Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun"

Transkript

1 Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun

2 Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20 år, har utvecklingsstörning eller som har fått en hjärnskada. Du läser i liten grupp och i lugn takt. Tillsammans med din lärare gör du en individuell studieplan utifrån dina behov. Genom att studera på Särvux kan du bättra på dina kunskaper för att bättre klara av arbete, boende och/eller fritid. Vad vill du läsa? Du kan läsa på; träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller på gymnasiesärskolenivå. Du kan oxkså välja att läsa en lärlingsutbildning. På Särvux behöver du inte läsa det du redan kan. Du blir validerad för dina tidigare erfarenheter och kunskaper och läser bara det du har behov av. hjälper dig att välja rätt! Studie- och yrkesvägledare Karin Pihlström telefon: e-post: Lärare Lisa Svensson telefon: e-post:

3 Lärlingsutbildning Under 2015 planerar vi inför att starta upp en lärlingsutbildning. Tanken är att forma en utbildning som matchar dig och dina intressen mot det behov som finns på arbetsmarknaden. Du har en lärare på skolan och en handledare på din arbetsplats. 1 Du skriver in dig! En individuell studieplan upprättas. Tillsammans med eleven dokumenteras: Intressen Mål med utbildningen Förkunskaper Förutsättningar Styrkor och svårigheter Behov av digitala hjälpmedel och stödstrukturer Analys av inlärningsstil Eventuella kurser: Arbetsliv och validering, SGYORI61D, 160 poäng Arbetsliv och valmöjligheter, SGYORI61A, 200 poäng Målet med utbildningen är att du ska hitta ett jobb som passar dig och som du är intresserad av. Målet kan också vara att du ska lära dig mer om hur arbetslivet fungerar och förbereda dig inför de strukturer som finns på en arbetsplats. Utbildningen kan leda till en anställning med eller utan lönebidrag. 2 ser över möjligheterna. tar kontakt med olika arbetsplatser och förhör oss om möjlighetertill praktik som fungerar för eleven. finner en handledare, som passar eleven. ger handledaren stöd och utbildning. Hör av dig till oss och berätta att du är intresserad av att studera en lärlingsutbildning. Tillsammans hittar vi det som intresserar dig och förbereder dig inför arbetslivets rutiner, läser om rättigheter och skyldigheter, tränar oss på sociala situationer som ofta uppstår på en arbetsplats. När vi har hittat en praktikplats med en bra handledare fortsätter du din utbildning direkt på praktikplatsen. Din lärare finns kvar som ett stöd under hela utbildningen. 3 Du förbereder dig! Eleven förbereds inför arbetsplatsens strukturer och krav. Grundläggande färdigheter i arbetet tränas. Utprovning och anpassning av digitala hjälpmedel och läromedel. Träning med kompenserande hjälpmedel och stödstrukturer. Eventuell anpassning på arbetsplatsen ses över tillsammans med handledaren. Eventuella kurser: Kommunikation och samspel i arbetslivet, SGYORI61C, 200 p Arbetslivskunskap, SGYORI61C, 200 p Nationella kurser utifrån vald yrkesinriktning. 4 Du börjar! Eleven börjar på sin praktikplats. Skolan fortsätter att ha en god kontakt med eleven. Minst en dag i veckan är eleven på skolan. I skolan fortsätter eleven att lära sig om samspel, bemötande och arbetslivskunskap. Eleven får även träna mer på sina kompenserande hjälpmedel och andra för arbetet nödvändiga färdigheter.

4 Gymnasial nivå Gymnasial nivå - fristående kurser Alla kurser på gymnasial nviå hittar du på Skolverkets webbplats. Här beskriver vi några av de kurser, som vi erbjuder. När du läser hos oss på Särvux i Hagfors utformar vi en utbildning som passar just dig. För mer information om kursutbudet hör gärna av dig till läraren på Särvux. Orienteringskurs, validering 200 poäng I den här kursen får du först ett intyg på dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Du får stöd i att välja vad du skulle vilja läsa och/ eller arbeta med. förbereder dig inför dina fortsatta studier. lägger grunden för en utbildning som leder dig fram till dina mål. Svenska 1 Kursen är för dig som är intresserad av att bli bättre på svenska språket. Du kan redan läsa och skriva. samtalar, lyssnar och diskuterar jobbar med läsförståelse ser på film och lyssnar på musik gör bildspel och filmer med hjälp av Ipads. tränar på att granska innehållet i olika källor. Engelska 1 Kursen är för dig som har studerat engelska förut. Du har läst engelsk text tidigare. samtalar med varandra på engelska lyssnar på andra som talar engelska lyssnar på engelsk musik läser olika slags engelska texter tränar på att skriva engelska använder olika medier för att lyssna och lära, t.ex. internet, tv och film lär oss om hur människor lever och har det i engelsktalande länder Matematik 1 Du har läst matematik på grundsärskolan. gör matematiska beräkningar löser matematiska problem i vardagslivet tränar på huvudräkning och rimlig hetsbedömning jobbar med geometriska begrepp jobbar med procenträkning jobbar med matematiska enheter och enhetsbyten jobbar med miniräknare och dator Bild 1 Svenska som andraspråk 1 Samhällskunskap 1 Kursen är för dig som tycker om att måla och vill lära dig mer om bild och form. samtalar om hur man kan använda bilder och vilket budskap bilden har pratar om hur bilder påverkar oss, exempelvis reklam lär oss om färg och form skapar egna bilder med olika tekniker och material. Kursen är för dig som har ett annat modersmål än svenska. samtalar, lyssnar och diskuterar läser böcker och tidningar ser på film och lyssnar på musik. skriver texter besöker bibliotek gör bildspel och filmer använder datorer och ipads tränar på att granska innehåll i olika källor lär oss studieteknik Kursen är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill lära dig mer om det svenska samhället. : följer aktuella händelser i tidningar, radio, tv och på Internet tar reda på vilka tjänster samhället erbjuder lär oss om hur Sverige styrs arbetar med miljöfrågor lär oss om privatekonomi lär oss om allmänna kommunikationsmedel lär oss studieteknik.

5 Grundläggande nivå Grundläggande nivå Orienteringskurs 1, validering och utveckling*, 200 poäng I den här kursen får du först ett intyg på dina tidigare erfarenheter och kunskaper. skriver ner vad du vill läsa och utvecklas i arbete, vardagsliv och fritid. ser vilka möjligheter som finns för dig i närheten av där du bor. Sedan tittar vi på vad du kan läsa hos oss, för att nå dina mål. Du träffar en lärare individuellt. Du kommer att få hemuppgifter. förbereder dig för vidare studier. (* Orienteringskurs) Svenska som andraspråk, 1000 poäng samtalar om intressen och upplevelser och om hur det är i Sverige och i det svenska samhället. gör studiebesök och utflykter. övar vanliga ord och uttryck. läser och skriver olika texter. ser på film och lyssnar på musik. tittar på och pratar om bilder. skapar bildspel och filmer. Läs- och skrivinlärning, 200 poäng* Kursen är för dig som vill lära dig läsa och skriva från grunden och för dig som vill bli säkrare. tränar att läsa och skriva på olika sätt. hjälper dig med att hitta läs- och skrivhjälpmedel som passar dig. I kursen ingår att du övar hemma. (*Orienteringskurs) Engelska, 450 poäng lyssnar på och pratar engelska lär oss nya ord med hjälp av bildkort, ipad och dator hjälps åt att använda engelsk ordbok läser mycket korta engelska texter dramatiserar olika situationer lär oss lite om något engelsktalande lands kultur spelar spel skapar bildspel och/eller filmer. Svenska, 1000 poäng samtalar, lyssnar och diskuterar läser böcker och tidningar ser på film och lyssnar på musik. tittar på och pratar om bilder. skriver enkla texter skapar egna bildspel och filmer. besöker bibliotek. använder datorer och ipads. Matematik, 600 poäng jobbar med matematik i vardagen löser matematiska problem tillsammans använder olika räknesätt träna på att använda pengar använder miniräknare och hjälpmedel som du har i din närhet i vardagen.

6 Grundläggande nivå Grundläggande nivå Matte i köket*, 200 poäng lär oss om vikt, bland annat kilo och gram lär oss om volym, bland annat liter och deciliter räknar om recept, exempelvis från 4 till 2 portioner räknar ut hur mycket som finns kvar och behöver handlas. Hem- och konsumentkunskap - Må bra till kropp och själ, 350 poäng pratar om hur kroppen fungerar lär oss om hur man äter rätt gör enkla mellanmål pratar om och provar på olika fritidsaktiviteter har lektioner på och utanför skolan. arbetar i både kök och klassrum och tillagar enkla rätter efter recept. (*delkurs) Samhällskunskap, 150 poäng följer aktuella händelser i tidningar, radio, tv och på Internet tar reda på vilka tjänster samhället erbjuder lär oss hur Sverige styrs pratar om demokrati och politik arbetar med miljöfrågor gör olika studiebesök. beskriver, berättar och visar för varandra. Biologi -Ut i naturen, 150 p Kursen ges på kvartsfart med träff varannan vecka plus minst två utflykter. har flera lektioner ute i naturen. följer förändringarna i naturen under ett år. gör utflykter till en park, en sjö och en skog. pratar om djur och växter. fotograferar, pratar och skriver om våra upplevelser.

7 Grundläggande nivå Grundläggande nivå Historia, 150 poäng pratar om några historiska händelser pratar om hur människorna levde i Sverige från forntid till nutid lär oss om några upptäcktsresor pratar om andra världskriget och hur det fortfarande påverkar oss pratar om människors levnadsförhållanden i olika tider lär oss om hur våra traditioner har kommit till. Fysik, 150 poäng pratar om fysiken i naturen, t.ex. solsystemet, årstider, dag och natt, ljud och ljus pratar om fysiken i vardagen och i samhället, t.ex. olika uppfinningar, tyngdkraft, friktion och jämvikt, elektricitet, kärnkraft, fossila och förnybara bränslen. gör enkla undersökningar. pratar om säkerhet i hemmet. Religionskunskap, 150 poäng lär oss om olika världsreligioner, t.ex. kristendomen och islam tittar på kristendomen i Sverige: pratar om olika religiösa högtider diskuterar och reflekterar över livsfrågor t.ex. relationer och kärlek diskuterar etiska begrepp t. ex. rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Kemi, 150 poäng pratar om kemin i naturen tex vatten, luft, fotosyntes och förbränning. pratar om kemin i vardagen och samhället tex kretslopp, matens innehåll och betydelse för vår hälsa och vanliga kemikalier. gör enkla undersökningar. Geografi, 150 poäng jobbar med väder, årstidsväxlingar och klimat pratar om hur människan påverkar miljön tittar på människors levnadsvillkor på olika platser i världen jobbar med olika länder i världen tränar på att använda kartor och jordglob lär oss om hur jordytan formas och förändras. Teknik, 150 poäng tittar på olika tekniska lösningar och föremål i vardagen. undersöker hur de fungerar och hur vi kan använda dem. läser instruktioner och bruksanvisningar. tar reda på vad som händer med vårt avfall och lär oss att sortera sopor. pratar om säkerhet vid tex hantering av elektricitet och tekniska apparater. pratar om hur vi kan spara på energi och vatten. gör egna tekniska konstruktioner.

8 Grundläggande nivå, träningsskola Grundläggande nivå, träningsskola På grundläggande nivå, motsvarande träningsskola kan du läsa kurserna, Språk och kommunikation, Natur och miljö och Individ och samhälle. Du kan även välja att läsa delkurser inom samma områden. Språk och kommunikation, 1200 p Kursen språk och kommunikation syftar till att utveckla dina förmågor att samspela med andra, tolka olika former av kommunikativa uttryck, söka information från olika källor och använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för språk och kommunikation. Natur och miljö, 1200 p Kursen Natur och miljö syftar till att utveckla dina förmågor att använda kunskaper inom människa och natur, ordna händelser och upplevelser i tid och rum, sortera föremål utifårn kvalitet och kvantitet, reflektera över samband mellan orsak och verkan, identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.. Individ och samhälle, 1200 p Kursen Språk och kommunikation syftar till att utveckla dina förmågor att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, undersöka närmiljön, dess historia och traditioner, undersöka olika religioner och livsfrågor, reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt, söka information om service- och kulturutbud, och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Djur och natur, 200 poäng läser, samtalar och gör experiment. arbetar med: Växter och djur, deras livsvillkor och levnadsmiljöer. Vattnets olika former och kretslopp i naturen. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Kursen syftar till att utveckla dina förmågor att använda kunskaper om natur, ordna händelser och upplevelser i tid och rum, sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, reflektera över samband mellan orsak och verkan, använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet Människokroppen, 200 poäng läser, samtalar och gör experiment. arbetar med: Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft. Människokroppen och dess olika delar och funktioner. Relationer, kärlek och sexualitet. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att använda kunskaper om människan och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

9 Grundläggande nivå, träningsskola Grundläggande nivå, träningsskola Hagfors på kartan, 300 p Traditioner och religioner, 300 p Tid och pengar, 400 poäng läser, samtalar, söker information och gör utflykter i närområdet. arbetar med: Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider. Sverige och världen. Platser som har betydelse för eleven. Regler och lagar med betydelse för eleven, till exempel trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid till exempel förflyttning. Planering av händelser i tidsföljd. Avbildningar av verkligheten till exempel bild, foto och film. Kursen syftar till att utveckla dina förmågor att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, undersöka närmiljön, dess historia och traditioner, reflektera över demokratiska värden och principer, ordna händelser och upplevelser i tid och rum, reflektera över samband mellan orsak och verkan och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Nära dig, 300 poäng läser, samtalar, söker information och gör utflykter i närområdet. ; lär oss symboler och enkla instruktioner. söker Information i olika medier lär oss mer om samhällsfunktioner och samhällsservice, tittar på fritids och kulturutbudet i närsamhället. lär oss mer om yrken och verksamheter i samhället tittar på reklam och läser tidningen lär oss mer om trafikregler Kursen syftar till att uveckla dina förmågor att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, undersöka närmiljön, dess historia och traditioner, söka information om service- och kulturutbud, samspela med andra, tolka olika former av kommunikativa uttryck, söka information från olika källor, och använda ord, begrepp, symboler inom ämnesområdet. läser, samtalar, tittar på filmer och uttrycker oss med hjälp av bilder. arbetar med: * Kristendomen i det svenska samhället förr och nu. * Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. * Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. * Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde. Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Kursen syftar till att utveckla dina förmågor att undersöka närmiljön, dess historia och traditioner, undersöka olika religioner och livsfrågor, reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt, använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. läser, samtalar, räknar och gör vid behov olika studiebesök. arbetar med * Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. * Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax. * Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid. * Planering av händelser i tidsföljd. * Heltal. Hur de benämns och storleksordnas. * Sedlar och mynt. Hur de sorteras efter värde. * Pengars användning. * De fyra räknesätten i praktiska situationer. * Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras och sorteras utifrån sina egenskaper. Kursen syftar till att uveckla dina förmågor att ordna händelser och upplevelser i tid och rum, sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, reflektera över samband mellan orsak och verkan, använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

10 Grundläggande nivå, träningsskola Mat och hälsa, 300 poäng tittar på bilder, samtalar och arbetar i köket. ; skapar inköpslistor, handlar och tittar på priser bakar och lagar mat lär oss om hygien och rengöring vid arbete i köket lär oss metoder och strategier för att påverka olika situationer. lär oss om sambandet mellan mat, rörelse och hälsa. mäter längd och volym undersöker föremål utifrån egenskaper, struktur, geometri, lukt, smak etc Kursen syftar till att uveckla dina förmågor att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, använda kunskaper om människa, sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, reflektera över samband mellan orsak och verkan, identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Ditt hem, 300 poäng tittar på bilder, samtalar och arbetar praktiskt. städar, arbetar med återvinning, tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i bostaden. lär oss vad vi ska göra om det händer en olycka i hemmet. lär oss om hur vi ska klä oss efter rådande temperatur. Kursen syftar till att du ska utveckla dina förmågor att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, ordna händelser och upplevelser i tid och rum, sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, reflektera över samband mellan orsak och verkan, identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Kontakta ll du gå i skolan hos oss? Studie- och yrkesvägledare Karin Pihlström telefon: e-post: Lärare Lisa Svensson telefon: e-post:

11 Kontakta ll du gå i skolan hos oss? Studie- och yrkesvägledare Karin Pihlström telefon: e-post: Lärare Lisa Svensson telefon: e-post: Har du ersättning från Försäkringskassan? Glöm inte att prata med din handledare på Försäkringskassan innan du söker till oss. Det är viktigt att de vet om att du studerar. Ta gärna kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för mer information om ersättning när du studerar. Det finns möjlighet att söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Svenska pratar om vad vi gjort och varit med om pratar om nyheter och innehåll i böcker vi läst lär oss nya ord pratar om vad vi ser på bilder gör berättelser

Läs mer

Särvux. Kurskatalog 2013/14

Särvux. Kurskatalog 2013/14 Särvux Kurskatalog 2013/14 Innehåll Kort om Särvux i Malmö Särvux är för dig som... 4 Du kan ansöka till särvux om du vill:... 4 Tre nivåer... 4 Kostar det något att studera på särvux?... 4 Får jag betyg?...

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Information sidan 2 Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola: Biologi sidan 5 Engelska sidan 6

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Kursbeskrivningar särskild utbildning för vuxna Komvux Malmö Södervärn Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 1 Innehåll sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss Grundläggande kurser, motsvarande

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i Enköping. Lärvux är en del av den kommunala

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn. Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014

Komvux Malmö Södervärn. Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 Kursbeskrivningar Särskild Utbildning för Vuxna SUV Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 Komvux Malmö Södervärn sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss 5 Ansökan och här finns vi Innehåll Grundläggande

Läs mer

natur och miljö Syfte

natur och miljö Syfte Natur och miljö Kurskod: SGRNAT7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är

Läs mer

Särvux. Kurskatalog 2011/12

Särvux. Kurskatalog 2011/12 Särvux Kurskatalog 2011/12 2 Innehåll Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan Svenska 14 Bild 15 Arbete/boende 16 Dator 17 Fritid 18 Mitt Malmö 19 Natur 20 Pengar 21 Grundläggande särvux motsvarande

Läs mer

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÄRVUX I AVESTA 2014-2015 Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik Särskild utbildning för vuxna är en frivillig vuxenutbildning.

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper Vill

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Kursbeskrivningar Särskild Utbildning för Vuxna SUV Komvux Malmö Södervärn Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 1 sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss 5 Ansökan och Här finns vi Innehåll Grundläggande

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2016/2017. Hos oss är det du som räknas.

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2016/2017. Hos oss är det du som räknas. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2016/2017 Hos oss är det du som räknas. 1 Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det får du som bor i Sverige och har

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Läsåret 2016/2017 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå är en del av vuxenutbildningen i Halmstad

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog I komvux Lärvux Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Innehåll Så söker du till Lärvux > 3 Vi som arbetar på Lärvux > 3 Så arbetar vi > 4 Kurser på Grundläggande nivå Natur och miljö > 5 Individ och

Läs mer

Innehåll. Grundläggande kurser nivå träningsskola 6 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION. Gymnasiala kurser nivå gymnasiesärskola

Innehåll. Grundläggande kurser nivå träningsskola 6 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION. Gymnasiala kurser nivå gymnasiesärskola Innehåll 3 Om utbildningen 4 Kontakta oss 5 Ansökan Grundläggande kurser nivå träningsskola 6 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 6 Prata lyssna 6 Läsa skriva 6 Drama högläsning 7 Söka information 7 Engelska bas 8

Läs mer

Kontakta oss. Arbetsmarknadskonsulen t Fredrik Berg

Kontakta oss. Arbetsmarknadskonsulen t Fredrik Berg Kontakta oss Arbetsmarknadskonsulen t Fredrik Berg 013-20 58 87 fredrik.berg@linkoping.se Biträdande rektor Helena Djerf 013-20 75 71 helena.djerf@linkoping.se Rektor Lilian Johansson 013-20 75 86 lilian.johansson@linkoping.se

Läs mer

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7 SVENSKA För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Delkurser 1-5 Kurskod: SGRSVE7 Samtala och lyssna Läsa och förstå Skriva ord och texter Träna stavning och ordkunskap Kurs 1-4

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Komvux i Lund. LÄRVUX särskild utbildning för vuxna. Glimmervägen 12

Komvux i Lund. LÄRVUX särskild utbildning för vuxna. Glimmervägen 12 Komvux i Lund LÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2016 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux LÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada har lust att gå

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

LÄRVUX kurser 2017/2018

LÄRVUX kurser 2017/2018 Lärvux kurser 2017/2018 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Orienteringskurser Lär dig om digitala hjälpmedel Använda dator Använda Ipad Lära om mobiltelefoner Få kunskaper om sociala medier Prova på Lärvux Lära

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Lärvux 2014-15. Särskild utbildning för vuxna

Lärvux 2014-15. Särskild utbildning för vuxna Lärvux 2014-15 Särskild utbildning för vuxna Kursplaner/arbetsplaner för närvarande Hem och konsumentkunskap Mat och hälsa Samhällskunskap Hälsa 2 Service och bemötande Matematik Svenska Engelska Språk

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Komvux Malmö Södervärn Lärvux Kurskatalog 2016-2017 2017 Grundläggande kurser som motsvarar träningsskolan Grundläggande kurser som motsvarar grundsärskolan Gymnasiala kurser som motsvarar gymnasiesärskolan

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för dig som Har fyllt 20 år Har inlärningssvårigheter

Läs mer

Natur och miljö, kurskod: SGRNAT7 Antal verksamhetspoäng: 1200

Natur och miljö, kurskod: SGRNAT7 Antal verksamhetspoäng: 1200 Natur och miljö, kurskod: SGRNAT7 Antal verksamhetspoäng: 1200 Genom undervisningen inom kursen natur och miljö ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; använda kunskaper om människa

Läs mer

Välkommen till LärVux Falkenberg!

Välkommen till LärVux Falkenberg! 2017/2018 Välkommen till LärVux Falkenberg! LärVux är till för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. LärVux finns för dig som har behov av att;

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande!

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! Vad är Lärvux? Det är roligt att lära, och du växer som människa av kunskap, får nya intryck och

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Uppdaterad 2016-05-02 2 Innehåll Särskild utbildning för vuxna...1 Innehåll... 3 Särskild utbildning för vuxna... 4 Du hittar oss på Anders Ljungstedts Gymnasium... 5 Svenska

Läs mer

Kompetenscenter. Kurskatalog för Lärvux

Kompetenscenter. Kurskatalog för Lärvux Kompetenscenter Kurskatalog för Lärvux Välkommen till Lärvux Lärvux är för dig som är över 20 år och i behov av särskild inlärning som beror på utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Lärvux

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2013-2014 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Hösten 2015 - Våren 2016

Hösten 2015 - Våren 2016 Hösten 2015 - Våren 2016 Masugnen ~ 1 ~ Vem kan gå på särvux? Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I SÖDERTÄLJE KURSKATALOG FÖR SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA KRINGELVÄGEN 1, 151 33 S ÖDERTÄLJE

VUXENUTBILDNINGEN I SÖDERTÄLJE KURSKATALOG FÖR SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA KRINGELVÄGEN 1, 151 33 S ÖDERTÄLJE VUXENUTBILDNINGEN I SÖDERTÄLJE KURSKATALOG FÖR SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2013 2014 KRINGELVÄGEN 1, 151 33 S ÖDERTÄLJE Välkommen till särskild utbildning för vuxna i Södertälje Du är välkommen att söka

Läs mer

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 dig mer, repe r t er Lä a di na ku n sk ap e ro p! p ch u r g st ud liten e r a i l å ng n e i t sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 Sista ansökningsdag 9S i dmaj

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2015-2016 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Hösten Våren 2018

Hösten Våren 2018 Hösten 2017 - Våren 2018 ~ 1 ~ Vem kan gå på lärvux? Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Inne hållsförteckning Välkommen! 3 Vi som är lärare 4 Om oss 5 Så här ansöker du! 6 Behöver du hjälp med din ansökan? 7 kurser 8 Gymnasiala

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Kurskatalog för Lärvux

Kurskatalog för Lärvux Kurskatalog för Lärvux Torsås 2016-2017 Välkommen till Lärvux! Lärvux är skolan som vill ge dig kunskaper som leder till personlig utveckling, bättre livskvalitet och större kunskaper om samhället vi lever

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd...

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd... 2010-08-23 Lokal kursplan år 3 Engelska... 2 Svenska... 6 Svenska som andraspråk... 7 Idrott och hälsa... 8 Musik... 9 Biologi... 10 Fysik... 11 Kemi... 11 Slöjd... 12 Geografi... 13 Historia... 13 Religion...

Läs mer

Svenska årskurs 3. Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP. utvecklas. Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter.

Svenska årskurs 3. Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP. utvecklas. Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter. Svenska årskurs 3 Kunskapskrav Läsa och skriva Jag kan läsa och förstå olika texter. Uppnått Behöver Kommentarer till individuell utvecklingsplan, IUP Jag skriver fakta och berättande texter anpassade

Läs mer

Åk: 1 Tidsperiod: höstterminen åk 1

Åk: 1 Tidsperiod: höstterminen åk 1 Ämne: Koll på läget! förr och nu Ett tematiskt arbetsområde om hur vi är mot varandra, vad vi kan hitta i vår närhet, hur vi kan finna mönster och former allt detta runt omkring oss, både nu och för länge

Läs mer

I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand. Lärvux Härnösand

I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand. Lärvux Härnösand I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand. Lärvux Härnösand Kurskatalog 2016 Information Sidan Specialpedagogerna... 4 Studie- och yrkesvägledarna & Rektorn.... 5 Om Lärvux och

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

CVL LÄRVUX KURSKATALOG

CVL LÄRVUX KURSKATALOG CVL LÄRVUX KURSKATALOG 2017-2018 1 Välkommen till Lärvux Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9 VARDAGSAKTIVITETER Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX - För dig som har gått särskolan Vad är särvux? Särvux är en egen skolform som består av grundläggande särvux och gymnasial särvux. Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

2. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna

2. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 2. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ SOM MOTSVARAR DEN UTBILDNING SOM GES INOM TRÄNINGSSKOLAN INOM GRUNDSÄRSKOLAN Individ och samhälle Kurskod: SGRIND7 Verksamhetspoäng:

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp!

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till en del av Vuxenutbildningen 2016-2017 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen till

Läs mer

Kurskatalog för Lärvux. Kompetenscenter

Kurskatalog för Lärvux. Kompetenscenter Kurskatalog för Lärvux Kompetenscenter Kontakta oss: Christina Fredriksson Lärare Telefon: 073-662 8917 E-post:christina.fredriksson@koping.se Micke Rönnlund Lärare Telefon: 073-662 8917 E-post: micke.ronnlund@koping.se

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå

En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) år 3 En presentation av de moment vi kommer att arbeta med under år 3. Förmågor som ska tränas: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser,

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Läsårsplanering NO-ämnen (Thunmanskolan)

Läsårsplanering NO-ämnen (Thunmanskolan) Läsårsplanering NO-ämnen () Utgångspunkten för hur vi på arbetar i de olika ämnena är vad som står i Läroplanen (Lgr-11). Under ett läsår på arbetar vi enligt nedanstående. Ordningsföljden kan variera,

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Lärvux. -Här ser du vad vi kan erbjuda! Vi finns på Cul Norra kyrkogatan 39, Hudiksvall

Välkommen att studera hos oss! Lärvux. -Här ser du vad vi kan erbjuda! Vi finns på Cul Norra kyrkogatan 39, Hudiksvall Lärvux Välkommen att studera hos oss! -Här ser du vad vi kan erbjuda! Vi finns på Cul Norra kyrkogatan 39, Hudiksvall Vad är Lärvux? Lärvux riktar sig till personer över 20 år inom vuxenutbildningen med

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 1-3 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i vardagsaktiviteter för åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i vardagsaktiviteter för åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i vardagsaktiviteter för åk 1-9 Kunskaps område Vardagsrutiner och vardagsmiljö Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Recept och instruktioner och hur de

Läs mer

Kurskatalog för Lärvux. Kompetenscenter

Kurskatalog för Lärvux. Kompetenscenter Kurskatalog för Lärvux Kompetenscenter Kontakta oss: Christina Fredriksson Lärare Telefon: 073-662 8917 E-post: christina.fredriksson@koping.se Studie- och yrkesvägledning E-post: studievagledarna.kkc@koping.se

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det

Läs mer

CVL SÄRVUX KURSKATALOG

CVL SÄRVUX KURSKATALOG CVL SÄRVUX KURSKATALOG 2016-2017 1 Välkommen till Särvux Särvux (Särskild utbildning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015/2016. Hos oss är det du som räknas.

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015/2016. Hos oss är det du som räknas. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015/2016 Hos oss är det du som räknas. 1 Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det får du som bor i Sverige och har

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i geografi i grundskolan Samhällsorienterande ämnen 3.12 Geografi Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt

Läs mer