ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15"

Transkript

1 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål. Är du antagen till två kurser inom Lärarlyftet VT15 och vill ansöka om validering i båda kurserna måste du fylla i en blankett per kurs. Läs igenom ansökan innan du fyller i den så att du får en god överblick av det som ska fyllas i. Inledningsvis anger du dina personuppgifter samt vilken kurs och lärandemål ansökan gäller. Därpå anger du vilka sammanhang som varit relevanta för utvecklandet av de kunskaper och färdigheter som du hänvisar till. Därefter förtydligar och motiverar du på vilket sätt dina kunskaper och färdigheter gör att du uppfyller lärandemålen. Slutligen kontrollerar du och undertecknar ansökan. Ansökan ska fyllas i digitalt. Följ instruktionerna noggrant. Där bilagor krävs ska du kryssa i en kontrollruta sedan du försäkrat dig om att du bifogat rätt handlingar. Ha gärna dokumentet Information om validering inom Lärarlyftet VT15 och kursplanen för kursen som ansökan gäller nära till hands. PERSONUPPGIFTER Namn Personnummer Adress Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer mobil E-postadress JAG ANSÖKER OM VALIDERING INOM FÖLJANDE KURS ANSÖKAN GÄLLER FÖLJANDE LÄRANDEMÅL I KURSEN Ange de lärandemål du anser att du uppfyller. För att ta del av kursens lärandemål behöver du läsa kursplanen. Om du inte har den tillgänglig kan du gå till ditt antagningsbesked på klicka på den kurs ansökan gäller och Läs kursbeskrivning på universitetets/högskolans webbplats. Beroende på hur kursplanen är utformad kan lärandemålen återfinnas under olika rubriker, t ex Mål, Lärandemål, Förväntade studieresultat eller Förmågor den studerande ska ha efter genomgången kurs. Läs gärna hela kursplanen, den innehåller mycket värdefull information för att kontextualisera lärandemålen. Nedan finns utrymme för tio lärandemål, om din ansökan om validering gäller fler lärandemål i kursen så anger du resterande lärandemål på ett separat papper märkt Ansökan gäller följande lärandemål. Numrera även lärandemålen på det separata pappret. Utgå gärna ifrån följande frågor när du reflekterar över respektive lärandemål i kursen: Kan jag det som ingår i lärandemålet? När och hur lärde jag mig det? Kan jag påvisa att jag kan det genom att beskriva en situation? Kan jag styrka att jag kan det med intyg, betyg eller liknande? Lärandemål 1 Lärandemål 2 Ansökan gäller följande lärandemål i kursen, forts. Sida 1 av 7

2 Lärandemål 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6 Lärandemål 7 Lärandemål 8 Lärandemål 9 Lärandemål 10 UNDERLAG FÖR VALIDERING På följande sidor (s 2-3) anger du vilka sammanhang som varit relevanta för utvecklandet av dina kunskaper och färdigheter. Uppgifterna delas in i högskoleutbildning, yrkesverksamhet och övrig utbildning/verksamhet. Observera att allt du anger på s 2-3 måste styrkas med intyg. Om den information du vill ange inte får plats i formuläret kan du skriva på ett separat papper. Ange överst på pappret vad bilagan gäller, t ex Högskoleutbildning eller Yrkesverksamhet. HÖGSKOLEUTBILDNING Ange de högskoleutbildningar som varit relevanta för utvecklandet av dina kunskaper och färdigheter. Till varje utbildning du anger ska kursplan och litteraturlista bifogas, giltiga då du läste respektive utbildning. Studieintyg innehållande svenskt och engelskt kursnamn, kurskod och betygsskala ska också bifogas. Jag bifogar kursplan och litteraturlista giltiga den termin jag läst respektive utbildning samt studieintyg. Studieintyget innehåller svenskt och engelskt kursnamn, kurskod och betygsskala. Sida 2 av 7

3 YRKESVERKSAMHET Ange de anställningar som varit relevanta för utvecklandet av dina kunskaper och färdigheter, t ex Klasslärare åk 4, Bergaskolan. För varje anställning ska vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg, eller liknande, med arbetsbeskrivning från arbetsgivare bifogas. De intyg du bifogar ska innehålla dina personuppgifter, datum för utfärdande, vilken omfattning anställningen haft, start- och slutdatum för anställningen, anställningens huvudsakliga innehåll samt utfärdarens signatur. Saknar du intyg för någon anställning kan du och din arbetsgivare använda formuläret Intyg om yrkesverksamhet. Anställning 1 Anställning 2 Anställning 3 Anställning 4 Anställning 5 Anställning 6 Jag bifogar vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg med arbetsbeskrivning från arbetsgivare för samtliga anställningar. Varje bilaga är märkt med det nummer den berörda anställningen fått i tabellen ovan, t ex Anställning 5. ÖVRIG UTBILDNING OCH VERKSAMHET Ange övrig utbildning och verksamhet som varit relevanta för utvecklandet av dina kunskaper och färdigheter. Det kan t ex vara kurser du gått på folkhögskola, internutbildningar, kompetensutveckling, tid som ledare i ungdomsverksamhet o s v. All övrig utbildning och verksamhet du anger behöver styrkas med vidimerade kopior på intyg, diplom, arbetsbeskrivning eller liknande. De intyg du bifogar ska innehålla dina personuppgifter, datum för utfärdande, utbildningens/verksamhetens omfattning, start- och slutdatum, huvudsakliga syfte och innehåll samt utfärdarens signatur. Övrig 1 Övrig 2 Övrig 3 Övrig 4 Övrig 5 Övrig 6 Jag bifogar vidimerade kopior på intyg/diplom/arbetsbeskrivningar eller likande för samtlig övrig utbildning/verksamhet. Varje bilaga är märkt med det nummer den berörda utbildningen/verksamheten fått i tabellen ovan, t ex Övrig 2. Sida 3 av 7

4 UPPFYLLANDE AV LÄRANDEMÅL På följande sidor (s 4-6) förtydligar och motiverar du på vilket sätt de kunskaper och färdigheter som du åberopat gör att du uppfyller de lärandemål du ansöker om att validera. Ange, för varje lärandemål, vilka anställningar, utbildningar och/eller övriga verksamheter som är relevanta och motivera hur dina kunskaper och färdigheter gör att du uppfyller lärandemålet. Ge gärna flera exempel och var så tydlig i din motivering som möjligt. Se följande exempel på hur du kan motivera att du, genom dina kunskaper och färdigheter, uppfyller ett lärandemål. Lärandemål 3 är i detta fall Diskutera språkdidaktiska aspekter relevanta för professionen. Lärandemål 3 Ange, genom hänvisning till numrerade bilagor, vilka anställningar, utbildningar och/eller övriga verksamheter som är relevanta i uppfyllande Min utbildning som lärare tillsammans med kurser i engelska via Cambridge (se studieintyg, kursplan och litteraturlista) och min erfarenhet som läromedelsredaktör (se bilaga Anställning 4) gör att jag har en samlad erfarenhet av att diskutera didaktiska aspekter på undervisning i allmänhet och engelska i synnerhet då arbetet med läromedelsproduktion medför många didaktiska överväganden och beslut i tät dialog med verksamma lärare i engelska. Var noga med att följa den numrering som lärandemålen fått på s 1-2 i ansökan. Om du ansöker om att validera fler än tio lärandemål anger du din motivering för de resterande lärandemålen på ett separat papper märkt Uppfyllande av lärandemål, numrera varje motivering i enlighet med numreringen lärandemålen fått på det separata papper du märkt Ansökan gäller följande lärandemål. Det här gäller också om du behöver mer utrymme för någon motivering. Lärandemål 1 Lärandemål 2 Sida 4 av 7

5 Uppfyllande av lärandemål, forts. Lärandemål 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6 Sida 5 av 7

6 Uppfyllande av lärandemål, forts. Lärandemål 7 Lärandemål 8 Lärandemål 9 Lärandemål 10 Sida 6 av 7

7 KONTROLL Kontrollera att alla uppgifter i ansökan stämmer och att du har förberett alla bilagor som krävs. Skriv därefter ut och underteckna ansökan. Skicka ansökan med bilagor till den adress som står angiven i dokumentet Information om validering inom Lärarlyftet VT15. UNDERSKRIFT Jag bekräftar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande VAD HÄNDER NU? Så snart lärosätet tagit emot din ansökan kommer du att få en bekräftelse skickad till dig. Om du därefter behöver komplettera med ytterligare information kommer lärosätet att kontakta dig. Du kan dessutom komma att kontaktas för att genomföra kartläggningssamtal kring dina kunskaper och färdigheter, praktiska/skriftliga prov och/eller besök i den egna verksamheten. För mer information om valideringsprocessen och lärosätets kontaktuppgifter, se dokumentet Information om validering inom Lärarlyftet VT15. Sida 7 av 7

ANSÖKAN OM VALIDERING

ANSÖKAN OM VALIDERING ANSÖKAN OM VALIDERING Läs anvisningarna på sidorna 5-6 innan du fyller i ansökan. 1. PERSONUPPGIFTER Namn Personnummer Adress Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer mobil E-postadress 2. KURSUPPGIFTER

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Webbansökan Steg för steg För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Klicka på Ansök till komvux. Innan du kan söka till komvux måste du ha ett studerandekonto Om du inte har ett studerandekonto,

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp

till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp Så här söker du till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp Innehåll Behörighet... 2 Tidsplan... 2 Checklista... 3 Instruktioner för att ansöka... 3 Så här fyller du i anmälningsblanketten... 3 Bilagor som

Läs mer

Kartläggning inför validering. Namn:...

Kartläggning inför validering. Namn:... Kartläggning inför validering Namn:... Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Information Färdtjänst ska tillgodose behov av resor för personer med en funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer. För att ansöka om färdtjänst måste du

Läs mer

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap.

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. KAN_7 1 *1229901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; TIDIGARE FINSK MEDBORGARE Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. Om du ansöker

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Inloggning digital ansökan Länk till digital ansökan finns på orebro.se/komvux. Här fyller du i

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15

INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15 INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15 Den här informationen riktar sig till dig som är antagen till kursen Idrott och Hälsa vid Linköpings Universitet, inom Lärarlyftet HT15. (kurskod: 960L51,

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Lärarutbildningen Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Validering inför antagning till utbildning inom VAL-projektet

Läs mer

Efternamn Tilltalsnamn Personnr. Telefon bostad Mobilnr Aktiv e-postadress

Efternamn Tilltalsnamn Personnr. Telefon bostad Mobilnr Aktiv e-postadress Ansökan Kursstart vt ht år Personuppgifter Efternamn Tilltalsnamn Personnr Utdelningsadress Postnr Ort bostad Mobilnr Aktiv e-postadress Nationalitet Har du sökt uppehållstillstånd Har det beviljats Svensk

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information Detta formulär kan kräva flera underskrifter Vid två vårdnadshavare måste inkomstförfrågan undertecknas av båda för att den ska vara giltig. Du som fyller i formuläret uppger personnummer för

Läs mer

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Följande moment ska vara godkända innan du kan ansöka om examen: Alla obligatoriska kurser Övriga kurser som ska in i examen Examensarbete

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp

Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp Så här söker du till Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp Innehåll 1. Behörighet... 2 2. Tidsplan... 2 3. Checklista... 2 4. Instruktioner för att ansöka... 3 4.1 Webbaserad ansökan:... 3 4.2 Bilagor

Läs mer

Ansökan till spetsutbildning i matematik och NO vid Europaskolan Rogge med start höstterminen 2016

Ansökan till spetsutbildning i matematik och NO vid Europaskolan Rogge med start höstterminen 2016 Ansökan till spetsutbildning i matematik och NO vid Europaskolan Rogge med start höstterminen 2016 Så här ansöker du om plats på Europaskolan Rogges spetsutbildning. Ansökan ska fyllas i av din/dina vårdnadshavare

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

Ansökan om specialkost i förskola och skola

Ansökan om specialkost i förskola och skola Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Om ditt

Läs mer

Att ansöka om legitimation

Att ansöka om legitimation Att ansöka om legitimation Legitimeringsprocessen och särskilt förordnande ü Särskilt förordnande ü Legitimation när? ü Vilka dokument? ü Tiden för att få leg (när kan jag börja arbeta) Särskilt förordnande

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Behörighetsprov i Slöjd Textil resp. Slöjd Trä och metall, 2015

Behörighetsprov i Slöjd Textil resp. Slöjd Trä och metall, 2015 UMEÅ UNIVERSITET 2015-05-18 Institutionen för estetiska ämnen 90187 Umeå Behörighetsprov i Slöjd Textil resp. Slöjd Trä och metall, 2015 Information För att bli antagen till lärarutbildning med slöjdkombination

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! PRAKTISK FILMUTBILDNING HT2016/VT2017 (grundkurs) Plats för! PRAKTISK FILMUTBILDNING HT2016/VT2017 (fördjupningskurs) foto foto

Läs mer

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder.

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder. Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Intro Riksfärdtjänst söker du som behöver åka utanför Stockholms län och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Du kan ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste på grund av detta resa

Läs mer

Användningsområde för digitalt verktyg

Användningsområde för digitalt verktyg Användningsområde för digitalt verktyg Som slutuppgift har jag valt att presentera hur man skapar en facebookgrupp och varför jag använder en sådan. Jag valde detta område för att jag har använt mig av

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor 2001-05-10 Dnr 151-01-54. Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier.

HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor 2001-05-10 Dnr 151-01-54. Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier. Rektor BESLUT 2001-05-10 Dnr 151-01-54 Utbytesstudier Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier. Beslut i ärendet har fattats efter föredragning av chefen för enheten för studieadministration,

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Ansö kningsblankett, Validering

Ansö kningsblankett, Validering Ansö kningsblankett, Validering