INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION. för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016"

Transkript

1 INFORMATION för studerande på Kompetenscentrum Gotland Våren 2016 Välkommen till vårens studier I detta dokument får Du svar på många av de frågor som dyker upp under studietiden. Dokumentet är ett viktigt komplement till all annan information som Du får av studievägledare, lärare och övrig personal. Ta även del av den information som vi lämnar på TV-monitorer, anslagstavlor och på vår hemsida Tänk på att ditt schema kan förändras så håll dig uppdaterad hela tiden. Vi och vår personal skall göra vårt yttersta för att Du ska trivas med dina studier. Lycka till! Bo Kristiansson Rektor Stefan Kindblad Biträdande rektor 1

2 ADMINISTRATION OCH SERVICE Expedition Gesällgatan 7 Tel: VISBY Expeditionstider Måndag torsdag Fredag Rektor Bo Kristiansson Tel: Biträdande rektor Stefan Kindblad Tel: Skoladministratör Maggan Qviström Tel: Skoladministratör Petra Pettersson Tel: Bibliotekarie Helene Mikui Lindh Tel: Studieteket Pernilla Fingal Verkstan Tove Rehnberg Tel: Tendai Runesson TENTAMENSSERVICE För dig som studerar på distans finns möjligheten att tentera och skriva nationella prov via vår tentamensservice. För mer information kontakta: Petra Pettersson Tel: STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Om du behöver diskutera Dina studieplaner har Du möjlighet att få vägledning av våra studie- och yrkesvägledare på Kompetenscentrum Gotland. Inger Halvarsson Tel: Stefan Andreasson Tel: INFOTEK/BIBLIOTEK Måndag Tisdag torsdag Fredag I Infoteket/Biblioteket har Du tillgång till skönlitteratur, facklitteratur, uppslagsböcker, CD-ROMdatabaser och Internet. Dessutom finns prenumerationer på ett 60-tal tidskrifter inom olika 2

3 ämnesområden och fyra dagstidningar. Böckerna är uppställda enligt samma system som i ett vanligt folkbibliotek i Sverige och registrerade i samma databas som Gotlands Länsbibliotek. Du kan därför även söka böcker i folkbibliotekens bestånd. Infotekets katalog nås via Kompetenscentrum Gotlands hemsida STUDIETEK Måndag - fredag Onsdag även kvällsöppet Studieteket är till för Dig som behöver: en plats i lugn och ro för studier på egen hand råd, stöd och hjälp i Dina studier extra övningar av olika slag korttidslån av läroböcker arbeta vid dator I Studieteket arbetar vi för att möta Dina behov och därigenom skapa bästa tänkbara förutsättningar för att Du skall lyckas med studierna. Hur Studieteket är bemannat framgår av anslag på plats. VERKSTAN I Verkstan kan speciallärare och specialpedagog ge Dig passande stöd och hjälpmedel för att nå framgång i Dina studier. Kontakta Tove Rehnberg eller Tendai Runesson för mer information. CAFÉ I cafeterian finns varma och kalla maträtter, kaffe/te och kaffebröd. Öppet måndag fredag Tel: TERMINSTIDER Loven är lektionsfria, men räknas som arbetsveckor med självstudier. Vårterminen 2016 Period 1: 11/1 18/3 Period 2: 21/3 27/5 Självstudier: v 9 och v 13 ALLMÄNNA RUTINER Allergier Tänk på alla som har besvär av allergier, undvik därför att använda parfymer och andra starka dofter i skolan. Anslagstavlor/Informationsmonitorer/ Lärplattformen Itslearning I lokalerna finns ett antal anslagstavlor som syftar till att vidarebefordra meddelanden av olika slag. Det är därför av största vikt att Du regelbundet tar del av den informationen. Vill Du sälja böcker måste Du skriva datum på lappen. Annonser rensas bort om dessa suttit uppe mer än en månad. Var vänlig ta bort Din annons när böckerna är sålda. På informationsmonitorerna och på Itslearning presenteras information till studerande från lärare eller expedition angående flyttade/inställda lektioner, studiebesök eller dylikt. 3

4 Antagningsbesked När antagningen är gjord skickas uppgifter till CSN via filöverföring. Besked om antagning till grupper meddelas per post. På Ditt antagningsbesked framgår det genom klartexten vilken grupp och nivå Du antagits eller står som reserv till. Där finns också hänvisning till vår hemsida. där viktig information läggs ut inför kursstart. Avgång Förordningen om kommunal vuxenutbildning: 6 kap. 1. Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektorn får medge undantag, om det föreligger synnerliga skäl. Avstängning av studerande Förordningen om kommunal vuxenutbildning: 6 Kap. 4. Om en deltagare inte kan anpassa sig till de arbetsformer som utbildningen bygger på eller, i fall där arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik ingår i utbildningen, visat sig uppenbart olämplig i den praktiska tjänstgöringen, får deltagaren skiljas från utbildningen. 5. Om en deltagare gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse, eller om deltagaren uppträtt olämpligt vid upprepade tillfällen eller deltagarens uppförande på annat sätt kan antas inverka skadligt på andra deltagare, får deltagaren avstängas från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor eller förvisas från kommunens eller landstingets kommunala vuxenutbildning för en viss tid, högst ett och ett halvt år. Om en deltagare står under åtal för gärningen, får deltagaren förvisas på grund av den endast om han eller hon erkänt denna eller om en domstol funnit utrett att deltagaren begått gärningen. 6 Frågor om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen. Betyg I grundläggande vuxenutbildning ges betygen A-E I svenskundervisning för invandrare (SFI) ges betyget A-F I gymnasial vuxenutbildning ges betygen A-F Betyget A är det högsta betyget och F motsvarar Icke godkänt. För få ett slutbetyg från utbildning på grundläggande nivå krävs minst betyget E i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap. Enligt gällande vuxenförordning ska ett slutbetyg på gymnasial nivå innehålla 2350 poäng (600 poäng kärnämneskurser och 1750 poäng fritt valda kurser). Så ser reglerna ut innan 1 juli Från 1 juli 2012 gäller en mer detaljerad studieplanering utifrån programplanerna på ungdomsgymnasiet för att sedan kunna ta ut ett examensbevis. Undantaget är om du har kurser betygsatta mellan 1 juli 2001 och 30 juni 2012, då kan du ha möjlighet att läsa för ett slutbetyg enligt den nu gällande förordningen fram till och med 1 januari Planerar du att läsa för ett slutbetyg, kontakta någon studie- och yrkesvägledare och boka en tid för korrekt information om vad som gäller för just dig. Examensbevis ska utfärdas för den som har uppfyllt kraven för en examen enligt vuxenutbildningsförordningen 4 kap.20 Du som har läst kurser inom Kompetenscentrum Gotland har rätt att få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som du slutfört och vilka betyg du fått på de skilda kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget. 4

5 För att få ett sådant utdrag måste Du begära det på avsedd blankett och lämna den till expeditionen. Blanketten finns att hämta på vår hemsida eller på expeditionen. Betygsdokumentet sändes därefter per post till Dig. Betygskriterier Skolverket fastställer nationella kursplaner och betygskriterier. Vid kursstart informerar läraren om betygskriterier och kursplaner. Läs mer på Kompetenscentrum Gotlands hemsida. Betygssamtal Lärare i respektive grupp genomför utvecklingssamtal/mitterminssamtal och betygssamtal med den studerande under kurstiden. Brand, utrymning Informera Dig om brandutrymningsvägar redan under Din första utbildningsdag. Informationstavlor och skyltar som hänvisar till utgångar finns uppsatta i våra lokaler. Vid brand följ utrymningsvägarna och utrymningsplanens anvisningar. Undervisande lärare och studerande utrymmer byggnaden tillsammans och återsamling sker på gräsytan norr om Infoteket (mellan Kompetenscentrum och Wisbygymnasiets lokaler). Undervisande lärare kontrollerar toaletter närmast klassrummet så att inte elever finns kvar i byggnaden. Brandövning kommer att ske under terminen. Böcker Studerande på grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden. Böckerna lånar Du i Infoteket. Studerande på gymnasienivå bekostar själva sina läroböcker och distansmaterial. Vilka böcker Du behöver ser Du i Litteraturlistan på hemsidan. Förutom kostnader för litteratur tillkommer utgifter för skrivmaterial, kopiering och utskrifter från datorer, se Datoranvändning respektive Kopiering nedan. CSN Efter kursstart skickar vi uppgifter till CSN. Studiemedel Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att den första utbetalningen för terminen/studieperioden ska göras krävs att Du börjar studera. Du skall lämna en studieförsäkran till CSN den första utbildningsdagen ( Frånvaro p.g.a. sjukdom Om Du inte kan studera p.g.a. sjukdom, måste Du själv göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Anmälan skall ske första sjukdagen. Tillfällig vård av barn Om Du är frånvarande från Dina studier i sju dagar eller mer för tillfällig vård av barn ska Du anmäla detta till CSN. Anmälan kan göras per telefon eller på CSN:s blankett Anmälan om uppehåll i studier vid tillfällig vård av barn. Anmälan skall vara hos CSN senast 14 dagar efter första sjukdagen. Studieavbrott/Studieuppehåll Om Du gör avbrott i en kurs eller gör ett studieuppehåll längre än sju dagar skall Du meddela CSN per telefon. Datoranvändning Undervisningsdatorer på datorvagnar som kan bokas av respektive lärare. Det finns även datorer i Studieteket, Infoteket/Biblioteket samt i studiehallen. 5

6 Användarkonto För att använda datorerna på skolan måste du ha ett användarkonto. Detta konto får du av din lärare eller på skolans IT-avdelning (rum 23) efter det att Du skrivit under en ansvarsförbindelse. Utskrifter För att kunna skriva ut från våra datorer måste Du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Med användarkontot får Du 15 kostnadsfria utskrifter. Därutöver betalar Du 1 krona per sida. Kontakta expeditionen om du behöver fler utskrifter. För Dig som har ett användarkonto från tidigare studier Du kan logga in med ditt tidigare lösenord. Lärplattform Itslearning På Kompetenscentrum Gotland används Itslearning. Mer information om detta och hur du använder programmet finner du på hemsidan. Distansstudier På Kompetenscentrum Gotland kan Du välja två varianter för distansutbildning, närdistanskurser vid Kompetenscentrum Gotland och fjärrdistans mot Hermods. Antalet kursdeltagare är begränsat i närdistanskurser. Vill Du veta mer om våra distanskurser skall Du kontakta expeditionen för vidare information. Drogpolicy Vi kommer under 2016 att arbeta fram en ny drogpolicy för verksamheten. Vi arbetar idag utifrån följande Mål: Kompetenscentrum Gotland ska vara en drogfri skola/arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger får förekomma i våra lokaler. All personal samt studerande/deltagare ska känna ansvar och vara delaktiga i arbetet för att ha en drogfri skola/arbetsplats. Huvudansvarig för att arbetet mot drogmissbruk genomförs på skolan är rektor. Elevmatsal Medhavd mat får endast förtäras i elevmatsalen. Där finns mikrovågsugnar och kaffebryggare. De studerande ansvarar för ordningen i köket. I samband med lov (sommar-, höst-, jul-, sport- samt påsklov) rengörs samtliga förvaringsutrymmen för mat. Detta innebär att lämnad mat kommer att kastas (gäller både kyl- och torrvaror). Elevråd Skolans elevråd består för närvarande av följande personer Ordförande Vakant Sekreterare Vakant Elevrådet nås via mail; Försäkring Alla som studerar på Kompetenscentrum Gotland och hos externa utbildningsanordnare omfattas av regionens olycksfallsförsäkring under verksamhetstid. Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, studiebesök, studieresor och praktik som anordnas av skolan samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller inte under lov och annan fritid. Studerande som har praktik omfattas av kommunens ansvarsförsäkring och i vissa fall även av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Närmare upplysningar lämnas på expeditionen. Anmäl olycksfall till expeditionen. 6

7 Individuell studieplan Enligt skollagen är Kompetenscentrum Gotland skyldig att upprätta en individuell studieplan för samtliga studerande. I studieplanen skall det framgå målet med studierna och vilka kurser som Du avser att studera denna och påföljande terminer. Våra studievägledare/lärare upprättar dessa studieplaner. Introduktionsvecka Första veckan anordnas olika informationspass om Kompetenscentrum Gotland, Itslearning, Infoteket/Biblioteket, Studieteket samt Verkstan för att underlätta studiestarten. Kopiering Du kan köpa kopieringskort på expeditionen. Kopieringsmaskin med kortläsare finns i korridoren utanför expeditionen. Kursavbrott Har Du för avsikt att avbryta studierna, helt eller delvis, skall du kontakta expeditionen. Du skall även informera Din lärare om orsak till kursavbrott. Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare innan Du beslutar att avbryta Dina studier. Kanske kan vi hitta en gemensam lösning på eventuellt uppkomna svårigheter. Lånade böcker återlämnas till Infoteket/Biblioteket. Om Du har studiestöd från CSN anmäler Du kursavbrott till CSN. Kursstart Som regel startar en grupp om minst 15 studerande finns registrerade. Detta gäller om inget annat anges. Uteblir Du från kursstart utan giltig anledning blir Du av med Din studieplats och CSN meddelas. Källsortering Regionen har infört obligatorisk källsortering för bl.a. alla skolor. För Kompetenscentrum Gotland innebär det att allt matavfall (bröd, matrester, frukt mm) måste läggas i särskilda kompostbehållare som finns på tre ställen inom skolans lokaler (utanför cafeterian, i elevmatsalen och utanför sal 6). Vänligen respektera de föreskrifter som gäller avseende sopsortering! Det bidrar till trevligare lokaler! Ledighet Eftersom studietakten hos oss är hög bör Du endast i undantagsfall söka ledighet. Gäller det några enstaka timmar eller någon dag så bör Du tala med läraren i de grupper som blir berörda. Gäller det fyra dagar eller mer måste Du göra ansökan på blanketten Ansökan om ledighet. Deltar Du inte i lektionsarbetet är Du skyldig att hålla Dig informerad om vad gruppen har gjort under lektionerna samt vilka hemuppgifter som är aktuella. Extra stödundervisning erbjuds ej på grund av ledighet. Likabehandlingsplan Kränkande särbehandling Känner Du Dig missnöjd, mobbad, missförstådd eller på något annat sätt kränkt av någon på skolan, elev, lärare eller annan personal ska Du ta kontakt med skolans rektor eller Din lärare som kan ge Dig stöd och få frågan behandlad och åtgärdad. Likabehandlingsplanen hittar Du på vår hemsida och på Itslearning. Mobiltelefon Mobiltelefon får inte användas under lektionstid. Väntar Du viktigt samtal, tala om det för läraren och studiekamraterna vid lektionsstart, sätt ringsignalen på lägsta nivå samt lämna salen då det ringer. Oanmäld frånvaro Vid oanmäld frånvaro mer än tre veckor, följer lärare eller studievägledare upp detta med samtal angående möjligheter till fortsatta studier. Om frånvaron fortsätter mer än fyra veckor rapporteras Avbrott i kursen till CSN. Ekonomiskt studiestöd dras då in. 7

8 Omprov Regler för prov, omprov och betyg på Kompetenscentrum Gotland Omprovet är till för Dig som skrivit F på ett prov. Om Du på grund av sjukdom, arbete eller beviljad ledighet inte kan närvara vid ordinarie prov, anmäl gärna detta före provtillfället direkt till läraren. Du kan inte kräva att få göra ett omprov för att erhålla ett högre betyg på redan godkänt prov. Vill Du höja Ditt betyg på hela kursen så får Du anmäla Dig till Prövning, (se nedan) efter kursens slut. Parkering Kompetenscentrum Gotland har två infarter och vid respektive infart finns en orienteringstavla och parkeringsplatser. Prövning Enligt skollagen 20 kap, 30 har alla rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma inom kommunal vuxenutbildning samt gymnasiearbetet. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får avläggas endast i en kommun som anordnar den aktuella kursen. Om Du vill göra prövning skall Du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till vår expedition. Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och skall betalas innan prövningen påbörjas. Kvitto på inbetald avgift visar Du för examinator vid prövningstillfället. Om prövningen avser kurs där Du har fått betyget IG/F utgår inte någon avgift. Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs. I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer. Rökning Region Gotland har med stöd av Tobakslagen infört en policy om att är rökning är förbjuden i lokaler, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus under verksamhetstid. Personal, studerande och tillfälliga besökare hänvisas att röka utanför Kompetenscentrum Gotlands område. Schema Inom Kompetenscentrum Gotland läggs som regel 75 % av gymnasie-/verksamhetspoängen ut som klassrumslektioner på schemat. Schemapositioner kan ändras under terminen. Om studerandeunderlaget sjunker kan grupper bli sammanslagna och förlagda på annan tid på dagen eller på kvällstid. Antalet undervisningstimmar i kursen kan reduceras om antalet kursdeltagare blir lägre än 15. Aktuella kurs- och lärarschema hittar Du under rubriken snabblänkar på vår hemsida 8

9 Sjukanmälan Har Du någon form av ekonomiskt studiestöd gör Du själv sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen. Vid sjukdom längre än sju kalenderdagar lämnar Du in läkarintyg till Försäkringskassan. Du skall även visa ditt läkarintyg för berörda lärare. Studera på Kompetenscentrum Gotland Som vuxen i en frivillig skolform förutsätts att Du kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier. Naturligtvis får Du stöd och hjälp av skolans personal men det är ändå Du själv som i sista hand avgör hur mycket Du vill satsa och hur Du vill använda skolans resurser. Självstudier Eftersom timtalet i varje ämne är lägre än motsvarande utbildning i ungdomsskolan så måste Du sätta av rejält med tid för hemarbete och självstudier. Arbetsformer Arbetsformerna i kurserna kan variera. I kurser med få deltagare kan hela kursen förläggas till egenstudier i Studieteket där handledande personal hjälper Dig i Dina studier. I klassrumsundervisningen blandas lärarledda lektioner med grupparbeten och individuellt arbete. Deltagarinflytande/ kursplanering Eftersom vuxenutbildningen är en skolform för vuxna förutsätter vår läroplan att Du har intresse av att påverka kursinnehåll och arbetsform. I kurserna ska därför regelbundna planerings- och utvärderingstillfällen förekomma, där kursdeltagarnas synpunkter ska tas tillvara. Friheten att utforma kursen har givetvis också sina begränsningar, men är dock tillräckligt stor för att förutsättningar ska finnas för att lärare och kursdeltagare gemensamt ska kunna utforma en fungerande kurs. Detta förutsätter att Du som kursdeltagare är beredd att ta Ditt ansvar för planeringsarbetet och utvärderingen. Studieplanering inför hösten 2016 Du ska inför kommande termin göra en studieplanering, gärna i samråd med Din Studie- och yrkesvägledare. Ansökan görs via vår hemsida eller vid personligt besök hos studie- och yrkesvägledarna eller på vår expedition. Kompetenscentrum Gotlands kursutbud och webbansökan för hösten 2016 kommer att finnas på vår hemsida omkring den 10 april Studietakt Enligt CSN:s beräkning av studietakt, motsvarar minst 20 poäng en veckas studier. Validering Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avses en värdering av icke formella kunskaper och informella kompetenser. Om Du har frågor kring validering kan Du kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare. Vilrum Om Du av någon anledning behöver vila dig så har Kompetenscentrum Gotland ett vilrum. Kontakta din lärare eller expeditionen så får Du nyckel. Varmt välkomna att studera hos oss på Kompetenscentrum Gotland! 9

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

INFORMATION. för studerande på Vuxenutbildningen Kompetenscentrum Gotland

INFORMATION. för studerande på Vuxenutbildningen Kompetenscentrum Gotland INFORMATION för studerande på Vuxenutbildningen Kompetenscentrum Gotland I detta dokument får Du svar på några av de frågor som dyker upp under studietiden. Dokumentet är ett viktigt komplement till all

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Komvux- handboken Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Allmän information Studie- och yrkesvägledaren Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

6 kap. Elever. Urval. Gymnasieförordningen (1992:394) 6 kap. Elever

6 kap. Elever. Urval. Gymnasieförordningen (1992:394) 6 kap. Elever Urval 1 /Upphör att gälla U:2008-01-01/ Av 5 kap. 8 andra och tredje styckena skollagen (1985:1100) följer att vissa behöriga sökande skall tas emot i första hand. När alla sådana sökande har tagits emot

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Kursutbud Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Sommarskola hos Komvux Malmö Pauli & Komvux Malmö Södervärn... 4 Sommaren 2014... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Kurator...

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013 VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD Informationsfolder Höstterminen 2013 Välkommen att studera på Vuxenutbildningen i Kristianstad! När du fått antagningsbeskedet ska du gå in på vår hemsida: http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI LÄSÅRET 2014/2015 2014-12-02 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. IT i skolan 5. Elevstöd

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010 Vuxenutbildning - Våren svar, % Normer och värden 1. Jag känner mig trygg i min skola/utbildning. 0 1 2,,0,, 2. Jag behandlas bra av mina studiekamrater. 1 21 1 1,,. Lärarna bemöter mig på ett positivt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors

Vuxenutbildningen Komvux/SFI/SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18. Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Vuxenutbildningen Komvux//SUV www.kramfors.se/komvux 2016-03-18 Information till studerande på vuxenutbildningen i Kramfors Innehållsförteckning Antagning... 2 KOM IHÅG!... 3 Personal... 4 Allmän information...

Läs mer