INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING I... 8 A... 4 S SALSNAMN ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET..."

Transkript

1

2 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och rutinerna. Välkommen att studera hos oss! Jim Thorstensson, rektor INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADMINISTRATION... 3 A... 4 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... 4 ANSLAGSTAVLOR... 4 ANTAGNING... 4 AVBROTT... 4 B... 4 BETYG... 4 BIBLIOTEK... 5 BLANKETTER... 5 BRANDSKYDD... 5 BÖCKER... 5 C... 5 CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN, CSN... 5 D... 5 DATORER - ANVÄNDARKONTO... 5 DATORER FÖR STUDERANDE... 5 E... 6 E-POST... 6 F... 6 FUSK... 6 FRÅNVARO... 6 FUNKTIONSNEDSÄTTNING/ STÖDÅTGÄRDER... 7 FÖRSÄKRING VID OLYCKSFALL... 7 H... 7 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD... 7 HEMSIDA... 8 I... 8 INDIVIDUELL STUDIEPLAN... 8 INFORMATION/INTERN-TV... 8 INSTÄLLDA LEKTIONER..8 INTYG... 8 K... 8 KAFFEAUTOMAT/CAFETERIA... 8 KLAGOMÅLSHANTERING.8 KRISPLAN... 8 KURATOR... 8 L... 8 LEDIGHET... 9 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄN- KANDE BEHANDLING... 9 LOKALER... 9 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER, MA- TEMATIKSVÅRIGHETER, EXTRA STÖD M MOBILTELEFONER O OMPROV P PARKERING PRÖVNING R RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK RÖKNING S SALSNAMN SCHEMA SJUKANMÄLAN SKÅP...11 STUDIEEKONOMI STUDIERESULTAT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING11 STUDIESTÖDSPOÄNG STUDIETIDER STÖD T TIDIGARE AVSLUT.12 TRIVSELRUTINER TYST SAL U UPPHITTADE SAKER UTRYMNING V VALIDERING VÄGLEDNING Ö ÖPPETTIDER ÖVRIGT LÄRARE EGNA ANTECKNINGAR

3 ADMINISTRATION Jim Thorstensson Rektor Kerstin N Holgersson Handläggare Camilla Johansson Handläggare Kanella Tsorpantzoglou Studie- och yrkesvägledare Marcus Jonasson Studie- och yrkesvägledare Maria Garney Lärcentraansvarig Postadress/besöksadress Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund Vuxenutbildningen Storgatan 69 A BROMÖLLA TEL ADMINISTRATION: FAX: E-POST: HEMSIDA: Frånvaroanmälan ring senast kl till SMS Inställda lektioner Titta dagligen på hemsidan för information om lektioner är inställda. Daglig information finner du på intern-tv och på vår hemsida i cafeterian och i Infoteket. 3

4 A ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET ANSLAGSTAVLOR ANTAGNING AVBROTT Tänk på att användning av parfym och starka deodoranter kan framkalla problem för studiekamrater som är allergiska. Visa hänsyn och förståelse; avstå från starkt parfymerade produkter i skolan. Rökning får bara ske på anvisad plats. På intern-tv finns aktuell information om t ex inställda lektioner. Ta för vana att alltid ta del av denna information. I entrén finns anslagstavlor där det finns plats för dina annonser med säljes och köpes kurslitteratur. Först när du är antagen på din kurs anses du som inskriven på vuxenutbildningen och har rätt att gå kursen enligt de skolförfattningar som gäller. Du anses som antagen på kursen, när du varit närvarande på första lektionen. Du skall antas på kursen inom tre dagar. Anmäler du inte förhinder/antas inte inom tre dagar så stryks din plats på Vuxenutbildningen och platsen ställs till andra sökandes förfogande. Obs! Glöm inte att meddela våra studie och yrkesvägledare om du gör avbrott i en kurs! I varje kurs gäller det att vara studieaktiv efter de regler som gäller för kursen och efter vad som överenskommits med resp. lärare. Om någon inte är aktiv i sina studier och inte hör av sig till läraren kan följden bli ett avbrott från skolans sida enligt Skollagen Kap.11 7 och Vuxenutbildningsförordningen. Lägg märke till att det också ska till särskilda skäl för att komma in på nytt. Alla avbrott rapporteras vidare till CSN. Rutiner vid minskad studieaktivitet Mentorn kontaktar den som inte bedöms vara studieaktiv i sina kurser. Den som har påbörjat en kurs på vuxenutbildningen har rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Den för vilket grundläggande vuxenutbildning har upphört enligt andra stycket skall på nytt beredas sådan utbildning om särskilda skäl talar för detta. Den för vilken annan vuxenutbildning har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta. Lag 1993:1478. Ur Vuxenutbildningsförordningen SFS 2002: kap 1 : Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektor får medge undantag, om det föreligger synnerliga skäl. B BETYG Betyg sätts efter varje avslutad kurs. För att kunna sätta betyg måste läraren ha ett betygsunderlag utifrån kursmålen. Komplettering till högskolan Se Diskutera med din lärare redan vid kursstart om du måste ha betyg tidigare. Betygsbeställning: Om du har läst en eller flera enstaka kurser kan du få ett utdrag ur betygskatalogen hemskickat efter terminens slut. Detta måste du beställa. 4 4

5 BIBLIOTEK I våra lokaler finns ett litet bibliotek, Infoteket. Det finns även bibliotek inne i Bromölla och Sölvesborg. BLANKETTER Ledighetsansökningar hämtas på vår hemsida under blanketter eller hos mentor. BRANDSKYDD Brandskyddsplanen Rädda Varna Larma Släck finns anslagen i varje sal. Har du frågor kring denna, kontakta skolledningen. BÖCKER Kurslitteraturlista för alla kurser skickas hem tillsammans med kallelsen. Snabbast får du böckerna om du beställer på nätet. Vill du köpa/sälja begagnade böcker kan du använda dig av anslagstavlan i entrén. C CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN, CSN Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida Vid frågor kontakta CSN på tfn För heltidsstudier på vuxenutbildningen krävs 20 poäng/vecka. Kontrollera på ditt antagningsbesked så att dina studiestödspoäng stämmer. Innan ditt studiemedel betalas ut måste du skicka in din Studieförsäkran till CSN. Den visar att du har påbörjat dina studier på det sätt som står i ditt beslut om studiemedel. Du kan tidigast skicka in din studieförsäkran första veckan du studerar. Du kan också göra din studieförsäkran på på Mina sidor. D DATORER - ANVÄNDARKONTO För att kunna använda Vuxenutbildningens datorer behöver du ha ett konto med ett användarnamn och lösenord som bara du kan logga in på. Detta konto kan du använda för att lagra dina filer som du behöver i skolarbetet. Användarnamn till datorn på VUX är följande: 6 första siffrorna i personnumret 2 första bokstäverna i förnamnet 2 första bokstäverna i efternamnet. Mentorerna delar ut inloggningsuppgifter. DATORER FÖR STUDERANDE I Infoteket finns ett antal datorer som är till för skolarbeten. Vi har även en liten datasal Tallen som är tillgänglig för de studerande samt en i Alen. Utskrifter Det finns skrivare i Infoteket, Alen och Tallen. 5 5

6 E E-POST På Vuxenutbildningen använder vi e-postsystemet Office365. Varje studerande får ett e-postkonto som kan användas i undervisningen. Du tilldelas en e-postadress som blir: E-postadressen delas ut av mentorerna. Om du har en inloggning från föregående termin bör den även fungera för innevarande termin. F FUSK Om en elev uppenbart har fuskat, hur gör vi då? Vi kan tycka och moralisera mycket om detta, enskilt eller i grupp. Men detta handlar om rättsäkerhet och vilka möjligheter vi har utifrån lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Efter diskussioner och råd från skolverket och skolinspektionen föreligger följande möjligheter då vi tar elev för fusk: 1. Samtal elev lärare. Samtalet dokumenteras. Fuskarbetet rivs och bedöms eller räknas inte in i betygssättning/kunskapsmål. Eleven har rätt till att göra om arbetet, men läraren bestämmer tid för omprovet, förslagsvis en av de omprovsdagar vi har. 2. Vid upprepat fusk av samma elev gäller punkt 1, samt att eleven informeras om att vid ytterligare upprepning kommer rektor att kopplas in. 3. Rektor har samtal med elev och berörd lärare. Anmälan till direktionen enligt Förordning om kommunal vuxenutbildning 6kap 4-5 kommer att ske. Direktion tar beslut, vilket kan överklagas av elev i förvaltningsdomstol. FRÅNVARO Du är som studerande själv skyldig att anmäla förändringar till CSN som påverkar din rätt till studiemedel eller studiehjälp. Har du studiemedel ska du anmäla till CSN om du avbryter dina studier, gör uppehåll i studierna mer än sju dagar eller byter utbildning. Läs mer om dessa regler på CSN:s hemsida. Frånvaroanmälan Om du behöver vara frånvarande t.ex. vid sjukdom eller tillfällig vård av barn, meddelar du detta senast klockan Du ringer expeditionen och meddelar namn, personnummer och frånvaroorsak. Telefonnummer: , SMS:

7 Vid sjukdom måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första sjukdagen samt till skolan. Är du fortsatt sjuk måste du senast fr.o.m. den åttonde dagen (8:e) lämna läkarintyg (medicinskt underlag) till Försäkringskassan samt en kopia till Camilla Johansson på Vuxenutbildningens expedition. Frånvaro utan läkarintyg rapporteras till CSN och kan påverka din studiefinansiering. Vid tillfällig vård av barn ska du anmäla detta till CSN inom en vecka från att vårdperioden startar. Anmälan kan göras via telefon eller e-post. Du ska även inom två veckor lämna en skriftlig försäkran om detta till CSN. Försäkran ska visa under vilken tid vården har pågått samt om barnet fortfarande är sjukt. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs det ett läkarutlåtande. Dessa anmälningar ska göras på blanketter som du själv beställer från CSN. Vård av barn och vård av närstående ger rätt till avskrivning på samma sätt som gäller vid egen sjukdom. Om du är frånvarande utan att vara sjuk, kan du komma att få betala tillbaka delar av ditt studiestöd. Skolan är skyldig att anmäla hög frånvaro till CSN. Vid kursavbrott ber vi dig att meddela detta till läraren i kursen och till någon av våra studie och yrkesvägledare. Läs mer om Avbrott/Avgång under rubriken Avbrott. FUNKTIONSNEDSÄTTNING/STÖDÅTGÄRDER Skolan behöver tid för att förbereda sig på att ta emot dig på bästa sätt och ordna de stödåtgärder som behövs. Vi behöver information vid ansökan för att förberedelserna så långt det är möjligt ska vara klara vid kursstart. Vid sen ansökan kan stödåtgärderna dröja. Kontakta våra studie och yrkesvägledare för mer information. FÖRSÄKRING VID OLYCKSFALL Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring i Europeiska försäkringsbolaget för elever i Vuxenutbildningen. Den gäller under skol-/verksamhetstid dvs. undervisningstid, APU/praktik och resa till och från detta. Försäkringen ger inget skydd under fritiden. Se vidare under Olycksfallsförsäkring Skolan har ingen möjlighet att ge ersättning vid stölder. Tyvärr händer det att saker stjäls, så lämna inga böcker och väskor obevakade. H HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD På alla arbetsplatser uppstår ibland situationer då risk för hot och våld kan uppstå. Det är då viktigt att studerande såväl som personal är informerade om riskerna samt de rutiner som finns på skolan för att förebygga tillbud och hantera de situationer som uppstår då tillbud inträffat. För studerande och personal gäller: 1. Ingrip aldrig fysiskt i en våldssituation utan tillkalla hjälp via personal eller medstuderande, skolans expedition eller direkt till 112, SOS-alarm. 2. Om flera människor är närvarande i en hotsituation så uppmana någon att föra vittnesanteckningar. 3. Samtliga fall av hot och/eller våld anmäls alltid till rektor. En sådan händelse dokumenteras och utreds alltid genom rektors försorg. Allvarliga fall anmäls också vidare till yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. 7 7

8 HEMSIDA På vår hemsida, får du mer information om kursutbud, antagning, telefonnummer till studie- och yrkesvägledarna, namn/telefonnummer och e- postadresser till lärare etc. I INDIVIDUELL STUDIEPLAN Alla som läser på Vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Den gör du tillsammans med en studievägledare. I den finns ditt mål beskrivet och vilka kurser du behöver läsa för att nå dit. Om du ändrar målet för dina studier tar du kontakt med din vägledare igen och justerar din planering. Undvik felval prata med en studievägledare! INFORMATION/INTERN-TV Vi försöker ge dig så mycket information som möjligt. På intern-tvn finns aktuell information om inställda lektioner och andra allmänna meddelanden. INSTÄLLDA LEKTIONER Information om inställda lektioner finns på vår hemsida INTYG Behöver du ett kursintyg på att du studerar hos oss kan du hämta det på expeditionen. Tänk på att vara ute i god tid! K KAFFEAUTOMAT/CAFETERIA Automater med möjlighet att få en kopp kaffe, godis mm. finns vid Infoteket och cafeterian. Kylskåp och möjlighet att värma mat i mikrovågsugnar finns i cafeterian. Omsorgen bedriver cafeteria i Tunnbyskolans lokaler. KLAGOMÅLSHANTERING Se vår hemsida för rutiner för klagomålshantering samt klagomålsblankett. KRISPLAN Skolans krisplan finns hos all personal. Har du frågor kring denna kontakta din mentor. KURATOR Skolan har ingen kurator. Vid behov får man själv kontakta kommunens primärvård. 8 8

9 L LEDIGHET Ledighet längre tid än tre dagar beviljas av rektor. Du hämtar särskild blankett hos din mentor och får beviljat av dina lärare. Blanketten lämnas sedan till rektor för påskrift. Du ska även meddela CSN. Du ansvarar själv för att ta igen den undervisning som du går miste om och för de eventuella konsekvenser ledigheten får för ditt studiestöd. Mer information finns på CSN:s hemsida. LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan finns att läsa på Vuxenutbildningens hemsida. LOKALER Tunnbyskolan - Gymnasial vuxenutbildning Svenska, språk, SO-ämnen, data - Grundläggande vuxenutbildning - Särskild utbildning för vuxna - Utbildning i svenska för invandrare - Här finns också studie och yrkesvägledning, skolledning och administration. Tunnbyskolan OBS! Naturkunskap 1 a 1 och 2 bedriver laborationerna på Furulund i Sölvesborg och de teoretiska lektionerna på Tunnbyskolan i Bromölla. Tekniskt Lärcentrum (TLC) Yrkesvux 9 9

10 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER, MATEMATIKSVÅRIGHETER, EXTRA STÖD På Vuxenutbildningen finns lärare med stor erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter). Undervisning och träning utformas efter dina behov och önskemål. Du kan också underlätta dina studier genom särskilda hjälpmedel t.ex. talböcker. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare Kanella Tsorpantzoglou ( ) eller Marcus Jonasson ( ) om du vill veta mer. M MOBILTELEFONER Mobiltelefonernas ljud ska vara avstängt under lektionstid. Naturligtvis behöver du inte stänga av den helt utan du ska stänga av ljudet så att du kan nås från förskola etc. 0 OMPROV Skolan har omprov ett par kvällar per termin för de elever som missat något prov. P PARKERING All parkering sker vid badhuset eller på Alvikenskolans parkering. Parkeringen vid Tunnbyskolan är till för personalen. PRÖVNING Du kan få betyg i ett ämne genom att läsa helt på egen hand. Du får då redovisa kursinnehållet vid ett skriftligt och muntligt förhör, omfattande hela kursen. Du kan självklart kombinera prövningar med andra studier. Om du är intresserad av att pröva i något ämne tar du kontakt med våra studie och yrkesvägledare. En prövning kostar 500 kr per kurs. När du anmäler dig får du samtidigt inbetalningsinfo. Efter anmälan och betalning får du kontakt med den lärare som ansvarar för prövningen. Du kan anmäla dig kontinuerligt och komma igång snabbt. Hur lång studietid du vill ha fram till prövningstillfället bestämmer du tillsammans med läraren. Du får inga studiestödspoäng för en prövning men ett betyg kan vara värt mycket på sikt

11 R RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK Läs mer under rubriken Brandskydd. RÖKNING Rökning sker på parkeringen där askkopp finns. Rök inte direkt utanför ytterdörrarna eller intill huset eftersom röken då går in i huset och allergiker måste passera genom rökmolnet. Respektera de anslag som finns. Vi måste alla hjälpas åt att hålla snyggt runt byggnaderna! S SALSNAMN Alla salar är döpta efter träd och är i bokstavsordning för att lättare hitta på skolan. SCHEMA Schema skickas ihop med kallelsen. Vid ändring av lektioner kan nytt schema hämtas på expeditionen. SJUKANMÄLAN SE FRÅNVARO SKÅP Elevskåp finns att låna. Skåpet bokas hos Camilla Johansson, hänglås köper man själv. Ska man gå kvar terminen efter behåller man sitt skåp, annars tömmer man det sista dagen i skolan. Elevskåpen är skolans egendom, vilket innebär att skolan får öppna skåp vid behov. STUDIEEKONOMI, SE CSN STUDIERESULTAT För att få fortsatta studiemedel måste man bedriva sina studier i normal studietakt, därför meddelar skolan via datoröverföring dina studieresultat/betyg till CSN. Reglerna för vad som räknas som normal studietakt finns att läsa i CSN:s broschyr Studiemedelsguiden eller på CSN:s hemsida. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Vuxenutbildningen har två studie- och yrkesvägledare; Marcus Jonasson och Kanella Tsorpantzoglou. När du ska planera dina studier och göra din individuella studieplan är det dessa du ska ta kontakt med. Båda har sina rum på Tunnbyskolan. STUDIESTÖDSPOÄNG För heltidsstudier på vuxenutbildningen krävs 20 poäng/vecka

12 STUDIETIDER Studierna bedrivs kontinuerligt med uppehåll endast för helger. Själv och hemstudier är en del av utbildningen. Våren 2016 Studiedagar: Självstudier gäller Gruv och gymn Särvux SFI STÖD Får du problem med att klara studierna så diskutera i första hand med dina lärare i kursen vad som kan göras. För det mesta är detta tillräckligt för att lösa problemen. I andra hand kan du kontakta studievägledare eller rektor. T TIDIGARE AVSLUT Elev som avslutar kurs innan planerat slut måste själv anmäla detta till CSN. TRIVSELRUTINER Vi vill alla ha en bra arbetsmiljö. Städning är en viktig del i pusslet om en bra miljö inomhus. Vi kan skapa gynnsammare förutsättningar för våra lokalvårdare genom att hålla ordning, inte kasta papper m.m. i de gemensamma utrymmen som finns. TYST SAL Alla klassrum är Tysta salar när det inte är lektion i dem. De ska användas för tyst läsning och skolarbete. Det innebär att man inte får prata eller ha mobiltelefoner igång. U UPPHITTADE SAKER Har du tappat eller hittat något i våra lokaler? Kontakta Camilla Johansson på expeditionen

13 UTRYMNING Vid en eventuell brand eller annan utrymning av lokalerna är det mycket viktigt att varje studerande vet var nödutgångar och återsamlingsplatser finns. Denna information får du av din mentor. På återsamlingsplatsen prickar lärare av alla i sin grupp för att kunna rapportera till rektor att alla kommit ut. Stanna kvar på platsen tills räddningsledaren gett vidare besked. V VALIDERING Du som saknar betyg/intyg på dina kunskaper (teori- eller yrkeskurser) kan eventuellt få dem dokumenterade genom validering utan att behöva gå kursen. Det kan gälla dig som studerat utomlands, lärt på egen hand eller i arbetslivet, avbrutit kurser i tidigare skolgång mm. Kontakta studievägledarna på Vux. VÄGLEDNING Har du frågor kring studier och utbildningar är du välkommen till våra studie och yrkesvägledare på Tunnbyskolan. De kan ge dig information, vägledning och det ansökningsmaterial du behöver. Vill du ha ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare måste du beställa tid. Ö ÖPPETTIDER Tunnbyskolan är öppen följande tider: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag ÖVRIGT Vi som arbetar inom Vuxenutbildningen hjälper dig gärna om du har frågor angående dina studier. Vi är alla måna om att dina studier ska bli så framgångsrika som möjligt! 13 13

14 LÄRARE GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Carina Åshage Cecilia Lindblom Maria Patriksson Martina Åberg Susanne Fransson GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Cecilia Lindblom Hans Markeling Helena Axelsson Maria Garney Roger Holmqvist Susanne Bengtsson Tarja Jansson UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Adnan Kobaslic Christer Sandberg David Skog Ingela Kostkevicius Jessica Stahlin Lina Hermansson Malin Wall Marie Hansson Mikaela Jönsson Pernilla Thörnberg SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Mikael Norlin Peter Dahlqvist Rohbin Borgman

15 Plats för egna anteckningar 15 15

16 16

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

A till Ö. Allt du behöver veta inför höstens studier

A till Ö.  Allt du behöver veta inför höstens studier A till Ö www.sbkf.se Allt du behöver veta inför höstens studier Hösten 2017 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2017 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016

INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016 INFORMATION för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016 Välkommen till vårens studier I detta dokument får Du svar på många av de frågor som dyker upp under studietiden. Dokumentet är ett viktigt

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013 VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD Informationsfolder Höstterminen 2013 Välkommen att studera på Vuxenutbildningen i Kristianstad! När du fått antagningsbeskedet ska du gå in på vår hemsida: http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9 Vuxen utbild ningen H Ö S T E N 2 0 0 9 Vuxenutbildningen 3/13 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2009! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig som studerar en allmän

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Kursutbud Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Sommarskola hos Komvux Malmö Pauli & Komvux Malmö Södervärn... 4 Sommaren 2014... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Kurator...

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Komvux- handboken Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Allmän information Studie- och yrkesvägledaren Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Vuxen- utbild- ningen

Vuxen- utbild- ningen Vuxen- utbild- ningen H Ö S T E N 2 0 1 3 2013-06-13 Ver 1.2 2013-06-13 Ver 1.2 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen Hösten 2013! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Vuxenutbildningen Komvux//SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18 Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Innehållsförteckning Antagning... 2 KOM IHÅG!... 3 Personal... 4 Allmän information...

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN MALGOMAJSKOLANS A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN Reviderad 2015-08-05 ANSLAGSTAVLOR Affischering sker på därför avsedda anslagstavlor. Annonsering ska godkännas av rektor. APL Arbetsplatsförlagt

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI LÄSÅRET 2014/2015 2014-12-02 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2015-12-15. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2015-12-15. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Vuxenutbildningen Komvux//SUV www.kramfors.se/komvux 2015-12-15 Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Innehållsförteckning Antagning... 2 KOM IHÅG!... 3 Personal... 4 Allmän information...

Läs mer

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 2014-08-12 SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 Tisdag 19 augusti Samling i matsalen klockan 09.00 där upprop och presentation av skolledning, elevhälsa och elevkår sker.

Läs mer

Fågelbäcksskolan läsåret 12/13

Fågelbäcksskolan läsåret 12/13 Fågelbäcksskolan läsåret 12/13 - en praktika för föräldrar Telefonnummer för att nå oss på skolan: Tf rektor Elisabeth Ottosson 0708-817531 Expedition, Eva Larsson 733895 Skolsköterska Pia Mark 733865,

Läs mer

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Webbansökan Steg för steg För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Klicka på Ansök till komvux. Innan du kan söka till komvux måste du ha ett studerandekonto Om du inte har ett studerandekonto,

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Inloggning digital ansökan Länk till digital ansökan finns på orebro.se/komvux. Här fyller du i

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Elevinformation 2014-2015

Elevinformation 2014-2015 Elevinformation 2014-2015 www.blekingenaturbruksgymnasium.se Skoltiderna Må 10.00 15.40 Ti - Fr 08.10 15.40 Blekingetrafikens tidtabell från den 17 aug Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 07.19

Läs mer

Vuxenutbildningen V Å R E N A Ö Ver 1.1

Vuxenutbildningen V Å R E N A Ö Ver 1.1 Vuxenutbildningen A Ö V Å R E N 2 0 1 2 2012-01-11 Ver 1.1 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen våren 2012! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. IT i skolan 5. Elevstöd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer