Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Man har rätt att studera i SFI när man: är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16) inte har grundkunskaper i svenska är folkbokförd i en kommun Studieväg SFI 1 SFI 2 SFI 3 Kurs A-B B-C C-D Grundläggande vuxenutbildning Varje kommuninnevånare har rätt att delta i Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, om han saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och är bosatt i landet. Den som har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning har rätt att delta i sådan undervisning i en annan kommun om utbildningen finns där. Kurser anordnas i mån av sökande antingen på Dalslands Folkhögskola,, Miroi eller med egna lärare. Ämne Kurskod Poäng (Verksamhetspoäng) Biologi GRNBIO2 150 Engelska GRNENG2 450 Fysik GRNFYS2 150 Geografi GRNGEO2 150 Hem- och Konsumentkunskap GRNHEM2 50 Historia GRNHIS2 150 Kemi GRNKEM2 150 Matematik GRNMAT2 600 Samhällskunskap GRNSAM2 150 Religionskunskap GRNREL2 150 Svenska GRNSVE Svenska som andraspråk GRNSVA2 1000

2 Särskild utbildning för vuxna - SÄRVUX Utbildningen omfattar grundläggande särvux, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial särvux motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan Vem får delta i särvux? Personer som är 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Ämne Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Teknik Individ och samhälle Natur och miljö Språk och kommunikation Kurskod SGRBIO7 SGRENG7 SGRFYS7 SGRGEO7 SGRHEM7 SGRHIS7 SGRKEM7 SGRMAT7 SGRREL7 SGRSAM7 SGRSVE7 SGRSVA7 SGRTEK7 SGRIND7 SGRNAT7 SGRSPR7 Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Ämne Bild och form Datorkunskap Engelska Estetisk verksamhet Information och layout Matematik Multimedia Svenska Svenska som andraspråk Kurskod BF1150 DAA1150 EN1150 ESV1150 ADM1151 MA1150 MUM1150 SV1150 SVA1150

3 Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge. Våra kurser anordnas företrädesvis på DISTANS med utbildningsföretaget MiROi eller som NÄRDISTANS inom karaktärsämnen på Vård och omsorgsprogrammet. Kurser på DISTANS sker med löpande examinering och ett avslutande skriftligt prov. Som extra stöd finns webblektioner och till vissa kurser finns resurslärare på plats i vår kurslokal. Reservation för ändringar. Vem får delta i gymnasial utbildning? Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor: från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan För varje kurs måste man: sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge ha förutsättningar att följa kursen Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning INTE kan tas emot till sådan utbildning, sker urval. Kursnamn Kurskod Gyp Område Administration specialisering ADMADM00S 100 Administration Löneadministration Administration 1 ADMADM Administration Administration 2 ADMADM Administration Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Administration Personaladministration ADMPER0 100 Administration Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100 Data och IT Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Data och IT Digital kommunikationsteknik DAODIG0 100 Data och IT Digitalt skapande 1 DIGDIG Data och IT Grafisk illustration GRAGRI0 100 Data och IT Grafisk kommunikation 1 GRAGRA Data och IT Grafisk kommunikation 2 GRAGRA Data och IT Information och kommunikation 1 INFINF Data och IT Näthandel 1 NÄTNÄT Data och IT Näthandel 2 NÄTNÄT Data och IT Nätverksadministration NÄVNÄV0 100 Data och IT Nätverkssäkerhet NÄVNÄE0 100 Data och IT Nätverksteknik NÄVNÄR0 100 Data och IT Programhantering INFPRG0 100 Data och IT Programmering 1 PRRPRR Data och IT Programmering 2 PRRPRR Data och IT Webbutveckling 1 WEBWEU Data och IT Företagsekonomi 1 FÖRFÖR Företagsekonomi Företagsekonomi 2 FÖRFÖR Företagsekonomi Marknadsföring FÖRMAD0 100 Företagsekonomi Redovisning 1 FÖRRED Företagsekonomi Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100 Pedagogik Barns lärande och växande PEDBAS0 100 Pedagogik Kommunikation PEDKOU0 100 Pedagogik Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 Pedagogik

4 Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 Pedagogik Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 Pedagogik Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 Pedagogik Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 100 Service Besöksnäringen TURBEÖ0 100 Service Branschkunskap inom handel och HANBRS0 100 Service administration Entreprenörskap ENTENR0 100 Service Entreprenörskap och företagande ENTENP0 100 Service Guide och reseledare TURGUI0 100 Service Hållbar turism TURHÅL0 100 Service Inköp 1 INKINK Service Inköp 2 INKINK Service Logi HOTLOG0 100 Service Logistik 1 INKLOG Service Praktisk marknadsföring 1 HANPRA Service Praktisk marknadsföring 2 HANPRA Service Reception 1 HOTREC Service Reception 2 HOTREC Service Reseproduktion och försäljning TURRES0 100 Service Resmål och resvägar TURREM0 100 Service Service och bemötande 1 SEVSEV Service Servicekunskap FÖSSEV0 100 Service Transport och spedition INKTRP0 100 Service Turistbyråservice TURTUR0 100 Service Våningsservice 1 HOTVÅN Service Värdskap på resmålet TURVÄR0 100 Service Moderna språk 1 Danska MODDAN Språk Moderna språk 1 Franska MODFRE Språk Moderna språk 1 Italienska MODITA Språk Moderna språk 1 Spanska MODSPA Språk Moderna språk 1 Tyska MODGER Språk Moderna språk 2 Danska MODDAN Språk Moderna språk 2 Franska MODFRE Språk Moderna språk 2 Italienska MODITA Språk Moderna språk 2 Spanska MODSPA Språk Moderna språk 2 Tyska MODGER Språk Moderna språk 3 Danska MODDAN Språk Moderna språk 3 Franska MODFRE Språk Moderna språk 3 Italienska MODITA Språk Moderna språk 3 Spanska MODSPA Språk Moderna språk 3 Tyska MODGER Språk Moderna språk 4 Danska MODDAN Språk Moderna språk 4 Franska MODFRE Språk Moderna språk 4 Spanska MODSPA Språk Moderna språk 4 Tyska MODGER Språk Moderna språk 5 Franska MODFRE Språk Moderna språk 5 Spanska MODSPA Språk Moderna språk 5 Tyska MODGER Språk Akutsjukvård SJUAKU0 200 Vård och omsorg Barn och ungdomssjukvård SJUBAR0 200 Vård och omsorg Barnhälsovård HÄLBAN0 100 Vård och omsorg Ergonomi HÄLERG0 100 Vård och omsorg Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Vård och omsorg Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100 Vård och omsorg Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 Vård och omsorg Hemsjukvård SJUHEM0 100 Vård och omsorg Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 Vård och omsorg Internationellt arbete MÄNINA0 100 Vård och omsorg IT i vård och omsorg ITIITI0 100 Vård och omsorg

5 Komplementärmedicin HÄLKOM0 100 Vård och omsorg Kost och hälsa HÄLKOC0 100 Vård och omsorg Kost, måltid och munhälsa HÄLKOS0 100 Vård och omsorg Lindrande vård SJULIN0 100 Vård och omsorg Medicin 1 MEDMED Vård och omsorg Medicin 2 MEDMED Vård och omsorg Mental träning HÄLMEN0 100 Vård och omsorg Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 Vård och omsorg Människors miljöer PEDMÄI0 100 Vård och omsorg Psykiatri 1 PSYPSY Vård och omsorg Psykiatri 2 PSYPSY Vård och omsorg Psykologi 1 PSKPSY01 50 Vård och omsorg Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Vård och omsorg Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Vård och omsorg Räddningsmedicin SJURÄD0 100 Vård och omsorg Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 Vård och omsorg Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 Vård och omsorg Socialpedagogik PEASOC0 100 Vård och omsorg Socialt arbete SOCSOI0 200 Vård och omsorg Specialpedagogik 1 SPCSPE Vård och omsorg Specialpedagogik 2 SPCSPE Vård och omsorg Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100 Vård och omsorg Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Vård och omsorg Vård och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR Vård och omsorg Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR Vård och omsorg Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 Vård och omsorg Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 Vård och omsorg Biologi 1 BIOBIO Ämnesstudier Biologi 2 BIOBIO Ämnesstudier Engelska 5 ENGENG Ämnesstudier Engelska 6 ENGENG Ämnesstudier Engelska 7 ENGENG Ämnesstudier Filosofi 1 FIOFIO01 50 Ämnesstudier Fysik 1a FYSFYS01a 150 Ämnesstudier Fysik 2 FYSFYS Ämnesstudier Geografi 1 GEOGEO Ämnesstudier Geografi 2 GEOGEO Ämnesstudier Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Ämnesstudier Historia 1b HISHIS01b 100 Ämnesstudier Historia 2a HISHIS02a 100 Ämnesstudier Internationell ekonomi SAMINE0 100 Ämnesstudier Internationella relationer SAMINR0 100 Ämnesstudier Kemi 1 KEMKEM Ämnesstudier Kemi 2 KEMKEM Ämnesstudier Litteratur SVELIT0 100 Ämnesstudier Matematik 1a MATMAT01a 100 Ämnesstudier Matematik 1b MATMAT01b 100 Ämnesstudier Matematik 1c MATMAT01c 100 Ämnesstudier Matematik 2a MATMAT02a 100 Ämnesstudier Matematik 2b MATMAT02b 100 Ämnesstudier Matematik 2c MATMAT02c 100 Ämnesstudier Matematik 3b MATMAT03b 100 Ämnesstudier Matematik 3c MATMAT03c 100 Ämnesstudier Matematik 4 MATMAT Ämnesstudier Matematik 5 MATMAT Ämnesstudier Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Ämnesstudier Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 Ämnesstudier Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 Ämnesstudier Naturkunskap 2 NAKNAK Ämnesstudier Religionskunskap 1 RELREL01 50 Ämnesstudier

6 Religionskunskap 2 RELREL02 50 Ämnesstudier Retorik SVERET0 100 Ämnesstudier Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Ämnesstudier Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Ämnesstudier Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 Ämnesstudier Samhällskunskap 2 SAMSAM Ämnesstudier Samhällskunskap 3 SAMSAM Ämnesstudier Skrivande SVESKR0 100 Ämnesstudier Svenska 1 SVESVE Ämnesstudier Svenska 2 SVESVE Ämnesstudier Svenska 3 SVESVE Ämnesstudier Svenska som andraspråk 1 SVASVA Ämnesstudier Svenska som andraspråk 2 SVASVA Ämnesstudier Svenska som andraspråk 3 SVASVA Ämnesstudier Affärsjuridik JURAFF0 100 Övriga Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Övriga Bild och form 1a2 BILBIL01a2 50 Övriga Bild och form 1b BILBIL01b 100 Övriga Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Övriga Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100 Övriga Privatjuridik JURPRI0 100 Övriga

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer