Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle"

Transkript

1 Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten

2 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning... 6 Validering... 7 Distansutbildningar med handledning... 8 Studieinformation... 9 Kurser på SFI Grundläggande kurser Gymnasiala kurser Lärvux Borlänge läs- och skrivcentrum Vård- och omsorgsutbildning Vilka kurser ska du välja? Ansökan till kurser Kontakta oss Hitta till vuxenutbildningen

3 Allmän information Välkommen till den kommunala vuxenutbildningen i Borlänge! Den kommunala vuxenutbildningen i Borlänge vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, eller läsa in behörighet för högre studier. Vi erbjuder studier på SFI, grundläggande nivå, gymnasienivå, vård och omsorgsutbildning, yrkesutbildningar och Borlänge läs-och skrivcentrum. Vuxenutbildningen i Borlänge erbjuder kurser både i klass och via distans. Klassundervisningen och distanskurser med handledning bedrivs i vuxenutbildningens salar som är placerade i norra delen i Högskolan Dalarnas lokal i Borlänge. På vuxenutbildningen i Borlänge studerar cirka 1500 elever och det finns ett brett kursutbud. Aktuella kurser för våren 2016 finner du i denna kurskatalog. Om du funderar på att söka någon kurs hos vuxenutbildningen i Borlänge ska du i första hand vända dig till en studievägledare för att upprätta en individuell studieplan. För att få kontakt med en studievägledare, kan du besöka Vägledningscentrum där du kan boka in ett studievägledningssamtal. Här hittar du oss: Vuxenutbildningen Borlänge Högskolan, norra entrén Röda vägen Borlänge Tel: Vägledningscentrum Sopranen Humanistgatan Borlänge Tel: , , , , Epost: 3

4 Kurskategorier Den kommunala vuxenutbildningen i Borlänge erbjuder olika kurser och program på campus (Högskolans Dalarnas lokaler). För mer information om olika kurskategorier se nedan: SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI vänder sig till dig som är nybörjare i det svenska språket. På SFI får du lära dig grunderna i det svenska språket. På SFI finns tre olika studievägar beroende på hur mycket du har studerat tidigare i ditt liv. Studieväg 1 består av kurserna A & B, studieväg 2 består av kurserna B & C och studieväg 3 består av kurserna C & D. Vård och omsorgsintroduktion Vård och omsorgsintroduktion är en utbildning där du under 40 veckor läser en blandning av SFI D och grundläggande Svenska som andraspråk, kombinerat med yrkessvenska, vårdkunskap och praktik. Utbildningen syftar till att förbereda dig inför gymnasiala studier inom vård och omsorg. Efter avslutade studier har du möjlighet att arbeta inom vård och omsorg eller att studera vidare till undersköterska. Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå, upp till år 9, men som är anpassad efter vuxnas behov. Du som har annat modersmål än svenska, ska ha godkänt betyg i svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska för att få studera på grundläggande nivå. 4

5 Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser vilket kräver att du har kunskaper motsvarande grundskola/grundläggande nivå i ämnet innan du kan söka en gymnasial kurs i samma ämne. Däremot kan du kombinera olika kurser på grundläggande och gymnasial nivå samtidigt. Lärvux särskild utbildning för vuxna Lärvux vänder sig till dig som vill studera på grundläggande nivå eller gymnasial nivå, men som behöver anpassade studier. Du läser dessa kurser utifrån ett individuellt behov. Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Borlänge läs-och skrivcentrum Borlänge läs- och skrivcentrum vänder sig till dig som behöver utveckla din läs-och skrivförmåga. Om du har särskilda läs-och skrivproblem kan du få hjälp med att förbättra din läs-och skrivförmåga. Studierna anpassas efter individuellt behov. Vård- och omsorgsutbildning På vuxenutbildningen i Borlänge erbjuds även en vård- och omsorgsutbildning motsvarande gymnasienivå. Utbildningen läses under 3-4 terminer (60 veckor eller 80 veckor) och kräver grundläggande kunskaper eller att du har förutsättningar att klara kurserna. Efter genomförd utbildning får du en examen som vårdbiträde eller som undersköterska. Yrkesutbildningar och yrkeshögskola Yrkesutbildningar och yrkeshögskola erbjuds via externa utbildningsanordnare och finns inte på campus. För mer information, kontakta Vägledningscentrum. 5

6 Studiealternativ Prövning En prövning är en tentamen, där du visar upp dina kunskaper i en kurs. Du följer inte skolans lärarledda undervisning, utan kommer till skolan endast för att få dina kunskaper betygsatta. Nedan gäller enbart kurser som finns inom vuxenutbildningens totala kursutbud. Ansökan Den sökande informeras om vad prövning innebär och hur handläggningen av prövningen går till och fattar utifrån detta ett beslut om prövningen ska genomföras eller inte. Prövningsansökan lämnas till Vägledningscentrum. Handläggning Några dagar efter ansökan blir den sökande kontaktad av Vägledningscentrum med besked om vuxenutbildningen har möjlighet att ta emot prövningen. Om prövning blir aktuell lämnar den sökande kvitto på erlagd avgift till Vägledningscentrum och får då kontaktuppgifter till ansvarig lärare som kontaktas för att boka in ett informationssamtal. Samtalet innehåller information om kursinnehåll och betygskrav, litteraturanvisning samt bestämmer tid och plats för prövningen. Kursen/kurserna läses på egen hand. Prövningstiden gäller under ett verksamhetsår från och med det datum som prövningen betalas in. Inbetalning Prövningsavgiften på 500 kronor per kurs ska betalas till kommunens bankgirokonto , när du fått bekräftelse om prövning. 6

7 Validering På vuxenutbildningen i Borlänge erbjuds validering inför samtliga dina kursstarter samt i alla ämnen vuxenutbildningen genomför. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Validering bör bli aktuell främst i tre sammanhang: som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde, i anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå för vidare studier för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med, utveckling av kompetens, personalutveckling på arbetsplatsen. Om du är intresserad av att göra en validering, tag kontakt med en studievägledare på Vägledningscentrum. 7

8 Distansutbildningar med handledning Att studera på en distansutbildning med handledning På vuxenutbildningen i Borlänge kan du läsa många kurser på distans med handledning eller genom flexibla lektionsträffar. Du behöver komma till skolan för att göra en del obligatoriska uppgifter och prov. För att läsa en kurs på distans krävs att du har en god datorvana då kursmaterial tillhandahålls på vuxenutbildningens lärplattform: Att studera en kurs via distans ställer oftast högre krav på dig som studerande där du förväntas studera självständigt och på egen hand. Du förväntas också följa den kursplanering du får av dina lärare och distansstudier kräver därför mycket självdisciplin. Distansstudier rekommenderas inte för dig som behöver mycket stöd och stöttning i dina studier, samt om du har några läs-och skrivsvårigheter. Om du har någon neuropsykiatriskt funktionsnedsättning bör du i första hand söka en kurs som erbjuds i klass. För att du ska klara av att studera på distans krävs att du kan: Använda dig av en dator Logga in på skolans lärplattform och skapa ett konto Följa en kursplanering Läsa instruktioner Skriva en text i ett Word-dokument Bifoga en text i ett mejl till kursläraren Ta ansvar för dina studier Arbeta på egen hand med kursuppgifter Komma ihåg viktiga inlämningsdatum och möten 8

9 Studieinformation Studiefinansiering Du ansöker om studiemedel på CSNs hemsida. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du kan söka för vuxenstudier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan söka från och med höstterminen det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 54 år För information Kontakta CSN - Centrala Studiestödsnämnden Tel: Särskilt stöd Om du har någon neuropsykiatriskt funktionsnedsättning eller andra hinder som kan påverka din förmåga att studera, får du gärna påtala detta i din ansökan eller i ditt samtal med en studievägledare. Då kan en utredning göras om vilket stöd eller behov som måste tillgodoses för att du ska lyckas med dina studier. Ansökan till kurser Ansökan till olika kurser görs hos Vägledningscentrum i samråd med en studievägledare. Du fyller i en ansökningsblankett där du söker de kurser du önskar läsa. Vuxenutbildningen erbjuder kontinuerlig antagning. För att se de olika kursstarterna, läs kursbladen och kursbeskrivningarna längre fram i denna broschyr. 9

10 Kurser på SFI Svenska för invandrare (SFI) Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Flex/distans med handledning Vård och omsorgsintroduktion 10

11 Svenska för invandrare Kurs A Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kurs A erbjuds med undervisning i klass. Kurs A handlar om konkreta, vardagsnära situationer och situationer som rör den egna personen. I sådana situationer kan eleven: Förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse) Hämta och förstå enkel skriftlig information (läsförståelse) Etablera social kontakt och kommunicera med stöd (muntlig interaktion) Kommunicera med stöd och med ett enkelt språk (muntlig produktion) Hantera skrift (skriftlig färdighet) Att få behörighet till att kunna söka vidare till Kurs B. Förkunskaper: En skolbakgrund med 0-5 års tidigare studier. Kursen läses i perioder på heltid, vilket motsvarar cirka 40 h studier/vecka. En period motsvarar 10 veckor. Ofta behövs fler än en period för att uppnå kursmålen. Kursen läses i klass (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 11

12 Svenska för invandrare Kurs B Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kurs B erbjuds med undervisning i klass. Kurs B handlar om vanliga situationer i vardagslivet där eleven kan: Förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse) Läsa, förstå och använda enkla texter (läsförståelse) Kommunicera med stöd (muntlig interaktion) Kommunicera med stöd, med ett enkelt språk och med hjälp av gester (muntlig produktion) Skriva några enkla texter för att kommunicera (skriftlig färdighet) I kursen ingår även ett nationellt prov. Att få behörighet till att kunna söka vidare till Kurs C. Förkunskaper: Betyg i Kurs A och 0-12 års tidigare studier. Kursen delas in i två varianter; B1 (0-5 års tidigare studier) och B2 (6-12 års tidigare studier). Kursen läses i perioder på heltid, vilket motsvarar cirka 40 h studier/vecka. En period motsvarar 10 veckor. Ofta behövs fler än en period för att uppnå kursmålen. Kursen läses i klass (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 12

13 Svenska för invandrare Kurs C Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kurs C erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. Kurs C handlar om vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetslivet. I sådana situationer kan eleven: Förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse) Läsa, förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter (läsförståelse) Med viss anpassning till syfte och samtalspartner kommunicera med ett enkelt språk (muntlig interaktion) Med viss anpassning till syfte och mottagare kommunicera med ett enkelt språk (muntlig produktion) Skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet). I kursen ingår även ett nationellt prov. Att få behörighet till att kunna söka vidare till Kurs D. Förkunskaper: Betyg i Kurs B och gärna minst 6-12-års tidigare studier. Kursen delas in i två varianter; C2 (6-12 års tidigare studier) och C3 (mer än 12 års studier). För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen läses i perioder på heltid, vilket motsvarar cirka 40 h studier/vecka. En period motsvarar 10 veckor. Ofta behövs fler än en period för att uppnå kursmålen. Några studiegrupper läser terminsvis. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti, oktober, januari och mars), på distans (se kursblad Flex/Distans). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 13

14 Svenska för invandrare Kurs D Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kurs D erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. Kurs D handlar om informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetslivet. I dessa typer av situationer kan eleven: Förstå tydligt tal (hörförståelse) Läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet (läsförståelse) Kommunicera med viss anpassning till syfte och samtalspartner (muntlig interaktion) Kommunicera med viss anpassning till syfte och mottagare (muntlig produktion) Skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet) I kursen ingår även ett nationellt prov. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till SVA Svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Betyg i Kurs C och gärna minst 12-års tidigare studier. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen läses i perioder på heltid, vilket motsvarar cirka 40 h studier/vecka. En period motsvarar 10 veckor. Ofta behövs fler än en period för att uppnå kursmålen. Några studiegrupper läser terminsvis. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti, oktober, januari och mars), på distans med handledning (se kursblad om Flex/Distans). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 14

15 Svenska för invandrare Flex/distans med handledning Flex eller distans med handledning är till för de som inte kan studera på förmiddagar och kan själva läsa hemma. Går du på flex kommer du till skolan vissa dagar/tider som du bestämmer med din lärare. Då får du material att jobba med i skolan och hemma. Du och din lärare bestämmer hur länge du ska arbeta med materialet. Din lärare bestämmer när du ska få göra prov. Du måste också meddela skolan om du inte kan komma en dag. Du måste själv läsa det som du missar den dagen. Att läsa på distans betyder att du oftast träffar din lärare via internet, mail och Skype. Du kan också boka handledning med din lärare på skolan. Att läsa på distans betyder mycket arbete på egen hand och du måste läsa mycket själv. Det är ett krav att du kan använda en dator och kan jobba med ordbehandlingsprogram, skicka mail och logga in med ett användarnamn och lösenord. I kursen SFI-flex/distans med handledning ingår följande moment som examineras för att du ska få betyg i SFI- Kurs C eller SFI-Kurs D: Förstå tydligt tal (hörförståelse) Läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet (läsförståelse) Kommunicera med viss anpassning till syfte och samtalspartner (muntlig interaktion) Kommunicera med viss anpassning till syfte och mottagare (muntlig produktion) Skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet) I kursen ingår även ett nationellt prov för SFI-Kurs C samt för SFI Kurs D. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till SVA Svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Betyg i Kurs B och gärna minst 12-års tidigare studier. För att läsa kursen SFI-flex/distans med handledning krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen läses på individuell tid. Att läsa på flex/distans med handledning går inte fortare än en vanlig kurs på SFI, det tar oftast längre tid. Att läsa på flex/distans med handledning är inte lättare, det är svårare och kräver mer av dig. Kursen avslutas efter att du klarat alla prov. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 15

16 Vård och omsorgsintroduktion Vård och omsorgsintroduktion är en orienteringskurs som syftar till att förbereda vuxna invandrare inför gymnasiestudier inom vård och omsorg. Kursen ger dig möjlighet till att prova på yrket och framtidens arbetsuppgifter samt ger dig ett fackspråk inom vård och omsorg. I slutet av kursen ska ditt språk nå upp till grundläggande nivå i svenska som andraspråk för att kunna fortsätta att studera på vård och omsorgsutbildningen. Efter kursen har du som elev möjlighet att få jobb inom vård och omsorg. Att ha språkkunskaper inom vård och omsorg inför gymnasiestudier. Att få jobb inom vård och omsorg. Förkunskaper: Betyg i Kurs C för Svenska för invandrare. Kursen läses i 40 veckor och pågår i två steg. Steg 1 Kurs D för Svenska för invandrare. Yrkessvenska, vårdkunskap och praktik. Steg 2 Svenska som andraspråk, grundläggande nivå. Yrkessvenska, vårdkunskap och praktik. Kursstart: Kursen läses i klass. Kursen läses från augusti till maj (40 veckor) Lärare/ handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 16

17 Grundläggande kurser 1) Kursblad grundskolekurser 2) Kursinformation Engelska Fysik Gymnasieförberedande NO Matematik Samhällskunskap Spanska Svenska Svenska som andraspråk (SVA) Svenska som andraspråk (SVA) distans med handledning Övriga kurser via distans 17

18 Grundskolekurser Förkunskaper: Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Engelska, Fysik, Gymnasieförberedande NO, Spanska, Svenska som andraspråk: SFI D-nivå Matematik: Inga Samhällskap: SVA del 1 (grundläggande nivå) Svenska: Inga Kurser via Vuxen- Kurser Studiestödspoäng per termin utbildningen i Engelska Borlänge: Fysik 150 Gymnasieförberedande NO 50 (orienteringskurs) Matematik Samhällskunskap 150 Spanska 150 Svenska Svenska som andraspråk Distanskurser via Kurser Studiestödspoäng per termin externa utbild- Biologi 150 ningsanordnare: Geografi 150 Hem- och konsumentkunskap 50 Historia 150 Kemi 150 Religionskunskap 150 Studieomfattning: Kursstart: Du kan studera på både hel- och deltid. 400 poäng räknas som heltidsstudier. 1-4 terminer. Med hjälp av nivåtester i en del kurser placeras du på den nivå som överensstämmer med dina kunskaper, vilket innebär att du har möjlighet att läsa kursen på kortare tid. Kontinuerlig antagning Ansökan: Kontakta Vägledningscentrum för mer information Kurskostnad: Studiestöd: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Kontakta CSN för information om studiemedel. 18

19 Grundläggande Engelska Engelska grundläggande är de första stegen du läser inom ämnet engelska. Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper i det engelska språket samt att få behörighet till gymnasiets kurser i engelska. Kurserna består av steg 1, steg 2 och steg 3. I Engelska grundläggande ingår följande examinationsdelar i respektive tre steg: Skriftliga uppgifter Muntliga uppgifter, t ex presentation, bokredovisning Läsförståelse Hörförståelse Kunskap om olika engelsktalande länder Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: Det krävs inga förkunskaper i engelska. Dock krävs SFI (Svenska för invandrare), D-nivå. Ansökan: 1-3 terminer Med hjälp av nivåtester placeras du på den nivå som överensstämmer med dina kunskaper, vilket innebär att du har möjlighet att läsa kursen på kortare tid. Kursen läses i klass. Kontinuerlig antagning. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 19

20 Grundläggande Fysik Fysik grundläggande syftar till att eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleven att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. I kursen ingår laborativa övningar kombinerat med teori. I Fysik grundläggande ingår följande examinationsdelar: Fysiken i naturen, samhället och arbetslivet Fysiken och vardagslivet Fysikens historia och världsbilden Fysikens metoder och arbetssätt Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: SFI (Svenska för invandrare), D-nivå. Ansökan: 1-2 terminer Kursen läses i klass. Kursen startar i augusti och januari. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 20

21 Gymnasieförberedande NO (orienteringskurs) Kursen Gymnasieförberedande NO syftar till att eleven utvecklar grundläggande kunskaper om biologi, kemi och fysik. Denna kurs är en orienteringskurs som förbereder dig för att läsa olika NO- ämnen på gymnasienivå. Kursen ger inget betyg, men efter avslutad kurs får du ett intyg. I kursen ingår många laborativa övningar som kombineras med en del teori. Studiebesök på olika företag kan förekomma. I kursen Gymnasieförberedande NO ingår följande arbetsområden: Grundläggande biologi, t.ex. fotosyntes, människokroppen och naturen Grundläggande kemi, t.ex. kemin i vardagen och miljön Grundläggande fysik, t.ex. energi, fysiken i vardagen Att förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare naturorienterande studier på gymnasienivå. Förkunskaper: SFI (Svenska för invandrare), D-nivå. Ansökan: 1 termin Kursen läses i klass. Kursen startar i augusti och januari. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 21

22 Grundläggande Matematik Matematik grundläggande syftar till att utveckla den studerandes kunskap och intresse för matematik. Förmåga att använda matematik är nödvändig för att fatta välgrundade beslut i vardagslivet, följa och medverka i beslutsprocesser i samhälle och arbetsliv samt för framtida studier. Efter genomförd och godkänd kurs får eleven betyg som motsvarar grundskolans år 9 och kan därmed välja att studera vidare på gymnasiet. Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: Det krävs inga förkunskaper. Ansökan: 1-4 terminer Med hjälp av nivåtester placeras du på den nivå som överensstämmer med dina kunskaper, vilket innebär att du har möjlighet att läsa kursen på kortare tid. Kursen läses i klass. Kontinuerlig antagning. Bifoga betygskopior. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Informationsträff:Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff vid kursstart. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 22

23 Grundläggande Samhällskunskap Ämnet samhällskunskap syftar till att ge eleven kunskaper i och väcka elevens intresse runt samhällsfrågor som politik, ekonomi, resursfördelningen i samhället både lokalt och globalt, vårt rättsliga system, vår arbetsmarknad, mm. Ett antal ämnesområden finns som bas, men aktuella händelser tas upp regelbundet som kopplas till undervisningen. Ämnet samhällskunskap omfattar ett så brett perspektiv så att det mesta kan sägas ingå. Elevernas egna erfarenheter från andra kulturer och samhällsskick tas givetvis till vara som jämförelser och ger lektionspassen en ytterligare dimension. Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: Svenska motsvarande minst Sva grundläggande nivå - steg 1. Ansökan: Kursen läses på 20 veckor. Kursen läses i klass. Kontinuerlig antagning, men i huvudsak augusti och januari. Bifoga betygskopior. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Informationsträff:Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff vid kursstart. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 23

24 Grundläggande Spanska Ämnet spanska syftar till att lära sig och att våga använda det nya språket. Att behärska ett tredje språk vidgar dina möjligheter att klara av studier, resor, sociala och yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag. Språkkunskaper är viktiga för en allt mer internationaliserad arbetsmarknad och spanska språket räknas idag som ett världsspråk. Förkunskaper: Innehåll: Kursstart: Kurskostnad: Efter genomförd och godkänd kurs på 3 terminer får eleven betyg motsvarar grundskolans år 9 och kan därmed välja att studera vidare på gymnasiet. Svenska motsvarande minst SFI D-nivå. Lärarledda lektioner och hemuppgifter där eleven individuellt handleds framåt i sina studier. Undervisningen bedrivs i klass där eleven även arbetar individuellt, i par och i mindre grupper. Utbildningen ger totalt 150 studiepoäng per termin. Tre terminer. Kursen startar i augusti och januari under förutsättning att det är tillräckligt många sökanden. Kursen ingår i grundläggande vuxenutbildning och är kostnadsfri. Läromedel lånas ut. Kursupplysning: Vägledningscentrum, Borlänge, tel Informationsträff: Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff vid kursstart. Ansökan: Studiestöd: Lämna din ansökan till Vägledningscentrum i Borlänge. Bifoga betygskopior. Kontakta CSN för information om studiemedel. 24

25 Grundläggande Svenska Ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som redskap för tänkande, lärande och kommunikation. Genom utveckling av språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ tilltro till den egna språkförmågan och stärka den personliga och kulturella skillnaden och kunna inse språkets- och litteraturens betydelse för denna process. I ämnet svenska behandlas språk, litteratur, teater, film och bild. Kunskaper om det svenska språkets struktur och uppbyggnad och hur språket historiskt har utvecklats bidrar till ökad språklig medvetenhet. Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: Inga. Innehåll: Lärarledda lektioner och hemuppgifter. Skriftliga och muntliga prov. Utbildningen ger totalt 150 studiepoäng per termin. 1-4 terminer. Kurstid: Kontinuerlig antagning. Kurskostnad: Kursen ingår i Grundläggande vuxenutbildning och är kostnadsfri. Läromedel lånas ut. Informationsträff: Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff vid kursstart. Lärare: När du påbörjar dina studier kommer du att bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel. 25

26 Grundläggande Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk på grundläggande nivå är en kurs som motsvarar grundskolans år 7-9. Ämnet syftar till att utveckla dina språkliga förmågor i svenska när det gäller tala, lyssna, läsa och skriva. Efter avklarad kurs får du behörighet till att studera på gymnasiet. Kursen Svenska som andraspråk består av följande delkurser: Delkurs 1 Grundläggande läs- och skrivfärdigheter Delkurs 2 Arbete med berättelser Delkurs 3 Arbete med krönikor Delkurs 4 Arbete med argumenterande texter I samtliga delkurser övar du på att förstå svenska i tal och skrift samt att formulera dig och kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang och för olika syften. Grundläggande data ingår i alla fyra delkurser. I varje delkurs ingår läsning och redovisning av en roman samt kursprov där alla färdigheter (tala, lyssna, läsa och skriva) i ämnet prövas. Att få kunskaper i svenska språket som motsvarar grundskolans år 9. Förkunskaper: Betyg i Svenska för invandrare, kurs D, eller motsvarande kunskaper. Lärare/ Handledare: Studiestöd: Kurstiden är individuell, men ett riktmärke är 20 veckor per delkurs. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti, oktober, januari och mars) samt via distans med handledning. När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Kontakta CSN för information om studiemedel 26

27 Grundläggande Svenska som andraspråk distans med handledning Kursen Svenska som andraspråk på distans med handledning motsvarar grundläggande SVA i klass. SVA distans erbjuder ett lärande som tar tillvara på de möjligheter som dagens teknik ger, för dig som arbetar eller på annat sätt har svårt att läsa i klass. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina språkliga förmågor i det svenska språket på grundläggande nivå. Du kommer att utveckla din svenska i både tal och skrift. För att lyckas med kursen krävs att du har en god förmåga att studera på egen hand. God IT-/datorvana är ett krav för att klara av kursen. Genom att studera på SVA på distans väljer du ofta själv studiemiljö och tidpunkt för dina studier. Genom vår lärplattform får du tillgång till material, uppgifter, föreläsningar och annat som gör det möjligt för dig att klara av studierna. Dessutom behöver du komma till skolan vid ett par tillfällen i veckan för genomgångar, handledning, uttalsträning och prov. Erövrade kunskaper bedöms utifrån kunskapskriterierna i kursplanen för Svenska som andra språk GRNSVA2. Att få grundskolekompetens eller förbättra kunskaperna från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: SFI D-nivå eller högre. God studievana och förmåga att lära via IT-stödd undervisning. Lärare/ handledare: Studiestöd: Kursstarten är på distans och pågår mellan 1-4 terminer. Kursen är till hög grad individuellt anpassad, vilket innebär att du har möjlighet att läsa kursen på kortare tid. När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som handleder dig genom kursen. Kontakta CSN för information om studiemedel 27

28 Grundläggande Övriga kurser Följande kurser erbjuds genom externa utbildningsanordnare via distans: Biologi 150 poäng Kemi 150 poäng Geografi 150 poäng Hem- och konsumentkunskap 50 poäng Historia 150 poäng Religionskunskap 150 poäng Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs förutom SFI (Svenska för invandrare), D-nivå. Ansökan: Individuellt. Kursen läses via distans. Kontinuerlig antagning. Kurskostnad: Ingen. Läromedel finns för utlåning. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel.. 28

29 Gymnasiala kurser 1) Kursblad allmänna ämnen 2) Kursinformation Biologi Engelska Fysik Grunddata (orienteringskurs) Historia Information och kommunikation (datakurs) Internationella relationer Kemi Matematik Naturkunskap Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Spanska för nybörjare (orienteringskurs) Studieteknik (orienteringskurs) Svenska Svenska som andraspråk (SVA) 29

30 Allmänna ämnen gymnasiekurser Förkunskaper: Slutbetyg eller gymnasieexamen, högskolebehörighet och/eller allmän fortbildning. Grundskola eller motsvarande. För 2-kurs krävs godkänt i första kursen (eller motsvarande) osv. Klassundervisning Kursupplägg: Schemalagd undervisning med 2-5 lektionspass per kurs och vecka samt självstudier. Du förväntas närvara på alla lektioner. Studieomfattning: Du kan läsa på 10 eller 20 veckor. 400 poäng krävs för heltidsstudier under 20 veckor. Kursstart: 15 augusti 24 oktober Ansökan: 3 juni 30 september Distans med handledning Kursupplägg: Du studerar hemma och upplägget varierar enligt nedanstående punkter beroende på vilken kurs du ska läsa. Ditt individuella upplägg gör du på första mötet med din lärare. I kurserna har du tillgång till: handledning via telefon, mail och/eller fysiska möten att delta fysiskt på ett fåtal föreläsningar (4-5 per kurs) att delta fysiskt på räknestugor i matematikkurserna material, uppgifter och föreläsningarna via en distansplattform på Internet I kurserna förväntas du kunna närvara på fysiska möten i samband med kursstart och provtillfällen. För att lyckas med dina distansstudier ställs stora krav på förmåga till planering och eget ansvar. Studieomfattning: Du kan läsa på 10 eller 20 veckor. 20 poäng/vecka = heltidsstudier. Ex. 400 p i 20 v = heltid, 200 p i 20 v = halvtid. Kursstart: 15 augusti 24 oktober Ansökan: 3 juni 30 september Kurser, se baksidan! 30

31 Kurser med start i augusti 2016 Klass (10 veckor) Distans med handledning (10 veckor) Naturkunskap 1a1 50 p Psykologi 1 50 p Studieteknik* 50 p Engelska p Svenska p Engelska p Svenska p Grunddata* 50 p Svenska p Historia 1a1 100 p Svenska som andraspråk p Historia 1b 100 p Svenska som andraspråk p Religionskunskap 1 50 p Svenska som andraspråk p Klass (20 veckor) Distans med handledning (20 veckor) Biologi p Matematik p Engelska p Naturkunskap p Engelska p Studieteknik 50 p Fysik 1b1 100 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska p Historia 1b 100 p Svenska p Kemi p Svenska p Matematik 1a 100 p Svenska som andraspråk1 100 p Matematik 1b 100 p Svenska som andraspråk2 100 p Matematik 2a 100 p Svenska som andraspråk3 100 p Matematik 2b 100 p Prova-på spanska A* 50 p Matematik 3c 100 p Prova-på spanska B* 50 p Engelska p Matematik 3c 100 p Engelska p Matematik p Grunddata* 50 p Religionskunskap p Historia 1b 100 p Samhällskunskap 1b 100 p Information och Samhällskunskap p kommunikation 100 p Svenska p Matematik 1a 100 p Svenska p Matematik 1b 100 p Svenska p Matematik 2a 100 p Svenska som andraspråk p Matematik 2b 100 p Svenska som andraspråk p Svenska som andraspråk p Prova-på spanska B* 50p Kurser med start i oktober 2016 Klass (9 veckor) Naturkunskap 1a2 50 p Psykologi 2a 50 p Studieteknik* 50 p Klass (20 veckor) Engelska p Engelska p Distans med handledning (9 veckor) Engelska p Matematik p Engelska p Religionskunskap p Grunddata* 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Historia 1a2 100 p Samhällskunskap p Historia 1b 100 p Svenska p Matematik 1a 100 p Svenska p Matematik 1b 100 p Svenska p Matematik 2a 100 p Svenska som andraspråk p Matematik 2b 100 p Svenska som andraspråk p Matematik 3c 100 p Svenska som andraspråk p Information och kommunikation 100 p * Orienteringskurs Kurserna i klass startar under förutsättning att det är tillräckligt många sökande. 31

32 Biologi poäng gymnasiet Biologi 1 ingår i gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Kursen ger behörighet till många tekniska- och naturvetenskapliga utbildningar på högskolenivå. Biologi 1 kan byggas på med kursen Biologi p. Undervisningen sker i klass, där föreläsningar varvas med laborationer och övningar. I kursen ingår följande områden: Biologins idéhistoria. Kända personer inom biologiska vetenskaper. Cellens byggnad, funktion och egenskaper. Våra geners byggnad och uppgifter. Genetik, arvsmassans uppbyggnad, ärftlighetens lagar. Genteknik. Livets uppkomst och utveckling. Evolutionens mekanismer. Organismsamhällets indelning. Ekosystemets struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp. Populationer och artbildning. Biologiska mångfald. Ekologiskt hållbar utveckling. Miljöproblem. Biologins arbetsmetoder. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i biologi från grundskola eller förutsättningar att klara kursen. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart augusti och januari). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 32

33 Engelska poäng gymnasiet Engelska 5 är den första kursen på gymnasienivå inom ämnet engelska. Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper i det engelska språket samt få behörighet till yrkesutbildningar eller för att studera vidare. Kursen erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. I kursen Engelska 5 ingår följande examinationsdelar: Skriftliga uppgifter, t ex referat, berättande, beskrivande, argumenterande texter Muntliga uppgifter, t ex presentation, bokredovisning Läsförståelse Hörförståelse Kunskap om olika engelsktalande länder Utöver examinationsuppgifter tillkommer arbete i kursboken (Progress Gold A), samt att läsa en engelskspråkig roman. I kursen ingår även ett nationellt prov bestående av fyra delar: läsförståelse, hörförståelse, skrivning samt en muntlig del. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Engelska 6 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkesutbildningar. Betyg i ämnet engelska från grundskola år 9 eller från grundläggande vuxenutbildning. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Om du tycker att engelska är svårt rekommenderas du att läser kursen i klass. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver mycket goda förkunskaper. Om du arbetar heltid är rimlig kurslängd 40 veckor. Kursen kan läsas i klass (kursstart: augusti, oktober, januari, mars) samt via distans med handledning (kursstart: augusti, oktober, januari, april). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 33

34 Engelska poäng gymnasiet Engelska 6 är den andra kursen på gymnasienivå inom ämnet engelska. Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper i det engelska språket samt få behörighet till vidare studier. Kursen erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. I kursen Engelska 6 ingår följande examinationsdelar: Skriftliga uppgifter, t ex referat, berättande, argumenterande Muntliga uppgifter, t ex presentation, bokredovisning Läsförståelse Hörförståelse Kunskap om engelskspråkig litteratur Kunskap om olika engelsktalande länder Utöver examinationsuppgifter tillkommer arbete i kursboken (Progress Gold B), samt att läsa en engelskspråkig roman. I kursen ingår även ett nationellt prov bestående av fyra delar: läsförståelse, hörförståelse, skrivning samt en muntlig del. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Engelska 7 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till högskola/universitet. Betyg i Engelska 5. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Om du tycker att engelska är svårt rekommenderas du att läser kursen i klass. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver mycket goda förkunskaper. Om du arbetar heltid är rimlig kurslängd 40 veckor. Kursen kan läsas i klass (kursstart: augusti, oktober, januari, mars) samt via distans med handledning (kursstart: augusti, oktober, januari, april). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 34

35 Fysik 1b1 100 poäng gymnasiet Fysik 1b1 är den första kursen på gymnasienivå inom ämnet fysik, kursen bygger på kunskaper som grundskola eller motsvarande ger. Efter avslutad kurs ges möjligheten att läsa påbyggnadskursen Fysik 1b2 50 poäng. Ämnet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder samt ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Undervisningen sker i klass, där föreläsningar varvas med laborationer och övningar. I kursen ingår följande områden: - Hastighet, acceleration, rörelsemängd och impuls - Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter - Tryck och Arkimedes princip - Elektrisk energi - Termisk energi - Mekanisk energi - Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i fysik från grundskola eller förutsättningar att klara kursen. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart augusti). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 35

36 Fysik 1b2 50 poäng gymnasiet Fysik 1b2 är en påbyggnadskurs efter avslutad Fysik 1b1. Efter avslutad kurs ges möjligheten att läsa påbyggnadskursen Fysik poäng. Ämnet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder samt ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Undervisningen sker i klass, där föreläsningar varvas med laborationer och övningar. I kursen ingår följande områden: - Orientering om aktuella metoder för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna - Kärnenergi - Radioaktivt sönderfall - Orientering om elektromagnetisk strålning - Klimat och väderprognoser Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka kursen Fysik 2 eller kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i kursen Fysik 1b1 eller motsvarande kunskaper vilket är en förutsättning för att klara kursen. Kursen läses på 10 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart januari). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 36

37 Fysik poäng gymnasiet Fysik 2 är en påbyggnadskurs efter avslutad Fysik 1a eller Fysik 1b2. Kursen ingår i gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program och ger behörighet till olika tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar, t.ex. apotekare, läkare och högskole- och civilingenjör. Ämnet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder samt ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Undervisningen sker i klass, där föreläsningar varvas med laborationer och övningar. I kursen ingår följande områden: - Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält - Vridmoment - Vågor - Samband mellan elektriska- och magnetiska fält - Universums utveckling och struktur Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Förkunskaper: Betyg i Fysik 1a eller Fysik 1b2. Kursen läses på 15 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 37

38 Grunddata 50 poäng (orienteringskurs) Orienteringskursen Grunddata har du stor nytta av om du i framtiden tänker studera på gymnasial nivå eller annan form av utbildning där hög datorvana krävs. Huvudmålet med kursen är att göra dig mer säker i din datorhantering och att du med enkelhet ska kunna använda datorn som ett verktyg i dina studier, lika självklart som med papper och penna. Kursinnehåll: - En allmän inblick i vad datorn kan användas till i vardagsliv eller studier. - Allmänna kunskaper inom IT, datorns delar samt vanliga datatermer. - Skapa och utforma dokument i olika program. - Spara information lokalt, på externa minnen samt molntjänster. - Kunskaper om Internet och dess vanligaste tjänster. - Söka information på Internet. - Skicka och hantera e-post. - Vägledning till vidare datastudier - Möjlighet att bedöma sina kunskaper inom data, inför fortsatta studier. Mål med kursen: Kursen vänder sig till nybörjare och alla som vill bli bättre på att tillämpa datorn i sina studier. Förkunskaper: Betyg i Svenska motsvarande år 9 eller Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Kursen läses på 18 veckor (1-2 tillfällen per vecka). Kursen läses på distans med handledning. Kontinuerligt intag. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 38

39 Historia 1b 100 poäng gymnasiet I historieämnet kommer du få kunskaper om tidsperioder, förändringar och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv, genom att undersöka historien kommer du att förstå frågor som har betydelse för nutiden och uppfattningar om framtiden. Du kommer att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Historia 1b bygger på de kunskaper som grundskolan eller motsvarande ger, tonvikten i kursen ligger på modern tid men nedslag ges även i den tidiga historien. Viktiga delar i kursen är källkritik och historiebruk. Kursen erbjuds som klass och distans, och indelas i följande delar: Delkurs 1: Den tidiga historien, från första civilisationerna till antika Grekland och Rom. Delkurs 2: Den europeiska medeltiden och tidigmodern tid. Delkurs 3: Franska, amerikanska och industriella revolutionerna. Delkurs 4: Från första världskriget fram tom kalla kriget. Delkurs 5: Sveriges industrialiserings- och demokratiseringsprocess. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Historia 2 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkes- och högskoleutbildningar. Betyg i grundläggande samhällskunskap och historia. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen kan läsas på 10 veckor alternativt 20 veckor, i klass 20 veckor. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass eller via distans med handledning. På distans har eleven tillgång till en lärplattform. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 39

40 Historia 2a 100 poäng gymnasiet I historieämnet kommer du få kunskaper om tidsperioder, förändringar och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv, genom att undersöka historien kommer du att förstå frågor som har betydelse för nutiden och uppfattningar om framtiden. Du kommer att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Historia 2a bygger på de kunskaper som ges på historia 1b, kursen ger fördjupade kunskaper i olika teman, centralt i kursen är att använda olika historiska teorier och begrepp för att kunna formulera, utreda, förklara och dra slutsatser utifrån olika perspektiv. Kursen erbjuds på distans med handledning med enstaka obligatoriska seminarieträffar. Deltagarna på kursen har tillgång till en lärplattform med material, dessutom förekommer individuella handledningsträffar. Att kunna söka vidare till yrkes- och högskoleutbildningar. Förkunskaper: Betyg i Historia 1b eller Historia A. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen läses som distans med handledning och seminarier. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 40

41 Information och kommunikation poäng gymnasiet Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som icke-verbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter. Undervisningen i kursen Information och kommunikation 1 ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att utforma interna- och externa dokument. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö. Förkunskaper: Kursen Information och kommunikation 1 ger grundläggande datakunskaper i ämnet och förbereder till kurserna Information och kommunikation 2, Intern och extern kommunikation och kursen Programhantering. Betyg i ämnet svenska från grundskola år 9 eller från grundläggande vuxenutbildning. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kontinuerligt intag (ca: 18 veckor, 1-2 h/tillfälle). Kursen är på 100 poäng och kan även läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass samt via distans med handledning. Lärare/handledare När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd Kontakta CSN för information om studiemedel Information Kontakta Vägledningscentrum för mer information

42 Internationella relationer 100 poäng gymnasiet Ämnet Samhällskunskap ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och utveckla dina kunskaper och förståelse om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Du får också möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Internationella relationer är en kurs inom samhällskunskap och fokuserar på relationer mellan stater och andra internationella aktörer, centralt är fokus på internationell rätt, globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen, olika perspektiv på internationella relationer samt källkritisk granskning och samhällsvetenskapliga begrepp. Kursen erbjuds på distans med handledning och indelas utifrån följande: Delkurs 1: begrepp som aktör, folkrätt, hård- och mjukmakt diskuteras Delkurs 2: internationella aktörer Delkurs 3: historisk utveckling från 1600-talets Westfaliska fred till nutid. Delkurs 4: olika perspektiv på internationella relationer. Delkurs 5: svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Förkunskaper: Att söka vidare till högskola och universitet. Betyg i samhällskunskap 1b eller motsvarande. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen kan läsas på 10 veckor alternativt 20 veckor. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen läses på distans med handledning där det erbjuds föreläsningar och tillgång till kursmaterial på en lärplattform. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 42

43 Kemi poäng gymnasiet Kemi 1 ingår i gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Kursen ger behörighet till en rad tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Kursen ges i klass under en termin, och omfattar lektioner, övningar och laborationer. Den ger både teoretiska och praktiska färdigheter i kemi. Efter avslutad kurs finns möjlighet att läsa påbyggnadskursen Kemi 2 100p. Kursen omfattar följande områden: Materians egenskaper. Atomens byggnad och periodiska systemet. Grundämnen Kemiska bindningar mellan atomer och molekyler Kolföreningarnas kemi och organiska ämnen Kemiska reaktioner och beräkningar Syror och baser. ph. Salter Energiomvandlingar Elektrokemi och analytisk kemi I alla moment ingår laborativt arbete Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i kemi från grundskola eller motsvarande kunskaper och förutsättningar att studera kursen. Kunskaper från minst Matematik 1 rekommenderas. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart augusti). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 43

44 Kemi poäng gymnasiet Kemi 2 är en påbyggnadskurs efter avslutad Kemi p. Kursen ingår i gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program och ger behörighet till olika tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar, t.ex. apotekare, receptarie och biomedicinsk analytiker. Undervisningen sker i klass, där lektioner varvas med övningar och laborationer. Följande moment ingår i kursen: Kemisk reaktionshastighet och jämvikt Fördjupning inom området syror och baser Organisk kemi med reaktionsmekanismer Biomolekyler och deras betydelse i levande organismer. Biokemiska reaktioner i cellerna. Kroppens ämnesomsättning på molekylär nivå Genernas byggnad och funktion Den analytiska kemins arbetsområden och mätmetoder Att arbeta som forskare inom det kemiska området. Olika yrkesområden inom kemi Laborativt arbete ingår i de olika momenten Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Förkunskaper: Betyg i Kemi p. Rekommenderas kunskaper motsvarande Matematik 2. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart januari). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 44

45 Matematik 1a 100 poäng gymnasiet Matematik 1a bygger vidare på grundskolans matematik och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, få behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 2 på gymnasiet. Fokus ligger på: Numerisk räkning, Procent, Uttryck och ekvationer, Geometri, Sannolikhet och Statistik. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, inlämningsuppgifter och ett nationellt prov. Matematik 1a läses inom de yrkesinriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till Matematik 2, yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik årkurs 9 (grundskola) eller motsvarande kunskaper. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 45

46 Matematik 1b 100 poäng gymnasiet Matematik 1b bygger vidare på grundskolans matematik och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 2 på gymnasiet. Fokus ligger på: Numerisk räkning, Procent, Uttryck och ekvationer, Geometri, Sannolikhet och Statistik. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, inlämningsuppgifter och ett nationellt prov. Matematik 1b läses inom de humanistiskt inriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till Matematik 2, yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik årkurs 9 (grundskola) eller motsvarande kunskaper. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 46

47 Matematik 2a 100 poäng gymnasiet Matematik 2A bygger vidare på Matematik 1A och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, få behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 3 på gymnasiet. Fokus ligger på: Uttryck och ekvationer, Linjära funktioner, Geometri och Funktioner. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, inlämningsuppgifter och ett nationellt prov. Matematik 2a läses inom de yrkesinriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik 1 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda kunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 47

48 Matematik 2b 100 poäng gymnasiet Matematik 2B bygger vidare på Matematik 1B och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 3 på gymnasiet. Fokus ligger på: Uttryck och ekvationer, Geometri, Funktioner och Statistik. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, inlämningsuppgifter och ett nationellt prov. Matematik 2b läses inom de humanistiskt inriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till Matematik 3 eller till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik 1 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda kunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 48

49 Matematik 3c 100 poäng gymnasiet Matematik 3c bygger vidare på Matematik 2c och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 4 på gymnasiet. Fokus ligger på: Rationella uttryck och ekvationer, Derivata, Integraler och Trigonometri. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, en inlämningsuppgift och ett nationellt prov. Matematik 3c läses inom de naturvetenskapligt inriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till Matematik 4, yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik 2 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 49

50 Matematik poäng gymnasiet Matematik 4 bygger vidare på Matematik 3c och utvecklar nya matematikområden. Nya begrepp förklaras och fördjupas med hjälp av många exempel. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor, behörighet till att få studera på högskola/universitet samt behörighet till Matematik 5 på gymnasiet. Fokus ligger på: Trigonometri, Derivata, Integraler och Komplexa tal. Kursen examineras genom obligatoriska delprov, en inlämningsuppgift och ett nationellt prov. Matematik 4 läses inom de naturvetenskapligt inriktade programmen på ungdomsgymnasiet. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till Matematik 5, yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Matematik 3 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 50

51 Naturkunskap 1a1 50 poäng gymnasiet Naturkunskap 1a1 ger en överblick av det naturvetenskapliga ämnesområdet, med inslag från biologi, kemi, fysik och naturgeografi. Kursen kan byggas på med Naturkunskap 1a2 50 p. De båda kurserna tillsammans motsvarar kursen Naturkunskap 1b 100 p. Undervisningen sker i klass. Förutom lektioner ingår laborativa moment. Följande områden ingår: * Naturvetenskapens betydelse i samhället. Att arbeta och tänka naturvetenskapligt * Cellens byggnad och funktion. Artbegreppet. Översikt över de levande organismerna * Materians byggnad och egenskaper. Vardagslivets kemi * Ekologi som vetenskap, och dess betydelse i samhället * Ekosystem, biologisk mångfald och hållbar utveckling * Olika energiformer och energikällor. Miljöaspekter och klimatpåverkan. Miljögifter Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i kemi, biologi och fysik från grundskola eller motsvarande kunskaper. Kursen läses på 10 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart augusti och januari) Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 51

52 Naturkunskap 1a2 50 poäng gymnasiet Naturkunskap 1a2 är en fortsättning på kursen Naturkunskap 1a1 50 p. De båda kurserna tillsammans motsvarar kursen Naturkunskap 1b 100 p. I kursen, som ges i klass, ingår både teoretiska och laborativa moment. Följande områden ingår i kursen: * Människokroppens byggnad och funktion. Samband mellan hälsa vanor livsstil * Mat, träning och sömn * Genteknikens möjligheter och konsekvenser för människan * Beroendet av skadliga droger samt deras inverkan på kroppen * Människans sexualitet Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Naturkunskap 1a1 50 p. eller motsvarande kunskaper. Kursen läses på 10 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart oktober och mars) Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 52

53 Naturkunskap poäng gymnasiet Naturkunskap 2 kan läsas efter kursen Naturkunskap 1a2 50 p. eller motsvarande. Undervisningen sker i klass, där teoretiska och laborativa moment ingår. Följande områden ingår i kursen: * Naturvetenskapens historia. Att arbeta och tänka naturvetenskapligt * Människan och kemin. Materians byggnad och egenskaper * Astronomins historia. Universums byggnad. Det kosmiska kretsloppet * Vårt arv. Genernas uppbyggnad och uppgifter * Livets uppkomst på jorden. Utvecklingen av levande organismer i naturen * Cellen byggnad och funktion * Människokroppens byggnad och hur den fungerar Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Naturkunskap 1a2 50 p. eller motsvarande Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. Kursen läses i klass (kursstart - augusti och januari) Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 53

54 Psykologi 1 50 poäng gymnasiet Psykologi 1 syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. I kursen ingår följande delar: - Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. - Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. - Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. - Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. - Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. - Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Att få behörighet till kursen Psykologi 2a. Förkunskaper: Inga. Kursen läses på 10 veckor. Kursen läses i klass. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 54

55 Psykologi 2a 50 poäng gymnasiet Psykologi 2a syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. I kursen ingår följande delar: - Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället. - Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. - Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö. - Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. - Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar Att få behörighet till kursen Psykologi 2b. Förkunskaper: Betyg i kursen Psykologi 1. Kursen läses på 10 veckor. Kursen läses i klass. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 55

56 Religionskunskap 1 50 poäng gymnasiet Religionskunskap 1 behandlar hur religioner och livsåskådningar uttrycks och hur människor förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Ämnet ger dig möjlighet att reflektera över och utveckla kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt för att utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Kursen erbjuds på distans, vilket innebär tillgång till material via en distansplattform på Internet samt möjlighet att delta fysiskt på föreläsningar/genomgångar. Du har även möjlighet att träffa din lärare på inbokade handledningsmöten. Kursen består av följande examinationsområden: Delmoment 1 & 2: Att redogöra för och analysera världsreligionernas kännetecken, gudsuppfattningar, likheter och skillnader. Delmoment 3: Att redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Delmoment 4: Att utveckla kunskaper om etiska teorier för att kunna analysera etiska frågor. Att få behörighet till att läsa kursen Religionskunskap 2. Förkunskaper: Betyg i grundläggande religionskunskap eller motsvarande. Kursen kan läsas på 10 veckor eller 20 veckor. Du har möjlighet att göra en individuell kursplanering men får även ett förslag på planering från din lärare. Oavsett kurslängd och planering så förväntas du redovisa regelbundna resultat och framsteg. Kursen läses via distans med tillgång till föreläsningar och handledning. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 56

57 Samhällskunskap 1b 100 poäng gymnasiet Ämnet Samhällskunskap ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och utveckla dina kunskaper och förståelse om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Du får också möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Samhällskunskap 1b fokuserar på kunskaper om de mänskliga rättigheterna, samhällsförhållanden samt samhällens organisation från lokal till global nivå, andra delar i kursen är att söka och kritiskt granska information från olika källor. Delkurs 1: Moderna samhällsvetenskapens framväxt, vetenskapliga metoder och källkritik. Delkurs 2: Individ, kultur och samhällsbegrepp. Delkurs 3: Demokratimodeller och samhällsorganisation Delkurs 4: Ekonomi och välfärdsmodeller. Delkurs 5. Internationella förhållanden. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen samhällskunskap 2 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkes- och högskoleutbildningar. Betyg i grundläggande samhällskunskap eller motsvarande. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen kan läsas på 10 veckor alternativt 20 veckor, i klass 20 veckor. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen kan läsas i klass eller via distans med handledning. På distans har eleven tillgång till kursmaterial via en lärplattform. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 57

58 Samhällskunskap poäng gymnasiet Ämnet Samhällskunskap ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och utveckla dina kunskaper och förståelse om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Du får också möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Samhällskunskap 2 ger kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt hur olika ideologiska, politiska och ekonomiska förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer, fokus även på analys av samhällsfrågor med hjälp av vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Kursen erbjuds på distans med ett antal obligatoriska seminarieträffar innehållande olika teman, deltagarna på kursen har tillgång till en lärplattform med material, dessutom förekommer individuella handledningsträffar. Att kunna söka vidare till yrkes- och högskoleutbildningar. Förkunskaper: Betyg i Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A. Kursen läses på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på kortare tid, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev. Kursen läses på distans med handledning och seminarier och med tillgång till kursmaterial via en lärplattform. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 58

59 Spanska för nybörjare Prova på spanska A - 50 poäng (orienteringskurs) Målgrupp: Förkunskaper: Att få ett basordförråd så att du kan uttrycka dig och delta i vardagssituationer och bekanta dig med den spansktalande världen samt att väcka ditt intresse för att vilja fortsätt studera spanska. Nybörjare som är intresserade och nyfikna att prova på och lära sig prata spanska. Du kanske vill förbereda dig inför en semesterresa, hjälpa dina barn med läxor i spanska eller förbereda dig inför fortsatta studier. Inga. Innehåll: Du lär dig vardagsfraser, att bland annat kunna uttrycka dig i affären, på restaurangen och på hotellet. Du lär dig klockan, månader, att prata om familj, boende, vädret och dina intressen. Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Borlänge 20 veckor, 1 h x 2/vecka Kursstart: Kursen startar i augusti och januari under förutsättning att det är tillräckligt många sökanden. Kurskostnad: Ingen. Studiematerial erhålls under kursen. Kursupplysning: Vägledningscentrum, Borlänge, tel Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel. 59

60 Spanska för nybörjare Prova på spanska B - 50 poäng (orienteringskurs) Målgrupp: Förkunskaper: Att få ett basordförråd så att du kan uttrycka dig och delta i vardagssituationer och bekanta dig med den spansktalande världen samt att väcka ditt intresse för att vilja fortsätt studera spanska. De som har läst Prova på Spanska A eller har läst spanska för länge sedan. De som vill repetera och lära sig lite mer. Prova på spanska B är också förberedande inför Spanska 1. Prova på Spanska A eller kunskaper från studier i grundskolan. Innehåll: Du får repetera vardagsfraser, klockan, veckodagar, månader och utöka ditt ordförråd för att kunna prata mer om familj och vänner, boende, arbete och dina intressen. Stor vikt läggs vid muntliga övningar och aktivt deltagande samtidigt som det krävs att du gör inlämningsuppgifter och genomför de prov som hör till kursen. Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Borlänge 20 veckor, 1 h x 2/vecka Kursstart: Kursen startar i augusti och januari under förutsättning att det är tillräckligt många sökanden. Kurskostnad: Ingen. Studiematerial erhålls under kursen. Kursupplysning: Vägledningscentrum, Borlänge, tel Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel. 60

61 Studieteknik 50 poäng (orienteringskurs) Orienteringskursen i studieteknik syftar till att du som elev får lära dig olika tekniker för att lyckas bättre med studierna. Kursen består av fyra-fem föreläsningar med olika temaområden. I denna kurs får du lära dig mer om: Att planera och få struktur i studierna Att lära dig om olika lässtrategier Att lära dig om olika skrivtekniker Att lära dig om olika minnesstrategier Kursen examineras genom att delta i de obligatoriska föreläsningarna samt en skriftlig uppgift. Förkunskaper: Att ge utökade studietekniska färdigheter. Inga Kursen läses på 10 veckor eller 20 veckor. Kursen kan läsas i klass (kursstart: augusti, oktober, januari, mars och april) Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 61

62 Svenska poäng gymnasiet Svenska 1 är den första kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina språkliga förmågor i det svenska språket samt få behörighet till yrkesutbildningar eller till fortsatta studier. Kursen erbjuds både i klass och via distans med handledning. Oavsett studieform ingår följande examinerande delar: Delmoment 1: Att skriva ett referat (tillämpning av citat- och referatteknik). Delmoment 2: Att skriva en argumenterande text och att framföra ett argumenterande tal Delmoment 3: Att redovisa kunskaper om skönlitterära verk och litteraturens historia under olika tider. Delmoment 4: Att redovisa kunskaper om språklig variation, t.ex. dialekter. Delmoment 5: Nationellt prov i tre delar muntlig presentation, läsförståelse och skrivning. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Svenska 2 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkesutbildningar. Betyg i ämnet svenska från grundskola år 9 eller från grundläggande vuxenutbildning. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen kan läsas i klass samt via distans med handledning. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 62

63 Svenska poäng gymnasiet Svenska 2 är den andra kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska. Ämnet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, såväl skönlitteratur från olika tider som texter av annan karaktär, t.ex. debattartiklar och facklitteratur. Svenska 2 omfattar mycket läsning av äldre litteratur samt ett större utredningsarbete där du fördjupar dig i ett ämne inom kursramen och sammanställer information från olika källor. Kursen erbjuds i klass och på distans med handledning. Oavsett studieform ingår följande examinerande delar: Delmoment 1: Att skriva en argumenterande text med hänvisning till olika källor och att framföra ett argumenterande tal utifrån retoriska riktlinjer. Delmoment 2: Att skriva en utredande text enligt de normer och stildrag som hör till den vetenskapliga texttypen och att framföra ett utredande tal utifrån retoriska riktlinjer. Delmoment 3 & 4: Att redovisa kunskaper om litteratur från olika tider och att reflektera över hur skönlitteraturen har formats av förhållanden i samhället. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Svenska 3 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkes- och högskoleutbildningar. Betyg i Svenska 1 eller Svenska A. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen kan läsas i klass eller via distans med handledning. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 63

64 Svenska poäng gymnasiet Svenska 3 är den tredje kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska. Ämnet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, såväl skönlitteratur av olika slag som texter av annan karaktär, t.ex. debattartiklar och facklitteratur. Svenska 3 omfattar många skriftliga produktioner där fokus ligger på texter av vetenskaplig karaktär och analyser av litteratur och retorik. Kursen erbjuds i klass och via distans med handledning. Oavsett studieform ingår följande examinerande delar: Delmoment 1 & 2: Att utföra fördjupade litterära analyser av prosa och lyrik, utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Delmoment 3: Att använda retoriska begrepp för att analysera retorik. Delmoment 4: Att sammanställa information från olika källor för att skriva en argumenterande sammanställning och framföra ett argumenterande tal utifrån retoriska riktlinjer. Delmoment 5: Att kunna redogöra för några aspekter av det svenska språkets historiska utveckling och dra slutsatser om språkförändring. Delmoment 6: Nationellt prov i två delar; en muntlig och en skriftlig del. Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Förkunskaper: Betyg i Svenska 2 eller Svenska B. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen läses via i klass eller via distans med handledning. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar 64

65 Svenska som andraspråk poäng gymnasiet Svenska som andraspråk 1 är den första kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska som andraspråk. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina språkliga förmågor i det svenska språket samt få behörighet till yrkesutbildningar eller för att studera vidare. Kursen erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. I kursen Svenska som andraspråk 1 ingår följande examinationsdelar: Delmoment 1 Att skriva ett referat och att göra en källkritisk granskning Delmoment 2 Att skriva en argumenterande text och att framföra ett argumenterande tal Delmoment 3 Att redovisa kunskaper om modern litteratur och nutida författare Delmoment 4 Att redovisa kunskaper om språklig variation och dialekter Delmoment 5 Att redovisa ett fördjupningsarbete inom området skönlitteratur I kursen ingår även ett nationellt prov muntligt, läsförståelse och skrivning Utöver detta tillkommer även arbete i den kursbok (kap. 1-3) som ingår i kursen. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Svenska som andraspråk 2 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkesutbildningar. Betyg i ämnet svenska som andraspråk från grundskola år 9 eller från grundläggande vuxenutbildning. För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 65

66 Svenska som andraspråk poäng gymnasiet Svenska som andraspråk 2 är den andra kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska som andraspråk. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina språkliga förmågor i det svenska språket samt få behörighet till vissa yrkesutbildningar eller för att studera vidare. Kursen erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. I kursen Svenska som andraspråk 2 ingår följande examinationsdelar: Delmoment 1 Att skriva en argumenterande text och att framföra ett argumenterande tal Delmoment 2 Att redovisa kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden Delmoment 3 Att redovisa kunskaper om litteraturens historia samt kunna berätta om olika litteratur och författare från olika tider. Delmoment 4 Att skriva en utredande text (fördjupningsarbete motsvarande 10 sidor, dataskrivet) och att redovisa arbetet muntligt inför en grupp. Utöver detta tillkommer även arbete i den kursbok (kap. 4-6) som ingår i kursen. Förkunskaper: Att få behörighet till att läsa kursen Svenska som andraspråk 3 (gymnasiet) och att kunna söka vidare till yrkesutbildningar. Betyg i Svenska som andraspråk 1 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 66

67 Svenska som andraspråk poäng gymnasiet Svenska som andraspråk 3 är den sista kursen på gymnasienivå inom ämnet svenska som andraspråk. Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina språkliga förmågor i det svenska språket samt få behörighet till att få studera på högskola/universitet. Kursen erbjuds både i klass och via distans, men innehåller samma moment som ska examineras. I kursen Svenska som andraspråk 3 ingår följande examinationsdelar: Delmoment 1 Att analysera en novell, en dikt och ett retoriskt tal Delmoment 2 Att skriva en argumenterande text av vetenskaplig karaktär, motsvarande ca 10 sidor, dataskrivet) och att redovisa arbetet muntligt inför en grupp. Delmoment 3 Att redovisa kunskaper om litteraturens historia samt kunna berätta om olika litteratur och författare från olika tider. Delmoment 4 Att redovisa kunskaper om svenska språkets historia och varför det förekommer språklig variation i språket I kursen ingår även ett nationellt prov muntligt och skrivning Utöver detta tillkommer även arbete i den kursbok (kap. 7-8) som ingår i kursen. Förkunskaper: Att få behörighet till att kunna söka vidare till yrkesutbildningar och till högskola/universitet. Betyg i Svenska som andraspråk 2 (gymnasiet). För att läsa kursen på distans krävs goda datakunskaper och att du som elev kan ta ett stort ansvar för dina studier. Kursen bör läsas på 20 veckor, vilket motsvarar cirka 10 h studier/vecka. I särskilda fall kan kursen läsas på 10 veckor, men detta kräver goda förkunskaper hos dig som elev och läraren avgör om du har rätt förutsättningar. Kursen kan läsas i klass (kursstart augusti och januari) samt via distans med handledning (kursstart augusti, oktober, januari och mars). Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som undervisar Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 67

68 Lärvux Särskild utbildning för vuxna 68

69 Lärvux Grundläggande och Gymnasienivå Lärvux är en skolform till för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Det finns många kurser du kan välja mellan. På din utbildning får du lära dig mycket nytt. Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person. Att få ett jobb, praktik och lära dig nya saker. Förkunskaper: Nej. Lärare/ Handledare: Studiestöd: Varierar beroende på antal timmar/vecka samt studietakt. Kursen läses i små grupper i lugnt tempo. Studierna anpassas efter just dig! På Lärvux arbetar två speciallärare. Nej, men du har rätt att läsa på Lärvux med bibehållen aktivitetsersättning., eller direkt till Lärvux

70 Borlänge läs- och skrivcentrum Läs- och skrivträning 70

71 Läs- och skrivkurs Att utveckla och förbättra läs- och skrivförmågan enligt individuell kursplan. Förkunskaper: Inga. Utbildningens innehåll: Dina kunskaper och dina behov av studier avgör på vilken nivå du ska börja. Du får arbeta med ett läromedel i svenska speciellt framtaget för vuxna. Exempel på innehåll: Grundläggande läs- och skrivträning Meningsbyggnad Ordbildning Läsförståelse Datoranvändning Prova kompensatoriska hjälpmedel Stavning Grammatik Ordkunskap Skrivande Arbete med pedagogiska datorprogram Läshastighet Kurstiden är individuell, 8 veckor 4 terminer, hel- eller deltid. Du får arbeta individuellt, i egen takt och i små grupper. Du får personlig handledning av specialutbildade lärare. Kursstart: Flexibel kursstart inom ramen för terminstiderna. Kurskostnad: Ingen Informationsträff: Du kommer att kallas till ett samtal med lärare. Lärare/handledare: När du påbörjar dina studier kommer du att bli tilldelad en/flera lärare som undervisar och handleder dig genom utbildningen. Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel 71

72 Vård- och omsorgsutbildning Utbildning till undersköterska 72

73 Vård- och omsorg Upplägg: Utbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom Vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Kurserna är på gymnasienivå, hämtade från Vård- och omsorgsprogrammet. Till hjälp i studierna erbjuds skriftliga studiehandledningar, föreläsningar, metodövningar, gruppdiskussioner, seminarier, studiebesök och ämneshandledning. En del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagd lärande, APL. Under APL är personal på arbetsplatserna handledare som stöd i elevens lärandet. APL innebär arbetstider även på helger och kvällar. Resor kan bli aktuellt. Examinationer görs med uppgifter som utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Uppgifterna är individuella och kan vara skriftliga, muntliga eller göras som praktiska moment. Betyg sätts utifrån läroplanens kunskapskrav F-A. Innehåll: Utbildningsanordnare: Kursstart: Kurskostnad: Ansökan: Information: Kurser, se nästa sida. Tre terminer eller fyra terminer heltidsstudier. 1500p I samråd med dig upprättar vi en individuell studieplan. Vuxenutbildningen Borlänge Kontakta Vägledningscentrum, Borlänge, tel för information Kurslitteratur, ca 5000 kr för ny litteratur. Sker via Vägledningscentrum Obligatorisk informationsträff sker på Komvux inför kursstart. Kursupplysning: Vägledningscentrum, Borlänge, tel Studiestöd: Kontakta CSN för information om studiemedel. 73

74 Obligatoriska kurser 1000p Hälsopedagogik, 100p Medicin 1, 150p Etik och människans livsvillkor, 100p Psykiatri 1, 100p Psykologi 1, 50p Psykologi 2A, 50p Specialpedagogik 1, 100p Vård och omsorgsarbete 1, 200p Vård och omsorgsarbete 2, 150p Fördjupningskurser, yrkesutgångar 500p Funktionsnedsättning LSS-verksamhet/psykiatri (APL i valt område ingår) Specialpedagogik 2, 100p Samhällsbaserad psykiatri, 100p Hemsjukvård, 100p Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p Gymnasiearbete 100p Sjukvård (APL på Lasarett eller Vårdcentral ingår) Akutsjukvård, 200p Palliativ vård 100p Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p Gymnasiearbete 100p Äldreomsorg (APL i valt område ingår) Obligatoriska kurser för fyra terminers heltidsstudier Äldres hälsa och livskvalitet, 200p Hemsjukvård, 100p Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p Gymnasiearbete, 100p 74

75 Vilka kurser ska du välja? På den kommunala vuxenutbildningen i Borlänge ligger kurserna i de allmänna ämnena på grundläggande nivå och gymnasienivå placerade i olika block. Detta innebär att du ska försöka undvika att söka till kurser inom samma block eftersom dessa kurser har ofta lektioner samtidigt. (OBS! Vissa undantag kan förekomma) Se block nedan: Blått block = matematik grundläggande, matematik 1a, matematik 1b, matematik 2a, matematik 2b, matematik 3c, matematik 4, biologi 1, historia 1b, historia 2a, internationella relationer, samhällskunskap 2, spanska steg 1-2, studieteknik Gult block = svenska grundläggande, svenska som andraspråk grundläggande, svenska 1, svenska 2, svenska 3, svenska som andraspråk 1, svenska som andraspråk 2, svenska som andraspråk 3, religion 1 Grönt block = engelska grundläggande, engelska 5, engelska 6, naturkunskap 1a1, naturkunskap 1a2, naturkunskap 2, psykologi 1, psykologi 2a, grunddata, information och kommunikation Rött block = samhällskunskap grundläggande, samhällskunskap 1b, fysik 1b1, fysik 1b2, fysik 2, kemi 1, kemi 2 75

76 Ansökan till kurser Sök kurser i god tid! Lämna in din ansökan minst 8 veckor innan kursstart för att ha större chans att bli antagen till den sökta kursen. Vill du veta mer om ämnet och kursen som du har tänkt söka? 76

77 Kontakta oss Skolledning och administration Joakim Lindahl Rektor Tel: E-post: Pierre Engström Rektor Tel: E-post: Eva Ogebrand Skoladministratör Tel: E-post: Komvux elevservice, Besöksadress: Röda vägen 3, Borlänge Tarja Saapunki Skoladministratör Tel: E-post: Studie- och yrkesvägledning Vägledningscentrum, Besöksadress: Humanistgatan 4, Borlänge Tel: , , , , E-post: 77

78 Hitta till vuxenutbildningen Vuxenutbildningen Högskolan, norra entrén Vägledningscentrum Mottagningsenheten, Sopranen 78

79 Vuxenutbildningen Borlänge 79

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Våren 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Våren 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Våren 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Information sidan 2 Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola: Biologi sidan 5 Engelska sidan 6

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Kurser på GrundVuxNivå

Kurser på GrundVuxNivå Kurser på GrundVuxNivå Dataorientering, grundläggande... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 1... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 2 och 3... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 4... 2 Hem- och Konsumentkunskap,

Läs mer

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kemi grundkurs GRNKEM2 Verksamhetspoäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Spektrum kemi, Folke A Nettelblad, Christer Ekdahl,

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby.

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby. Våra kurser Läsåret 2016-2017 Högsby 579 33 Högsby 0419 293 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER: Svenska, Svenska som andra språk... 1 Engelska 5 7... 1 Religion 1 2... 1 Matematik 1 3 (a,b,c), 4-5... 2 Samhällskunskap...

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Vuxenutbildning våren 2015

Vuxenutbildning våren 2015 Vuxenutbildning våren 2015 Innehållsförteckning: Beskrivning Sfi 5 Beskrivning Gruv 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning av yrkesinriktade kurser 10 Viktigt

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2014

Kurser och ansökningskoder Våren 2014 Kurser och ansökningskoder Våren 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2016/2017 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i Enköping. Lärvux är en del av den kommunala

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Kursutbud Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Sommarskola hos Komvux Malmö Pauli & Komvux Malmö Södervärn... 4 Sommaren 2014... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Kurator...

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÄRVUX I AVESTA 2014-2015 Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik Särskild utbildning för vuxna är en frivillig vuxenutbildning.

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Betyg och nationella prov Strukturerad undervisning Bedömning och betyg Undantagsbestämmelsen Nationella

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

PRÖVNING I NATURKUNSKAP

PRÖVNING I NATURKUNSKAP PRÖVNING I NATURKUNSKAP 2 100 p Prövningsansvarig lärare: Håkan Prahl email: Hakan.M.Prahl@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Kursplan för Naturorienterande ämnen

Kursplan för Naturorienterande ämnen Kursplan för Naturorienterande ämnen Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ÄMNEN: Biologi Fysik Kemi BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Engelska 7 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod ENGENG07 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Skriftligt prov Teoretiskt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Bifogas Hedencrona m.fl Progress

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Läsåret 2016/2017 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå är en del av vuxenutbildningen i Halmstad

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Sfx Svenska för yrkesutbildade. En rakare väg till ditt yrke i Sverige för dig som läser Sfi och har erfarenhet/utbildning från annat land

Sfx Svenska för yrkesutbildade. En rakare väg till ditt yrke i Sverige för dig som läser Sfi och har erfarenhet/utbildning från annat land Sfx Svenska för yrkesutbildade En rakare väg till ditt yrke i Sverige för dig som läser Sfi och har erfarenhet/utbildning från annat land SFX ÄR Svenska för yrkesutbildade. Alla folkbokförda i Stockholms

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. hösten Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12)

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. hösten Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12) VÄLFÄRD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD f ö r K o m v u x hösten 2019 - Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12) Sista ansökningsdag: 5 juni för studieperiod 4 19 september för studieperiod

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer