Manual Information om hur du söker utbildning inom NKV Läsåret är indelat i fem perioder om 10 veckor. Det innebär att det finns fyra starttillfällen (period

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Vuxenutbildning våren 2015

Vuxenutbildning våren 2015 Vuxenutbildning våren 2015 Innehållsförteckning: Beskrivning Sfi 5 Beskrivning Gruv 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning av yrkesinriktade kurser 10 Viktigt

Läs mer

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen 2007-08-14 Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen Kriminalvårdens klientutbildning omfattar formell vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskolestudier. Verksamheten har under de senaste

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2014

Kurser och ansökningskoder Våren 2014 Kurser och ansökningskoder Våren 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

HEJ! KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni. Kursutbud

HEJ! KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni. Kursutbud HEJ! Kursutbud KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg I kursutbudet inom Komvux på Vuxenutbildningen hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer