Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen"

Transkript

1 Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober Vuxenutbildningen reception Tfn måndag-fredag Studievägledning Gävle Tfn måndag- fredag Besökstid måndag-torsdag Besöksadress Hemsida Nedre Åkargatan 67, Box 356, Gävle

2 Att tänka på inför distansstudier hos MiROi Ansökan och individuell studieplan ska ALLTID göras tillsammans med studievägledare Exempel på studietakt för 100 poängs kurs -Heltid, 100%, är 5 veckor -Halvtid, 50%, är 10 veckor -Kvartsfart, 25%, är 20 veckor Antagningsbesked från Komvux Gävle. Därefter information och inloggningsuppgifter till lärplattformen Exlearn från MiROi via mail. Viktigt att kolla mailen veckan före start. Om du ej fått mail från MiROi kontakta Studievägledning Gävle Litteraturlista kommer tillsammans med inloggningsuppgifter. Finns även på MiROis hemsida under kursinformation för varje kurs. Viktigt att logga in första dagen för studier. Annars misslyckas inloggningen. Mycket viktigt att lämna in alla uppgifter i delmomenten i tid, i annat fall blir det avbrott. Det normala är att följa planerad studietakt vid påbörjad kurs. Vid oförutsedda händelser kontakta genast Studievägledning Gävle. Slutprov bokar du själv via Exlearn. Provet måste göras senast sista kursveckan i MiROis lokaler i Gävle. Adress MiROi Gävle N. Köpmangatan 12

3 Webbaserade distanskurser på gymnasienivå (via MiRoi) Data och IT Administration av nätverks- och serverutrustning NÄVADM0 100 Datorteknik 1a eller 1b Dator och nätverksteknik DAODAC0 100 Datorteknik 1a Datorsamordning och support DAODAT0 100 Datorteknik 1a eller 1b Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Datorteknik 1b DAODAT01b 100 Digital kommunikationsteknik DAODIG0 100 Datorteknik 1a Digitalt skapande 1 DIGDIG Grafisk illustration GRAGRI0 100 Grafisk kommunikation 1 GRAGRA Grafisk kommunikation 2 GRAGRA Grafisk kommunikation 1 Information och kommunikation 1 INFINF Information och kommunikation 2 INFINF Information och kommunikation 1 Intern och extern kommunikation 1 INFINE0 100 Information och kommunikation 1 Näthandel 1 NÄTNÄT Näthandel 2 NÄTNÄT Näthandel 1 Nätverks- och kommunikationstjänster INONAT0 100 Datorkommunikation och informationssäkerhet Nätverksadministration NÄVNÄV0 100 Nätverksteknik Nätverkssäkerhet NÄVNÄE0 100 Nätverksteknik Nätverksteknik NÄVNÄR0 100 Nätverksteknologier NÄTNÄK0 100 Nätverksteknik Programhantering INFPRG0 100 Information och kommunikation 1 Programmering 1 PRRPRR Programmering 2 PRRPRR Programmering 1 Webbutveckling 1 WEBWEU Webbutveckling 2 WEBWEU Webbutveckling 1 Ekonomi Affärsjuridik JURAFF0 100 Entreprenörskap ENTENR0 100 Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 Företagsekonomi 1 eller entreprenörskap Företagsekonomi 1 FÖRFÖR Företagsekonomi 2 FÖRFÖR Företagsekonomi 1 Intern och extern kommunikation INFINE0 100 Information och kommunikation 1 Marknadsföring FÖRMAD0 100 Företagsekonomi 1 eller entreprenörskap och företagande Redovisning 1 FÖRRED Redovisning 2 FÖRRED Redovisning 1 eller företagsekonomi 2

4 Handel och service Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 100 Praktisk marknadsföring 1 Besöksnäringen TURBEÖ0 100 Branschkunskap inom handel och HANBRS0 100 administration Hållbar turism TURHÅL0 100 Besöksnäringen eller renen och dess miljö eller samisk mat Inköp 1 INKINK Inköp 2 INKINK Inköp 1 Logistik 1 INKLOG Marknadsföring och försäljning TURMAS0 100 Besöksnäringen eller fritids och friskvårdsverksamheter Personlig försäljning 1, 2, 3 FÖSPER01, 02, Praktisk marknadsföring 1 HANPRA Praktisk marknadsföring 2 HANPRA Praktisk marknadsföring 1 Resmål och resvägar TURREM0 100 Servicekunskap FÖSSEV0 100 Transport och spedition INKTRP0 100 Språk Moderna språk 1, Franska MODFRA Moderna språk 1, Tyska MODDEU Moderna språk 1, Spanska MODSPA Modernas språk 1, Italienska MODITA Moderna språk 2, Franska MODFRA Franska 1 Moderna språk 2, Tyska MODDEU Tyska 1 Moderna språk 2, Spanska MODSPA Spanska 1 Moderna språk 2, Italienska MODITA Italienska 1 Moderna språk 3, Franska MODFRA Franska 2 Moderna språk 3, Tyska MODDEU Tyska 2 Moderna språk 3. Italienska MODITA Italienska 2 Moderna språk 3, Spanska MODSPA Spanska 2 Moderna språk 4, Franska MODFRA Franska 3 Moderna språk 4, Tyska MODDEU Tyska 3 Moderna språk 4, Spanska MODSPA Spanska 3 Moderna språk 5, Franska MODFRA Franska 4 Moderna språk 5, Tyska MODDEU Tyska 4 Moderna språk 5, Spanska MODSPA Spanska 4 Moderna språk 6, Spanska MODSPA Spanska 5 Moderna språk 6, Tyska MODDEU Tyska 5 Modernas språk 7, Tyska MODDEU Tyska 6

5 Administration Administration specialisering (Löneadmin.) ADMADM00S 100 Servicekunskap eller administration 1 Administration 1 ADMADM Information och kommunikation 1 Administration 2 ADMADM Administration 1 Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Personaladministration ADMPER0 100 Administration 2 eller våningsservice 2 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Vård och omsorg Barnhälsovård HAABAR0 100 Ergonomi HALERG0 100 Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 Hemsjukvård SJUHEM0 100 Medicin 1 och vård och omsorgsarbete 2 Hälsopedagogik HALHAL0 100 Internationellt arbete MÄNINA0 100 IT i vård och omsorg ITIITI0 100 Komplementärmedicin HAAKOM0 100 Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0 100 Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Medicin 1 MEDMED Medicin 2 MEDMED Medicin 1 Mental träning HALMEN0 100 Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 Palliativ vård SJULIN0 100 Medicin 1 och vård och omsorgsarbete 2 Psykiatri 1 PSYPSY Psykologi 1 PSKPSY01 50 Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Räddningsmedicin SJURÄD0 100 Medicin 1 och vård och omsorgsarbete 2 Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 Psykiatri 2 Socialpedagogik PEASOC0 100 Specialpedagogik 1 SPCSPE Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100 Vård och omsorgsarbete 2 Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Vård och omsorgsarbete 2 Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100

6 Pedagogik Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100 Barns lärande och växande PEDBAS0 100 Lärande och utveckling, och människors miljöer Kommunikation PEDKOU0 100 Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 Människors miljöer PEDMÄI0 100 Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 Lärande och utveckling, och människors miljöer Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 Svenska kurser/engelska Engelska 5 ENGENG Engelska 6 ENGENG Engelska 5 Engelska 7 ENGENG Engelska 6 Litteratur SVELIT0 100 Svenska 1eller SVA1 Retorik SVERET0 100 Svenska 1eller SVA1 Skrivande SVESKR0 100 Svenska 1eller SVA1 Svenska 1 SVESVE Svenska 2 SVESVE Svenska 1eller SVA1 Svenska 3 SVESVE Svenska 2eller SVA2 Svenska som andraspråk 1 SVASVA Svenska som andraspråk 2 SVASVA Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 3 SVASVA Svenska som andraspråk 2 Matematik/Naturvetenskap Biologi 1 BIOBIO Biologi 2 BIOBIO Biologi 1 Fysik 1a FYSFYS01a 150 Fysik 2 FYSFYS Fysik 1a Kemi 1 KEMKEM Kemi 2 KEMKEM Kemi 1 Matematik 1a MATMAT01a 100 Matematik 1b MATMAT01b 100 Matematik 1c MATMAT01c 100 Matematik 2a MATMAT02a 100 Matematik 1a eller1b eller 1c Matematik 2b MATMAT02b 100 Matematik 1a eller1b eller 1c Matematik 2c MATMAT02c 100 Matematik 1a eller1b eller 1c Matematik 3b MATMAT03b 100 Matematik 2a eller 2b eller 2c Matematik 3c MATMAT03c 100 Matematik 2a eller 2b eller 2c Matematik 4 MATMAT Matematik 3b eller 3c Matematik 5 MATMAT Matematik 4 Matematik orienteringskurs inför Matematik 2b orienteringskurs 50 Matematik 1a eller1b eller 1c

7 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 Naturkunskap 1a2 Naturkunskap 2 NAKNAK Naturkunskap 1b eller 1a2 Samhällsvetenskap Filosofi 1 FIOFIO01 50 Filosofi 2 FIOFIO02 50 Filosofi 1 Form BILFOM0 100 Geografi 1 GEOGEO Geografi 2 GEOGEO Geografi 1 Historia 1a1 HISHIS01a1 100 Historia 1a2 HISHIS01a2 50 Historia 1b HISHIS01b 100 Historia 2a HISHIS02a 100 Historia 1a2 eller historia 1b Historia 2b kultur HISHIS02b 100 Historia 1a2 eller 1b Historia 3 HISHIS Historia 2a eller 2b -kultur Internationell ekonomi SAMINE0 100 Samhällskunskap 1b eller 1a2 Internationella relationer SAMINR0 100 Samhällskunskap 1b eller 1a2 Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Kultur idéhistoria KOSKUL0 100 Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100 Privatjuridik JURPRI0 100 Psykologi 1 PSKKPSY01 50 Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Psykologi 1 Religionskunskap 1 RELREL01 50 Religionskunskap 2 RELREL02 50 Religion 1 Rätten och samhället JURRÄT0 100 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 Samhällskunskap 2 SAMSAM Samhällskunskap 1b eller 1a2 Samhällskunskap 3 SAMSAM Samhällskunskap 2 Samtida kulturuttryck KOSSAT0 100 Socialt arbete SOCSO Sociologi Sociologi SOISO Övriga kurser Arkitektur hus ARKARK0 100 Arkitektur rum ARKARI0 100 Bild BILBIL0 100 Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Bild och form 1a2 BILBIL01a2 50 Bild och form 1a1 Bild och form 1b BILBIL01b 100 Kost och hälsa HALKOC0 100

8 Mer information om kurser och kursbeskrivningar får du på Observera att du alltid gör din ansökan om distansstudier tillsammans med en studievägledare.

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer