INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN"

Transkript

1 INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg på tidigare utbildningar vid universitet/högskola eller motsvarande UNDER PUNKT 5. Intyg om anställning 1 december om du söker för lärarexamen utifrån åtta års yrkeserfarenhet eller som dans- /dramapedagog Viktiga datum för ansökan till studier inför VÅREN SEPTEMBER: Ansökningsblanketten läggs ut på VAL-projektets hemsida 15 OKTOBER: Ansökningshandlingarna ska vara inkomna till: Umeå Universitet (Nationell samordnare för VAL) Lärarhögskolans kansli VAL-projektet UMEÅ 16 OKTOBER -31 OKTOBER: Bekräftelse på inkommen ansökan skickas från Umeå Universitet (Nationell samordnare för VAL) till den e-postadress du angett i anmälningsblanketten och via SMS om du angett mobilnummer. SLUTET AV DECEMBER: Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte per post eller e-post till den adress du angett i ansökan. JANUARI: Terminen börjar omkring vecka 4, Datum för kursstart kan variera beroende på kurs och lärosäte. Specifik information skickas från lärosätet tillsammans med antagningsbeskedet. Ytterligare information om VAL-studier och länkar till medverkande lärosäten hittar du på Välkommen med din ansökan! ETT SAMARBETE MELLAN

2 2 Ansökningsblankett 1. Personuppgifter Namn Personnummer (ååmmdd-nnnn) Adress Telefon dagtid inklusive riktnummer Postnummer och ort Mobiltelefon E-postadress (TEXTA TYDLIGT) 2. Anställning idag Namn på skola eller förskola där jag arbetar idag Namn på kommun där jag arbetar idag Skolan/förskolan är (ringa in) Kommunal Friskola Skolform i vilken jag undervisar ringa in ett eller flera alternativ Förskola Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasiet I min examen önskar jag att följande skolämnen ingår (utifrån högskolepoäng eller undervisningserfarenhet) Omfattning av min tjänst (% av heltid) Ange om tjänsten är tillsvidare eller viss tid: Om viss tid: Tjänsten upphör (datum): Tjänsten kommer att fortsätta (beskriv förutsättningarna):

3 3 Underskrift av nuvarande skolhuvudman; rektor eller förskolechef, som intygar att ovanstående punkt om anställning (punkt 2) är korrekt: Rektor eller förskolechefs underskrift: Namnförtydligande: Funktion: Skolans / förskolans namn: Kommun: Telefon: E-postadress: 3. Vilken examen önskar du nå? Ange med ett kryss det alternativ som passar dig. Du kan ange mer än ett kryss. Alla som har arbetat mer än åtta år prövas först mot examensordning enligt 2011 års förordning. På den nationella webplatsen kan du läsa mer om examensmål, målgrupper för VAL, behörighetskrav och utbildningens uppläggning inom VAL-projektet. FÖRSKOLLÄRARE Jag har arbetat i förskolan som förskollärare i minst åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en förskollärarexamen. Jag kan studera maximalt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna. Om du uppfyller grundläggande kriterier för antagning till VAL kommer du att kontaktas av respektive lärosäte för vidare kompletteringar. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV HÖGSKOLAN JÖNKÖPING, MALMÖ HÖGSKOLA, STOCKHOLMS UNIVERSITET och UMEÅ UNIVERSITET YRKESLÄRARE I GYMNASIESKOLAN Jag har arbetat som lärare i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan i minst åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden. Mina branschkunskaper ska jag validera mot behörighetskraven. Jag kan studera maximalt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna för att nå yrkeslärarexamen. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV HÖGSKOLAN DALARNA, KARLSTADS UNIVERSITET, LINKÖPINGS UNIVERSITET, STOCKHOLMS UNIVERSITET och UMEÅ UNIVERSITET Jag har arbetat som lärare i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan kortare tid än åtta år under den senaste 15-årsperioden, dock lägst två år halvtid. Mina branschkunskaper ska jag validera mot behörighetskraven. Jag kan studera maximalt 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande för att nå yrkeslärarexamen. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV HÖGSKOLAN DALARNA, KARLSTADS UNIVERSITET och STOCKHOLMS UNIVERSITET LÄRARE I DANS, TEATER ELLER RÖRELSE OCH DRAMA Jag har arbetat i skolan som lärare i dans, teater eller rörelse och drama i minst ett år heltid, och har en högskoleexamen avsedd för yrkesverksamhet som pedagog i dessa ämnen/något av dessa ämnen. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en relevant ämneslärarexamen i ett av dessa ämnen. Jag kan studera maximalt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV HÖGSKOLAN DALARNA, KARLSTADS UNIVERSITET, LINKÖPINGS UNIVERSITET, MALMÖ HÖGSKOLA, STOCKHOLMS UNIVERSITET och UMEÅ UNIVERSITET LÄRARE, UTÖVER GRUPPERNA OVAN Jag har arbetat som lärare i åk F-3 eller i åk 4-6 i minst åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en möjlig / relevant lärarexamen. Jag kan studera maximalt 120 hp inom ramen för VAL inom utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande och kompletterande ämnesstudier. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV HÖGSKOLAN JÖNKÖPING, KARLSTADS UNIVERSITET, LINKÖPINGS UNIVERSITET, MALMÖ HÖGSKOLA, STOCKHOLMS UNIVERSITET och UMEÅ UNIVERSITET

4 4 Jag har arbetat som lärare i åk F-3 eller i åk 4-6 kortare tid än åtta år under den senaste 15-årsperioden, i regel lägst två år halvtid. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en möjlig / relevant lärarexamen. Jag kan studera maximalt 120 hp inom ramen för VAL inom utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande och kompletterande ämnesstudier. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV GÖTEBORGS UNIVERSITET, HÖGSKOLAN JÖNKÖPING, KARLSTADS UNIVERSITET, LINKÖPINGS UNIVERSITET, MALMÖ HÖGSKOLA, STOCKHOLMS UNIVERSITET och UMEÅ UNIVERSITET Jag har arbetat som lärare i åk 7-9 / gymnasieskolans allmänna eller vissa ämnen i minst åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en relevant ämneslärarexamen inom ett eller flera ämnen. Jag kan studera maximalt 120 hp, varav 30 hp kan utgöras av utbildningsvetenskaplig kärna och 90 hp kan utgöras av kompletterande ämnesstudier. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV SAMTLIGA LÄROSÄTEN, dock ej Göteborgs universitet (OBS!) Jag har arbetat som lärare i åk 7-9 / gymnasieskolans allmänna eller vissa ämnen i kortare tid än åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden, i regel lägst två år halvtid. Inom ramen för VAL-projektet ska jag studera mot en relevant lärarexamen inom ett eller flera ämnen eller inriktningar. Jag kan studera maximalt 120 hp inom ramen för VAL inom allmänt utbildningsområde, utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande och kompletterande ämnesstudier. UTBILDNINGEN ERBJUDS AV SAMTLIGA LÄROSÄTEN Jag har en äldre påbörjad lärarutbildning före ht Jag kan maximalt studera 120 hp inom ramen för VAL för att avsluta min påbörjade examen. Namn på utbildning: Lärosäte: (Om studierna påbörjats vid annat lärosäte än angivet för VAL-projektet, bör studierna slutföras vid det lärosäte där du påbörjade dina studier) 4. Erfarenhet som lärare eller förskollärare sammanställning av mina tjänsteår från Samtliga lärargrupper kompletterar ansökan med av skolhuvudman undertecknade bilagor som styrker följande: Skola, Kommun, Omfattning av tjänst, Eventuella tjänstledigheter, Ämne/Ämnen, Hur stor del av tjänst respektive ämne utgjort samt Skolform/årkurser Dessutom: För dig som är Lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs även validering av branscherfarenhet mer information på vår nationella hemsida För att bli antagen till Yrkeslärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet, krävs alltså kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. De särskilda behörighetskraven bedöms utifrån dina yrkeskunskaper i förhållande till de kunskapskriterier som är fastställda för respektive yrkesämne i gymnasieskolan. A. Så här många år har jag sammanlagt arbetat heltid som lärare eller förskollärare mellan år : B. Skolor/förskolor där jag har arbetat: Ämnen jag har undervisat i: (OBS! För förskola heter ämnet Förskolepedagogiskt område) Antal år: (ange del av år om aktuellt, t ex 0,5 år) För att ange fler arbetsplatser, fortsätt på baksidan.

5 5 5. Tidigare utbildningar. Bifoga bilagor som styrker dina tidigare utbildningar. Tidigare högskoleutbildning Antal hp Övrig eftergymnasial utbildning Antal år el motsvarande 6. Val av studieort Sätt 1 för önskad studieort i första hand, 2 för studieort i andra hand o.s.v. LÄS UNDER PUNKT 3 VILKA LÄROSÄTEN SOM ERBJUDER JUST DIN UTBILDNING Observera att slutligt beslut om studieort kan komma att ändras då lärosäten inom VAL-projektet samverkar. Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Jönköping Karlstads universitet Linköpings universitet Malmö högskola Stockholms universitet Umeå universitet 7. Underskrift Ort och datum Sökandes underskrift Information om behandling av personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen, 23, 26, 28) I och med att du anmäler dig som sökande till Vidareutbildningen (VAL), registreras dina personuppgifter hos den högskola som behandlar din ansökan. Information om behandling av personuppgifter lämnas av respektive högskola.

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer