Fakta om gymnasieexamen...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om gymnasieexamen...3"

Transkript

1 Gymnasieexamen

2 Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8 Vård och omsorgsprogrammet...10 Inriktningar som leder till en högskoleförberedande examen Ekonomprogrammet Humanistiska programmet...14 Naturvetenskapsprogrammet...16 Samhällsvetenskapsprogrammet...18 Teknikprogrammet

3 Gymnasieexamen istället för slutbetyg Den 1 juli 2012 ersattes slutbetyg av gymnasieexamen med två inriktningar - yrkesförberedande- och högskoleförberedande examen. En viktig skillnad mellan examensformerna är att du studerar fler kurser i ämnena engelska, svenska och matematik om du väljer en högskoleförberedande examen. En högskoleförberedande examen ger alltid grundläggande behörighet för högre studier. Du som vill läsa vidare på universitet, högskola bör därför i första hand undersöka detta alternativ. Även en yrkesexamen med kurserna, engelska 6, svenska 2 och 3 ger grundläggande behörighet. Övergångsregler Det finns övergångsbestämmelser som gör det möjligt att utfärda slutbetyg till och med 1 juli Detta alternativ gäller främst dig som har många slutförda kurser från det äldre betygssystemet men saknar ett slutbetyg. Examensinriktningar För att få en examen måste du till övervägande del läsa kurser som finns inom ett och samma gymnasieprogram. Inom NKV kan du inrikta din examen mot följande program: Yrkesprogrogram Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Kursplan I detta dokument finns en kursplan för varje examensinriktning. Kursplanerna består av följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen - är ämnen som finns inom alla examensinrikningar. Programgemensamma kurser - ger en grund för flertalet av fördjupnings- och inriktningskurserna. Inriktning- och fördjupningskurser - ger möjlighet till fördjupning, specialisering eller bredning av olika ämnesområden. Eget val - inom ramen för det egna valet kan du välja fritt ut vårt kursutbud, allstå även kurser inom andra examensinriktningar. Gymnasiearbetet - är en uppgift om som visar att du är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Hur ansöker jag och hur lång tid tar det att läsa till en gymnasieexamen? Du ansöker om kurser för en tioveckorsperiod i taget. Genom upprepade val skapar du en examen som du kan profilera via inriktnings- och fördjupningskurserna samt det egna valet. I den här guiden (länk) kan du läsa mer om hur du gör en ansökan. Om du inte har läst på gymnasienivå tidigare, och studerar på heltid, tar det ungefär 120 veckor att läsa till en examen. Har du betygsatta kurser från tidigare studier förkortas tiden. 3

4 Yrkesexamen, barn- och fritidsprogrammet Centrala kunskapsområden inom barn- och fritidsprogrammet är, fritid, pedagogik, och social processer. En examen med inriktning mot detta program ger de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller social områden och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns sju ämnen som är gemenamma för en yrkes- eller högskoleförberedande examen. I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom barn- och fritidsprogrammet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till vald inriktning och visa att du är väl förbedd för det valda yrkesområdet. Denna kurs bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Tips! Om du väljer att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 får du den grundläggande behörighet som krävs för att studera eftergymnasiala utbildningar (högskola, universitet, yrkeshögskola). Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Matematik 1b Svenska 1 (eller svenska som 2:a språk 1) *Historia 1a1 eller Historia 1b *Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap 1b *Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b Religionskunskap * I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser Hälsopedagogik Naturkunskap 1a2* Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Svenska Poäng (eller svenska som 2:a språk 2) Inriktning och fördjupningskurser poäng Eget val Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 4

5 Yrkesexamen, barn- och fritidsprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Aktiviteter och upplevelser Aktivitetsledarskap Barns lärande och växande Besöksnäringen Dansorientering Digatalt skapande 1 Dramapedagogik Entrepenörskap Estetisk kommunikation 1 Etnicitet och kulturmöten Fritids- och friskvårdsverksamhet Fritids- och idrottskunskap Fritidsmiljöer och arenor Grundläggande vård och omsorg Guide och reseledare Idrott och hälsa 2 Kost och hälsa Marknadsföring och försäljning Massage 1 Matematik 2a Mental träning Naturguidning 1 Pedagogiska teorier och praktiker Pedaogogiskt arbete Psykologi 1 Psykologi 2b Rätten och samhälle Samhällskunskap 1a2 Skapande verksamhet Socialt arbete Sociologi Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Svenska 3 Svenska som 2:a språk 3 Textkommunikation Träningslära 1 Träningslära 2 Ungdomskulturer Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 5

6 Yrkesexamen, handels- och administrationsprogrammet Centrala kunskapsområden inom handels- och administrationsprogrammet är, service, försäljning, inköp, handel, kommunikation och administration. En examen med inriktning mot detta program ger de kunskaper som behövs för att arbeta inom handels- eller administrativa yrken och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns sju ämnen som är gemenamma för en yrkes- eller högskoleförberedande examen. I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom barn- och fritidsprogrammet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till vald inriktning och visa att du är väl förbedd för det valda yrkesområdet. Denna kurs bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Tips! Om du väljer att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 får du den grundläggande behörighet som krävs för att studera eftergymnasiala utbildningar (högskola, universitet, yrkeshögskola). Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Matematik 1b Svenska 1 (eller svenska som 2:a språk 1) *Historia 1a1 eller Historia 1b *Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap 1b *Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b Religionskunskap * I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser Entreprenör Servicekunskap Branschkunskap inom handel och administration Information och kommunikation 400 poäng Inriktning och fördjupnings kurser Eget val Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 6

7 Yrkesexamen, handels- och administrationsprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Administration 1 Administration 2 Affärsutveckling och ledarskap Datorteknik 1b Engelska 6 Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 1 Företagsekonomi 2 Grafisk kommunikation Handel - specialisering Information och kommunikation 2 Inköp 1 Inköp 2 Intern och extern kommunikation Ledarskap och organisation Logistik 1 Logistik 2 Marknadsföring Matematik 2b Medier, samhälle och kommunikation 1 *Moderna språk 1 *Moderna språk 2 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 100poäng *(Spanska, tyska, franska) Näthandel 1 Näthandel 2 Personaladministration Personlig försäljning 1 Personligt försäljning 2 Personligt försäljning 3 Praktisk marknadsföring 1 Praktisk marknadsföring 2 Praktisk marknadsföring 3 Programhantering Reception och konferensservice Redovisning 1 Redovisning 2 Retorik Svenska 2 Svenska som 2:a språk 2 Transport och spedition Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 7

8 Yrkesexamen, hotell- och turismprogrammet Centrala kunskapsområden inom hotell- och turismprogrammet är service, bemötande, försäljning, marknadsföring och språk. En examen med inriktning mot detta program ger de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell, konferens samt turismnäringen och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla yrkesexamina. I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom barnoch fritidsprogrammet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till vald inriktning och visa att du är väl förbedd för det valda yrkesområdet. Denna kurs bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Matematik 1b Svenska 1 (eller svenska som 2:a språk 1) *Historia 1a1 eller Historia 1b *Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap 1b *Samhällskunskap 1a1 eller samhällskunskap 1b Religionskunskap * I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser Engelska 6 Entreprenörskap Logi Service och bemötande 1 Besöksnäringen Resemål och resevägar 600 poäng Inriktnings- och fördjupningskurser poäng Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Eget val Tips! Om du väljer att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 får du den grundläggande behörighet som krävs för att studera eftergymnasiala utbildningar (högskola, universitet, yrkeshögskola). Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 8

9 Yrkesexamen, hotell- och turismprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Aktiviteter och upplevelser Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 1 Guide och reseledare Hotelladministration Hållbar turism Konferens 1 Konferens 2 Konferens 3 Marknadsföring och försäljning *Moderna språk 1 *Moderna språk 2 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 *(Spanska, tyska, franska) Naturguidning 1 Personaladministration Personlig försäljning Reception 1 Reception 2 Reseproduktion och försäljning Retorik Turistbyråservice Våningsservice Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 9

10 Yrkesexamen, vård- och omsorgsprogrammet Centrala kunskapsområden inom vård- och omsorgsprogrammet är, vård, omvårdnad, omsorg, hälsa och funktionsnedsättning. En examen med inriktning mot detta program ger de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns sju ämnen som är gemenamma för alla exameninriktningar. I ämnena historia, naturkunskap och samhällskunskap kan du välja mellan en 50 och en skurs. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Fördjupningskurser: Du kan välja mellan fyra olika fördjupningsalternativ (se nästa sida) Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till vald inriktning och visa att du är väl förbedd för det valda yrkesområdet. Denna kurs bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Tips! Om du väljer att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 får du den grundläggande behörighet som krävs för att studera eftergymnasiala utbildningar (högskola, universitet, yrkeshögskola). Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Matematik 1b Svenska 1 (eller svenska som 2:a språk 1) *Historia 1b *Naturkunskap 1b *Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 6 * Du kan välja en kortare skurs i dessa ämnen. Programgemensamma kurser Etik och människans livsvillkor Hälsopedagogik Medicin1 Psykiatri 1 Psykologi 1 Specialpedagogik 1 Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Fördjupningsskurser Eget val Gymnasiearbete poäng 300 poäng Totalt 2400 poäng. 10

11 Yrkesexamen, vård- och omsorgsprogrammet Fördjupningsalterantiv 1. Hälso- och sjukvård Akutsjukvård Vård och omsorg vid demenssjukdom Palliativ vård 2. Psykiatri Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri Rättspsykiatri 3. Fördjupning: Funktionsnedsättning Specialpedagogik 2 Sociologi Socialt arbete 4. Fördjupning: Äldreomsorg Äldres hälsa och livskvalitet Vård och omsorg vid demenssjukdom Palliativ vård * Du väljer ett av ovanstående fördjupningsalternativ. 11

12 Högskoleförberedande examen - Ekonomiprogrammet Centrala kunskapsområden inom ekonomiprogrammet är samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. En examen med inriktning mot ekonomiprogrammet ger kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik samt andra samhällsvetenskapliga områden och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla högskoleförberedande examina. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom det samhällsvetenskapliga programmet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till det du lärt dig tidigare under utbildningen och bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1b (alt. 1c) Matematik 2b (alt. 2c) Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 (eller svenska som andraspråk 1,2 och 3) Historia 1b Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Programgemensamma kurser Företagsekonomi 1 Privatjuridik *Moderna språk Psykologi *Exempel på moderna språk; spanska, tyska, franska, italienska, kinesiska/mandarin, japanska och ryska. Inriktnings- och fördjupningskurser Eget val 700 poäng Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 12

13 Högskoleförberdenade examen - Ekonomiprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Affärsjuridik Engelska 7 Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Etnicitet och kulturmöten Filosofi 1 Filosofi 2 Företagsekonomi 2 Geografi 1 Geografi 2 Grafisk kommunikation Historia 2a Historia 3 Internationell ekonomi Internationella relationer Ledarskap och organisation Litteratur Marknadsföring Matematik 3b (alt. c) Matematik 4 Medier, samhälle och kommunikation 1 *Moderna språk 2 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 *(Spanska, tyska, franska, ryska, japanska, kinesiska/mandarin) Kommunikation Naturkunskap 2 Politik och hållbar utveckling Psykologi 2a Psykologi 2b Redovisning 2 Religionskunskap 2 Retorik Rätten och samhället Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Skrivande Sociologi Textkommunikation Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 13

14 Högskoleförberedande examen - Humanistiska programmet Centrala kunskapsområden inom det humansistiska programmet är språk, litteratur, samhällskunskap, historia, kulturhistoria och filosofi. En examen med inriktning mot det humanistiska programmet ger kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora och samhällsvetenskap och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla högskoleförberedande examina. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom det samhällsvetenskapliga programmet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till det du lärt dig tidigare under utbildningen och bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1b (alt 1c) Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 (eller svenska som 2:a språk 1,2 och 3) Historia 1b Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Programagemensamma kurser Filosofi 1 *Moderna språk 1 *Moderna språk 2 Människans språk *Exempel på moderna språk; spanska, tyska, franska, italienska, kinesiska/mandarin, japanska och ryska. Inriktnings- och fördjupningskurser Eget val 800 poäng Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng. 14

15 Högskoleförberdenade examen - Humanistiska programmet Fördjupnings- och inriktningskurser Bild Bild och form 1a1 Bild och form 1b Engelska 7 Entreprenörskap Estetisk kommunikations 1 Etnicitet och kulturmöten Filosofi 2 Geografi 1 Historia 2a Historia 3 Internationella relationer Journalistik, reklam och information 1 Konstarterna och samhället Kultur- och idéhistoria Latin - språk och kultur 1 Latin - språk och kultur 2 Litteratur Matematik 3b (alt. c) Matematik 4 Medier samhälle och kommunikation 1 *Moderna språk päng *Moderna språk päng *Moderna språk päng *Moderna språk päng *Moderna språk päng *(Spanska, tyska, franska, ryska, japanska, kinesiska/mandarin) Naturkunskap 2 Psykologi 1 Religionskunskap 2 Retorik Rätten och samhället Samhällskunskap 2 Samtida kulturuttryck Samhällskunskap 3 Skrivande Sociologi Textkommunikation Ungdomskulturer Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 15

16 Högskoleförberedande examen - Naturvetenskapsprogrammet Centrala kunskapsområden inom naturvetenskapsprogrammet är biologi, fysik, kemi, matematik och IT. En examen med inriktning mot naturvetenskapsprogrammet ger kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla högskoleförberedande examina. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom det samhällsvetenskapliga programmet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till det du lärt dig tidigare under utbildningen och bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1b (alt. 1c) Matematik 2b (alt. 2c) Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 (eller svenska som 2:a språk 1,2 och 3) Historia 1b Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Programgemensamma kurser Biologi 1 Fysik 1a Kemi 1 Matematik 3b (alt. 3c) *Moderna språk *Exempel på moderna språk; spanska, tyska, franska, italienska, kinesiska/mandarin, japanska och ryska. Inriktnings- och fördjupningskurser 500 poäng Eget val Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 16

17 Högskoleförberdenade examen - Naturvetenskapsprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Bilologi 2 Bioteknik Dator- och nätverksteknik Datorteknik 1a Engelska 7 Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Filosofi 1 Filosofi 2 Fysik 1 1 Fysik 2 Fysik 3 Geografi 1 Geografi 2 Geografiska informationssystem Historia 2a Historia 3 Hållbart samhällsbyggande Internationell ekonomi Internationella relationer Kemi 1 Kemi 2 Kultur- och idéhistoria Litteratur Matematik - specialisering Matematik 3b (alt. c) Matematik 4 Matematik 5 Miljö- och energikunskap Politisk och hållbar utveckling *Moderna språk 2 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 *(Spanska, tyska, franska, ryska, japanska, kinesiska/mandarin) Programmering 1 Programmering 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Psykologi 2b Religionskunskap 2 Retorik Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Skrivande Träningslära 1 Träningslära 2 Webbserverprogrammering 1 Webbserverprogrammering 2 Webbutveckling 1 Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 17

18 Högskoleförberedande examen - Samhällsvetenskapsprogrammet Centrala kunskapsområden inom samhällsvetenskapsprogrammet är samhällsvetenskap, beteendevetenskap, medier och kommunikation. En examen med inriktning mot samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla högskoleförberedande examina. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom det samhällsvetenskapliga programmet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1b (alt. 1c) Matematik 2b (alt. 2c) Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 (eller svenska som 2:a språk 1,2 och 3) Historia 1b Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Programgemensamma kurser Filosofi *Moderna språk 1 *Moderna språk 2 Psykologi poäng Gymnasiearbetet: Ska knytas till det du lärt dig tidigare under utbildningen och bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Inriktnings- och fördjupningskurser Eget val Gymnasiearbete 7 Totalt 2400 poäng 18

19 Högskoleförberedande examen - Samhällsvetenskapsprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Barns lärande och växande Bild Bild och form 1a1 Bild och form 1b Biologi 1 Digitalt skapande 1 Digitalt skapande 2 Engelska 7 Entreprenörskap Etnicitet och kulturmöten Filosofi 2 Grafisk illustration i pixelgrafik Geografi 1 Geografi 2 Geografiska informationssystem Grafisk illustration Grafisk illustration i vektorgrafik Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Gränssnittsdesign Historia 2a Historia 3 Hållbart samhällsbyggande Internationell ekonomi Internationella relationer Journalistik, reklam och information 1 Journalistik, reklam och information 2 Kommunikation Konstarterna och samhället Kultur- och idéhistoria Ledarskap och organisation Litteratur Lärande och utveckling Matematik 3b (alt. c) Matematik 4 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 *(Spanska, tyska, franska, ryska, japanska, kinesiska/mandarin) Kommunikation 1 Medier, samhälle och kommunikation 2 Miljö- och energikunskap Människors miljöer Naturkunskap 2 Pedagosgiskt ledarskap Politik och hållbar utveckling Psykologi 2a Psykologi 2b Religionskunskap 2 Retorik Rätten och samhället Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 19

20 Högskoleförberedande examen - Teknikprogrammet Centrala kunskapsområden inom teknikprogrammet är fysik, kemi, matematik och IT. En examen med inriktning mot teknikprogrammet ger kunskaper för högskolestudier inom främst matematik, teknik och naturvetenskap och är indelad i följande delar: Gymnasiegemensamma ämnen: Det finns åtta ämnen som är gemenamma för alla högskoleförberedande examina. Programgemensamma kurser: Innehållet i dessa kurser ger en grund för inriktnings- och fördjupningskurserna. Inriktnings- och fördjupningskurser: På sid två hittar du en förteckning över alla sökbara inriktnings- och fördjupningskurser inom det samhällsvetenskapliga programmet. Eget val: Inom det egna valet ges möjlighet att välja fritt ur vårt kursutbud (även kurser som är inriktade mot andra program). Gymnasiearbetet: Ska knytas till det du lärt dig tidigare under utbildningen och bör därför genomföras i slutet av utbildningen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1b (alt. 1c) Matematik 2b (alt. 2c) Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 (eller svenska som 2:a språk 1,2 och 3) Historia 1b Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Programgemensamma kurser Fysik 1a Kemi 1 Matematik 3b (alt. 3c) Teknik 1 Inriktnings- och fördjupningskurser poäng 5 Totalt krävs 2400 betygsatta poäng för en gymnasieexamen. Eget val Gymnasiearbete Totalt 2400 poäng 20

21 Högskoleförberdenade examen - Teknikprogrammet Fördjupnings- och inriktningskurser Bild Bild och form 1a1 Bild och form 1a2 Bild och form 1b Bilologi 1 Biologi 2 Bioteknik Byggprocessen Cad 1 Cad 2 Cad 3 Cad/cam Datorteknik 1a Design 1 Design 1 Design 2 Digital kommunikationsteknik Digitalt skapande 1 Digitalt skapande 2 Engelska 7 Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Eventteknik Filosofi 1 Filosofi 2 Fotografisk bild 1 Fysik 2 Fysik 3 Geografi 1 Geografiska informationssystem Grafisk kommuniktion 1 Gränssnittsteknik Historia 1a2 Historia 2a Hållbart samhällsbyggande Industriell programmering Kemi 2 Kultur- och idéhistoria Laborationsteknik Ledarskap och organisation Litteratur Matematik 3b (alt. c) Matematik 4 Matematik 5 Matematik - specialisering Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 *Moderna språk 1 *Moderna språk 2 *Moderna språk 3 *Moderna språk 4 *Moderna språk 5 *Moderna språk 6 *Moderna språk 7 *(Spanska, tyska, franska, ryska, japanska, kinesiska/mandarin) Nätverksadministration Nätverksteknik Nätverksteknologier Pedagogiskt ledarskap Politik och hållbar utveckling Programmering 1 Programmering 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Religionskunskap 2 Retorik Samhällskunskap 2 Skrivande Webbserverprogrammering 1 Webbserverprogrammering 2 Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Visuell kommunikation Vissa kurser bygger på andra kurser inom ämnet. I kursbeskrivningarna på ansökningssidan hittar du mer information om vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs. 21

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL-

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Med stöd av 4 kap. 5 gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver Skolverket

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING HOTELL-

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER 1 (6) Bilaga 6 Anbudsområde 5, grundläggande kurser, sfi studieväg 2 och 3 samt högskoleförberedande gymnasiala kurser på distans *Minst ett modernt språk ska erbjudas, kurs 1-4 Anbudsgivare: KURSKOD KURSNAMN

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2011-2014 Elever som börjar ht -11 Reviderad 2011 12 05 Bygg- och anläggningsprogramme Åk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 10 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 50

Läs mer

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING KURSÖVERSIKT 2016/2017*

TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING KURSÖVERSIKT 2016/2017* TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING Cad 1 + Bild och form 1a1 100 Design 1 100 Design 2 100 Grafisk kommunikation** 100 Fysik 2 / Entreprenörskap 100 Konstruktion 1 100 Visuell kommunikation**

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF Kungshögaskolan Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp. Grundläggande kurser. Gymnasiala kurser

Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp. Grundläggande kurser. Gymnasiala kurser Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp Grundläggande kurser Grund Biologi Spektrum Biologi Lightbok (inbunden) Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand Liber ISBN: 9789147085958 Grund Engelska

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 Kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) www.figy.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Historia 1b Matematik

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen, distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2016-2017 År 1 (2016-2019) Utskriftsdatum 2017-01-21 Utskriftsdatum 2017-01-21 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2016/2019 uppdat 160621 TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer